View More View Less
  • Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés-szervezési és Marketing Intézet Please ask the editor of the journal.
Restricted access

A kistérségek fejlettségének meghatározásánál, valamint a fejlesztési források decentralizációjánál a kistérségek komplex fejlettségi mutatóját veszik alapul. A kistérségek térszerkezete azonban nem tekinthetőhomogénnek: az egyes települések fejlettségi mutatói, valamint a kapcsolati rendszerek elemzése alapján kimutathatóak a centrum-, illetve perifériatelepülések. A hátrányosan érintett települések „károsítása” a kistérségbe érkezőfejlesztési források kisebb mennyisége mellett abban is megragadható, hogy a nagyobb települések gazdasági kapcsolatai jellemző__