View More View Less
 • 1
Restricted access

A Debercsény-Mogyoróson felszínen gyűjtött anyag eltér az eddig megismert cserháti bifaciális leletegyüttesektől: tipológiailag a szlovákiai és morvaországi levéleszközös („Szeletien”) csoporthoz kapcsolható. A Bükkből és a Zempléni-hegységből származó kőeszköz-nyersanyagok felhasználása azonban megegyezik a területről eddig megismert leletegyüttesek esetében megfigyeltekkel.

 • Adams, B. 2002 New radiocarbon dates from Szeleta and Istállós-kő caves, Hungary. Praehistoria 3, 53–55. Miskolc.

 • Bárta, J. 1988 Trenčianske Bohuslavice, un habitat Gravettien en Slovakie Occidentale. L’Anthropologie 92, 173–182. Paris.

 • Bárta, J.–Petrovský-Šichman, A. 1962 Paleolitické nálezy z Ipeľskej kotline (Paläolithische Funde aus dem Ipeľ-Talkessel). AR 14, 297–308.

 • Biró, K. 1998 Lithic implements and the circulation of raw materials in the Great Hungarian Plain during the Late Neolithic Period. Budapest.

 • Bluszcz, A.–Kozłowski, J.–Foltyn, E. 1994 New sequence of EUP leaf point industries in southern Poland. Préhistoire Européenne 6, 197–222.

 • Bosiniski, G. 1967 Die mittelpaläolithischen Funde im westlichen Mitteleuropa. Fundamenta A4. Köln–Graz.

 • Dobosi, V. 1990 Leaf-shaped implements from Hungarian open-air sites. In: J. K. Kozłowski (ed.): Feuilles de pierre. Les industries à pointes folicées du Paléolithique Supérieur Européen. ERAUL 42, 175–188.

 • Dobosi, V.–Simán, K. 2000 Uper Paleolithic in the region of Hont village. In: Mester, Zs.–Ringer, Á. (eds): À la recherche de l’Homme Préhistorique. ERAUL 95, 321–337.

 • Gábori, M. 1976 Les civilisations du Paléolithique Moyen entre les Alpes et l’Oural – esquisse historique. Budapest.

 • Hámor G. 1985 A nógrád-cserháti kutatási terület földtani viszonyai (Geology of the Nógrád-Cserhát area). Geologica Hungarica Series Geologica 22. Budapest.

 • Hillebrand, J. 1926 Über neuere Funde aus dem ungarländischen Paläolithikum. Die Eiszeit 3, 3–5. Leipzig.

 • Kadić O. 1920 Jegyzőkönyv a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Szakosztályának 1920. június 12-én tartott szaküléséről. Bk 8, 41–42.

 • Majer I. 1920 Az ipolysági aurignacien lelet (Der Aurignacienfund von Ipolyság). Bk 8, 13–23.

 • Markó A. 2005 Limnokvarcit a Cserhát hegységben (Limnic quartzite in the Cserhát mountains). Archeometriai Műhely 2/4, 52–55. ( http://www.ace.hu/am/2005_4/AM-2005-4-MA.pdf ) 2007 Preliminary report on the excavations of the Middle Palaeolithic site Vanyarc-Szlovácka-dolina. ComArchHung, 5–18

 • Markó, A.–T. Biró, K.–Kasztovszky, Zs. 2003 Szeletian felsitic porphyry: non-destructive analysis of a classical Palaeolithic raw material. ActaArchHung 54, 297–314.

 • Markó, A.–Kázmér, M. 2004 The use of nummulitic chert in the Middle Palaeolithic in Hungary. In: Fülöp, É.–Cseh, J. (eds): Topical issues of the research of Middle Palaeolithic period in Central Europe. Tudományos Füzetek 12, 53–64. Tata.

 • Markó, A.–Péntek, A. 2005 Raw material procurement strategy on the Palaeolithic site of Legénd-Káldy-tanya (Cserhát Mountains, Northern Hungary). Praehistoria 4–5 (2003–2004), 165–177. Miskolc.

 • Markó, A.–Péntek, A.–Béres, S. 2002 Chipped stone assemblages from the environs of Galgagyörk (Northern Hungary). Praehistoria 3, 245–257. Miskolc.

 • Noszky J. 1940 A Cserhát hegység földtani viszonyai (Die Geologie des Cserhát-Gebirges). Magyar Tájak Földtani Leírása III. Budapest.

 • Oliva, M. 1979 Die Herkunft des Szeletien im Lichte neuer Funde von Jezeřany. ČMM, Vědy Společenské 44, 45–78. 1992 The Szeletien occupation of Moravia, Slovakia and Bohemia. ČMM, Vědy Společenské 77, 35–58.

 • Ringer Á.–Mester Zs. 2001 A Szeleta-barlang 1999–2000. évi régészeti revíziójának eredményei (Die Ergebnisse der Revision der Szeleta-Höhle in den Jahren 1999–2000). HOMÉ 40, 5–19.

 • Schönweiss, W.–Werner, H.-J. 1986 Ein Fundplatz des Szeletiens in Zeitlarn bei Regensburg. AKorr 16, 7–12.

 • Simán K. 1993 Őskőkori leletek Nógrád megyében (Funde aus der Vorzeit im Komitat Nógrád). NMMK 18, 247–254. 1999 Bifaciális eszközök Korlát-Ravaszlyuk-tető lelőhelyen (Bifacial implements on Korlát-Ravaszlyuk-tető site). HOMÉ 37, 29–44.

 • Valoch, K. 1966 Die altertümlichen Blattspitzenindustrien von Jezeřany (Südmähren). ČMM, Vědy Společenské 51, 5–60.

 • Valoch, K.–Kočí, A.–Mook, W. G.–Opravil, E.–van der Plicht, J.–Smolíková, L.–Weber, Z. 1993 Vedrovice V., eine Siedlung des Szeletiens in Südmähren. Quartär 43/44, 7–93. Bonn.

 • Vértes L. 1965 Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon (Relics of the Palaeolithic and Mesolithic period in Hungary). A magyar régészet kézikönyve I. Budapest. 1968 Szeleta-Symposium in Ungarn. Quartär 19, 381–390. Bonn.

 • Weissmüller, W. 1995 Drei Fundstellen mit Blattformen aus dem südostbayerischen Donauraum. Quartär 45–46, 99–134. Bonn.

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 130 EUR / 177 USD
Print + online subscription: 146 EUR / 210 USD
Subscription fee 2021 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Publication
Programme
2021 Volume 146
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)