Author: Zoltán Balázs
View More View Less
  • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai Intézet Budapest
Restricted access

Az írás egyszerre leíró és normatív jellegű, azaz a kapitalizmusról mint alkotmányról beszél, s az arisztotelészi hagyománynak megfelelően úgy próbál tényszerű képet nyújtani róla, hogy annak normatív feltételeit is számba veszi. Amellett érvelek, hogy a kapitalizmus egyike a lehetséges és kívánatos jó alkotmányoknak, mert a jó _