View More View Less
  • Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Menedzsment és Marketing Tanszék Debrecen
Restricted access

A tanulmány a közigazgatási (menedzsment)reformok olyan területére –a vizsgált reformok értékelhetőségének szükségességére és az ezzel kapcsolatos konceptualizálási és operacionalizálási nehézségekre –fókuszál, amely a hazai szakirodalomban leginkább elaprózott formában jelenik meg. Az alapvetően problémafelvetőírás példálózó jelleggel említ néhány olyan elvi lehetőséget, amelyek az irodalomban felmerültek, vagy amelyek használhatósága a témával kapcsolatos irodalom megállapítŕ_

Társadalom és Gazdaság
Language Hungarian
Year of
Foundation
1979
Publication
Programme
ceased
Founder Budapesti Corvinus Egyetem
Founder's
Address
H-1093 Budapest, Hungary Fővám tér 8.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1588-9734 (Print)
ISSN 1589-021X (Online)