View More View Less
 • 1 Viski Károly Múzeum H-6300 Kalocsa Szent István király út 25.

A ma Homokmégy községhez (Bács-Kiskun megye) tartozó Szentegyházparton, a Homokmégy– Alsómégy közötti közúttól északra, kb. 200 m-re feküdt a középkori Sármégy falu. Homokmégy vidékén a 13–14. században megváltozott a településszerkezet. Az Árpád-kori sűrű településhálózattal szemben megjelentek a nagyobb kiterjedésű, de egymástól távolabb eső középkori falvak, amelyeknek azért Árpád-kori előzményük is volt. Sármégy falu 250 m hosszan és 150 m szélességben észak–déli irányban, a Homokmégy–Alsómégy közötti közúttól északra feküdt, két közeli, szinte összefüggő dombháton. A domboktól keletre, egy észak–déli irányú, hosszan elnyúló dombhát délnyugati lejtőjén helyezkedett el a 2006 augusztusa és októbere között, 400 m2 alapterületű ásatáson feltárt templomalap, valamint 163 középkori sír – ez később kiegészült a 2007 tavaszán feltárt újabb 153 sírral. A templom tájolása ÉK 9’ DNy 40’ volt. Feltárása során két építési periódust lehetett megfigyelni. A templomon belül 90, a templomon kívül 226 sír került elő öt, illetve négy rétegben. A sírok tájolása többségében DNy–ÉK-i volt, nagyrészt igazodott a templom tengelyéhez. Néhány kivételes esetben fordult elő dél–észak tájolás. A temető a több száz éves használat következtében nagyon zsúfolt volt. Sok esetben megfigyeltük a sírok átvágását. Sok bolygatott váz került elő, és sírhoz nem köthető embercsontok szórványként. A sírokban talált viseleti tárgyak többsége a 14–16. századra keltezhető. A templom pusztulása az írásos források, a pénzleletek és a temetőben előkerült sírmellékletek alapján a 16. század végén, a 17. század elején következhetett be.

 • Bálint A. 1938 A kaszaperi középkori templom és temető (Das Gräberfeld und die Kirche von Kaszaper aus dem Mittelalter). Dolg XIV, 139–190. 1939 A mezőkovácsházi középkori település (Ausgrabungen in Mezőkovácsháza). Dolg XV, 146–163. 1956 A Kiskunfélegyháza-Templomhalmi temető (Le cimetière de Kiskunfélegyháza-Templomhalom). MFMÉ, 55–84.

 • Bárdos E. 1978 Középkori templom és temető Kaposvár határában (A Mediaeval Church and a Cemetery on the confines of Kaposvár). SMK 3, 187–234.

 • Benkő E. 1980 A középkori Nyársapát. Bálint Alajos ásatásai a középkori Templomparton (Das mittelalterliche Dorf Nyársapát). StCom 9, 315–424.

 • Béres M. 1993 A 14–16. századi csomorkányi viseletek rekonstrukciója. Múzeumi kutatások Csongrád megyében, 33–43.

 • Csánki D. 1897 Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. 2. rész. Budapest.

 • Gábor G. 1996 Középkori párták Békés megyében (Mittelalterliche Jungfernkränze im Komitat Békés). MFMÉ–StudArch II, 381–401.

 • Gallina Zs. 1998a Homokmégy régészeti emlékei a késő vaskortól a középkor végéig. In: Romsics I. (szerk.): Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Kalocsa, 73–134. 1998b 10–11. századi temető- és szarmata településrészlet Homokmégy-Székesen (Cemetery fragments from the 10th–11th centuries and sarmatian settlement at Homokmégy-Székes). In: Archaeological Investigations in Hungary – Régészeti Kutatások Magyarországon, 87–106.

 • Gallina Zs.–Molnár I. 2004 Középkori templom és sírmező Kunfehértó-Templomhegyen. Halasi Múzeum 2. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 130. évfordulójára, 87–101.

 • Gallina Zs.–Romsics I. 1996 A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei. In: Romsics I. (szerk.): Kalocsai Múzeumi Közlemények. Kalocsa.

 • Gerevich L. 1943 A csúti középkori sírmező (Das mittelalterliche Gräberfeld von Csút). BudRég 13, 103–166.

 • Györffy Gy. 1987 Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza II. Budapest.

 • Horváth B. 1970 A tiszaörvényi párta és pártaöv (Kopfschmuck und Prunkgürtel von Tiszaörvény). FolArch XXI, 157–168.

 • KFL VIII. 2.a. No. 142 1763 Topographia defluxus Danubii per comitatus articulariter unitos Pest-Pilis-Solth decurrentis, una cum expressione paludum in plaga hac existentium…

 • KFL VIII. 2.a. No. 6 1770 Metropolis archiepiscopatus colocensis. Colocza universa in praedis agros et falcastra alveos eum lacunis promanantibus adcuate exhibeus.

 • Kovács B. 1973 Nagytálya középkori templomának feltárása (Mise à découvert de l’église Médiévale de Nagytálya). EMÉ X, 119–158.

 • Kovács É. 1962 Limoges-i keresztek Magyarországon (Croix de Limoges en Hongrie). MűÉ 11, 97–124.

 • Lantos A. 2007 Romsics I. (szerk.): Középkori templom és temető Homokmégy-Szentegyházparton. Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 8.

 • Lovag Zs. 1980 Árpád-kori pecsétgyűrűk I. (Arpadenzeitliche Siegelringe I). FolArch XXXI, 221–239.

 • Marosi E. 1975 Magyar falusi templomok. Építészeti hagyományok. Budapest.

 • Romsics I. 2007 Az öreg-köröszt. Út menti keresztek Homokmégyen. Kalocsa.

 • Selmeczi L. 2001 Egy elveszett jász település: Kozmadamján-szállása (In the track of a disappeared Jazygian settlement). Jász Múzeum Évkönyve 1975–2000, 127–149.

 • Szabó K. 1938 Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti emlékei (Kulturgeschichtliche Denkmäler der Ungarischen Tiefebene). Bibliotheca Humanitatis Historica III. Budapest.

 • Szatmári I. 2004 Középkori templomok kutatása Békés megyében (Die Erforschung mittelalterlicher Kirchen im Kom. Békés). ArchÉrt 129, 195–214.

 • V. Székely Gy. 1986 Középkori templom és temető feltárása Nyárlőrincen. Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében. 1988 Magyar középkor. In: H. Tóth E. (szerk.): Elődeink a Duna–Tisza közén. A Katona József Múzeum kiállításának vezetője, 62–83.

 • Unger E. 1980 Magyar éremhatározó. I–II. kötet. Budapest.

 • Varga S. 2004 Középkori temető Kisszállás határában. Kőhegyi Mihály ásatása Kisszállás-Templomdombon. Halasi Múzeum 2. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 130. évfordulójára, 103–118. 2005 A középkori csontveretes övek a Kárpát-medencében (Mittelalterliche Gürtel mit Knochenbeschlag im Karpatenbecken). MFMÉ–StudArch 11, 277–304.

 • Vass E. 1979 A kalocsai náhijé 1548. évi török adóösszeírása. Cumania 6. Kecskemét, 7–62. 1980 Kalocsa környékének török kori adóösszeírásai. Kalocsa.

 • Wolf M. 1985 Középkori templom és település Szendrő-Gacsalon (Mittelalterliche Kirche und Siedlung in Szendrő-Gacsal). ArchÉrt 112, 240–264.