View More View Less
 • 1 ELTE BTK Régészettudományi Intézet H-1088 Budapest Múzeum körút 4/B
Restricted access

Cross Mark

A tanulmány bemutatja a Polgár-Bosnyákdomb tellszerű településen végzett komplex régészeti kutatásokat, kitérve a terepbejárások, mintavevő fúrások, magnetométeres felmérések és régészeti feltárások eredményeire. Részletesebben elemzi a 2007-ben feltárt proto-tiszapolgári épületet és a halmot körülvevő árkot, és ennek kapcsán foglalkozik a Kárpát-medencei – és szélesebb összefüggésben a délkelet-európai – tellek megszűnésének kérdésével is.

 • Anders, A.–Nagy, E. Gy. 2007 Late Neolithic burial rites at the site of Polgár-Csőszhalom-dűlő. In: J. K. Kozłowski–P. Raczky (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 83–96.

 • Anders A.–Raczky P.–Sebők K.–Nagy E. Gy. 2008 Polgár-Bosnyákdomb. RégKut 2007, 261.

 • Bailey, D. W. 1997 Impermanence and Flux in the landscape of Early Agricultural South Eastern Europe. In: J. Chapman–P. Dolukhanov (eds): Landscapes in Flux. Central and Eastern Europe in Antiquity. Oxford, 41–58. 1999 What is a tell? Settlement in fifth millennium Bulgaria. In: J. Brück–M. Goodman (eds): Making Places in the Prehistoric World: Themes in Settlement Archaeology. London, 94–111.

 • Bánffy, E.–Bognár-Kutzián, I. 2007 The Late Neolithic tell settlement at Polgár-Csőszhalom: the 1957 excavation. BAR–IS 1730 – Archaeolingua Central European Series 4. Oxford.

 • Bognár-Kutzián I. 1958 Polgár-Csőszhalom. ArchÉrt 85, 201. 1963 The Copper Age Cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. ArchHung 42, Budapest. 1972 The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. ArchHung 48, Budapest.

 • Chapman, J. 1989 The early Balkan village. In: S. Bökönyi (ed.): Neolithic of Eastern Europe and its Near Eastern Connections. VAH 2, 33–53. 1991 The Creation of Social Arenas in the Neolithic and Copper Age of S. E. Europe: The Case of Varna. In: P. Garwood–D. Jennings–R. Skeates–J. Toms (eds): Sacred and Profane: proceedings of a conference on archaeology, ritual and religion. Committee for Archaeology Monographs 32. Oxford, 152–171. 1994 Social power in the early farming communities of Eastern Hungary – Perspectives from the Upper Tisza region (Társadalmi erőforrás a kelet-magyarországi korai földművelő közösségekben a Felső-Tisza-vidék szemszögéből). JAMÉ 36, 79–99. 1997 The origins of tells in Eastern Hungary. In: P. Topping (ed.): Neolithic Landscapes. Oxford, 139–187. 1999 Deliberate house-burning in the prehistory of Central and Eastern Europe. In: A. Gustafsson–H. Karlsson (eds): Glyfer och arkeologiska rum – en vänbok till Jarl Nordbladh. Göteborg, 113–116.

 • Evans, J. G. 2005 Memory and ordination: Environmental archaeology in tells. In: D. Bailey–A. Whittle–V. Cummings (eds): (Un)settling the Neolithic. Oxford, 112–125.

 • Gyucha, A.–Bácsmegi, G.–Fogas, O.–Parkinson, W. A. 2006 House constructions and settlement patterns on an Early Copper Age site in the Great Hungarian Plain. ComArchHung 2006, 5–28.

 • Gyucha A.–Parkinson, A. W.–Yerkes, R. W. 2004 Kora rézkori településkutatás a Dél-Alföldön. Előzetes jelentés a Körös regionális régészeti program 1998–2002 között végzett munkájáról (Vorbericht über das Regionale Archäologische Programm „Körös“ in den Jahren 1998–2002). MFMÉ–StudArch 10, 25–52.

 • Halstead, P. 1999 Neighbours from Hell? The Household in Neolithic Greece. In: P. Halstead (ed.): Neolithic Society in Greece. Sheffield Studies in Aegean Archaeology 2. Sheffield, 77–95.

 • Hegedűs, K.–Makkay, J. 1987 Vésztő-Mágor. A settlement of the Tisza culture. In: L. Tálas–P. Raczky (eds): The Late Neolithic of the Tisza Region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor, Berettyóújfalu-Herpály. Budapest–Szolnok, 85–103.

 • Horváth, F. 1987 Hódmezővásárhely-Gorzsa. A settlement of the Tisza culture. In: L. Tálas–P. Raczky (eds): The Late Neolithic of the Tisza Region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor, Berettyóújfalu-Herpály. Budapest–Szolnok, 31–46.

 • Höckmann, O. 1990 Frühneolithische Einhegungen in Europa. JMV 73, 57–86.

 • Kalicz, N. 1998 Figürliche Kunst und bemalte Keramik aus dem Neolithikum Westungarns. Budapest.

 • Kalicz, N.–Raczky, P. 1984 Preliminary Report on the 1977–82 excavations at the Neolithic and Bronze Age Tell Settlement at Berettyóújfalu-Herpály. Part I: Neolithic. ActaArchHung 36, 85–136. 1987 Berettyóújfalu-Herpály. A settlement of the Herpály culture. In: L. Tálas–P. Raczky (eds): The Late Neolithic of the Tisza Region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor, Berettyóújfalu-Herpály. Budapest–Szolnok, 105–125.

 • Makkay, J. 2001 Die Grabenanlagen im indogermanischen Raum. Budapest. 2004 Vésztő-Mágor. Ásatás a szülőföldön. Békéscsaba.

 • Nikolova, L. 2003 Archaeology of Social Change. A Case Study from the Balkans. In: L. Nikolova (ed.): Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe. BAR–IS 1139. Oxford, 9–19.

 • Parkinson, W. A. 2006a The Social Organization of Early Copper Age Tribes on the Great Hungarian Plain. BAR–IS 1573. Oxford. 2006b Tribal boundaries: Stylistic variability and social boundary maintenance during the transition to the Copper Age on the Great Hungarian Plain. Journal of Anthropological Archaeology 25, 33–58.

 • Parkinson, W. A.–Gyucha A. 2007 A késő neolitikum–kora rézkor átmeneti időszakának társadalomszerkezeti változásai az Alföldön (Die Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur der Übergangsperiode vom Spätneolithikum zur frühen Kupferzeit in der Großen Ungarischen Tiefebene). ArchÉrt 132, 37–81.

 • Parkinson, W. A.– Gyucha, A.–Yerkes, R. W.–Sarris, A.–Hardy, M.–Morris, M. 2004 Settlement reorganization at the end of the Neolithic in Central Europe: Recent research in the Körös River Valley, Southeastern Hungray. Eurasian Prehistory 2:2, 57–73.

 • Parkinson, W. A.–Yerkes, R. W.–Gyucha, A. 2004 The Transition from the Neolithic to the Copper Age: Excavations at Vésztő-Bikeri, Hungary, 2000–2002. JFA 29 (2002–2004), 101–121.

 • Parzinger, H. 1992 Zentralorte, Siedlungsverband und Kultgemeinschaft im karpatenländischen Neo- und Äneolithikum. Balcanica 23, 221–230.

 • Raczky, P. 1995 Late Neolithic Settlement Patterns in the Tisza Region of Hungary. In: A. Aspes (ed.): Symposium “Settlement Patterns between the Alps and the Black Sea 5th to 2nd millennium B.C.”, Verona–Lazice 1992. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona II/4. Verona, 77–86. 2004 Polgár, Bosnyákdomb. RégKut 2002, 255–257.

 • Raczky, P.–Anders, A. 2006 Social dimensions of the Late Neolithic settlement of Polgár-Csőszhalom (eastern Hungary). ActaArchHung 57, 17–33. 2008 Late Neolithic spatial differentiation at Polgár-Csőszhalom, eastern Hungary. In: D. W. Bailey–A. Whittle–D. Hofmann (eds): Living Well Together? Settlement and materiality in the Neolithic of south-east and central Europe. Oxford, 35–53. in press a: Neolithic enclosures in Eastern Hungary and their survival into the Copper Age. In: F. Bertemes–P. F. Biehl–H. Meller (Hrsg.): Neolithische Kreisgrabenanlagen in Europa – Neolithic Circular Enclosures in Europe. Halle. in press b: Settlement history of the Middle Neolithic in the Polgár micro-region (The development of the Alföld Linearband Pottery in the Upper Tisza Region, Hungary). In: J. K. Kozłowski (ed.): The Interactions between different models of the Neolithisation North of the Central European Agro-Ecological Barrier: Eastern and Western Linear Complexes. Kraków.

 • Raczky P.–Anders A.–Sebők K. 2007 Újkőkori ház kísérleti rekonstrukciója Polgár-Csőszhalom településéről (Experimental reconstruction of a Neolithic house at the Polgár-Csőszhalom settlement). Ősrégészeti Levelek 7 (2005), 24–49.

 • Raczky, P.–Domboróczki, L.–Hajdú, Zs. 2007 The site of Polgár-Csőszhalom and its cultural and chronological connections with the Lengyel culture. In: J. K. Kozłowski–P. Raczky (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 49–70.

 • Raczky, P.–Meier-Arendt, W.–Kurucz, K.–Hajdú, Zs.–Szikora, Á. 1996 Polgár-Csőszhalom. A Late Neolithic settlement in the Upper Tisza Region and its cultural connections (Preliminary report – Polgár Csőszhalom) (Egy késő neolithikus lelőhely hatása a Felső-Tisza vidéken és annak kulturális összefüggései). JAMÉ 36, 231-240.

 • Renfrew, C. 1986 Varna and the emergence of wealth in prehistoric Europe. In: A. Appadurai (ed.): The social life of things. Commodities in cultural perspective. Cambridge, 141–168.

 • Sherratt, A. G. 1997 Economy and Society in Prehistoric Europe. Changing Perspectives. Princeton. 2005 Settling the Neolithic: a digestiv. In: D. Bailey–A. Whittle–V. Cummings (eds): (Un)settling the Neolithic. Oxford, 140–146.

 • Siklódi Cs. 1982 Előzetes jelentés a tiszaug-kisrétparti rézkori telep ásatásáról (Vorbericht über die Ausgrabung der kupferzeitlichen Siedlung von Tiszaug-Kisrétpart). ArchÉrt 109, 231–238.

 • Sümegi, P.–Csökmei, B.–Persaits, G. 2005 The evolution of Polgár Island, a loess-covered lag surface and its influences on the subsistence of settling human cultural groups. In: S. Hum–S. Gulyás–P. Sümegi (eds): Environmental historical studies from the Late Tertiary and Quaternary of Hungary. Szeged 2005, 141–164.

 • Timár, G. 2004 Space and GIS Technology in Palaeoenvironmental Analysis. Antaeus 27, 135–144.

 • Tringham, R. 2005 Weaving house life and death into places: A blueprint for a hypermedia narrative. In: D. Bailey–A. Whittle–V. Cummings (eds): (Un)settling the Neolithic. Oxford, 98–111.

 • Trnka, G. 2005 Kreise und Kulturen – Kreisgrabenanlagen in Mitteleuropa. In: F. Daim–W. Neubauer (Hrsg.): Zeitreise Heldenberg. Geheimnisvolle Kreisgräben. Horn–Wien, 10–18.