Author:
Imre Holl MTA Régészeti Intézete H-1014 Budapest Úri u. 49.

Search for other papers by Imre Holl in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Az interdiszciplináris követelmények után a keltezés leggyakoribb módjait vázoljuk, hangsúlyozva használatuk lehetőségeit és korlátait. Többféle módszer egybevetése esetén is az ásatási megfigyelés adatai az elsődlegesek.

 • Adams, W. Y. 2008 Classification and typology. In: Encyclopaedia of Archaeology. Vol. 2, 1019–1026. Amsterdam–Oxford.

 • Beckmann, S. 1975 Der Scherbenhügel in der siegburger Aulgasse. Bd. 1. Bonn.

 • Bertalan, H. 1982 Das Klarissenkloster von Óbuda aus dem 14. Jh. ActaArchHung 34, 151–176.

 • Bertalan V.-né 1971 Előzetes jelentés a Mária-Magdolna templom ásatásáról (Rapport provisiore sur des fuilles a l’église Marie-Madelaine). BudRég 22, 419–428.

 • Bóna I. 2006 Erdély benépesülése a 10–11. században. In: Makkai L. (szerk.): Erdély története. 1. kötet. Budapest, 220–223.

 • Böhlendorf-Arslan, B. 2004 Glasierte byzantinische Keramik aus der Türkei. T. II. Istanbul.

 • H. Cabart 2003 Aide-memoire du verre. Societé Archéologique Champenoise. Bull. Scientifique – Études et Travaux. 96, Nr. 2.

 • Démians D’archimbaud, G. 1980 Les fouilles de Rougiers. Éd. du C.N.R.S. Paris. (Ismertetése: ActaArchHung 37, 467–468.)

 • Donceva-Petkova, L. 1990 Die Keramik der Saltovo-Majaki-Kultur. VariaArchHung III. 80. Budapest.

 • Dragoun, Z. 1997 Specificky typ poháru z pražských nalezů. AHSb 22, 321–329, 2–3. kép.

 • Durisova, M.–Kürthy, L. 2007 Pamiatkový výskum v Košiciah. AHSb 32, 156–157.

 • Fehring, G. P. 1987 Einführung in die Archäologie des Mittelalters. Darmstadt.

 • H. Gyürky K. 1984 A 14. sz. üvegtípusai a budai régészeti leletanyagban (Glastypen aus dem 14. Jh. im archäologischen Fundmaterial von Buda). BudRég 26, 49–62. 1986 Az üveg. Katalógus. Monumenta Historica Budapestiensia V. Budapest. 1991 Üvegek a középkori Magyarországon (Gläser in mittelalterlichen Ungarn). BTM Műhely 3. Budapest.

 • Hazblauer, Z. 1998 Krása středověckýh kamen. Praha.

 • Adams, W. Y. 2008 Classification and typology. In: Encyclopaedia of Archaeology. Vol. 2, 1019–1026. Amsterdam–Oxford.

 • Beckmann, S. 1975 Der Scherbenhügel in der siegburger Aulgasse. Bd. 1. Bonn.

 • Bertalan, H. 1982 Das Klarissenkloster von Óbuda aus dem 14. Jh. ActaArchHung 34, 151–176.

 • Bertalan V.-né 1971 Előzetes jelentés a Mária-Magdolna templom ásatásáról (Rapport provisiore sur des fuilles a l’église Marie-Madelaine). BudRég 22, 419–428.

 • Bóna I. 2006 Erdély benépesülése a 10–11. században. In: Makkai L. (szerk.): Erdély története. 1. kötet. Budapest, 220–223.

 • Böhlendorf-Arslan, B. 2004 Glasierte byzantinische Keramik aus der Türkei. T. II. Istanbul.

 • H. Cabart 2003 Aide-memoire du verre. Societé Archéologique Champenoise. Bull. Scientifique – Études et Travaux. 96, Nr. 2.

 • Démians D’archimbaud, G. 1980 Les fouilles de Rougiers. Éd. du C.N.R.S. Paris. (Ismertetése: ActaArchHung 37, 467–468.)

 • Donceva-Petkova, L. 1990 Die Keramik der Saltovo-Majaki-Kultur. VariaArchHung III. 80. Budapest.

 • Dragoun, Z. 1997 Specificky typ poháru z pražských nalezů. AHSb 22, 321–329, 2–3. kép.

 • Durisova, M.–Kürthy, L. 2007 Pamiatkový výskum v Košiciah. AHSb 32, 156–157.

 • Fehring, G. P. 1987 Einführung in die Archäologie des Mittelalters. Darmstadt.

 • H. Gyürky K. 1984 A 14. sz. üvegtípusai a budai régészeti leletanyagban (Glastypen aus dem 14. Jh. im archäologischen Fundmaterial von Buda). BudRég 26, 49–62. 1986 Az üveg. Katalógus. Monumenta Historica Budapestiensia V. Budapest. 1991 Üvegek a középkori Magyarországon (Gläser in mittelalterlichen Ungarn). BTM Műhely 3. Budapest.

 • Hazblauer, Z. 1998 Krása středověckýh kamen. Praha.

 • Holl I. 1963 Középkori cserépedények a budai palotából (Mittelalterliche Keramik aus dem Burgpalast von Buda). BudRég 20, 335–394. 1996 Ónöntők a XV. századi Sopronban. In: Környei A. (szerk.): Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. Sopron, 71–88. 2002 Középkori kályhacsempék: Egy 120 éves kutatási terület. In: Havassy P. (szerk.): Gerencsérek, kályhások, tűzvigyázók. Gyula, 7–30. 2005a Középkori régészet: egy interdiszciplináris tudomány módszerei (Medieval archaeology: methodical questions of an interdisciplinary field). ArchÉrt 130, 181–194. 2005b Tischgerät im spätmittelalterlichen Buda. ActaArchHung 56, 311–384. 2007 Anjou-kori kályhacsempék (Stove tiles of the Angevin period). ArchÉrt 132, 219–240.

 • Jankovich D. 1989 7/118. lh. In: Makkay J. (szerk.): Békés megye topográfiája. MRT 8. Budapest, 365–367.

 • Kovács É. 1962 Limoges-i keresztek Magyarországon. MűÉ 11, 97–101. 1968 Limoges-i zománcok Magyarországon. Budapest.

 • Lovag Zs. 1983 Limoges-i mintára készült magyarországi körmeneti keresztek (Prozessionskreuze nach Limoges-Vorbildern in Ungarn). FolArch 34, 166–177.

 • Merinsky, Z. 1967 Přehled typú lostické keramiky. Vlastivedny Vestnik Moravsky. c. 2–3, 21, 89–105.

 • Nekuda, V.–Reichertová, K. 1968 Středověká keramika v Čechách a na Moravé. Brno.

 • Parádi N. 1975 Pénzekkel keltezett XIII. századi ékszerek (Münzdatierte Schmuckstücke aus dem 13. Jh.). FolArch 26, 119–161.

 • Pokisch, B.–Kühtreiber, T. 2004 (Hrsg.): Der Schatzfund von Fuchsenhof. Linz, 426–428.

 • Polla, B. 1979 Bratislava, Západné suburbium. Bratislava.

 • Raimond, C. 2004 Per una atlante crono-tipologico. ArchMed 31, 490–494.

 • Scharrer-Liska, G. 2007 Die hochmittelalterliche Grafitkeramik in Mitteleuropa und ihr Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte. Monographien RGZM, Bd. 68.

 • Szende K. 1990 A soproni polgárság anyagi kultúrája a késő középkorban. AETAS 3. Szeged.

 • Takács, M. 1986 Die arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken. Varia ArchHung I.

 • Warburton, D. A. 2008 Stratigraphic analysis. In: Encyclopaedia of Archaeology. Vol. 3, 2101–2111.

 • Wenskus, R. 1979 Randbemerkungen zum Vehältnis von Historie und Archäologie. In: H. Jankuhn–R. Wenskus (Hrsg.): Vorträge und Forschungen. Bd. 22. Sigmaringen, 634–657.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 22 0 0
Jan 2024 24 1 2
Feb 2024 7 0 1
Mar 2024 5 0 0
Apr 2024 23 0 0
May 2024 0 0 0
Jun 2024 0 0 0