Authors:
Pál Raczky ELTE BTK Régészettudományi Intézet H-1088 Budapest Múzeum körút 4/B

Search for other papers by Pál Raczky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Alexandra Anders ELTE BTK Régészettudományi Intézet H-1088 Budapest Múzeum körút 4/B

Search for other papers by Alexandra Anders in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány bemutatja a Polgár-Bosnyákdomb tellszerű településen végzett komplex régészeti kutatásokat, kitérve a terepbejárások, mintavevő fúrások, magnetométeres felmérések és régészeti feltárások eredményeire. Részletesebben elemzi a 2007-ben feltárt proto-tiszapolgári épületet és a halmot körülvevő árkot, és ennek kapcsán foglalkozik a Kárpát-medencei – és szélesebb összefüggésben a délkelet-európai – tellek megszűnésének kérdésével is.

 • Anders, A.–Nagy, E. Gy. 2007 Late Neolithic burial rites at the site of Polgár-Csőszhalom-dűlő. In: J. K. Kozłowski–P. Raczky (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 83–96.

 • Anders A.–Raczky P.–Sebők K.–Nagy E. Gy. 2008 Polgár-Bosnyákdomb. RégKut 2007, 261.

 • Bailey, D. W. 1997 Impermanence and Flux in the landscape of Early Agricultural South Eastern Europe. In: J. Chapman–P. Dolukhanov (eds): Landscapes in Flux. Central and Eastern Europe in Antiquity. Oxford, 41–58. 1999 What is a tell? Settlement in fifth millennium Bulgaria. In: J. Brück–M. Goodman (eds): Making Places in the Prehistoric World: Themes in Settlement Archaeology. London, 94–111.

 • Bánffy, E.–Bognár-Kutzián, I. 2007 The Late Neolithic tell settlement at Polgár-Csőszhalom: the 1957 excavation. BAR–IS 1730 – Archaeolingua Central European Series 4. Oxford.

 • Bognár-Kutzián I. 1958 Polgár-Csőszhalom. ArchÉrt 85, 201. 1963 The Copper Age Cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. ArchHung 42, Budapest. 1972 The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. ArchHung 48, Budapest.

 • Chapman, J. 1989 The early Balkan village. In: S. Bökönyi (ed.): Neolithic of Eastern Europe and its Near Eastern Connections. VAH 2, 33–53. 1991 The Creation of Social Arenas in the Neolithic and Copper Age of S. E. Europe: The Case of Varna. In: P. Garwood–D. Jennings–R. Skeates–J. Toms (eds): Sacred and Profane: proceedings of a conference on archaeology, ritual and religion. Committee for Archaeology Monographs 32. Oxford, 152–171. 1994 Social power in the early farming communities of Eastern Hungary – Perspectives from the Upper Tisza region (Társadalmi erőforrás a kelet-magyarországi korai földművelő közösségekben a Felső-Tisza-vidék szemszögéből). JAMÉ 36, 79–99. 1997 The origins of tells in Eastern Hungary. In: P. Topping (ed.): Neolithic Landscapes. Oxford, 139–187. 1999 Deliberate house-burning in the prehistory of Central and Eastern Europe. In: A. Gustafsson–H. Karlsson (eds): Glyfer och arkeologiska rum – en vänbok till Jarl Nordbladh. Göteborg, 113–116.

 • Evans, J. G. 2005 Memory and ordination: Environmental archaeology in tells. In: D. Bailey–A. Whittle–V. Cummings (eds): (Un)settling the Neolithic. Oxford, 112–125.

 • Gyucha, A.–Bácsmegi, G.–Fogas, O.–Parkinson, W. A. 2006 House constructions and settlement patterns on an Early Copper Age site in the Great Hungarian Plain. ComArchHung 2006, 5–28.

 • Gyucha A.–Parkinson, A. W.–Yerkes, R. W. 2004 Kora rézkori településkutatás a Dél-Alföldön. Előzetes jelentés a Körös regionális régészeti program 1998–2002 között végzett munkájáról (Vorbericht über das Regionale Archäologische Programm „Körös“ in den Jahren 1998–2002). MFMÉ–StudArch 10, 25–52.

 • Halstead, P. 1999 Neighbours from Hell? The Household in Neolithic Greece. In: P. Halstead (ed.): Neolithic Society in Greece. Sheffield Studies in Aegean Archaeology 2. Sheffield, 77–95.

 • Hegedűs, K.–Makkay, J. 1987 Vésztő-Mágor. A settlement of the Tisza culture. In: L. Tálas–P. Raczky (eds): The Late Neolithic of the Tisza Region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor, Berettyóújfalu-Herpály. Budapest–Szolnok, 85–103.

 • Horváth, F. 1987 Hódmezővásárhely-Gorzsa. A settlement of the Tisza culture. In: L. Tálas–P. Raczky (eds): The Late Neolithic of the Tisza Region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor, Berettyóújfalu-Herpály. Budapest–Szolnok, 31–46.

 • Höckmann, O. 1990 Frühneolithische Einhegungen in Europa. JMV 73, 57–86.

 • Kalicz, N. 1998 Figürliche Kunst und bemalte Keramik aus dem Neolithikum Westungarns. Budapest.

 • Kalicz, N.–Raczky, P. 1984 Preliminary Report on the 1977–82 excavations at the Neolithic and Bronze Age Tell Settlement at Berettyóújfalu-Herpály. Part I: Neolithic. ActaArchHung 36, 85–136. 1987 Berettyóújfalu-Herpály. A settlement of the Herpály culture. In: L. Tálas–P. Raczky (eds): The Late Neolithic of the Tisza Region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor, Berettyóújfalu-Herpály. Budapest–Szolnok, 105–125.

 • Makkay, J. 2001 Die Grabenanlagen im indogermanischen Raum. Budapest. 2004 Vésztő-Mágor. Ásatás a szülőföldön. Békéscsaba.

 • Nikolova, L. 2003 Archaeology of Social Change. A Case Study from the Balkans. In: L. Nikolova (ed.): Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe. BAR–IS 1139. Oxford, 9–19.

 • Parkinson, W. A. 2006a The Social Organization of Early Copper Age Tribes on the Great Hungarian Plain. BAR–IS 1573. Oxford. 2006b Tribal boundaries: Stylistic variability and social boundary maintenance during the transition to the Copper Age on the Great Hungarian Plain. Journal of Anthropological Archaeology 25, 33–58.

 • Parkinson, W. A.–Gyucha A. 2007 A késő neolitikum–kora rézkor átmeneti időszakának társadalomszerkezeti változásai az Alföldön (Die Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur der Übergangsperiode vom Spätneolithikum zur frühen Kupferzeit in der Großen Ungarischen Tiefebene). ArchÉrt 132, 37–81.

 • Parkinson, W. A.– Gyucha, A.–Yerkes, R. W.–Sarris, A.–Hardy, M.–Morris, M. 2004 Settlement reorganization at the end of the Neolithic in Central Europe: Recent research in the Körös River Valley, Southeastern Hungray. Eurasian Prehistory 2:2, 57–73.

 • Parkinson, W. A.–Yerkes, R. W.–Gyucha, A. 2004 The Transition from the Neolithic to the Copper Age: Excavations at Vésztő-Bikeri, Hungary, 2000–2002. JFA 29 (2002–2004), 101–121.

 • Parzinger, H. 1992 Zentralorte, Siedlungsverband und Kultgemeinschaft im karpatenländischen Neo- und Äneolithikum. Balcanica 23, 221–230.

 • Raczky, P. 1995 Late Neolithic Settlement Patterns in the Tisza Region of Hungary. In: A. Aspes (ed.): Symposium “Settlement Patterns between the Alps and the Black Sea 5th to 2nd millennium B.C.”, Verona–Lazice 1992. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona II/4. Verona, 77–86. 2004 Polgár, Bosnyákdomb. RégKut 2002, 255–257.

 • Raczky, P.–Anders, A. 2006 Social dimensions of the Late Neolithic settlement of Polgár-Csőszhalom (eastern Hungary). ActaArchHung 57, 17–33. 2008 Late Neolithic spatial differentiation at Polgár-Csőszhalom, eastern Hungary. In: D. W. Bailey–A. Whittle–D. Hofmann (eds): Living Well Together? Settlement and materiality in the Neolithic of south-east and central Europe. Oxford, 35–53. in press a: Neolithic enclosures in Eastern Hungary and their survival into the Copper Age. In: F. Bertemes–P. F. Biehl–H. Meller (Hrsg.): Neolithische Kreisgrabenanlagen in Europa – Neolithic Circular Enclosures in Europe. Halle. in press b: Settlement history of the Middle Neolithic in the Polgár micro-region (The development of the Alföld Linearband Pottery in the Upper Tisza Region, Hungary). In: J. K. Kozłowski (ed.): The Interactions between different models of the Neolithisation North of the Central European Agro-Ecological Barrier: Eastern and Western Linear Complexes. Kraków.

 • Raczky P.–Anders A.–Sebők K. 2007 Újkőkori ház kísérleti rekonstrukciója Polgár-Csőszhalom településéről (Experimental reconstruction of a Neolithic house at the Polgár-Csőszhalom settlement). Ősrégészeti Levelek 7 (2005), 24–49.

 • Raczky, P.–Domboróczki, L.–Hajdú, Zs. 2007 The site of Polgár-Csőszhalom and its cultural and chronological connections with the Lengyel culture. In: J. K. Kozłowski–P. Raczky (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 49–70.

 • Raczky, P.–Meier-Arendt, W.–Kurucz, K.–Hajdú, Zs.–Szikora, Á. 1996 Polgár-Csőszhalom. A Late Neolithic settlement in the Upper Tisza Region and its cultural connections (Preliminary report – Polgár Csőszhalom) (Egy késő neolithikus lelőhely hatása a Felső-Tisza vidéken és annak kulturális összefüggései). JAMÉ 36, 231-240.

 • Renfrew, C. 1986 Varna and the emergence of wealth in prehistoric Europe. In: A. Appadurai (ed.): The social life of things. Commodities in cultural perspective. Cambridge, 141–168.

 • Sherratt, A. G. 1997 Economy and Society in Prehistoric Europe. Changing Perspectives. Princeton. 2005 Settling the Neolithic: a digestiv. In: D. Bailey–A. Whittle–V. Cummings (eds): (Un)settling the Neolithic. Oxford, 140–146.

 • Siklódi Cs. 1982 Előzetes jelentés a tiszaug-kisrétparti rézkori telep ásatásáról (Vorbericht über die Ausgrabung der kupferzeitlichen Siedlung von Tiszaug-Kisrétpart). ArchÉrt 109, 231–238.

 • Sümegi, P.–Csökmei, B.–Persaits, G. 2005 The evolution of Polgár Island, a loess-covered lag surface and its influences on the subsistence of settling human cultural groups. In: S. Hum–S. Gulyás–P. Sümegi (eds): Environmental historical studies from the Late Tertiary and Quaternary of Hungary. Szeged 2005, 141–164.

 • Timár, G. 2004 Space and GIS Technology in Palaeoenvironmental Analysis. Antaeus 27, 135–144.

 • Tringham, R. 2005 Weaving house life and death into places: A blueprint for a hypermedia narrative. In: D. Bailey–A. Whittle–V. Cummings (eds): (Un)settling the Neolithic. Oxford, 98–111.

 • Trnka, G. 2005 Kreise und Kulturen – Kreisgrabenanlagen in Mitteleuropa. In: F. Daim–W. Neubauer (Hrsg.): Zeitreise Heldenberg. Geheimnisvolle Kreisgräben. Horn–Wien, 10–18.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)