Author: Dalma Vincze
View More View Less
  • Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola Budapest
Restricted access

A második világháború óta eltelt időszakban az európai integráció egyik folyamatosan visszatérőkérdése, hogy az Európai Közösség/Unió milyen helyet tölt be a világpolitikában. Az Unió nemzetközi szerepe megerősödésének, növekvő befolyásának egyik megnyilvánulása, hogy az általa vallott európai értékeket és normákat saját határain kívül is elterjeszti. A demokratikus értékek, a „jó kormányzás” normái, valamint az emberi jogok terjesztésének szándéka megjelenik az Unió har__