View More View Less
 • 1 Magyar Nemzeti Múzeum H-1370 Budapest Pf. 364.
Restricted access
 • Bevilaqua-Borsody B. 1929 Renaissance-kori sírkő-torzó a Margitszigeten. Adalék a pesti „vizafogó” történetéhez. Pestbudai Emléklapok I, 3, 133–137. A Historia II, 1–2 (1929) melléklete. Budapest. 1931 A budai és a pesti Mészáros Céhek ládáinak okiratai 1270–1872. Az Ipartársulat és az Ipartestület története 1873–1930. Várostörténeti és kézmívességtörténeti kútfőtanulmány I. Budapest.

 • Black, M. 2005 Középkori szakácskönyv (Medieval Cookbook). London 1992. British Museum Company Ltd. Budapest.

 • Bodenheimer, F. S. 1960 Animal and Man in Bible Lands. Collection des Travaux de l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences No 10. Leiden.

 • Daróczi-Szabó, L. 2002 Animal bones as indicators of kosher food refuse from 14th century AD Buda, Hungary. In: Sh. J. O’Day–W. van Neer–A. Ervynck (eds): 9th Conference ICAZ, Durham, August 2002. Behaviour Behind Bones. The zooarchaeology of ritual, religion, status and identity. Oxford, 252–261. 2004 Állatcsontok a Teleki-palota török kori gödréből (Animal bones from the turkish era well of the Teleki Palace). BudRég 8, 159–166.

 • Éber E. 1995 A magyar állattenyésztés fejlődése (1961, reprint). Budapest.

 • Frazer, J. G. 1993 Az Aranyág. Századvég könyvtár. Antropológia. Budapest.

 • Gaál L. 1966 A magyar állattenyésztés múltja. MTA Agrártört. Bizottság. Budapest.

 • Graves R.–Patai R. 1969 Héber mítoszok. A genezis könyve. Budapest.

 • Hanák Ker. J. 1848 Természetrajz, vagyis: az állat-, növény- és ásványországnak természethű rajzokkal ellátott rendszeres leírása magán és nyilvános oktatásra. I. köt. Emlősök és Madarak. Pesten.

 • Kovács Gy. 1962 Háziállatok anatómiája. Budapest.

 • Móz. I–V. Mózes öt könyve és a haftárák. Héber szöveg, magyar fordítás és kommentár. Szerk. Hertz J. H. Budapest (1939) 1984.2

 • B. Nyékhelyi D. 2003 Középkori kútlelet a budavári Szent György téren. Monumenta Historica Budapestinensia 12. Budapest.

 • Pák D. 1829 Vadászattudomány. Második kötete. Budán.

 • Pátkai I. 1973 Falconiformes – Sólyomalkatúak. In: Székessy V. (szerk.): Aves. Madarak. Magyarország Állatvilága. Fauna Hungariae 21/4. Budapest.

 • Paulsen P. 1933 Magyarországi viking leletek. Az észak- és nyugat-európai kultúrtörténet megvilágításában (Wikingerfunde aus Ungarn. Im Lichte der nord- und westeuropäischen Frühgeschichte). ArchHung 12. Budapest.

 • Pethe F. 1815 Természet-história és mesterségtudomány a Tanítók és a Tanulók szükségére s az ebben gyönyörködők hasznokra. Első rész. Az állatokról. Bétsben.

 • Szekrényi L. 1896 A bibliai régiségtudomány kézikönyve I–II. 18962. Budapest.

 • Végh A. 2006 Buda város első zsidónegyedének emlékei az újabb ásatások fényében (The remains of the first Jewish quarter of Buda in the light of recent excavations). RKM 2005. Budapest.

 • Wenzel G. 1887 Magyarország mezőgazdaságának története. MTA Történelmi Bizottsága. Budapest.

 • Zsidó Lexikon 1929 Zsidó Lexikon. Szerk. Ujvári P. Budapest.

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 130 EUR / 177 USD
Print + online subscription: 146 EUR / 210 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Publication
Programme
2021 Volume 146
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1589-486X (Print)
ISSN 0003-8032 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 6 0 2
Mar 2021 9 0 0
Apr 2021 4 0 0
May 2021 1 0 1
Jun 2021 10 0 1
Jul 2021 11 0 0
Aug 2021 0 0 0