View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék Budapest
Restricted access

A tanulmány az Európai Unió tagállamainak világgazdasági felzárkózásával foglalkozik. Elemzi a tagállamok, a térségek, és ezen belül kiemelten a kelet-közép-európai térség fejlődését, különös figyelemmel a magyar felzárkózási folyamat alakulására. A Lisszaboni Programban meghirdetett célok „teljesítménytáblázatának”elemzése után a szerzõ rátér az egy főre esőGDP és a bruttó hazai termék szerkezetének elemzésére, majd a transznacionális társaságok szerepének kiemelését követően a tőkeáramlások alakulását vizsgálja. A cikk különbözőkonvergenciajelentések értékelésével zárul, amelyek nyomán a szerzőmegfogalmazza a KKE-régió és benne Magyarország felzárkózásának kulcskérdéseit és esélyeit.

 • Rácz M. (2000): Magyarország EU-érettségéről a gazdasági makró-mutatók alapján. Magyar Tudomány, 2000/7.

 • Somai M. (1997): Autóipar itthon és a világban. VKI. Kihívások. No. 72.

 • Stephan J. (2000): EU-Integration and Development. Prospects of CEECs. The Productivity Gap and Technological Structural Change. IWTT Discussion Paper. Halle: Saale.

  IWTT Discussion Paper , ().

 • Török Á. (1993): Az iparvédelmi rendszerek és az EK társulás. Külgazdaság, 1993/6.

 • Zádor M. (2003): Nemzetközi nagyvállalatok és az export-versenyképesség. Bővülő Európa, 2003. 1. negyedév.

 • G. Petrakos (2003): Peripherial European Transitions: Performance, Structure, and Trade Relations in the Balkan Region. South-Eastern Europe Journal of Economics, 1(1).

  'Peripherial European Transitions: Performance, Structure, and Trade Relations in the Balkan Region ' () 1 South-Eastern Europe Journal of Economics .

  • Search Google Scholar
 • J. Blanke - Lopez-Claros A. (2004): The Lisbon Review 2004. An assessment of policies and reforms in Europe. Geneva: World Economic Forum.

  The Lisbon Review 2004. An assessment of policies and reforms in Europe , ().

 • P. Brenton - di Mauro F. (1999): The potential magnitude and impact of FDIs inflows to CEECs, Journal of Economic Integration, 14(1).

  'The potential magnitude and impact of FDIs inflows to CEECs ' () 14 Journal of Economic Integration .

  • Search Google Scholar
 • A. Chikán - E. Czakó - ZoltayPaprika-Z. (2002): National Competitiveness in Global Economy. The Case of Hungary. Budapest: Akadémai Kiadó.

  National Competitiveness in Global Economy. The Case of Hungary , ().

 • Éltető A. (2003): Az EU csatlakozás hatása a külföldi működő-tőke beáramlására. Európa, 2002, 4(3).

 • Kádár B. (1993): Külgazdasági liberalizálás: szakaszosság vagy sokk terápái? Külgazdaság, 1993/6.

 • Kaminsky B. (2001): How accession to the EU has effected external trade and foreign direct investment in Central European Economies. World Bank, Working Paper, Washington, DC.

 • Köves A. (1992): Central and East European Economic Transition. The International Dimension. Westview Press. San Francisco-Oxford: Boulder.

 • J. S. J. Nyer. (1993): Merre tart az európai gazdaság 2000-ig? HVG, január 2.

 • Pelkmans, J. - Casey, J. P. (2004): Can Europe Deliver Growth? The Sapir Report and Beyond. College of Europe, BEEP Briefing, No. 6, January.

 • J. Pellegrin (2001): The Political Economy of Competitiveness in an Enlarged Europe. UNU/INTECH. Maastricht: Palgrave.

  The Political Economy of Competitiveness in an Enlarged Europe , ().

 • Szabó L. (2004): Adórendszer, versenyképesség és államháztartás. Bővülő Európa, 2004. március.

  Bővülő Európa , ().

 • Viszt E. (2002): A versenyképesség alakulása Magyarországon a csatlakozás előtt. Európai Tükör, 7(5).

  'A versenyképesség alakulása Magyarországon a csatlakozás előtt ' () 7 Európai Tükör .

  • Search Google Scholar