Author:
Maxim Mordovin ELTE BTK Régészettudományi Intézet H-1088 Budapest Múzeum krt. 4/b.

Search for other papers by Maxim Mordovin in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A kazah–magyar együttműködés 2005-ben megszületett ötlete 2007-től valósult meg. Az együttműködés célja a korai türk régészeti örökség kutatása. Ebből a magyar fél (ELTE BTK Régészettudományi Intézet) a Zsetiszu vidéke kora középkori településeinek kutatását vállalta fel. Így kezdetben négy helyszín (Merke, Aszpara, Dzsájszán 27–Terekti 1 és Tölebi) felmérését végeztünk el, 2008-ban pedig megkezdtük a Tölebi határában található 9–10. századi vár régészeti kutatását. A tanulmány célja az eddigi eredmények rövid bemutatása.

 • Akimuskin, O. F. 1976 Шах Махмуд ибн мирза Фазил Чурас. Хроника. Kрит. текст, перевод, коммент, исслед. и указатели О. Ф. Акимушкина. Москва.

 • Al-Muqaddasī [2000] Šams ad-Dīn Abū ‘Abdallah Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Bakr al-Bannā al-Baššārī al-Muqaddasī: A területek ismeretében a legjobb beosztású könyv című munkájából. In: Zimonyi I. (szerk.): Kmoskó Mihály: Mohamedán írók a steppe népeiről. Földrajzi irodalom 1/2. Budapest, 113–133.

 • Bajpakov, K. M. 2005 Байпаков, K. М.: Археология и культурное наследие Kазахстана: Государственная программа „Kультурное наследие“. In: K. М. Байпақов–Ж. Е. Смаилов–З. С. Самашев–Ж. K. Құрманқұлов–Е. А. Смағұлов (ред.): Мемлекеттік „Мәдени мұра-2004“ бадарламасы бойынша 2004 жылы. Археологиялық зерттеулер жайлы есеп. Алматы, 96–101. 2007a Байпаков, K. М.: Огузы, туркмены и сельджуки в городах Жетысу и Южного азахстана. Известия Национальной Академии Наук Республики азахстан. Серия общественных наук 253, 35–61. 2007b Байпаков, K. М.: Древние города Kазахстана. Алматы.

 • Bajpakov, K. M.–Jerzakovics, L. B. 1971 Байпаков, K. М.–Ерзакович, Л. Б.: Древние города азахстана. Алма-Ата.

 • Bajpakov, K. M.–Szaveljeva, T. V.–Csang, K. 2005 Байпаков, K. М.–Савельева, Т. В.–Чанг, K.: Средневековые города и поселения Северо-восточного Жетысу. Алматы.

 • Bajpakov, K. M.–Vojakin, D. A.–Szmagulov, Je. A. 2006 Байпаков, K. М.–Воякин, Д. А.–Смагулов, Е. А.: Городища Kуик-Мардан, Алтынтобе и Жалпактобе. Алматы.

 • Bajtanajev, B. A. 2005 Байтанаев, Б. А.: Раскопки городища Шымкент. In: K. М. Байпақов–Ж. Е. Смаилов–З. С. Самашев–Ж. K. Құрманқұлов–Е. А. Смағұлов (ред.): Мемлекеттік „Мәдени мұра-2004“ бағдар-ламасы бойынша 2004 жылы. Археологиялық зерттеулер жайлы есеп. Алматы, 170–174.

 • Bartold, V. V. 1973 Бартольд, В. В.: Отчет о командировке в Туркестан. In: Бартольд, В. В.: Работы по источнико-ведению. Сочинения, Т. 8. Москва, 119–210.

 • Bernstam, A. N. 1950 Бернштам, А. Н.: Труды Семиреченской археологической экспедиции. «Чуйская долина». МИА 14.

 • Doszimbajeva, A. 2006 Досымбаева, А.: Западный Тюркский Kаганат. Kультурное наследие Kазахской степи. Алматы 2007 Досымбаева, А.: Kультурный комплекс тюркских кочевников Жетысу II. в. до н.э. – V. в. н.э. (по материалам археологии). Алматы.

 • Dughlat [1996] Mirza Haydar Dughlat: Tarikh-i-Rashidi. A History of the Khans of Mogulistan. English Translation and Annotation by W. M. Thackston. Cambridge.

 • Dzsambul 2002 K. М. Байпаков–Н. Н. Мухамедиева (ред.): Свод памятников истории и культуры Республики Kазахстан. Жамбыльская область. Алматы.

 • Dzsumanalijev, T. D. 2000 Джуманалиев, Т. Д.: Арабские путешественники на Великом шелковом пути. (IX–X. в.в.). Центральная Азия и авказ 8, 102–108.

 • Ibn Arabshah [1936] Tamerlane or Timur the Geat Amir. Translated by J. H. Sanders I.C.S. From the Arabic Life by Ahmed Ibn Arabshah. London.

 • Jerzakovics, L. B. 1965 Ерзакович, Л. Б.: Городище Аспара в послемонгольское время. Известия Академии Наук Kазахской ССР, Серия общественная 3, 81–91. 1968 Ерзакович, Л. Б.: О позднесредневековом городище Аспара. In: М. K. Kадырбаев (ред.): Новое в археологии Kазахстана, Алма-Ата, 85–97.

 • Khordadbeh [1986] Ибн Хордадбех. Kнига путей и стран. Перев. с арабского и коммент. Н. Велихановой. Баку.

 • Kolcsenko, V. A. 2002 Kольченко, В. А.: Заметки о христианстве в Чуйской долине в средние века. Манас Университети „Kоомдук илимдер“ журналы Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3, 163–182.

 • Minorsky, V. 1982 Hudud al-’Alam: The Regions of the World. A Persian Geography. Ed. by C. E. Bosworth. London–Oxford.

 • Vojakin, D. A.–Nurzsanov, A. A.–Kuznyecova, O. V. 2007 Воякин, Д. А.–Нуржанов, А. А.–Kузнецова, О. В.: Исследования городища Мерке. Известия Национальной Академии Наук Республики азахстан. Серия общественных наук 253, 81–93. Алматы.

 • Volin, Sz. L. 1960 Волин, С. Л.: Сведения арабских источников IX–ХVI вв. о долине реки Талас и смежных районах. Труды Института Истории, Археологии и Этнографии Академии Наук Kазахской ССР 8, 72–92. Алма-Ата.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

ELTE Eötvös Loránd University
Institute of Archaeological Sciences
Múzeum körút 4/B, 1088 Budapest, HUNGARY
Telephone: +(36)-1-411-6500 / 2922
E-mail: vaczi.gabor@btk.elte.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 13 1 0
Jan 2024 8 0 0
Feb 2024 5 0 0
Mar 2024 13 0 0
Apr 2024 16 0 0
May 2024 5 0 0
Jun 2024 0 0 0