Author:
Imre Szatmári Munkácsy Mihály Múzeum H-5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.

Search for other papers by Imre Szatmári in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Az összefoglalás sorra veszi a Békés megyében a 19. század végétől napjainkig végzett templomfeltárásokat, azok helyét, időpontját és ásatóit. A Békés megyei 41 ásatás közül kettő még közöletlen, így 39 középkori egyházi épület alaprajzán (1-43.) keresztül nyílik mód az egyes ásatások legjelentősebb eredményeinek összefoglalására. Szó esik a megyei nemzetségi monostorokról, az egyéb szerzetesi rendházakról, a kápolnákról és a falusi plébániatemplomokról, valamint az egyházak patrónusairól is.

 • JANKOVICH B. D. 1982 A gyula-törökzugi templom feltárása. Békési Élet 415-426.

  A gyula-törökzugi templom feltárása. , () 415 -426 .

 • 2000 Újabb ásatások Nagyszénáson. Árpád-kori település temploma és temetője a Dózsa-erdőben. In: Nagyszénás. Fejezetek a község történetéből 7. (Szerk.: CZEGLÉDI M.) Nagyszénás, 5-128.

  Újabb ásatások Nagyszénáson. Árpád-kori település temploma és temetője a Dózsa-erdőben. , () 5 -128 .

  • Search Google Scholar
 • GYÖRFFY GY. 1987 Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I. Budapest.

  Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I. , ().

 • 2003a Középkori falusi templomok Békés megyében. Rálátás IV. évf. 4. szám (2003) 1-6.

  Középkori falusi templomok Békés megyében. Rálátás IV. évf. 4. szám , () 1 -6 .

  • Search Google Scholar
 • 1999a A középkori Décse temploma és temetője. Kézirat.

  A középkori Décse temploma és temetője. , ().

 • 2003 Békés megye középkori szakrális építményeinek és temetőinek régészeti néprajza. PhD disszertáció. Debrecen, 2003.

  Békés megye középkori szakrális építményeinek és temetőinek régészeti néprajza. PhD disszertáció. , ().

  • Search Google Scholar
 • PARÁDI N. 1966 A gyulai vár ásatásának építéstörténeti eredményei. Die baugeschichtlichen Ergebnisse der Ausgrabungen in der Gyula-Festung. MMűvéd 1961-1962, 135-165.

  A gyulai vár ásatásának építéstörténeti eredményei. Die baugeschichtlichen Ergebnisse der Ausgrabungen in der Gyula-Festung. , () 135 -165 .

  • Search Google Scholar
 • SZATMÁRI I. 1994 Ásatások a Décsi-halmon. Szarvasi Krónika 8, 66-71.

  'Ásatások a Décsi-halmon. ' () 8 Szarvasi Krónika : 66 -71 .

 • RÓZSA Z. 2000 Az ősi Gádoros. Gádorosi Híradó VII. évf. 12. szám, 2000. december, 3. oldal (az oldalon tévesen november szerepel).

 • SCHERER F. 1938 Gyula város története. I. kötet. A földesúri város. Gyula.

  Gyula város története. I. kötet. A földesúri város. , ().

 • OLASZ E. 1956 Középkori leletek Békéssámsonon. (Mittelalterliche Funde von Békéssámson.) ArchÉrt 83, 212-215.

  'Középkori leletek Békéssámsonon. (Mittelalterliche Funde von Békéssámson.) ' () 83 Archért : 212 -215 .

  • Search Google Scholar
 • MOGYORÓSSY J. 1883 Jelentése a békésmegyei muzeum igazgatójának a tárlat 1882-83-ik évi gyarapodásáról. BRMTÉ IX, 183-187.

  'Jelentése a békésmegyei muzeum igazgatójának a tárlat 1882-83-ik évi gyarapodásáról. ' () IX BRMTÉ : 183 -187 .

  • Search Google Scholar
 • MÉRI I. 1964 Árpád-kori népi építkezésünk feltárt emlékei Orosháza határában. Otcset o raszkopkah u szela Kardoskút. - Bericht über die Ausgrabungen in Kardoskút. RégFüz Ser. II. 12. Budapest.

  Árpád-kori népi építkezésünk feltárt emlékei Orosháza határában. Otcset o raszkopkah u szela Kardoskút. - Bericht über die Ausgrabungen in Kardoskút. , ().

  • Search Google Scholar
 • MAJLÁTH B. 1890 Az orosházi sírmező. ArchÉrt X, 417-423.

  'Az orosházi sírmező. ' () X Archért : 417 -423 .

 • 1999 A középkori Csorvás és temploma. Medieval Csorvás and its church. BMMK 20, 83-145.

  'A középkori Csorvás és temploma. Medieval Csorvás and its church. ' () 20 BMMK : 83 -145 .

  • Search Google Scholar
 • 1998 Az Árpád-kori Bercsényegyháza. Kézirat.

  Az Árpád-kori Bercsényegyháza. , ().

 • 1902a A „Békéscsabai Múzeum-Egyesület” igazgatójának jelentése a Békésvármegye különböző helyein 1901. évi augusztus és szeptember hónapokban végzett régészeti ásatások lefolyásáról és eredményéről. In: A Békéscsabai Múzeum-Egyesület Második Évkönyve (1901-1902). (Szerk.: MAROS GY.) Békéscsaba, 45-48.

  A „Békéscsabai Múzeum-Egyesület” igazgatójának jelentése a Békésvármegye különböző helyein 1901. évi augusztus és szeptember hónapokban végzett régészeti ásatások lefolyásáról és eredményéről. , () 45 -48 .

  • Search Google Scholar
 • BANNER B. 1933 Középkori gölöncsér-kemence Békéscsabán. NÉ XXV, 69-73.

  'Középkori gölöncsér-kemence Békéscsabán. ' () : 69 -73 .

 • BÁLINT A. 1936 A Makó-mezőkopáncsi középkori temető sírleletei. Die Grabfunde des mittelalterlichen Gräberfeldes von Makó-Mezőkopáncs. Dolg XII, 222-241.

 • 1938 A kaszaperi középkori templom és temető. Das Gräberfeld und die Kirche von Kaszaper aus dem Mittelalter. Dolg XIV, 139-190.

 • 1939 A mezőkovácsházi középkori település emlékei. Ausgrabungen in Mezőkovácsháza. Dolg XV, 146-164.

 • 1996a Középkori falusi templomok régészeti kutatása Gyula határában. (Implom József ásatásainak hitelesítése.) In: Szatmári I.-Gerelyes I.: Tanulmányok a gyulai vár és uradalma történetéhez. (Szerk.: JANKOVICH B. D.) Gyula, 9-87.

  Középkori falusi templomok régészeti kutatása Gyula határában. (Implom József ásatásainak hitelesítése.) , () 9 -87 .

  • Search Google Scholar
 • 1996b Középkori templom feltárása Telekgerendás határában. Die Freilegung des mittelalterlichen Kirchengebäudes in der Gemarkung Telekgerendás. BMMK 16, 209-255.

  'Középkori templom feltárása Telekgerendás határában. Die Freilegung des mittelalterlichen Kirchengebäudes in der Gemarkung Telekgerendás. ' () 16 BMMK : 209 -255 .

  • Search Google Scholar
 • CSÁNKI D. 1890 Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I. köt. Budapest.

  Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I. köt. , ().

 • DÁVID G. 1991 A török hódoltság kora. In: Békéscsaba története I. A kezdetektől 1848-ig. (Szerk.: JANKOVICH B. D., ERDMANN GY.) Békéscsaba, 207-312.

  A török hódoltság kora. , () 207 -312 .

 • GAJDÁCS P. 1897 Tót-Komlós története. Gyoma.

  Tót-Komlós története. , ().

 • 1986 Árpád-kori települések Doboz határában. A settlement of the Arpadian age in territory of Doboz. Arpadenzeitliche Siedlungen in der Umgebung von Doboz. In: Falvak, mezővárosok az Alföldön. Az Arany János Múzeum Közleményei IV. (Szerk.: NOVÁK L., SELMECZI L.) Nagykőrös, 105-116.

  Árpád-kori települések Doboz határában. A settlement of the Arpadian age in territory of Doboz. Arpadenzeitliche Siedlungen in der Umgebung von Doboz. , () 105 -116 .

  • Search Google Scholar
 • 1989 Doboz történetének vázlata a legrégibb időktől a középkor végéig. In: Dobozi tanulmányok. (Szerk.: RÉTHY ZS.) Békéscsaba, 115-147.

  Doboz történetének vázlata a legrégibb időktől a középkor végéig. , () 115 -147 .

  • Search Google Scholar
 • KRAMMER N. 1902 A Békéscsabai Múzeum-Egyesület gyűjteményeinek lajstroma az 1902. évi október hó 1-jéig. Békéscsaba.

  A Békéscsabai Múzeum-Egyesület gyűjteményeinek lajstroma az 1902. évi október hó 1-jéig. , ().

  • Search Google Scholar
 • KRECSMARIK E. 1911 Szarvasi középkori és őskori leletekről. ArchÉrt XXXI, 378-382.

  'Szarvasi középkori és őskori leletekről. ' () XXXI Archért : 378 -382 .

 • KRISZTIK J. 1891 A békésmegyei régi kolostorok. BRMTÉ XV, 66-82.

  'A békésmegyei régi kolostorok. ' () XV BRMTÉ : 66 -82 .

 • MAROS GY. 1901 Jegyzőkönyv. Felvétetett a „Békés-Csabai Múzeum-Egyesület” igazgató-választmányának B.-Csabán, 1900. évi november hó 28-án tartott gyűléséről. In: A Békéscsabai Múzeum-Egyesület I-ső Évkönyve (1899-1901). (Szerk.: MAROS GY.) Békéscsaba, 82-86.

  Jegyzőkönyv. Felvétetett a „Békés-Csabai Múzeum-Egyesület” igazgató-választmányának B.-Csabán, 1900. évi november hó 28-án tartott gyűléséről. , () 82 -86 .

  • Search Google Scholar
 • 1902 Jegyzőkönyv. Felvétetett Békéscsabán, 1901. évi szeptember hó 21-én a Békéscsabai Múzeum-Egyesület igazgató-választmányának gyűléséről. In: A Békéscsabai Múzeum-Egyesület Második Évkönyve (1901-1902). (Szerk.: MAROS GY.) Békéscsaba, 39-44.

  Jegyzőkönyv. Felvétetett Békéscsabán, 1901. évi szeptember hó 21-én a Békéscsabai Múzeum-Egyesület igazgató-választmányának gyűléséről. , () 39 -44 .

  • Search Google Scholar
 • MAROS GY.- VARSÁGH B. 1901 Nagyméltóságú dr. Wlassics Gyula m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter úrhoz Budapesten. In: A Békéscsabai Múzeum-Egyesület I-ső Évkönyve (1899-1901). (Szerk.: MAROS GY.) Békéscsaba, 116-117.

  Nagyméltóságú dr. Wlassics Gyula m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter úrhoz Budapesten. , () 116 -117 .

  • Search Google Scholar
 • MÁRKI S. 1892 Aradvármegye és Arad szabad királyi város története. Első rész. A legrégibb időktől a török hódításig. Arad.

  Aradvármegye és Arad szabad királyi város története. Első rész. A legrégibb időktől a török hódításig. , ().

  • Search Google Scholar
 • MRT 6. 1982ECSEDY I.-KOVÁCS L.-MARÁZ B.-TORMA I.: Magyarország régészeti topográfiája 6. Békés megye régészeti topográfiája IV/1. A szeghalmi járás. (Szerk.: TORMA I.) Budapest.

  Magyarország régészeti topográfiája 6. Békés megye régészeti topográfiája IV/1. A szeghalmi járás. , ().

  • Search Google Scholar
 • MRT 8. 1989 JANKOVICH B. D.-MAKKAY J.-SZŐKE B. M.: Magyarország régészeti topográfiája 8. Békés megye régészeti topográfiája IV/2. A szarvasi járás. (Szerk.: MAKKAY J.) Budapest.

  Magyarország régészeti topográfiája 8. Békés megye régészeti topográfiája IV/2. A szarvasi járás. , ().

  • Search Google Scholar
 • MRT 10. 1998JANKOVICH B. D.-MEDGYESI P.-NIKOLIN E.-SZATMÁRI I.-TORMA I.: Magyarország régészeti topográfiája 10. Békés megye régészeti topográfiája IV/3. Békés és Békéscsaba környéke. (Szerk.: JANKOVICH B. D.) Budapest.

  Magyarország régészeti topográfiája 10. Békés megye régészeti topográfiája IV/3. Békés és Békéscsaba környéke. , ().

  • Search Google Scholar
 • NAGY K. 1968 Alakos kályhacsempék Kevermesről. Ofenkacheln von Kevermes. MFMÉ 1968. Szeged, 91-98.

  Alakos kályhacsempék Kevermesről. Ofenkacheln von Kevermes. MFMÉ 1968. , () 91 -98 .

  • Search Google Scholar
 • 1994a Gyula középkori ferences temploma és kolostora. Die mittelalterliche Kirche der Franziskaner und ihr Kloster in Gyula. The Medieval Franciscan Church and Monastery of Gyula. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon. (Szerk.: HARIS A.) Budapest, 409-435.

  Gyula középkori ferences temploma és kolostora. Die mittelalterliche Kirche der Franziskaner und ihr Kloster in Gyula. The Medieval Franciscan Church and Monastery of Gyula. , () 409 -435 .

  • Search Google Scholar
 • 1994-95 Árpád-kori templomok Kamuton. Arpadenzeitliche Kirchen in Kamut. ArchÉrt 121-122, 37-56.

  'Árpád-kori templomok Kamuton. Arpadenzeitliche Kirchen in Kamut. ' () 121-122 Archért : 37 -56 .

  • Search Google Scholar
 • 1996 Honfoglalás kori lovas sírok Décsén. Reitergrabstätten aus der Zeit der Landnahme in Décse. In: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. (Szerk.: WOLF M. és RÉVÉSZ L.) Miskolc, 162-186.

  Honfoglalás kori lovas sírok Décsén. Reitergrabstätten aus der Zeit der Landnahme in Décse. , () 162 -186 .

  • Search Google Scholar
 • 1996c A középkori Szénásegyház nyomában. In: Nagyszénás. Fejezetek a község történetéből 4. (Szerk.: CZEGLÉDI M.) Nagyszénás, 7-97.

  A középkori Szénásegyház nyomában. , () 7 -97 .

 • 1996d Árpád-kori templom Gyula és Szabadkígyós határvonalán. Arpadenzeitliche Kirche an der Grenze der Ortschaften Gyula und Szabadkígyós. MFMÉ-StudArch II, 353-380.

  'Árpád-kori templom Gyula és Szabadkígyós határvonalán. Arpadenzeitliche Kirche an der Grenze der Ortschaften Gyula und Szabadkígyós. ' () II MFMÉ-StudArch : 353 -380 .

  • Search Google Scholar
 • 1997 Árpád-kori templom Sarkadkeresztúron. Arpadenzeitliche Kirche in Sarkadkeresztúr. MFMÉ-StudArch III, 345-379.

  'Árpád-kori templom Sarkadkeresztúron. Arpadenzeitliche Kirche in Sarkadkeresztúr. ' () III MFMÉ-StudArch : 345 -379 .

  • Search Google Scholar
 • SZATMÁRI I.-VÁGÓ CS. 1993 Medgyesegyháza területének településtörténete az őskortól a török világ végéig. In: Medgyesegyháza 1893-1993. Tanulmányok a nagyközséggé alakulás centenáriuma tiszteletére. (Szerk.: SZABÓ F.) Medgyesegyháza, 8-66.

  Medgyesegyháza területének településtörténete az őskortól a török világ végéig. , () 8 -66 .

  • Search Google Scholar
 • SZEREMLEI S. 1901 Hód-Mező-Vásárhely története II. Hódmezővásárhely.

 • VARGA A. 1894 A hódmezővásárhelyi ásatásokról. ArchÉrt XIV, 135-140.

  'A hódmezővásárhelyi ásatásokról. ' () XIV Archért : 135 -140 .

 • VERESS E. 1938 Gyula város oklevéltára (1313-1800). Budapest.

  Gyula város oklevéltára (1313-1800). , ().

 • ZALOTAY E. 1957 Gellértegyházai Árpád-kori temető. Budapest.

  Gellértegyházai Árpád-kori temető. , ().

 • ZSILINSZKY M. 1883 Főtitkári jelentés. BRMTÉ IX, 176-180.

  'Főtitkári jelentés. ' () IX BRMTÉ : 176 -180 .

 • BALÁS Á. 1901 A „Békés-Csabai Múzeum-Egyesület” igazgatójának jelentése Békésvármegyében tett régészeti tanulmányútjáról. In: A Békéscsabai Múzeum-Egyesület I-ső Évkönyve (1899-1901). (Szerk.: MAROS GY.) Békéscsaba, 111-114.

  A „Békés-Csabai Múzeum-Egyesület” igazgatójának jelentése Békésvármegyében tett régészeti tanulmányútjáról. , () 111 -114 .

  • Search Google Scholar
 • 1902 A Békéscsabai Múzeum-Egyesület gyűjteményeiről. In: A Békéscsabai Múzeum-Egyesület Második Évkönyve (1901-1902). (Szerk.: MAROS GY.) Békéscsaba, 34-38.

  A Békéscsabai Múzeum-Egyesület gyűjteményeiről. , () 34 -38 .

 • 1959 Árpád-kori település Békéssámson-Cigándon. SZKMÉ (Szerk.: NAGY GY.) Orosháza, 5-11.

  Árpád-kori település Békéssámson-Cigándon. SZKMÉ , () 5 -11 .

 • 1959a Elpusztult XI-XVI. századi falvak Kardoskút, Tótkomlós és Békéssámson határában. SZKMÉ (Szerk.: NAGY GY.) Orosháza, 31-39.

  Elpusztult XI-XVI. századi falvak Kardoskút, Tótkomlós és Békéssámson határában. SZKMÉ , () 31 -39 .

  • Search Google Scholar
 • KOVALOVSZKI J. 1965 Orosháza és környéke a magyar középkorban. In: Orosháza története I. (Szerk.: NAGY GY.) Orosháza, 175-203.

  Orosháza és környéke a magyar középkorban. , () 175 -203 .

 • 2000 A Csolt nemzetség monostora. In: A középkori Dél-Alföld és Szer. (Szerk.: KOLLÁR T.) Szeged, 281-303.

  A Csolt nemzetség monostora. , () 281 -303 .

 • JUHÁSZ I. 1974 Freilegung der Arpadenzeitlichen Kirche in Dombegyház-Vizesmonostor. MFMÉ 1971-72. Szeged, 183-186.

  Freilegung der Arpadenzeitlichen Kirche in Dombegyház-Vizesmonostor. MFMÉ 1971-72. , () 183 -186 .

  • Search Google Scholar
 • KARÁCSONYI J. 1896 Békésvármegye története I-III. Gyula.

  Békésvármegye története I-III. , ().

 • 1991 A magyar honfoglalástól a török korig. In: Békéscsaba története I. A kezdetektől 1848-ig. (Szerk.: JANKOVICH B. D., ERDMANN GY.) Békéscsaba, 147-206.

  A magyar honfoglalástól a török korig. , () 147 -206 .

 • HAAN L. 1870 Békés vármegye hajdana. Pest.

  Békés vármegye hajdana. , ().

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)