Author: Imre Holl 1
View More View Less
 • 1 MTA Régészeti Intézete H-1014 Budapest Úri u. 49.

Az interdiszciplináris követelmények után a keltezés leggyakoribb módjait vázoljuk, hangsúlyozva használatuk lehetőségeit és korlátait. Többféle módszer egybevetése esetén is az ásatási megfigyelés adatai az elsődlegesek.

 • Adams, W. Y. 2008 Classification and typology. In: Encyclopaedia of Archaeology. Vol. 2, 1019–1026. Amsterdam–Oxford.

 • Beckmann, S. 1975 Der Scherbenhügel in der siegburger Aulgasse. Bd. 1. Bonn.

 • Bertalan, H. 1982 Das Klarissenkloster von Óbuda aus dem 14. Jh. ActaArchHung 34, 151–176.

 • Bertalan V.-né 1971 Előzetes jelentés a Mária-Magdolna templom ásatásáról (Rapport provisiore sur des fuilles a l’église Marie-Madelaine). BudRég 22, 419–428.

 • Bóna I. 2006 Erdély benépesülése a 10–11. században. In: Makkai L. (szerk.): Erdély története. 1. kötet. Budapest, 220–223.

 • Böhlendorf-Arslan, B. 2004 Glasierte byzantinische Keramik aus der Türkei. T. II. Istanbul.

 • H. Cabart 2003 Aide-memoire du verre. Societé Archéologique Champenoise. Bull. Scientifique – Études et Travaux. 96, Nr. 2.

 • Démians D’archimbaud, G. 1980 Les fouilles de Rougiers. Éd. du C.N.R.S. Paris. (Ismertetése: ActaArchHung 37, 467–468.)

 • Donceva-Petkova, L. 1990 Die Keramik der Saltovo-Majaki-Kultur. VariaArchHung III. 80. Budapest.

 • Dragoun, Z. 1997 Specificky typ poháru z pražských nalezů. AHSb 22, 321–329, 2–3. kép.

 • Durisova, M.–Kürthy, L. 2007 Pamiatkový výskum v Košiciah. AHSb 32, 156–157.

 • Fehring, G. P. 1987 Einführung in die Archäologie des Mittelalters. Darmstadt.

 • H. Gyürky K. 1984 A 14. sz. üvegtípusai a budai régészeti leletanyagban (Glastypen aus dem 14. Jh. im archäologischen Fundmaterial von Buda). BudRég 26, 49–62. 1986 Az üveg. Katalógus. Monumenta Historica Budapestiensia V. Budapest. 1991 Üvegek a középkori Magyarországon (Gläser in mittelalterlichen Ungarn). BTM Műhely 3. Budapest.

 • Hazblauer, Z. 1998 Krása středověckýh kamen. Praha.

 • Adams, W. Y. 2008 Classification and typology. In: Encyclopaedia of Archaeology. Vol. 2, 1019–1026. Amsterdam–Oxford.

 • Beckmann, S. 1975 Der Scherbenhügel in der siegburger Aulgasse. Bd. 1. Bonn.

 • Bertalan, H. 1982 Das Klarissenkloster von Óbuda aus dem 14. Jh. ActaArchHung 34, 151–176.

 • Bertalan V.-né 1971 Előzetes jelentés a Mária-Magdolna templom ásatásáról (Rapport provisiore sur des fuilles a l’église Marie-Madelaine). BudRég 22, 419–428.

 • Bóna I. 2006 Erdély benépesülése a 10–11. században. In: Makkai L. (szerk.): Erdély története. 1. kötet. Budapest, 220–223.

 • Böhlendorf-Arslan, B. 2004 Glasierte byzantinische Keramik aus der Türkei. T. II. Istanbul.

 • H. Cabart 2003 Aide-memoire du verre. Societé Archéologique Champenoise. Bull. Scientifique – Études et Travaux. 96, Nr. 2.

 • Démians D’archimbaud, G. 1980 Les fouilles de Rougiers. Éd. du C.N.R.S. Paris. (Ismertetése: ActaArchHung 37, 467–468.)

 • Donceva-Petkova, L. 1990 Die Keramik der Saltovo-Majaki-Kultur. VariaArchHung III. 80. Budapest.

 • Dragoun, Z. 1997 Specificky typ poháru z pražských nalezů. AHSb 22, 321–329, 2–3. kép.

 • Durisova, M.–Kürthy, L. 2007 Pamiatkový výskum v Košiciah. AHSb 32, 156–157.

 • Fehring, G. P. 1987 Einführung in die Archäologie des Mittelalters. Darmstadt.

 • H. Gyürky K. 1984 A 14. sz. üvegtípusai a budai régészeti leletanyagban (Glastypen aus dem 14. Jh. im archäologischen Fundmaterial von Buda). BudRég 26, 49–62. 1986 Az üveg. Katalógus. Monumenta Historica Budapestiensia V. Budapest. 1991 Üvegek a középkori Magyarországon (Gläser in mittelalterlichen Ungarn). BTM Műhely 3. Budapest.

 • Hazblauer, Z. 1998 Krása středověckýh kamen. Praha.

 • Holl I. 1963 Középkori cserépedények a budai palotából (Mittelalterliche Keramik aus dem Burgpalast von Buda). BudRég 20, 335–394. 1996 Ónöntők a XV. századi Sopronban. In: Környei A. (szerk.): Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. Sopron, 71–88. 2002 Középkori kályhacsempék: Egy 120 éves kutatási terület. In: Havassy P. (szerk.): Gerencsérek, kályhások, tűzvigyázók. Gyula, 7–30. 2005a Középkori régészet: egy interdiszciplináris tudomány módszerei (Medieval archaeology: methodical questions of an interdisciplinary field). ArchÉrt 130, 181–194. 2005b Tischgerät im spätmittelalterlichen Buda. ActaArchHung 56, 311–384. 2007 Anjou-kori kályhacsempék (Stove tiles of the Angevin period). ArchÉrt 132, 219–240.

 • Jankovich D. 1989 7/118. lh. In: Makkay J. (szerk.): Békés megye topográfiája. MRT 8. Budapest, 365–367.

 • Kovács É. 1962 Limoges-i keresztek Magyarországon. MűÉ 11, 97–101. 1968 Limoges-i zománcok Magyarországon. Budapest.

 • Lovag Zs. 1983 Limoges-i mintára készült magyarországi körmeneti keresztek (Prozessionskreuze nach Limoges-Vorbildern in Ungarn). FolArch 34, 166–177.

 • Merinsky, Z. 1967 Přehled typú lostické keramiky. Vlastivedny Vestnik Moravsky. c. 2–3, 21, 89–105.

 • Nekuda, V.–Reichertová, K. 1968 Středověká keramika v Čechách a na Moravé. Brno.

 • Parádi N. 1975 Pénzekkel keltezett XIII. századi ékszerek (Münzdatierte Schmuckstücke aus dem 13. Jh.). FolArch 26, 119–161.

 • Pokisch, B.–Kühtreiber, T. 2004 (Hrsg.): Der Schatzfund von Fuchsenhof. Linz, 426–428.

 • Polla, B. 1979 Bratislava, Západné suburbium. Bratislava.

 • Raimond, C. 2004 Per una atlante crono-tipologico. ArchMed 31, 490–494.

 • Scharrer-Liska, G. 2007 Die hochmittelalterliche Grafitkeramik in Mitteleuropa und ihr Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte. Monographien RGZM, Bd. 68.

 • Szende K. 1990 A soproni polgárság anyagi kultúrája a késő középkorban. AETAS 3. Szeged.

 • Takács, M. 1986 Die arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken. Varia ArchHung I.

 • Warburton, D. A. 2008 Stratigraphic analysis. In: Encyclopaedia of Archaeology. Vol. 3, 2101–2111.

 • Wenskus, R. 1979 Randbemerkungen zum Vehältnis von Historie und Archäologie. In: H. Jankuhn–R. Wenskus (Hrsg.): Vorträge und Forschungen. Bd. 22. Sigmaringen, 634–657.