View More View Less
  • 1 Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola Budapest
Restricted access

Magyarország fejlődése szempontjából kulcskérdés a 2007-2013 közötti programozási időszak EU-támogatásainak sikeres felszívása. Ezért fontos a magyar álláspont kialakítása a Bizottság által 2004-ben közzétett új szabályozási tervvel kapcsolatban, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot és a Kohéziós Alapot érinti. Egyfelől a nagyberuházások finanszírozási szabályainak megváltozása esetén sikeresebb hazai koordinációra van szükség a támogatásfelszívás érdekében. Másfelől külön figyelmet kell fordítani Közép-Magyarország régió fejlesztésére - a régiónak az ország egésze szempontjából betöltött szerepe miatt elfogadhatatlan, hogy GDP-emelkedése miatt alulfinanszírozottá váljon.</o:p>

  • EC (2004): Building our common future - Policy changes and Budgetary means of the Enlarged Union 2007-2013, 10 February 2004. Brussels: European Commission.

  • Konvergenciaprogram (2004): Konvergenciaprogram. Magyar Köztársaság Kormánya.

  • NFH (2005b): Tájékoztató a 2007-2013-as időszak kohéziós politikájára vonatkozó rendelettervezetekkel kapcsolatos tárgyalások aktuális állásáról és az új időszak legfontosabb hatásairól. Budapest: Nemzeti Fejlesztési Hivatal - Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság, 2005. április.

  • Pogátsa Z. (2005): A magyar régiók várható uniós finanszírozása a következő pénzügyi perspektíva időszakában. IDEA Munkacsoport, 2005. június.

  • NFH (2005a): Gondolkodjunk együtt Magyarország jövőjéről - Gondolatébresztő a II. Európa Terv készítésében résztvevő partnerek számára. Budapest: Nemzeti Fejlesztési Hivatal.