Author:
István Benczes BKÁE Világgazdasági Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8.

Search for other papers by István Benczes in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A dolgozat központi tétele, hogy az 1991-ben elfogadott és 1993-ban életbe lépett Maastrichti Szerződés gazdaságpolitikai fejezete a 70-es és 80-as évek közgazdasági gondolkodásában bekövetkezett paradigmaváltás egyfajta lenyomata. A II. világháború utáni keynesiánus keresletmenedzsmentet jó két évtized elteltével mind több irányból érték támadások. Az infláció emelkedő trendje, a munkanélküliség viszonylag magas szinten történő beragadása, illetve az államháztartási hiány növekedése és az államadósság-állomány akkumulációja azt jelezték, hogy korlátaihoz érkezett az aktív makrogazdasági szabályozást hirdető gazdaságpolitikai kurzus. A 70-es évektől mind nyilvánvalóbbá váló stabilizációs politikai kudarcok az elmélet művelõit arra késztették, hogy újrafogalmazzák a gazdaság működéséről vallott nézeteiket, és új keretek közé helyezzék a makro-gazdaságpolitikát. Ebben a légkörben fogalmazódott meg előbb a monetarista kritika, majd később az újklasszikus makroökonómia. A dolgozatban ezért arra teszünk kísérletet, hogy bizonyítsuk: a korábban a politikai döntéshozók irányítása alá vont fiskális és monetáris politika részleges, illetve teljes hatástalanságát hirdető új felfogás térnyerése az európai integrációs folyamatokban, a gazdaságpolitika alakításában egyértelműen kimutatható. A Gazdasági és Monetáris Unió működési elveinek és intézményi kereteinek kidolgozására is már ebben az új megközelítésben került sor.

 • Hagen, J. von - Hallett, A. H. - Strauch, R. (2001): Budgetary Consolidation in EMU. European Economy 148: 75.

  'Budgetary Consolidation in EMU ' () 148 European Economy : 75 .

 • Friedman, M. (1986): Infláció, munkanélküliség, monetarizmus. Budapest: KJK, 263.

  Infláció, munkanélküliség, monetarizmus. , () 263 .

 • Friedman, M. (1977): Nobel Lecture: Inflation and Unemployment. Journal of Political Economy 85(3): 451-472.

  'Nobel Lecture: Inflation and Unemployment ' () 85 Journal of Political Economy : 451 -472 .

  • Search Google Scholar
 • Acocella, N. (2000): The Foundations of Economic Policy. Values and Techniques. Cambridge University Press, 519.

  The Foundations of Economic Policy. Values and Techniques. , () 519 .

 • Alesina, A. - Perotti, R. (1996): Budget Deficits and Budget Institutions. NBER Working Paper Series, 5556. sz.: 40.

  NBER Working Paper Series, 5556. , ().

 • Barro, R. - Gordon, D. (1983): Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy. Journal of Monetary Economics 12: 101-121.

  'Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy ' () 12 Journal of Monetary Economics : 101 -121 .

  • Search Google Scholar
 • Benczes I. (1999): Fiskális politika a Gazdasági és Monetáris Unióban. Közgazdasági Szemle 45(4): 367-379.

  'Fiskális politika a Gazdasági és Monetáris Unióban ' () 45 Közgazdasági Szemle : 367 -379 .

  • Search Google Scholar
 • Benczes I. (2003): A stabilitási paktum kritikai értékelése. Európai Tükör 3: 59-78.

  'A stabilitási paktum kritikai értékelése ' () 3 Európai Tükör .

 • Blaug, M. (1999): Economic Theory in Retrospect. Cambridge University Press, 725.

  Economic Theory in Retrospect. , () 725 .

 • Buti, M. - Eijffinger, S. - Franco, D. (2003): Revisiting the Stability and Growth Pact: Grand Design or Internal Adjustment? European Economy 180. sz.

  'Revisiting the Stability and Growth Pact: Grand Design or Internal Adjustment? ' () 180 European Economy .

  • Search Google Scholar
 • Csaba, L. (2004): A Non-stability and Anti-growth Pact for Europe? In: New Political Economy of Emerging Europe. Budapest: Akadémiai Kiadó. Megjelenés alatt.

  New Political Economy of Emerging Europe. , ().

 • Drazen, A. (2000): Political Economy in Macroeconomics. Princeton, NJ: Princeton University Press, 775.

  Political Economy in Macroeconomics. , () 775 .

 • EC (1989): Report on EMU. Brussels: European Commission.

  Report on EMU. , ().

 • Európai Közösség Szerzödése. In: Fazekas J. (szerk): Az európai integráció alapszerzödései 2. Budapest: KJK, 325.

  Az európai integráció alapszerzödései 2. , () 325 .

 • Friedman, M. (1968): The Optimum Quantity of Money. American Economic Review, 58(1): 1-17.

  'The Optimum Quantity of Money ' () 58 American Economic Review : 1 -17 .

 • Issing, O. - Gaspar, V. - Angeloni, I. - Tristani, O. (2001): Monetary Policy in the Euro Area. Cambridge University Press, 199.

  Monetary Policy in the Euro Area. , () 199 .

 • Király J. (1998): A makroökonómia vége avagy egy megkésett Nobel-díj. Jubileumi ülésszak, 2. köt. Budapest: BKE, 789-810.

  'A makroökonómia vége avagy egy megkésett Nobel-díj ' () 2 Jubileumi ülésszak : 789 -810 .

  • Search Google Scholar
 • Kydland, F. E. - Prescott, E. C. (1977): Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans. Journal of Political Economy 85: 473-491.

  'Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans ' () 85 Journal of Political Economy : 473 -491 .

  • Search Google Scholar
 • Lányi K. (1997): A globális konvergencia változatai: Washington és Maastricht. Külgazdaság 11:5-29.

  'A globális konvergencia változatai: Washington és Maastricht ' () 11 Külgazdaság .

  • Search Google Scholar
 • Mátyás A. (1999): A modern közgazdaságtan története. Budapest: Aula Kiadó, 671.

  A modern közgazdaságtan története. , () 671 .

 • Persson, T. - Tabellini, G. (2000): Political Economics. Cambridge, MA: MIT Press, 533.

  Political Economics. , () 533 .

 • Rácz M. (2002): A német gazdaság fiskális politikai kihívásairól. Közgazdasági Szemle 49(5):396-413.

  'A német gazdaság fiskális politikai kihívásairól ' () 49 Közgazdasági Szemle : 396 -413 .

  • Search Google Scholar
 • Williamson, J. (1994): The Political Economy of Policy Reform. Washington D.C., 547.

  The Political Economy of Policy Reform. , () 547 .

 • Muth, J. F. (1961): Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Econometrica 29:315-355.

  'Rational Expectations and the Theory of Price Movements ' () 29 Econometrica : 315 -355 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand

Társadalom és Gazdaság
Language Hungarian
Year of
Foundation
1979
Publication
Programme
ceased
Founder Budapesti Corvinus Egyetem
Founder's
Address
H-1093 Budapest, Hungary Fővám tér 8.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1588-9734 (Print)
ISSN 1589-021X (Online)