View More View Less
  • Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Menedzsment és Marketing Tanszék Debrecen
Restricted access

A tanulmány a közigazgatási (menedzsment)reformok olyan területére –a vizsgált reformok értékelhetőségének szükségességére és az ezzel kapcsolatos konceptualizálási és operacionalizálási nehézségekre –fókuszál, amely a hazai szakirodalomban leginkább elaprózott formában jelenik meg. Az alapvetően problémafelvetőírás példálózó jelleggel említ néhány olyan elvi lehetőséget, amelyek az irodalomban felmerültek, vagy amelyek használhatósága a témával kapcsolatos irodalom megállapítŕ_