View More View Less
 • 1 MTA Régészeti Intézete H-1014 Budapest, Úri u. 49.

Szécsény-Ültetés középső neolitikus település régészeti kutatása 1979-1985 között folyt Soós Virág régész vezetésével. Az 1982-ben megjelent előzetes jelentésben, amely elsősorban a lelőhely és az addig feltárt leletanyag ismertetésére korlátozódott, Soós Virág megemlítette az antropomorf és arcos kerámiatöredékeket is, de publikálásukra nem került sor. Szécsény-Ültetés teljes leletanyagának feldolgozása a feltárt anyag nagy mennyisége miatt egy reprezentatív, tematikailag összetartozó egység (I. ház, 16. és 20. gödör) kerámia-, kő- és csontanyagának leírásával és értékelésével kezdődött meg, amely szakdolgozatom témája volt. Jelen tanulmány azzal a céllal született, hogy a Szécsény mellett előkerült arcos edénytöredékeket bemutassa, és a kutatás számára hozzáférhetővé tegye.

 • T. Biró K. 1981 A Kárpát-medencei obszidiánok vizsgálata (Archaeometrical study of the Carpathian obsidians). ArchÉrt 108, 194-205.

  'A Kárpát-medencei obszidiánok vizsgálata (Archaeometrical study of the Carpathian obsidians) ' () 108 ArchÉrt : 194 -205.

  • Search Google Scholar
 • T. Biró K. 1987 Chipped stone industry of the Linearband Pottery Culture in Hungary. AInt 240, 131-167.

  'Chipped stone industry of the Linearband Pottery Culture in Hungary ' () 240 AInt : 131 -167.

  • Search Google Scholar
 • T. Biró K. 1998 Lithic implements and circulation of raw materials in the Great Hungarian Plain during the Late Neolithic Period. Budapest.

  Lithic implements and circulation of raw materials in the Great Hungarian Plain during the Late Neolithic Period , ().

  • Search Google Scholar
 • Cheben, I. 2002 Anthropomorphe und zoomorphe Gefäße aus der Siedlung in Bajč, Südwestslowakei. PreAlp 37, 161-169.

  'Anthropomorphe und zoomorphe Gefäße aus der Siedlung in Bajč, Südwestslowakei ' () 37 PreAlp : 161 -169.

  • Search Google Scholar
 • Eisner, J. 1933 Slovensko v praveku (Die Vor- und Frühgeschichte des Landes Slowakei). Bratislava.

  Slovensko v praveku (Die Vor- und Frühgeschichte des Landes Slowakei) , ().

 • Fábián Sz. 2002 Szécsény-Ültetés középső neolitikus lelőhely régészeti kutatása. Szakdolgozat. Kézirat. ELTE BTK, Budapest.

  Szécsény-Ültetés középső neolitikus lelőhely régészeti kutatása , ().

 • Biehl, P.F. 1997 Symbolic communication systems: symbols on anthropomorphic figurines of the Neolithic and Chalcolithic from south-eastern Europe. Journal of European Archeology 4, 153-176.

  'Symbolic communication systems: symbols on anthropomorphic figurines of the Neolithic and Chalcolithic from south-eastern Europe ' () 4 Journal of European Archeology : 153 -176.

  • Search Google Scholar
 • Kalicz N.-Schreiber R. 1969 Ötezer éves istenképek Budapest határában (Fünftausend Jahre alte Götterbilder in der Gemarkung der Stadt Budapest). Budapest 7, Heft 9, 35-39.

  Ötezer éves istenképek Budapest határában (Fünftausend Jahre alte Götterbilder in der Gemarkung der Stadt Budapest) , () 35 -39.

  • Search Google Scholar
 • Korek J. 1958-1959 Vonaldíszes kerámia elterjedése az Alföldön (Verbreitung der Linearkeramischen Kultur auf dem Alföld). MFMÉ, 19-52.

  'Vonaldíszes kerámia elterjedése az Alföldön (Verbreitung der Linearkeramischen Kultur auf dem Alföld) ' () MFMÉ : 19 -52.

  • Search Google Scholar
 • Korek J. 1987 Szegvár-Tűzköves. A settlement of the Tisza culture. In: Tálas, L.-Raczky, P. (eds): The late neolithic of the Tisza region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor, Berettyóújfalu-Herpály. Budapest-Szolnok, 47-58.

  The late neolithic of the Tisza region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor , () 47 -58.

  • Search Google Scholar
 • Kuzma, I. 1990 Plastika Želiezovskej skupiny z Mužle-Čenkova (Plastik der Želiezovce-Gruppe aus Mužla-Čenkov). SIA 38, 429-452.

  'Plastika Želiezovskej skupiny z Mužle-Čenkova (Plastik der Želiezovce-Gruppe aus Mužla-Čenkov) ' () 38 SIA : 429 -452.

  • Search Google Scholar
 • László, A. 1972 Vases néolithiques á face humaine, découverts en Roumanie (Újkőkori arcos edények Romániából). Alba Regia 12, 1971, 211-234.

  'Vases néolithiques á face humaine, découverts en Roumanie (Újkőkori arcos edények Romániából) ' () 1971 Alba Regia 12 : 211 -234.

  • Search Google Scholar
 • Lenneis, E. 1976 Anthropomorphe und zoomorphe Motive auf Gefäßen der Linearkeramik im Raume Niederösterreich und Burgenland. ArchA 13, 235-248.

  'Anthropomorphe und zoomorphe Motive auf Gefäßen der Linearkeramik im Raume Niederösterreich und Burgenland ' () 13 ArchA : 235 -248.

  • Search Google Scholar
 • Lichardus, J. 1969 Beitrag zur chronologischen Stellung der rot und gelb inkrustierten Bükker Keramik. ŠtZ 17, 219-232.

  'Beitrag zur chronologischen Stellung der rot und gelb inkrustierten Bükker Keramik ' () 17 ŠtZ : 219 -232.

  • Search Google Scholar
 • Makkay J. 1974 "Das frühe Neolithikum auf der Otzaki Magula" und die Körös-Starčevo-Kultur. ActaArchHung 26, 131-154.

  '"Das frühe Neolithikum auf der Otzaki Magula" und die Körös-Starčevo-Kultur ' () 26 ActaArchHung : 131 -154.

  • Search Google Scholar
 • Makkay J. 1982 A magyarországi neolitikum kutatásának új eredményei. Az időrend és a népi azonosítás kérdései (Results in the research of the Hungarian Neolithic). Budapest.

  A magyarországi neolitikum kutatásának új eredményei. Az időrend és a népi azonosítás kérdései (Results in the research of the Hungarian Neolithic) , ().

  • Search Google Scholar
 • Marton, T. 2004 Material finds from Balatonszárszó, Neolithic Settlement: Connections within and without the TLPC Territory. Anteus 27, 81-86.

  'Material finds from Balatonszárszó, Neolithic Settlement: Connections within and without the TLPC Territory ' () 27 Anteus : 81 -86.

  • Search Google Scholar
 • Maurer, H. 1982 Neolithische Kultobjekte aus dem niederösterreichischen Mannhartsbereich. Mannus-Bibliothek Band 19, Hückeswagen.

  Neolithische Kultobjekte aus dem niederösterreichischen Mannhartsbereich. Mannus-Bibliothek , ().

  • Search Google Scholar
 • Mithay S. 1966 Zselizi típusú leletek a Győr-Pápai vám újabb kőkori lakótelepen (Funde Zselizer Typus auf einem jungsteinzeitlichen Siedlungsorte bei der Pápaer Maut in Győr). Arrabona 8, 5-52.

  'Zselizi típusú leletek a Győr-Pápai vám újabb kőkori lakótelepen (Funde Zselizer Typus auf einem jungsteinzeitlichen Siedlungsorte bei der Pápaer Maut in Győr) ' () 8 Arrabona : 5 -52.

  • Search Google Scholar
 • Mitscha-Märheim, H. 1924 Vorgeschichtliches aus dem Unteren Granrale. WPZ 11, 105-117.

  'Vorgeschichtliches aus dem Unteren Granrale ' () 11 WPZ : 105 -117.

 • Nyári A. 1907 Ásatás a szécsényi Kerekdombon (Nógrád m.). ArchÉrt 27, 222-231.

  'Ásatás a szécsényi Kerekdombon (Nógrád m.) ' () 27 ArchÉrt : 222 -231.

 • Pavlů, I. 1966 Early "myths" relating to the neolithic society. AR 18, 700-717.

  'Early "myths" relating to the neolithic society ' () 18 AR : 700 -717.

 • Pavlů, I. 1998 Kultureller Kontext der neolithischen Gesichtsgefäße im Donaubecken. Sastuma 6/7, 111-131.

  'Kultureller Kontext der neolithischen Gesichtsgefäße im Donaubecken ' () 6/7 Sastuma : 111 -131.

  • Search Google Scholar
 • Pavúk, J. 1964 Zur Bedeutung der Importe in Vinča für die Chronologie des Neolithikums. ŠtZ 13, 37-56.

  'Zur Bedeutung der Importe in Vinča für die Chronologie des Neolithikums ' () 13 ŠtZ : 37 -56.

  • Search Google Scholar
 • Pavúk, J. 1969 Chronologie der Želiezovce-Gruppe. SIA 27, 271-365.

  'Chronologie der Želiezovce-Gruppe ' () 27 SIA : 271 -365.

 • Pavúk, J. 1981a Umenie a život doby kamennej (Art and Life of Stoneage). ASIA. Bratislava.

  Umenie a život doby kamennej (Art and Life of Stoneage) , ().

 • Pavúk, J. 1981b Súčasný stav štúdia lengyelskej kultúry na Slovensku (The present state of knowledge of the Lengyel culture in Slowakia). PA 72, 255-299.

  'Súčasný stav štúdia lengyelskej kultúry na Slovensku (The present state of knowledge of the Lengyel culture in Slowakia) ' () 72 PA : 255 -299.

  • Search Google Scholar
 • Pavúk, J. 1994 Štúrovo. Ein Siedlungsplatz der Kultur mit Linearkeramik und der Želiezovce-Gruppe. Nitra.

  Štúrovo. Ein Siedlungsplatz der Kultur mit Linearkeramik und der Želiezovce-Gruppe , ().

  • Search Google Scholar
 • Pintér S. 1886 Nógrádmegyei régiségekről. ArchÉrt 6, 43-47.

  'Nógrádmegyei régiségekről ' () 6 ArchÉrt : 43 -47.

 • Pintér S. 1887 Nógrádvidéki régészeti kutatások. ArchÉrt 7, 429-433.

  'Nógrádvidéki régészeti kutatások ' () 7 ArchÉrt : 429 -433.

 • Pintér S. 1897 Szécsény és közvetlen vidéke a honfoglalás előtti korban. Losoncz.

  Szécsény és közvetlen vidéke a honfoglalás előtti korban , ().

 • Podborský, V. 1983 K metodice a možnostem studia plastiky lidu s moravskou malovanou keramikou (Zu Methodik und Möglichkeiten des Studiums der figuralen Plastik des Volkes mit mährischer bemalter Keramik). SPFFBU 28, 7-93.

  'K metodice a možnostem studia plastiky lidu s moravskou malovanou keramikou (Zu Methodik und Möglichkeiten des Studiums der figuralen Plastik des Volkes mit mährischer bemalter Keramik) ' () 28 SPFFBU : 7 -93.

  • Search Google Scholar
 • Podborský, V. 1985 Tešetice-Kyjovice 2. Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou. Brno.

  Tešetice-Kyjovice 2. Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou , ().

  • Search Google Scholar
 • Točik, A.-Lichardus, J. 1964 Die neolithische Grube in Vyčapy-Opatovce. PA 55, 46-278.

  'Die neolithische Grube in Vyčapy-Opatovce ' () 55 PA : 46 -278.

 • Tompa, F. 1937 25 Jahre Urgeschichtsforschungen in Ungarn 1912-1936. BRGK 24-25, 27-127.

  '25 Jahre Urgeschichtsforschungen in Ungarn 1912-1936 ' () 24-25 BRGK : 27 -127.

 • Raczky, P. 1987 Öcsöd-Kováshalom. A settlement of the Tisza culture. In: Tálas, L.-Raczky, P. (eds): The late neolithic of the Tisza region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor, Berettyóújfalu-Herpály. Budapest-Szolnok, 61-83.

  The late neolithic of the Tisza region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor , () 61 -83.

  • Search Google Scholar
 • Titov, V.S. 1980 Rannyj i srednij neolit vostotschnoj Vengrii. In: Titov, V. S.-Erdélyi, I. (Hrsg.): Arheologia Vengrii. Kamennyj vek, Moskva, 73-418.

  Arheologia Vengrii. Kamennyj vek , () 73 -418.

 • Trogmayer O. 1957 Ásatás Tápé-Lebőn (Ausgrabung in Tápé-Lebő). MFMÉ, 19-58.

  'Ásatás Tápé-Lebőn (Ausgrabung in Tápé-Lebő) ' () MFMÉ : 19 -58.

 • Dušek, M. 1959 Neolitické sídlisko v Patinciach, okres Hurbanovo (Neolithische Siedlung in Patince, Bezirk Hurbanovo). AR 11, 782-784.

  'Neolitické sídlisko v Patinciach, okres Hurbanovo (Neolithische Siedlung in Patince, Bezirk Hurbanovo) ' () 11 AR : 782 -784.

  • Search Google Scholar
 • Gáboriné Csánk V. 1964 Megfigyelések a békásmegyeri őskori telepen (Observations faites dans la station préhistorique de Békásmegyer). ArchÉrt 91, 201-214.

  'Megfigyelések a békásmegyeri őskori telepen (Observations faites dans la station préhistorique de Békásmegyer) ' () 91 ArchÉrt : 201 -214.

  • Search Google Scholar
 • M. Virág, Zs. 1998 Neuere anthropomorphe Darstellungen der Linienbandkeramik aus der Umgebung von Budapest. In: Draşovean, F. (ed.): The Late Neolithic of the Middle Danube Region. International Symposium on the problems of the transition from Middle to Late Neolithic in the Danube Region. June 1997. Timişoara, 68-89.

  Neuere anthropomorphe Darstellungen der Linienbandkeramik aus der Umgebung von Budapest 68 89

  • Search Google Scholar
 • M. Virág, Zs. 2000 Anthropomorphic Vessel of Transdanubian Linear Pottery Culture. In: Hiller, S.-Nikolov, V. (Hrsg.): Karanovo III. Beiträge zum Neolithikum in Südosteuropa. Wien, 389-403.

  Karanovo III. Beiträge zum Neolithikum in Südosteuropa , () 389 -403.

 • Zalai-Gaál I. 2000 A györei neolitikus antropomorf edény. Die anthropomorphen Gefäße der Lengyel-Kultur. WMMÉ 22, 7-37.

  'A györei neolitikus antropomorf edény. Die anthropomorphen Gefäße der Lengyel-Kultur ' () 22 WMMÉ : 7 -37.

  • Search Google Scholar
 • Csalog, J. 1966 Die Lehren der Ausgrabungen von Szentes-Ilonapart. AASzeg 10, 49-56.

  'Die Lehren der Ausgrabungen von Szentes-Ilonapart ' () 10 AASzeg : 49 -56.

 • Draveczky, B. 1971 Linearkeramische Gefäßbruchstücke mit Gesichtsdarstellung im Museum von Kaposvár. AASzeg 14, 25-29.

  'Linearkeramische Gefäßbruchstücke mit Gesichtsdarstellung im Museum von Kaposvár ' () 14 AASzeg : 25 -29.

  • Search Google Scholar
 • Csalog, J. 1973 Thronendes Frauenidol von Szegvár, Tűuzköves. In: Kellner, H.-J. (Hrsg.): Prähistorische Idolkunst. Kultbilder und Opfergaben aus Ungarn. Ausstellungskataloge der Prähistorischen Staatssammlung. München, 20-23.

  Prähistorische Idolkunst. Kultbilder und Opfergaben aus Ungarn , () 20 -23.

 • Gimbutas, M. 1989 The Language of the Goddess. London.

  The Language of the Goddess , ().

 • Goldman, Gy. 1978 Gesichtsgefäße und andere Menschendarstellungen aus Battonya. BMMK 5, 13-60.

  'Gesichtsgefäße und andere Menschendarstellungen aus Battonya ' () 5 BMMK : 13 -60.

 • Hegedűs K. 1981 Újkőkori lakótelep Csanytelek határából (Excavations at the neolithic settlement of Csanytelek-Újhalastó). ArchÉrt 108, 3-12.

  'Újkőkori lakótelep Csanytelek határából (Excavations at the neolithic settlement of Csanytelek-Újhalastó) ' () 108 ArchÉrt : 3 -12.

  • Search Google Scholar
 • Ruttkay, E. 1999 Ein Heilszeichen aus dem 5. Jahrtausend v. Chr. in der Lengyel-Kultur. Altertum 45, 271-291.

  'Ein Heilszeichen aus dem 5. Jahrtausend v. Chr. in der Lengyel-Kultur ' () 45 Altertum : 271 -291.

  • Search Google Scholar
 • Soós V. 1979 Régészeti kutatások Nógrád megyében (1976-1978). NMMÉ 5, 347-368.

  'Régészeti kutatások Nógrád megyében (1976-1978) ' () 5 NMMÉ : 347 -368.

 • Hegedűs, K.-Makkay, J. 1987 Vésztő-Mágor. A settlement of Tisza culture. In: Tálas, L.-Raczky, P. (eds): The late neolithic of the Tisza region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor, Berettyóújfalu-Herpály. Budapest-Szolnok, 85-103.

  The late neolithic of the Tisza region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor , () 85 -103.

  • Search Google Scholar
 • Horváth, F. 1987 Hódmezővásárhely-Gorzsa. A settlement of Tisza culture. In: Tálas, L.-Raczky, P. (eds): The late neolithic of the Tisza region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor, Berettyóújfalu-Herpály. Budapest-Szolnok, 31-46.

  The late neolithic of the Tisza region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor , () 31 -46.

  • Search Google Scholar
 • Horváth, L. A. 1983 Die neolithische Siedlung von Szentes-Ilonapart. DissArch Ser. II, No. 12, Budapest.

  Die neolithische Siedlung von Szentes-Ilonapart , ().

 • Höckmann, O. 2000-2001 Bandkeramische Menschenbilder: Göttinnen - oder? MAGW 130/131, 77-92.

  'Bandkeramische Menschenbilder: Göttinnen - oder? ' () 130/131 MAGW : 77 -92.

 • Janšák, Š. 1938 Staré osídlenie Slovenska - Dolný Hron a Ipel v praveku. Turčiansky Sv. Martin.

 • Horváth L. A.-Reményi L.-Tóth A. 2004 Régészeti kutatások az M0 autóút bővítése kapcsán (Archaeological excavations preceding the widening of highway M0). Régészeti kutatások Magyarországon, 27-49.

  'Régészeti kutatások az M0 autóút bővítése kapcsán (Archaeological excavations preceding the widening of highway M0) ' () Régészeti kutatások Magyarországon : 27 -49.

  • Search Google Scholar
 • Kalicz N. 1970 Agyag istenek. Budapest.

  Agyag istenek , ().

 • Kalicz N. 1988 A termelő gazdálkodás kezdetei a Dunántúlon. Nagydoktori értekezés I-II. Kézirat. Budapest.

  A termelő gazdálkodás kezdetei a Dunántúlon. Nagydoktori értekezés I-II , ().

  • Search Google Scholar
 • Kalicz N. 1998 Figüliche Kunst und bemalte Keramik aus dem Neolithikum Westungarns. Archaeolingua Ser. Min. 10. Budapest.

  Figüliche Kunst und bemalte Keramik aus dem Neolithikum Westungarns , ().

 • Kalicz N.-S. Koós J. 2000 Újkőkori arcos edények a Kárpát-medence északkeleti részéből. Eine Siedlung mit ältestneolithischen Gräbern in Nordostungarn. HOMÉ 39, 15-44.

  'Újkőkori arcos edények a Kárpát-medence északkeleti részéből. Eine Siedlung mit ältestneolithischen Gräbern in Nordostungarn ' () 39 HOMÉ : 15 -44.

  • Search Google Scholar
 • Rus, D.-Lazarovici, G. 1991 On the developed neolithic architecture in Banat. Simpozionul International "Cultura Vinča - rolul şi legaˇturile". Banatica 11, 87-118.

  'On the developed neolithic architecture in Banat. Simpozionul International "Cultura Vinča - rolul şi legaˇturile" ' () 11 Banatica : 87 -118.

  • Search Google Scholar
 • Kalicz, N.-Makkay, J. 1972 Gefäße mit Gesichtsdarstellungen der Linienbandkeramik in Ungarn. In: Bachmayer, F.-Ruttkay, E.-Melichar, H.-Schultz, O. (Hrsg.): Idole. Prähistorische Keramiken aus Ungarn. Veröffentlichungen aus dem Naturhistorischen Museum, Wien 7, 9-15.

  Idole. Prähistorische Keramiken aus Ungarn , () 9 -15.

 • Kalicz, N.-Makkay, J. 1977 Die Linienbandkeramik in der Großen Ungarischen Tiefebene. StudArch 7.

  Die Linienbandkeramik in der Großen Ungarischen Tiefebene , ().

 • Raczky, P. 2002 Evidence of contacts between the Lengyel and Tisza-Herpály Cultures at the late neolithic site of Polgár-Csőszhalom. Relationships between Central European and Balkan ritual practice and sacral thought in the Upper Tisza Region. BudRég 36, 79-92.

  'Evidence of contacts between the Lengyel and Tisza-Herpály Cultures at the late neolithic site of Polgár-Csőszhalom. Relationships between Central European and Balkan ritual practice and sacral thought in the Upper Tisza Region ' () 36 BudRég : 79 -92.

  • Search Google Scholar
 • Regenye J. 1995 Adatok a határvonal módosulásához a zselizi csoport késői szakaszában (Beiträge zur Veränderung der Grenzlinie in der späten Phase der Zseliz-Gruppe). PáMÉ 5, 139-147.

  'Adatok a határvonal módosulásához a zselizi csoport késői szakaszában (Beiträge zur Veränderung der Grenzlinie in der späten Phase der Zseliz-Gruppe) ' () 5 PáMÉ : 139 -147.

  • Search Google Scholar
 • Soós V. 1986 Évezredek üzenete. Fejezetek Nógrád megye őskorából. Kalauz a Kubinyi Ferenc Múzeum állandó régészeti kiállításához. Ausstellungskatalog. Szécsény.

 • Raczky, P.-Anders, A. 2003 The internal relations of the Alföld Linear Pottery culture in Hungary and the characteristics of human representation. In: Jerem, E.-Raczky, P. (Hrsg.): Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte in Mittel- und Südosteuropa. Festschrift für Nándor Kalicz zum 75. Geburtstag. Band 15, Budapest, 155-182.

  Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte in Mittel- und Südosteuropa , () 155 -182.

  • Search Google Scholar
 • Soós V. 1982 Előzetes jelentés a Szécsény-ültetési zselizi telep feltárásáról (Vorbereicht über Ausgrabungen der Siedlung der neolithischen Zseliz-Gruppe in Szécsény-Ültetés). NMMÉ 8, 7-46.

  'Előzetes jelentés a Szécsény-ültetési zselizi telep feltárásáról (Vorbereicht über Ausgrabungen der Siedlung der neolithischen Zseliz-Gruppe in Szécsény-Ültetés) ' () 8 NMMÉ : 7 -46.

  • Search Google Scholar
 • G. Szénászky J. 1977 A szakálháti csoport idoltöredéke Battonyáról (Das Idolfragment der Szakálhát-Gruppe aus Battonya). ArchÉrt 104, 216-220.

  'A szakálháti csoport idoltöredéke Battonyáról (Das Idolfragment der Szakálhát-Gruppe aus Battonya) ' () 104 ArchÉrt : 216 -220.

  • Search Google Scholar