View More View Less
 • 1 Magyar Nemzeti Múzeum H-1370 Budapest Pf. 364.
Restricted access
 • Bevilaqua-Borsody B. 1929 Renaissance-kori sírkő-torzó a Margitszigeten. Adalék a pesti „vizafogó” történetéhez. Pestbudai Emléklapok I, 3, 133–137. A Historia II, 1–2 (1929) melléklete. Budapest. 1931 A budai és a pesti Mészáros Céhek ládáinak okiratai 1270–1872. Az Ipartársulat és az Ipartestület története 1873–1930. Várostörténeti és kézmívességtörténeti kútfőtanulmány I. Budapest.

 • Black, M. 2005 Középkori szakácskönyv (Medieval Cookbook). London 1992. British Museum Company Ltd. Budapest.

 • Bodenheimer, F. S. 1960 Animal and Man in Bible Lands. Collection des Travaux de l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences No 10. Leiden.

 • Daróczi-Szabó, L. 2002 Animal bones as indicators of kosher food refuse from 14th century AD Buda, Hungary. In: Sh. J. O’Day–W. van Neer–A. Ervynck (eds): 9th Conference ICAZ, Durham, August 2002. Behaviour Behind Bones. The zooarchaeology of ritual, religion, status and identity. Oxford, 252–261. 2004 Állatcsontok a Teleki-palota török kori gödréből (Animal bones from the turkish era well of the Teleki Palace). BudRég 8, 159–166.

 • Éber E. 1995 A magyar állattenyésztés fejlődése (1961, reprint). Budapest.

 • Frazer, J. G. 1993 Az Aranyág. Századvég könyvtár. Antropológia. Budapest.

 • Gaál L. 1966 A magyar állattenyésztés múltja. MTA Agrártört. Bizottság. Budapest.

 • Graves R.–Patai R. 1969 Héber mítoszok. A genezis könyve. Budapest.

 • Hanák Ker. J. 1848 Természetrajz, vagyis: az állat-, növény- és ásványországnak természethű rajzokkal ellátott rendszeres leírása magán és nyilvános oktatásra. I. köt. Emlősök és Madarak. Pesten.

 • Kovács Gy. 1962 Háziállatok anatómiája. Budapest.

 • Móz. I–V. Mózes öt könyve és a haftárák. Héber szöveg, magyar fordítás és kommentár. Szerk. Hertz J. H. Budapest (1939) 1984.2

 • B. Nyékhelyi D. 2003 Középkori kútlelet a budavári Szent György téren. Monumenta Historica Budapestinensia 12. Budapest.

 • Pák D. 1829 Vadászattudomány. Második kötete. Budán.

 • Pátkai I. 1973 Falconiformes – Sólyomalkatúak. In: Székessy V. (szerk.): Aves. Madarak. Magyarország Állatvilága. Fauna Hungariae 21/4. Budapest.

 • Paulsen P. 1933 Magyarországi viking leletek. Az észak- és nyugat-európai kultúrtörténet megvilágításában (Wikingerfunde aus Ungarn. Im Lichte der nord- und westeuropäischen Frühgeschichte). ArchHung 12. Budapest.

 • Pethe F. 1815 Természet-história és mesterségtudomány a Tanítók és a Tanulók szükségére s az ebben gyönyörködők hasznokra. Első rész. Az állatokról. Bétsben.

 • Szekrényi L. 1896 A bibliai régiségtudomány kézikönyve I–II. 18962. Budapest.

 • Végh A. 2006 Buda város első zsidónegyedének emlékei az újabb ásatások fényében (The remains of the first Jewish quarter of Buda in the light of recent excavations). RKM 2005. Budapest.

 • Wenzel G. 1887 Magyarország mezőgazdaságának története. MTA Történelmi Bizottsága. Budapest.

 • Zsidó Lexikon 1929 Zsidó Lexikon. Szerk. Ujvári P. Budapest.