Authors:
Alexandra Anders ELTE BTK Régészettudományi Intézet H-1088 Budapest Múzeum krt. 4/B

Search for other papers by Alexandra Anders in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zoltán Czajlik ELTE BTK Régészettudományi Intézet H-1088 Budapest Múzeum krt. 4/B

Search for other papers by Zoltán Czajlik in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Marietta Csányi Damjanich János Múzeum H-5000 Szolnok Kossuth tér 4.

Search for other papers by Marietta Csányi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Nándor Kalicz MTA Régészeti Intézete H-1014 Budapest Úri u. 49.

Search for other papers by Nándor Kalicz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Emese Gyöngyvér Nagy Déri Múzeum H-4026 Debrecen Déri tér 1.

Search for other papers by Emese Gyöngyvér Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Pál Raczky ELTE BTK Régészettudományi Intézet H-1088 Budapest Múzeum krt. 4/B

Search for other papers by Pál Raczky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Judit Tárnoki Damjanich János Múzeum H-5000 Szolnok Kossuth tér 4.

Search for other papers by Judit Tárnoki in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

This paper presents the results of a research project, which was launched in 1999 by the Institute of Archaeological Sciences of the ELTE. Our main goal was to create a register of Hungarian tell settlements. First we collected all available information on tell settlements from the archaeological literature and various museum archives. Following this preliminary data filtering, fifty of the initial 161 Neolithic sites and 116 of the 224 Bronze Age sites were classified as genuine tells or tell-like settlements. After that we determined the accurate location and co-ordinates of the sites using aerial photography called for the construction of a GIS database. The destruction (by erosion, by flood, etc.) of the tell settlements can be monitored virtually from one day to the other. In addition to a precise site condition assessment, the project yielded fresh information about settlement layouts, such as the presence of enclosures. At some sites, aerial photography was followed by a magnetometer survey.

 • Banner, J.–Bóna, I.–Márton, L. 1957 Die Ausgrabungen von L. Márton in Tószeg. ActaArchHung 9, 1–140.

 • Baráz Cs.–Kiss G. 2007 (szerk.): „Ex lege” védett értékek. Források, lápok, barlangok, víznyelők, kunhalmok, földvárak. Bábakalács Füzetek 8, Eger.

 • Bóna, I. 1975 Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südlichen Beziehungen. ArchHung 49, Budapest.

 • Bóna, I. 1992a Bronzezeitliche Tell-Kulturen in Ungarn. In: Meier-Arendt 1992, 9–39.

 • Bóna, I. 1992b Tószeg-Laposhalom. In: Meier-Arendt 1992, 101–114.

 • Gatsov, I.–Boyadzhiev, Y. 2009 (eds): The First Neolithic Sites in Central/South-East Europen Transect. Early Neolithic Sites on the Territory of Bulgaria. BAR-IS 2048, Oxford.

 • Gheorghiu, Dr. 2008 Cultural landscapes in the lower Danube area. Experimenting tell settlements. Documenta Praehistorica 35, 167–178.

 • Gogâltan, Fl. 2003 Die neolithische Tellsiedlungen im Karpatenbecken. Ein Überblick. In: E. Jerem–P. Raczky (eds): Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte in Mittel- und Südosteuropa. Festschrift für Nándor Kalicz zum 75. Geburtstag. Budapest, 223–262.

 • Gogâltan, Fl. 2005 Der Beginn der bronzezeitlichen Tellsiedlungen im Karpatenbecken: Chronologische Probleme. In:

 • B. Horejs–R. Jung–E. Kaiser–B. Teržan (Hrsg.): Interpretationsraum Bronzezeit. Bernhard Hänsel von seinen Schülern gewidmet. UPA 121, 161–179.

 • Gyucha A. 2009 A Körös-vidék kora rézkora. ELTE BTK, PhD értekezés, kézirat. Budapest.

 • Kalicz, N. 1965 Siedlungsgeschichtliche Probleme der Körös- und der Theiß-Kultur. AASzeg 8, 27–40.

 • Kalicz, N. 1968 Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Abriß der Geschichte des 19.–16. Jahrhunderts v. u. Z. ArchHung 45, Budapest.

 • Kalicz, N.–Kalicz-Schreiber, R. 2006 Befestigungsanlagen der frühbronzezeitlichen Hatvan-Kultur in Ungarn. In: A. Krenn-Leeb (Hrsg.): Wirtschaft, Macht und Strategie. Höhensiedlungen und ihre Funktionen in der Ur- und Frühgeschichte. Archäologie Österreichs Spezial 1, Wien, 107–124.

 • Kalicz, N.–Raczky, P. 1987a Map of principal sites. In: Tálas–Raczky 1987, 8–9.

 • Kalicz, N.–Raczky, P. 1987b The Late Neolithic of the Tisza Region: A survey of recent archaeological research. In: Tálas–Raczky 1987, 11–30.

 • Kalicz N.–Raczky P.–Anders A.–Kovács K. 2010 Amit az ősi tűz megőrzött. Képek egy újkőkori falu feltárásáról. Berettyóújfalu-Herpály. Budapest.

 • Kovács, T. 1988 (ed.): Bronze Age tell settlements on the Great Hungarian Plain I. IPH 1, Budapest.

 • László F. 1914 Ásatások az erősdi őstelepen. 1907–1912 (Fouilles à la station primitive de Erősd. 1907–1912). Dolg 5, 279–417.

 • Lichter, Cl. 1993 Untersuchungen zu den Bauten des südosteuropäischen Neolithikums und Chalkolithikums. Internationale Archäologie 18, Buch am Erlbach.

 • Link, Th. 2006 Das Ende der neolithischen Tellsiedlungen. Ein kulturgeschichtliches Phänomen des 5. Jahrtausends v. Chr. im Karpatenbecken. UPA 134, Bonn.

 • Makkay J. 1982 A magyarországi neolitikum kutatásának új eredményei. Az időrend és a népi azonosítás kérdései. Budapest.

 • Meier-Arendt, W. 1992 (Hrsg.): Bronzezeit in Ungarn. Forschungen in Tell-Siedlungen an Donau und Theiß. Budapest.

 • Menze, B. H.–Ur, J. A.–Sherratt, A. G. 2006 Detection of Ancient Settlement Mounds: Archaeological Survey Based on the SRTM Terrain Model. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing 27, 321–327.

 • Nováki Gy.–Baráz Cs. 2000 Őskori és középkori erődített telepek, várak Heves megye Mátrán kívüli területén (Befestigte urzeitliche und mittelalterliche Siedlungen, Burgen im Komitat Heves, außerhalb des Mátra Gebirges). Agria 36, 5–46.

 • Nováki, Gy.–Czajlik, Z.–Holl, B. 2006 Kataster der prähistorischen Erdburgen Ungarns – Versuch einer umfassenden Datenerfassung zum Schutz des kulturellen, archäologischen und naturräumlichen Erbes. In: A. Krenn-Leeb (Hrsg.): Wirtschaft, Macht und Strategie. Höhensiedlungen und ihre Funktionen in der Ur- und Frühgeschichte. Archäologie Österreichs Spezial 1, Wien, 125–139.

 • Pásztor E. 2004 Útikalauz. Földvárak és sírhalmok a Dunántúlon (Guide. Earthworks and Tumuli during the Bronz and Iron Ages in Transdanubia). Kecskemét.

 • Raczky, P. in press Tell and Settlement in South-East Europe. The space–time context for the tell and non-tell settlements. In: Oxford Handbook of Neolithic Europe. Oxford.

 • Raczky, P.–Anders, A. 2008 Late Neolithic spatial differentiation at Polgár-Csőszhalom, eastern Hungary. In: D. W. Bailey–A. Whittle–D. Hofmann (eds): Living Well Together? Settlement and materiality in the Neolithic of south-east and central Europe. Oxford, 35–53.

 • Raczky, P.–Anders, A. 2009 Régészeti kutatások egy késő neolitikus településen – Polgár-Bosnyákdomb. Előzetes jelentés (Archaeological research at a Late Neolithic settlement – Polgár-Bosnyákdomb. Preliminary report). ArchÉrt 134, 5–21.

 • Raczky, P.–Anders, A. in press Neolithic enclosures in Eastern Hungary and their survival into the Copper Age. In: Fr. Bertemes–P. F. Biehl–H. Meller (Hrsg.): Neolithische Kreisgrabenanlagen in Europa – Neolithic Circular Enclosures in Europe. Halle.

 • Rezi Kató G. 2009 Szegvár-Tűzköves, avagy ami megmaradt… – Szegvár-Tűzköves or what remainds… In: Bende L.–Lőrinczy G. (szerk.): Medinától Etéig. Tisztelgő írások Csalog József születésének 100. évfordulóján. Szentes 2009, 91–102.

 • Rosenstock, E. 2009 Tells in Südwestasien und Südosteuropa. Untersuchungen zur Verbreitung, Entstehung und Definition eines Siedlungsphänomens. Urgeschichtliche Studien 2, Remshalden.

 • Roska M. 1912 Ásatás a pécska-szemlaki határban lévő Nagy Sánczon (Fouilles executes au Nagy-Sáncz dans la commune de Pécska-Szemlak). Dolg 3, 1–73.

 • Roska M. 1913 Ásatás a perjámosi Sánczhalmon. MKÉ 7, 81–122.

 • Sherratt, A. G. 2006 Tellspotting: The Amuq’. Archatlas, February 2010, Edition 4. http://www.archatlas.org/Tellspotting/Amuq.php

 • Tálas, L.–Raczky, P. 1987 (eds): The Late Neolithic of the Tisza Region. A survey of recent excavations and their findings: Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd-Kováshalom, Vésztő-Mágor, Berettyóújfalu-Herpály. Budapest–Szolnok.

 • Tompa, F. 1936 25 Jahre Urgeschichtsforschung in Ungarn 1912–1936. BRGK 24–25 (1934–1935) 27–127.

 • Tóth A. 1999 (szerk.): Kunhalmok. „Ti vagytok a mi katedrálisaink”. Kisújszállás.

 • Tóth A. 2004 A kunhalmokról – más szemmel. Kisújszállás–Debrecen.

 • Tóth Cs. 2007 Jász-Nagykun-Szolnok megye kunhalmainak állapotfelmérése. Jászkunság 50, 42–59.

 • Yerkes, R. W.–Sarris, A.–Frolking, T.–Parkinson, W. A.–Gyucha, A.–Hardy, M.–Catanoso, L. 2007 Geophysical and Geochemical Investigations at two Early Copper Age Settlements in the Körös River Valley, Southeastern Hungary. Geoarchaeology 22, 845–871.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)