Author:
Katalin Ottományi Please ask the editor of the journal.

Search for other papers by Katalin Ottományi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Budaörsön és Pátyon az elmúlt évek újabb ásatásai során a kora római telepről több mintásan festett kerámiatöredék került elő. Legkorábbiak a késő kelta sávosan festett edényeken található geometrikus és növényi minták, majd a kelta előzményekre épülő, de már kora római, feketével festett alakos mintájú edények következnek. Pátyon a római formákon jelentkező, 2. századi, sárga alapon vörössel festett növényi mintákkal díszített edényeket is megtaláljuk.

 • Vaday A. 2003 A ménfőcsanaki kelta lelőhely. In: Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, 201-202.

 • Vágó, B. E. 1960 Kelten- und Eraviskergräber von Nagyvenyim und Sárkeszi. Alba Regia1, 43-62.

  'Kelten- und Eraviskergräber von Nagyvenyim und Sárkeszi ' () 1 Alba Regia : 43 -62 .

  • Search Google Scholar
 • Bánki, Zs. 1985 Forschungen in Gorsium 1981-82. Alba Regia22, 109-160.

  'Forschungen in Gorsium 1981-82 ' () 22 Alba Regia : 109 -160 .

 • Bánki, Zs. 1995 Forschungen in Gorsium 1987-89. Alba Regia25, 321-403.

  'Forschungen in Gorsium 1987-89 ' () 25 Alba Regia : 321 -403 .

 • Bánki, Zs. 1980 Forschungen in Gorsium 1977-78. Alba Regia18, 157-264.

  'Forschungen in Gorsium 1977-78 ' () 18 Alba Regia : 157 -264 .

 • Barral, P. H. 1998 Bilan des recherches Franco-Hongroises sur l'oppidum de Gellérthegy-Tabán á Budapest (1990-1992, 1996). ActaArchHung50, 343-379.

  'Bilan des recherches Franco-Hongroises sur l'oppidum de Gellérthegy-Tabán á Budapest (1990-1992, 1996) ' () 50 ActaArchHung : 343 -379 .

  • Search Google Scholar
 • Bánki, Zs. 1998 Forschungen in Gorsium 1990-97. Alba Regia27, 237-309.

  'Forschungen in Gorsium 1990-97 ' () 27 Alba Regia : 237 -309 .

 • Maróti É.-Mráv Zs. 2004 Kiadatlan római kori kőemlékek Pest megyéből I. Feliratos kőemlékek (Unveröffentlichte römische Steindenkmäler aus dem Komitat Pest I. Steinmale mit Inschrift). StComit28, 247-260.

  'Kiadatlan római kori kőemlékek Pest megyéből I. Feliratos kőemlékek (Unveröffentlichte römische Steindenkmäler aus dem Komitat Pest I. Steinmale mit Inschrift) ' () 28 StComit : 247 -260 .

  • Search Google Scholar
 • Mráv Zs.-Ottományi K. 2006 Terra Mater-Altar des Pagus Herculius und seiner vici aus Budaörs. ActaArchHung 57 (im Druck).

 • MRT 1969 Magyarország Régészeti Topográfiája 2 (A veszprémi járás). Szerk.: Éri I. Budapest.

 • MRT 1979 Magyarország Régészeti Topográfiája 5 (Esztergom és dorogi járás). Szerk.: Torma I. Budapest.

 • MRT 1986 Magyarország Régészeti Topográfiája 7 (A budai és szentendrei járás). Szerk.: Torma I. Budapest.

 • Ottományi K. 1981 Fragen der spätrömischen eingeglätteten Keramik in Pannonien. DissArch II/10.

 • Ottományi K. 2002 Kutatások Pátyon, a római telep területén 1997-1999-ben. Kutatások Pest megyében, Tud. Konf. III. Pest Megyei Múzeumi Füzetek 6. Szentendre, 34-46.

 • Ottományi K. 2005a Vicus der Römerzeit in Budaörs. BalKözl (im Druck).

 • Ottományi K.-Mester E.-Mráv Zs. 2005 Antik gyökereink. A budaörsi városi régészeti kiállítás gyűjteménye. Budaörs.

 • Patek E. 1942 A pannoniai fibula típusok elterjedése és eredete. DissPann II.19. Budapest.

 • Maróti É.-Vaday A. 1980 Kora császárkori figurális díszítésű festett kerámia Pannoniában és a szarmata Barbaricumban (Frühkaiserzeitliche bemalte Keramik mit figuraler Verzierung in Pannonien und im sarmatischen Barbaricum). StCom9, 79-94.

  'Kora császárkori figurális díszítésű festett kerámia Pannoniában és a szarmata Barbaricumban (Frühkaiserzeitliche bemalte Keramik mit figuraler Verzierung in Pannonien und im sarmatischen Barbaricum) ' () 9 StCom : 79 -94 .

  • Search Google Scholar
 • Ottományi K. 1996 Eine Töpferwerkstatt der spätrömischen Keramik mit Glättverzierung in Pilismarót-Malompatak. ActaArchHung48, 71-133.

  'Eine Töpferwerkstatt der spätrömischen Keramik mit Glättverzierung in Pilismarót-Malompatak ' () 48 ActaArchHung : 71 -133 .

  • Search Google Scholar
 • Ottományi K.-Gabler D. 1985 Római telepek Herceghalom és Páty határában. A pátyi terra sigillata (Römische Siedlungen in der Gemarkung von Herceghalom und Páty). StCom17, 185-272.

  'Római telepek Herceghalom és Páty határában. A pátyi terra sigillata (Römische Siedlungen in der Gemarkung von Herceghalom und Páty) ' () 17 StCom : 185 -272 .

  • Search Google Scholar
 • Lamiová-Schmiedlová, M. 1969 Römerzeitliche Siedlungskeramik in der Südostslowakei. SIA XVII/2, 404.

  'Römerzeitliche Siedlungskeramik in der Südostslowakei ' () XVII/2 SIA : 404 .

 • Petres, É. 1975 Angaben zum römerzeitlichen Fortleben der keltischen Plastik in Pannonien. Alba Regia14, 225-234.

  'Angaben zum römerzeitlichen Fortleben der keltischen Plastik in Pannonien ' () 14 Alba Regia : 225 -234 .

  • Search Google Scholar
 • Póczy K. 1952 Festett állatalakos edények Aquincumban. ArchÉrt79, 99-107.

  'Festett állatalakos edények Aquincumban ' () 79 ArchÉrt : 99 -107 .

 • Póczy K. 1956 Die Töpferwerkstatten von Aquincum. ActaArchHung7, 93-138.

  'Die Töpferwerkstatten von Aquincum ' () 7 ActaArchHung : 93 -138 .

 • Rašajski, R. 1957 Die sarmatische Töpferwerkstatt in Crvenka bei Vrsac. RVM 6, 43.

  'Die sarmatische Töpferwerkstatt in Crvenka bei Vrsac ' () 6 RVM : 43 .

 • Szabó M. 1971 A kelták nyomában Magyarországon. Budapest.

  A kelták nyomában Magyarországon , ().

 • Szirmai, K. 1986 Neue Keramik mit bemalter Tierfigur aus Aquincum. ComArchHung 49-54.

  'Neue Keramik mit bemalter Tierfigur aus Aquincum ' () ComArchHung : 49 -54 .

 • Szirmai, K. 1993 Archaeological observations in the northern section of the so called Vicus of Albertfalva (1973-1977). BudRég30, 87-118.

  'Archaeological observations in the northern section of the so called Vicus of Albertfalva (1973-1977) ' () 30 BudRég : 87 -118 .

  • Search Google Scholar
 • Tschumi, O. 1949-1950 Massenfund bemalter La Téne III-Ware aus Kellergrube 13 in Bern-Enge, 1927. JSGU40, 257-270.

  'Massenfund bemalter La Téne III-Ware aus Kellergrube 13 in Bern-Enge, 1927 ' () 40 JSGU : 257 -270 .

  • Search Google Scholar
 • Vaday A. 1980-1981 Bemerkungen zur Frage der eingeglätteten Keramik mit figuraler Verzierung. MittArchInst 10/11, 121-130.

  'Bemerkungen zur Frage der eingeglätteten Keramik mit figuraler Verzierung ' () 10/11 MittArchInst : 121 -130 .

  • Search Google Scholar
 • Vaday A. 1988-1989 Die sarmatischen Denkmäler des Komitats Szolnok. Antaeus 17-18.

 • Hunyady I. 1944 Kelták a Kárpát-medencében (Kelten im Karpatenbecken). DissPann II/18. Budapest.

 • Jovanović, B. 1975 The Scordisci and their Art. Alba Regia14, 167-171.

  'The Scordisci and their Art ' () 14 Alba Regia : 167 -171 .

 • Kocztur É. 1991 Kora császárkori temető Solymáron (Frühkaiserzeitliches Gräberfeld in Solymár). StCom21, 171-334.

  'Kora császárkori temető Solymáron (Frühkaiserzeitliches Gräberfeld in Solymár) ' () 21 StCom : 171 -334 .

  • Search Google Scholar
 • Maier, F. 1967 Die frühkaiserzeitliche bemalte Keramik von Laténetradition in Gallien und im rechtsrheinischen Keltengebiet. RCRF Acta IX, 54-61.

 • Maier, F. 1970 Die bemalte Spätlaténe-Keramik von Manching, Wiesbaden. Die Ausgrabungen in Manching 3. Wiesbaden.

 • Ottományi K. 2005 Die spätlaténezeitlich-römische Siedlung von Budaörs. ActaArchHung56, 67-131.

  'Die spätlaténezeitlich-römische Siedlung von Budaörs ' () 56 ActaArchHung : 67 -131 .

  • Search Google Scholar
 • Lebegyev, J. 2004 Dating the Destruction Horizont of the Mycenaean palaces by Decorated Ceramics. ActaArchHung55, 239-278.

  'Dating the Destruction Horizont of the Mycenaean palaces by Decorated Ceramics ' () 55 ActaArchHung : 239 -278 .

  • Search Google Scholar
 • Maróti É. 1991 A római kori pecsételt kerámia és a Resatus-kérdés (Römerzeitliche gestempelte Keramik und die Resatus-Frage). StCom21, 365-427.

  'A római kori pecsételt kerámia és a Resatus-kérdés (Römerzeitliche gestempelte Keramik und die Resatus-Frage) ' () 21 StCom : 365 -427 .

  • Search Google Scholar
 • Gabler, D. 2005 Beziehungen zwischen dem Mediterraneum und Pannonien vor der römischen Okkupation auf Grund der La Téne D-Siedlung von Budaörs. ActaArchHung 56.

  'Beziehungen zwischen dem Mediterraneum und Pannonien vor der römischen Okkupation auf Grund der La Téne D-Siedlung von Budaörs ' () ActaArchHung : 56 .

  • Search Google Scholar
 • Gabler D.-Márton A. 2005 Galliai, germániai és Duna-vidéki terra sigillata bélyegek Pannoniában. ComArchHung (előkészületben).

 • Grünewald, M. 1979 Die Gefäßkeramik des Legionslagers von Carnuntum. RLÖ XXIX. Wien.

 • Huld-Zetsche, I. 1978 Römische rotbemalte Ware der Wetterau. In: Frankfurter Museum für Vor- und Frühgeschichte 9. Bildheftchen des Frankfurter Museums für Vor- und Frühgeschichte. 1-48.

 • Bónis É. 1942 A császárkori edényművesség termékei Pannoniában I. (Die kaiserzeitliche Keramik von Pannonien I.) DissPann II:20. Budapest.

 • Bónis É. 1969 Die spätkeltische Siedlung Gellérthegy-Tabán in Budapest. Budapest.

 • Bónis É. 1974 Ritzzeichnungen auf frühkaiserzeitlichen Gefäßfragmenten aus Tokod. FolArch25, 87-98.

  'Ritzzeichnungen auf frühkaiserzeitlichen Gefäßfragmenten aus Tokod ' () 25 FolArch : 87 -98 .

  • Search Google Scholar
 • Bónis É. 1993-1994 Császárkori telep Balatonaligán (Siedlung aus der Kaiserzeit in Balatonaliga). VMMK 19-20, 157-176.

  'Császárkori telep Balatonaligán (Siedlung aus der Kaiserzeit in Balatonaliga) ' () 19-20 VMMK : 157 -176 .

  • Search Google Scholar
 • Brukner, O. 1981 Rimska Keramika u Jugoslovenskom delu provincije donje Pannonie. DissMonSADJ 24. Beograd.

 • Brukner, O. 1992 Keramička Proizvodnja. In: Rusevljan, V. D.-Brukner, O.: Gomolava, Rimski period. Novi Sad, 11-99.

 • Corpus I. 1987 Corpus of Celtic finds in Hungary, Transdanubia I. Szerk.: Kovács, T.-Petres, É.-Szabó, M. Budapest.

 • Čremošnik, I. 1961 Nalazi bojene keramike u BIH u rimske doba (Ceramique coloriée de l'epoque Romaine decouverte sur le territoire de Bosnie-Hercegovine). GZM 15/16, 189-202.

  'Nalazi bojene keramike u BIH u rimske doba (Ceramique coloriée de l'epoque Romaine decouverte sur le territoire de Bosnie-Hercegovine) ' () 15/16 GZM : 189 -202 .

  • Search Google Scholar
 • Čremošnik, I. 1984 Poreklo rimske slikane keramike (Die Herkunft der römischen bemalten Keramik). AV35, 260-274.

  'Poreklo rimske slikane keramike (Die Herkunft der römischen bemalten Keramik) ' () 35 AV : 260 -274 .

  • Search Google Scholar
 • Fidanovszki, Sz. 1990 Rimská keramika Ulpijane (The roman pottery of Ulpiana). Beográd.

  Rimská keramika Ulpijane (The roman pottery of Ulpiana) , ().

 • Bánki, Zs. 1982 Forschungen in Gorsium 1979. Alba Regia19, 201-250.

  'Forschungen in Gorsium 1979 ' () 19 Alba Regia : 201 -250 .

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)