Author: Ágota Krénusz
View More View Less
  • Budapesti Corvinus Egyetem Budapest
Restricted access

A nemzetközi szakirodalomban közkedvelt téma, és hazánkban is számos kutatás látott már napvilágot a tőkeszerkezet meghatározó tényezőiről, vagyis azokról a faktorokról, amelyek elősegítik vagy korlátozzák a finanszírozási döntések meghozatalát.Ezek a kutatások egészen a híres Modigliani–Miller (MM) tételekig (1958) vezethetők vissza, amelyek azt állítják, hogy a tőkeszerkezeti döntések nem befolyásolják a vállalat értékét, persze csak erős korlátozó feltételek mellett. A tőkeszerkezeti döntések modellezésére meglehetősen sok kísérlet történt, azonban mindmáig nem sikerült olyan általános elméletet alkotni, amely jól írná le a tőkeszerkezeti döntést. Ennek oka nagyon egyszerű: a legtöbb vállalati elhatározással szemben a tőkeszerkezeti döntés származékos jellegű. Mindig más döntéseknek van alárendelve, így nagyon nehéz önmagában vizsgálni.Jelen írásban a szerzőkísérletet tesz egy, a meghatározó tényezőket magában foglaló, átfogó modell felállítására. Rávilágít saját modelljének gyengeségeire is, és felhívja a figyelmet a lehetséges további kutatási irányokra. E modell segítségével elemzi továbbá a magyar vállalatok tőkeszerkezeti döntéseit, makroszinten a vállalati működést befolyásoló feltételeket, és a vállalatok bels_

Társadalom és Gazdaság
Language Hungarian
Year of
Foundation
1979
Publication
Programme
ceased
Founder Budapesti Corvinus Egyetem
Founder's
Address
H-1093 Budapest, Hungary Fővám tér 8.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1588-9734 (Print)
ISSN 1589-021X (Online)