Authors:
Katalin T. Biró Magyar Nemzeti Múzeum H-1088 Budapest Múzeum krt. 14–16.

Search for other papers by Katalin T. Biró in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Judit Regenye Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága H-8200 Veszprém Török Ignác u. 7.

Search for other papers by Judit Regenye in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Sándor Puszta MTA GGKI Szeizmológiai Főosztály H-1112 Budapest Meredek utca 18.

Search for other papers by Sándor Puszta in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Edit Thamóné Bozsó Magyar Állami Földtani Intézet H-1143 Budapest Stefánia út 14.

Search for other papers by Edit Thamóné Bozsó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Nagytevel határában, a Tevel-hegyen található Magyarország egyetlen, szoros értelemben véve tűzkőnek nevezhető kova nyersanyaga. A felső kréta korú mészkőben, amelyet a község határában egy modern kőbánya tár fel, gyakran 20–30 cm nagyságú tűzkő gumók figyelhetők meg. A környéken több alkalommal gyűjtöttek megmunkált kovaszilánkokat. A területen 2005 és 2008 között feltárásokat végeztünk a Magyar Nemzeti Múzeum és a Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatóságának együttműködésében. Az ásatás célja a feltételezhető őskori kovabánya azonosítása és feltárása volt. Összesen 22 bányaobjektumot figyeltünk meg, többségében sekély kitermelő gödröket. A bánya lehetséges lokalizálása, illetve behatárolása céljából két alkalommal geofizikai méréseket is végeztünk. A jelenségek keltezését szórványos kerámialeletek mellett optikai lumineszcens kormeghatározással és a régészeti elterjedési adatok értelmezésével kíséreltük meg.

 • Aitken, M. J. 1982 Fizika és régészet. Budapest.

 • Aitken, M. J. 1985 Thermoluminescence Dating. London.

 • Aitken, M. J. 1998 An Introduction to Optical Dating. The Dating of Quaternary Sediments by the Use of Photon-stimulated Luminescence. Oxford.

 • Bácskay, E. 1995 H 2 Sümeg-Mogyorósdomb, Veszprém county. In: Lech, J. (ed.): Catalogue of flint mines: Hungary. Archaeologia Polona 33, 383–395.

 • Bácskay E.–Bihari D. 1989 Paleolitgyanús leletek a Bakonyból. TMK 1, 21–27.

 • Bácskay E.–T. Biró K. 2003 Nyersanyag bányászat, kereskedelem. In: Visy et al. (szerk.): Magyar régészet az ezredfordulón. Budapest, 118–123.

 • Bácskay E.–Vörös I. 1980 Újabb ásatások a Sümeg-mogyorósdombi őskori kovabányában (New excavations in the prehistoric flint mine at Sümeg-Mogyorósdomb). VMMK 15, 7–47.

 • Bihari D. 1981 Ugod. Magyarázó a Bakony hegység 20 000-es földtani térképsorozatához. Budapest.

 • Biró K. 1984 Őskőkori és őskori pattintott kőeszközeink nyersanyagának forrásai. ArchÉrt 111, 42–52.

 • Biró K. 1986 (szerk.): Őskori kovabányászat és kőeszköznyersanyag azonosítás a Kárpát-medencében/International conference on prehistoric flint mining and lithic raw material identification in the Carpathian Basin, Sümeg 1986 (1). Budapest.

 • Biró K. 1987a (szerk.): Őskori kovabányászat és kőeszköznyersanyag azonosítás a Kárpát-medencében/International conference on prehistoric flint mining and lithic raw material identification in the Carpathian Basin, Sümeg 1986 (2). Budapest.

 • Biró K. 1987b Actual problems of lithic raw material distribution studies in Hungary. Comments on the distribution maps. In: Biró 1987a, 141–161.

 • Biró K. 1988 Distribution of lithic raw materials on prehistoric sites. Acta ArchHung 40, 251–274.

 • Biró K. 1989a Northern Flint in Hungary. In: Kozłowski, J. K. (ed.): Archaeologia Interregionalis 240, 75–86.

 • Biró K. 1989b A Kup-egyesi neolit lelőhely kőeszközei (From stone artifacts of neolithic place of occurrence of Kup-Egyes). Veszprémi Történelmi Tár 2, 34–41.

 • Biró K. 1998 Lithic implements and the circulation of raw materials in the Great Hungarian Plain during the Late Neolithic Period. Budapest, 1–350.

 • Biró K. 2003 Tevel flint: a special constituent of the Central European LBC lithic inventories. In: Burnez-Lanotte, L. (ed.): Production and Management of Lithic Materials in the European Linearbandkeramik. UISPP Liège, Colloque 9. 3. BAR–IS 1200, 11–17.

 • Biró K. 2006 Über die Grenzen… Ergebnisse und Probleme der Herkunftsbestimmung des Rohmaterials von lithischen Funden im südwestlichen Grenzgebiet Ungarns. In: Tomaz, A. (ed.): Od Sopota do Lengyela. Between Sopot and Lengyel. Annales Mediterranea. Koper, 75–80.

 • Biró K.–Regenye J. 1995 Őskori iparvidék a Bakonyban (Prehistoric industrial district in the Bakony Mts/Ein prähistorisches Industriegebiet im Bakony Gebirge). Kiállításvezető.

 • Biró K.–Regenye J. 2002 Kup-Egyes, újkőkori település ásatásának eredményeiből. Kiállításvezető, Kup 2002. augusztus 19. – szeptember 6. Kupi Füzetek 2, 1–32.

 • Biró K.–Regenye J. 2003 Exploitation Regions and Workshop Complexes in the Bakony Mountains, Hungary. In: Stöllner, Th. et al. (eds): Man and Mining – Mensch und Bergbau. Der Anschnitt, Bochum 16, 55–64.

 • Biró K.–Regenye J. 2004 Kup-Egyes: újabb ásatások egy őskori műhelytelepen (Kup-Egyes: New excavations on a prehistoric workshop site). In: Ilon G. (szerk.): Halottkultusz és temetkezés. Őskoros kutatók III. összejövetelének konferenciakötete. MOMOΣ 3, 55–63.

 • Biró K.–Regenye J. 2007 Exploitation and workshop sites in the Bakony Mts: Study of the Lithic Material. In: Kozłowski, J. K.–Biró K.–Regenye J. Raczky P. (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 261–268.

 • Bognár-Kutzián, I. 1963 The Copper Age Cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. ArchHung 42, Budapest.

 • Bognár-Kutzián, I. 1972 The Early Copper Age Tiszapolgár-Culture. ArchHung 48, Budapest.

 • Botter-Jensen, L.–Mckeever, S.–Wintle, A. 2003 Optically Stimulated Luminescence Dosimetry. Amsterdam.

 • Dobosi, V. 2005 Cadastre of Palaeolithic finds in Hungary. ComArchHung 49–81.

 • Dobosi, V.–Kövecses-Varga, E. 1991 Upper Palaeolithic site at Esztergom-Gyurgyalag. ActaArchHung 43, 233–255.

 • Engelen, F. G. H. 1976 (ed.): Proceedings of the Second International Symposium on flint. Staringia 3.

 • Fülöp, J. 1976 Relics of prehistoric flint mining in Hungary. In: Engelen 1976, 72–77.

 • Gábori-Csánk V. 1989 Európa legrégibb bányászati emléke Farkasréten. MT 13–21.

 • Galbraith, R. F.–Roberts, R. G.–Laslett, G. M.–Yoshida, H.–Olley, J. M. 1999 Optical dating of single and multiple grains of quartz from Jinmium rock shelter, northern Australia. Part I: Experimental design and statistical models. Archaeometry 41, 339–364.

 • Gyalog L. 1999 (szerk.): Magyarország 1:100000-es földtani térképe (CD változat). Veszprémi lap. A Magyar Állami Földtani Intézet kiadványa.

 • Halamić, J.–Šošić-Klindžić, R. 2009 Radiolarites and radiolarian cherts in Northern Croatia – possible sources for the production of artifacts (Radiolarit és radioláriás tűzkő Észak-Horvátországban – lehetséges kőeszköz nyersanyagforrások). Archeometriai Műhely 6/3, 19–24.

 • Ilon G. 1995 Magyarország Régészeti Topográfiája 4. kötetének (hajdani pápai járás) kiegészítése 1970–1994 (Ergänzung zum 4-ten Band des damaligen Papaer Kreises für die Archäologische Topographie Ungarns 1970–1994). Acta Musei Papensis/PáMÉ 5, 63–137.

 • Kasztovszky, Zs. et al. 2005 Investigation of Grey Flint Samples with Prompt-Gamma Activation Analysis. In: Kars, H.–Burke, E. (eds): Proceedings of the 33rd International Symposium on Archaeometry, 22–26. April 2002, Amsterdam. Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies 3, 79–82.

 • Kasztovszky, Zs. et al. 2008 Cold Neutron Prompt Gamma Activation Analysis – A Non-Destructive Method for Characterization of High Silica Content Chipped Stone Tools and Raw Materials. Archaeometry 50/1, 12–29.

 • Kavur, B. 2005 Kamnita orodja na najdiscu Čatez-Stredne Polje (Stone tools from Čatez-Stredne Polje). In: Gustín, M. (ed.): Prvi Poljedelci/First farmers. Koper, 131–144.

 • Körlin, G.–Weisgerber, G. 2006 (eds): Stone Age – Mining Age. Proceedings of the VIIIth International Flint Symposium, 13–17. September 1999, Bochum. Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbaumuseum. Bochum, 148. Der Anschnitt, Beiheft 19.

 • Lech, J. 1995 (ed.): Catalogue of flint mines. APolona 33.

 • Mateiciucova, I. 2008 Talking Stones: The Chipped Stone Industry in Lower Austria and Moravia and the Beginnings of the Neolithic in Central Europe (LBK), 5700–4900 BC. Dissertationes Archaeologicae Brunensis Pragensesque. Brno 4, 1–357.

 • Murray, A. S.–Wintle, A. G. 2000 Luminescence dating of quartz using an improved single-aliquot regenerative-dose protocol. Radiation Measurements 32, 57–73.

 • Murray, A. S.–Wintle, A. G. 2003 The single aliquot regenerative dose protocol: potential for improvements in reliability. Radiation Measurements 37, 377–381.

 • Perhoč, Z. 2009 Sources of chert for prehistoric lithic industries in Middle Dalmatia (Adatok Közép-Dalmácia őskori kőeszközeinek nyersanyag-forrásaihoz: kovakőzetek). Archeometriai Műhely 6/3, 45–56.

 • Přichystal, A. 1997 Sources of siliceous raw materials in the Czech Republic. In: Schild–Sulgostowska 1997, 351–355.

 • Puszta S. 2002 Új módszer, a geofizika. In: Ilon G. (szerk.): A régésztechnikus kézikönyve. Panniculus Ser. B. No. 6. Szombathely, 61–83.

 • Puszta S. 2005 Jelentés a Nagytevel településhez közeli tűzkőbányászat nyomait kimutatni célzó mágneses kutatásról. Kézirat. Budapest, 1–35.

 • Puszta S. 2008 Kutatási jelentés a Fractal Bt.-nek a Nagytevel régészeti lelőhely területén 2008-ban végzett felszíni mágneses kutatásáról. Kézirat. Budapest, 1–17.

 • Ramos-Millán, A.–Bustillo, M. A. 1997 (eds): Siliceous rocks and culture. (Monográfica arte y arquelogía.) Universidad de Granada, Granada.

 • Schild, R.–Sulgostowska, Z. 1997 (eds): Man and Flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium, Warsawa–Ostrowiec Świętokryski. Warsawa.

 • Séronie-Vivien, M.-R.–Lenoir, M. 1990 (eds): Le silex de sa genèse à l’outil. Actes du Ve colloque international sur le silex (Vth International Flint Symposium), Bordeaux, 17 september–2 october 1987. Cahiers du Quaternaire 17, Vol. I. 1–310, Vol. II. 311–645.

 • Sieveking, G. de–Hart, M. B. 1986 (eds): The scientific study of flint and chert: Proceedings of the fourth International Flint Symposium held at Brighton Polytechnic, 10–15 April 1983. Cambridge.

 • Thamóné Bozsó E. 2009 Nagyteveli üledékek kvarcszemcséin végzett OSL kormeghatározás eredményei. Kutatási jelentés, MÁFI, Budapest. Kézirat. 1–11.

 • Thamó-Bozsó, E.–T. Biró, K. 2009 Optically Stimulated Luminescence dating of sediments on archaeological sites. MÖMG 155.

 • Varga, I. 1991 Mineralogical Analysis of the lithic material from the Palaeolithic site of Esztergom-Gyurgyalag. Acta ArchHung 43, 267–269.

 • Vermeersch, M. P.–Paulissen, E. 1997 Extensive middle paleolithic extraction in the Quenna area (Egypt). In: Schild–Sulgostowska 1997, 133–143.

 • Vértes, L. 1964 Eine prähistorische Silexgrube am Mogyorósdomb bei Sümeg. Acta ArchHung 16, 187–215.

 • Vörös I. 2007 Sümeg-Mogyorósdombi őskori kovabánya agancsleletei (Antler finds from the Sümeg-Mogyorósdomb prehistoric quarry). Archeometriai Műhely 4/1, 19–30.

 • Weisgerber, G. 1980 (ed.): 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Deutsches Bergbau-Museum. Bochum, 1–670.

 • Weissmüller, W. 1996 Die Hornsteinlagerstätte von Flintsbach-Hardt. Geologie und Archäologie. Archäologische Denkmäler im Landkreis Deggendorf, 1–32.

 • Wintle, A.–Murray, A. S. 2006 A review of quartz optically stimulated luminescence characteristics and their relevance in single-aliquot regeneration dating protocols. Radiation Measurements 41, 369–391.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)