View More View Less
 • 1 ELTE BTK Régészettudományi Intézet H-1088 Budapest Múzeum körút 4/B
Restricted access

A tanulmány röviden bemutatja a Szolnok-Zagyvaparton feltárt kora rézkori települést. Részletesebben elemzi a telepen előkerült kerámiaanyagot, amelynek statisztikai vizsgálatait összeveti a Körös-vidék adataival. A cikk második felében a rézkori telep körül futó árok-paliszád rendszerrel foglalkozik, összehasonlítva azt a Kárpát-medencei és közép-európai neolitikus, illetve rézkori körárok-építményekkel. Végül kísérletet tesz a zagyvaparti árokrendszer értékelésére, figyelembe véve a legújabb, posztprocesszuális értelmezési lehetőségeket.

 • Anders, A.–Nagy, E. 2007 Late neolithic burial rites at the site of Polgár-Csőszhalom-dűlő. In: Kozłowski, J.–Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 83–96.

 • Anders A. et al. 2007 Anders A.–Raczky P.–Sebők K.–Nagy E.: Polgár-Bosnyákdomb. RégKut 2007, 261.

 • Bailey, D. W. 2000 Balkan Prehistory. London–New York.

 • Bognár-Kutzián, I. 1972 The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. Budapest.

 • Chapman, J. 1997 The origins of tells in Eastern Hungary. In: Topping, P. (ed.): Neolithic Landscapes. Oxbow Monographs 86. Oxford, 139–164.

 • Chapman, J.–Gaydarska, B. 2006 Does enclosure make a difference? A view from the Balkans. In: Harding, A.–Sievers, S.–Venclová, N. (eds): Enclosing the Past: inside and outside in prehistory. Sheffield Archaeological Monographs 15. Sheffield, 20–43.

 • Csányi M.–Raczky P.–Tárnoki J. 2009 Előzetes jelentés a rézkori bodrogkeresztúri kultúra Rákóczifalva-Bagi-földön feltárt temetőjéről (Preliminary report on the cemetery of the Bodrogkeresztúr culture excavated at Rákóczifalva-Bagi-föld). Tisicum XVIII, 13–34.

 • Cseh J. 1988 Szolnok – Zagyvapart. RégFüz Ser. 1. No. 41, 20–22.

 • Doneus, M.–Friesinger, H.–Neubauer, W. 2005 Entdeckungen aus der Luft. In: Daim, F.–Neubauer, W. (Hrsg.): Zeitreise Heldenberg. Geheimnisvolle Kreisgräben. Horn–Wien, 40–45.

 • Doneus, M.–Trnka, G. 2005 Jahrzentelange Forschung – Die Kreisgrabenanlage von Kamegg im Kamptal. In: Daim, F.–Neubauer, W. (Hrsg.): Zeitreise Heldenberg. Geheimnisvolle Kreisgräben. Horn–Wien, 29–35.

 • Eder-Hinterleitner, A.–Melichar, P.–Neubauer, W. 2005 Bilder des Erdmagnetfelds. In: Daim, F.–Neubauer, W. (Hrsg.): Zeitreise Heldenberg. Geheimnisvolle Kreisgräben. Horn–Wien, 46–51.

 • Engelhardt, B.–Schmotz, K. 1983–84 Grabenwerke des älteren und Mittelneolithikums in Niederbayern. MUAG XXXIII–XXXIV, 27–66.

 • Gojda, M. 2006 Large prehistoric enclosures in Bohemia: the evidence from the air. In: Harding, A.–Sievers, S.–Venclová, N. (eds): Enclosing the Past: inside and outside in prehistory. Sheffield Archaeological Monographs 15. Sheffield, 5–19.

 • Goldman Gy. 1977 A tiszapolgári kultúra települése Bélmegyeren (Die Siedlung der Tiszapolgár-Kultur in Bélmegyer). ArchÉrt 104, 221–234.

 • Gulyás Gy. 2005 Cegléd, Váróczi-, Hodula-dűlő. RégKut 2004, 201–202.

 • Gyucha A. 2010 A Körös-vidék kora rézkora. PhD értekezés, kézirat. Budapest.

 • Gyucha, A.–Bácsmegi, G.–Fogas, O.–Parkinson, W. A. 2006 House Construction and Settlement Patterns on an Early Copper Age Site in the Great Hungarian Plain. ComArchHung, 5–28.

 • Gyucha A.–Medgyesi P. 1998 Gyula–Remete iskola. RégKut 1998, 151.

 • Gyucha A.–Parkinson, W. A.–Yerkes, R. 2004 Kora rézkori településkutatás az Alföldön. Előzetes jelentés a Körös Regionális Régészeti Program 1998–2002 között végzett munkájáról. MFMÉ StudArch 10, 25–52.

 • Horváth F. 1988a A Tisza-vidék újkőkori településrendszerének és háztípusainak vizsgálata (Übersicht über das Siedlungssystem und die Haustypen der Theißgegend im Neolithikum). MFMÉ 1988/1, 15–40.

 • Horváth F. 1988b Late Neolithic Ditches, Fortifications and Tells in the Hungarian Tisza-region. In: Tasić, N.–Petrović, J. (Hrsg.): Gomolava. Chronologie und Stratigraphie der vorgeschichtlichen und antiken Kulturen der Donauniederung und Südosteuropas. Novi Sad, 145–149.

 • Horváth F. 2005 Gorzsa. Előzetes eredmények az újkőkori tell 1978 és 1996 közötti feltárásából. In: Bende L.–Lőrinczy G. (szerk.): Hétköznapok Vénuszai. Hódmezővásárhely, 51–84.

 • Kalicz, N. 1998 Figürliche Darstellung und bemalte Keramik aus dem Neolithikum Westungarns. Archaeolingua Ser. Min. 10. Budapest.

 • Kalicz N.–Raczky P. 1986 Ásatások Berettyóújfalu-Herpály neolitikus és bronzkori tell-településén 1977–1982 között. I: Újkőkor (neolitikum). BMÉ IV–V, 63–128.

 • Kállay Á. 1988 Rézkori áldozati leletegyüttes Füzesabony határában (Kupferzeitlicher Opferfundkomplex in der Gemarkung von Füzesabony). Agria XXIV, 21–50.

 • Kovács Á.–Rajna A. 2005 Abony, Serkeszék-dűlő. RégKut 2004. Budapest, 163–164.

 • Kovács Gy.–Kriveczky B.–Cseh J. 1987 Szolnok – Zagyvapart. RégFüz Ser. 1. No. 40, 29–31.

 • Kutzián, I. 1963 The Copper Age Cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. Budapest.

 • Lazarovici, C. M.–Lazarovici, Gh. 2007 Arhitectura neoliticului şi epocii cuprului din România I–II. Iaşi.

 • Lüning, J. 1983–84 Mittelneolithische Grabenanlagen im Rheinland und in Westfalen. MUAG XXXIII–XXXIV, 9–26.

 • Makkay, J. 2001 Die Grabenanlagen im indogermanischen Raum. Budapest.

 • Makkay, J.–Séfériadès, M. 2002 L’enclos sacré de Szarvas. Archéologia 390, 57–65.

 • MRT 8 1989 Jankovich D.–Makkay J.–Szőke B. M.: Magyarország Régészeti Topográfiája IV/2. Békés megye régészeti topográfiája. A szarvasi járás. Budapest.

 • Neubauer, W. 2005 Blick in den Boden. In: Daim, F.–Neubauer, W. (Hrsg.): Zeitreise Heldenberg. Geheimnisvolle Kreisgräben. Horn–Wien, 37–39.

 • Neustupný, E. 2006 Enclosures and fortifications in Central Europe. In: Harding, A.–Sievers, S.–Venclová, N. (eds): Enclosing the Past: inside and outside in prehistory. Sheffield Archaeological Monographs 15. Sheffield, 1–4.

 • Nikolin E. 1986 Gyomaendrőd, Hegedűs tanya. RégFüz Ser. 1. No. 39, 10–11.

 • Parkinson, W. A. 2006 The Social Organisation of Early Copper Age Tribes on the Great Hungarian Plain. BAR–IS 1573. Oxford.

 • Parkinson, W. A.–Duffy, P. 2007 Fortifications and enclosures in European Prehistory: A Cross-Cultural Perspective. Journal of Archaeological Research 15, 97–141.

 • Parkinson, W. A.–Gyucha A. 2007 A késő neolitikum – kora rézkor átmeneti időszakának társadalomszerkezeti változásai az Alföldön. Rekonstrukciós kísérlet (Die Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur der Übergangsperiode vom Spätneolithikum zur frühen Kupferzeit in der Großen Ungarischen Tiefebene. Rekonstruktionsversuch). ArchÉrt 132, 37–82.

 • Parkinson, W. A.–Yerkes, R.–Gyucha, A. 2004 The Transition of the Copper Age on the Great Hungarian Plain: The Körös Regional Archaeological Project Excavations at Vésztő-Bikeri and Körösladány-Bikeri, Hungary 2000–2002. JFA 29/1–2, 2002–2004, 101–121.

 • Parzinger, H. 1992 Zentrale Orte – Siedlungsverband und Kulturgemeinschaft im karpatenländischen Neo- und Äneolithikum. Balcanica XXIII, 221–230.

 • Pavlů, I. 1983–84 Neolithische Grabenanlagen in Böhmen anhand neuerer Forschungen. MUAG XXXIII–XXXIV, 73–88.

 • Pavúk, J. 1991 Lengyel-culture fortified settlements in Slovakia. Antiquity 65/247, 348–357.

 • Petrasch, J. 1990 Mittelneolithische Kreisgrabenanlagen in Mitteleuropa. BRGK 71, 409–564.

 • Podborský, V. 1983–84 Die Kreisgrabenanlage zu Tesetice und ihre möglichen mährischen Parallelen. MUAG XXXIII–XXXIV, 111–132.

 • Podborský, V.–Kovárník, J. 2006 Neolithic and post-Neolithic enclosures in Moravia in their central European context. In: Harding, A.–Sievers, S.–Venclová, N. (eds): Enclosing the Past: Inside and outside in prehistory. Sheffield Archaeological Monographs 15. Sheffield, 44–68.

 • Raczky, P. 1998 The late neolithic tell of Polgár-Csőszhalom and its relationship to the external horizontal settlement in light of recent archaeological data. In: Anreiter, P.–Bartosiewitz, L.–Jerem, E.–Meid, W. (eds): Man and the Animal World. Studies in Archaeozoology, Archaeology, Anthropology and Paleolinguistics in memoriam Sándor Bökönyi. Budapest, 481–489.

 • Raczky, P. 2002 Evidence of contacts between the Lengyel and Tisza-Herpály cultures. BudRég 2002, 79–92.

 • Raczky, P. 2004 Polgár-Ferenci-hát. RégKut 2004, 257–258.

 • Raczky, P.–Anders, A. 2006 Social Dimensions of the Late Neolithic Settlement of Polgár-Csőszhalom (Eastern Hungary). ActaArchHung LVII, 17–33.

 • Raczky, P.–Anders, A. 2008 Late Neolithic spatial differentation at Polgár-Csőszhalom, eastern Hungary. In: Bailey, D.–Whittle, A.–Hofmann, D. (eds): Living Well Together? Settlement and Materiality in the Neolithic of South-East and Central Europe. Oxford, 35–53.

 • Raczky, P.–Anders, A. 2009 Régészeti kutatások egy késő neolitikus lelőhelyen – Polgár-Bosnyákdomb. Előzetes jelentés (Archaeological research at a late neolithic site – Polgár-Bosnyákdomb. Preliminary report). ArchÉrt 134, 5–22.

 • Raczky, P.–Anders, A. in press Neolithic enclosures in Eastern Hungary and their survival into the Copper Age. In: Bertemes, F.–Biehl, P. F.–Meller, H. (Hrsg.): Neolithische Kreisgrabenanlagen in Europa – Neolithic Circular Enclosures in Europe. Halle.

 • Raczky, P.–Domboróczky, L.–Hajdú, Zs. 2007 The site of Polgár-Csőszhalom and its cultural and chronological connections with the Lengyel culture. In: Kozłowski, J.–Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 49–70.

 • Raczky, P. et al. 1994 Raczky, P.–Meier-Arendt, W.–Kurucz, K.–Hajdú, Zs.–Szikora, Á.: Polgár-Csőszhalom. A Late Neolithic settlement in the Upper Tisza Region and its cultural connections. Preliminary Report. JAMÉ XXXVI, 231–240.

 • Raczky, P. et al. 1997a Raczky P.–Anders A.–Nagy E.–Kurucz K.–Hajdú Zs.–Meier-Arendt W.: Polgár-Csőszhalom-dűlő. Újkőkor végi telep és sírok a Kr. e. V. évezredből. In: Raczky P.–Kovács T.–Anders A. (szerk.): Utak a múltba. Az M3-as autópálya régészeti leletmentései. Budapest, 34–46.

 • Raczky, P. et al. 1997b Raczky P.–Anders A.–Nagy E.–Kriveczky B.–Hajdú Zs.–Szalai T.: Polgár-Nagy Kasziba. Rézkori sírok a Kr. e. 5. évezred végéről. In: Raczky P.–Kovács T.–Anders A. (szerk.): Utak a múltba. Az M3-as autópálya régészeti leletmentései. Budapest, 47–50.

 • Schier, W. 2008 Uivar. A late Neolithic – early Eneolithic fortified tell site in Western Romania. In: Bailey, D.–Whittle, A.–Hofmann, D. (eds): Living Well Together? Settlement and Materiality in the Neolithic of South-East and Central Europe. Oxford, 54–67.

 • Schier, W.–Draşovean, F. 2002 Vorbericht über die rumänisch-deutschen Prospektionen und Ausgrabungen in der befestigten Tellsiedlung von Uivar, jud. Timiş, Rumänien (1998–2002). PZ 79/2, 145–231.

 • Sebők, K. 2007 Ceramic forms of Polgár-Csőszhalom – A case study. In: Kozłowski, J.–Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 97–116.

 • Siklódi Cs. 1982 Előzetes jelentés a tiszaug-kisrétparti rézkori telep ásatásáról (Vorbericht über die Ausgrabung der kupferzeitlichen Siedlung von Tiszaug-Kisrétpart). ArchÉrt 109, 231–238.

 • Szabó J. J. 1991 Tiszanána-Dinnyehalom. RégFüz Ser. 1. No. 42, 27.

 • Szilágyi M. in press Változások az Alföldön az i. e. 5. évezred derekán: átmenet a neolitikumból a rézkorba. Első század.

 • Trnka, G. 2005 Kreise und Kulturen – Kreisgrabenanlagen in Mitteleuropa. In: Daim, F.–Neubauer, W. (Hrsg.): Zeitreise Heldenberg. Geheimnisvolle Kreisgräben. Horn–Wien, 10–18.

 • Váczi G.–Kovács K. 2007 Rákóczifalva-Bagi-föld (8. sz. lh.). RégKut 2006, 261–262.

 • Whittle, A. 1996 Europe in the Neolithic. The creation of new worlds. Cambridge.

 • Zalai-Gaál I. 1990 A neolitikus körárokrendszerek kutatása a Dél-Dunántúlon (Die Erforschung der neolithischen Kreisgrabensysteme in SO-Transdanubien). ArchÉrt 117, 3–23.

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 130 EUR / 177 USD
Print + online subscription: 146 EUR / 210 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Publication
Programme
2021 Volume 146
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1589-486X (Print)
ISSN 0003-8032 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 4 0 0
Mar 2021 12 0 0
Apr 2021 5 0 0
May 2021 5 0 0
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 0 0 0