Author:
Tamás GesztelyiDebreceni Egyetem H-4010 Debrecen Pf. 51.

Search for other papers by Tamás Gesztelyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A magyarországi gemmaleletek feldolgozása során az a határozott sajátosság rajzolódott ki, hogy a legfontosabb lelőhelyek Északkelet-Pannoniában, a limes mentén találhatók, a következő központokban: Brigetio, Aquincum, Intercisa. A belső területekről csupán Gorsium emelkedik ki jelentősebb leletmennyiséggel. Bár egymástól nem távoli településekről van szó, mégis jelentős különbségek figyelhetők meg a gemmák időbeli megoszlásában, az ábrázolások tematikájában és a kivitelezés színvonalában. E különbségek meghatározása és lehetséges okaik megállapítása összegzés formájában olvasható az alábbiakban. A teljes leletanyagot tartalmazó katalógusok és elemzések egy része – többnyire idegen nyelven – már megjelent, más részük az összehasonlító vizsgálatokkal együtt egyelőre csak kéziratban hozzáférhető.

 • Alföldi, A.–Alföldi, E. 1990 Die Kontorniat-Medaillons. Berlin–New York.

 • Andreae, B. 1980 Die römischen Jagdsarkophage. Berlin.

 • Andreae, B. 1985 Die Symbolik der Löwenjagd. Opladen.

 • Aquincum 2003 Forschungen in Aquincum 1969–2002. P. Zsidi (red.): Aquincum Nostrum II. 2. Budapest.

 • Barkóczi, L. 1951 Brigetio. DissPann. II. 22. Tafeln: Budapest–Leipzig 1944.

 • Barkóczi, L. 1966/1967 Die datierten Glasfunde aus dem II. Jh. von Brigetio. FolArch 18, 67–89.

 • Barkóczi, L. 1968 Die datierten Glasfunde aus dem 3.–4. Jh. von Brigetio. FolArch 19, 59–86.

 • Bíró M. 2000 Pannoniai csontművészet. Budapest.

 • Boardman, J.–Scarisbrick, D. 1977 The Ralph Harari Collection of Finger Rings. London.

 • Bónis, É. 1977 Das Töpferviertel am Kurucdomb von Brigetio. FolArch 28, 105–142.

 • Bónis, É. 1979 Das Töpferviertel „Gerhát“ von Brigetio. FolArch 30, 99–155.

 • Borhy L. 1997–1998 A Komárom/Szőny-vásártéri ásatás római kori gemmalelete. DMÉ, 209–218.

 • Borhy L.–Számadó E. 1999 Beszámoló a Brigetióban (Szőny-Vásártér és Molaj „A”-út lelőhelyen) 1998-ban végzett régészeti feltárások eredményeiről. KMMK 6, 143–162.

 • Borhy L.–Számadó E. 2003 Gemmák, gemmás gyűrűk és ékszerek Brigetióban. ActaArchBrigetionensia I/4. Komárom.

 • Bosman, A. V. 1993 Engraved Gems and Signet Rings. In: The Valkenburg Excavations 1985–1988. Amersfoort, 121–136.

 • Dembski, G. 2005 Die antiken Gemmen und Kameen aus Carnuntum. Neue Forschungen 1. Wien.

 • Fitz, J. 1978 Der Geldumlauf der römischen Provinzen im Donaugebiet Mitte des 3. Jahrhunderts. Budapest–Bonn.

 • Fitz, J. 2003 Der heilige Bezirk des Kaiserkultes in Niederpannonien. ARegia 32, 19. Ásatási beszámoló: ARegia 27, 1998, 256 sk.

 • Fundmünzen 1999 Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn III. Komitat Komárom-Esztergom. Zusammengestellt von V. Lányi, F. Redő, M. Torbágyi. Berlin–Budapest.

 • Gagetti, E. 2001 Due anelli da vecchi scavi e l’iconografia glittica dell’anello dell’adozione. In: G. Sena (a cura di): Il Chiesa modello romano in Cisalpina. Problemi di technologia, artigianato e arte. Firenze, 129–150.

 • Gesztelyi T. 1985 Caracalla és Geta ábrázolása provinciális gemmákon. ArchÉrt 109, 180–186.

 • Gesztelyi T. 1996 Pannonische Siegelringe: Kontinuität und Diskontinuität. Akten des 3. Internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens. Hrsg. von H. Bauchhenß. Beihefte der BJ 51, 53–58.

 • Gesztelyi T. 1996–1997 Kettős csatornájú üvegkameó. ArchÉrt 123–124 (2000), 63–74.

 • Gesztelyi T. 1998a Pannoniai vésett ékkövek. Budapest.

 • Gesztelyi T. 1998b Spätrömische Glaskameen mit zwei Kanälen. Acta AntHung 38, 129–136.

 • Gesztelyi T. 2000a Antike Gemmen im Ungarischen Nationalmuseum. Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Series Archaeologica III. Budapest.

 • Gesztelyi T. 2000b Gemmenfunde in Gorsium. ARegia 29, 99–114.

 • Gesztelyi T. 2001a Spätrömische Gemmenfunde in Pannonien. Akten des 6. Internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens. BudRég 34, 109–116.

 • Gesztelyi T. 2001b Gemmák és gyűrűk Brigetióból (Gemstones and Finger Rings from Brigetio). A tatai Kuny Domokos Múzeum gyűjteményei 6. Tata.

 • Gesztelyi T. 2004 Luxus gemmarum. Római kori vésett ékkövek Brigetióból (Antike Gemmen von Brigetio). Budapest.

 • Gesztelyi T. 2005 Antik gemmaörökségünk. Akadémiai doktori értekezés. Debrecen.

 • Gesztelyi T. 2008 Die Gemmen von Aquincum. In: Ch. Franek–S. Lamm–T. Neuhauser–B. Porod–K. Zöhrer (Hrsg.): Thiasos. Festschrift für Erwin Pochmarski zum 65. Geburtstag. Wien, 299–325.

 • Gonzenbach, V. von 1952 Römische Gemmen aus Vindonissa. ZSAK 13, 65–82.

 • Guiraud, H. 1995 Intailles de Lons-le-Saunier. Gallia 52, 359–406.

 • Hagen, W. 1937 Kaiserzeitliche Gagatarbeiten aus dem rheinischen Germanien. BJb 142, 127–152.

 • Henig, M. 1969 The Gemstones from the Main Drain. In: B. W. Cunliffe (red.): Roman Bath. London, 71–88.

 • Henig, M. 1974 A Corpus of Engraved Gemstones from British Sites. BAR 8. Oxford.

 • Intercisa II. 1957 M. R. Alföldi–L. Barkóczi–J. Fitz–K. Sz. Póczy–A. Radnóti–Á. Salamon–K. Sági–J. Szilágyi–E. B. Vágó: Intercisa II. (Dunapentele). Geschichte der Stadt in der Römerzeit. ArchHung 36. Budapest.

 • Kádár, Z. 1989 Der Kult der Heilgötter in Pannonien und den übrigen Donauprovinzen. ANRW II, 18/2, 1038–1061.

 • Kisné Cseh J. é. n. Római üvegek (Die römischen Glasfunde). A Kuny Domokos Múzeum gyűjteményei 2. Tata.

 • Maaskant-Kleibrink, M. 1980 The Velsen Gems. BABesch 55, 1–28.

 • Migotti et al. 1998 B. Migotti–M. Slaus–Z. Dukat–L. Perenic: Accede ad Certissiam. Zagreb.

 • Nestorovic, A. 2005 Images of the World Engraved in Jewels. Roman Gems from Slovenia. Ljubljana.

 • Paulovics I. 1942 Brigetioi kisbronzok magángyűjteményekből. ArchÉrt N. S. XVIII, 216–248.

 • Pinterovic, D. 1965 Geme s terena Murse. Osjecki Zbornik 9/10, 25–60.

 • Plantzos, D. 1999 Hellenistic Engraved Gems. Oxford.

 • Quillard, B. 1987 Bijoux carthaginois II. Porte-amulettes, sceau-pendentifs, pendants, boucles, anneaux et bagues. D’apres les collections du Musée National du Bardo et du Musée National de Carthage. Louvain-la Neuve.

 • RIU 2. 1976 L. Barkóczi–A. Mócsy (Hrsg.): Die römischen Inschriften Ungarns 2. Budapest.

 • RIU 3. 1981 L. Barkóczi–S. Soproni (Hrsg.): Die römischen Inschriften Ungarns 3. Budapest–Bonn.

 • Roscam, P. 1973 Intailles inédites des Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles, au type de Tyché–Fortuna. Bull. de l’Institut Historique Belge de Rome 43, 11–47.

 • Schefold, K. 1962 Zur hellenistischen Theologie Alexandrias. ANTI∆ΩPON. Edgar Salin zum 70. Geburtstag. Tübingen, 167–181.

 • Sydenham, E. A. 1952 The Coinage of the Roman Republic. London.

 • Tran Tam Tinh 1990 Isis. LIMC V, 761–796.

 • Vágó, E. B. 1970 Ausgrabungen in Intercisa (1957–1969). ARegia 11, 109–119.

 • Vágó, E. B.–Bóna, I. 1976 Der spätrömische Südostfriedhof. Die Gräberfelder von Intercisa I. Budapest.

 • Visy Zs. 2002 A Ripa Pannonica Magyarországon. Budapest. (= The Ripa Pannonica in Hungary. Budapest 2003.)

 • Vollenweider, M.-L. 1984 Deliciae Leonis. Antike geschnittene Steine und Ringe aus einer Privatsammlung. Mainz.

 • Zienkiewicz, J. D. 1986 The Legionary Fortress Baths at Caerleon II. The Finds. Cardiff.

 • Zwierlein-Diehl, E. 1973 Die antiken Gemmen des Kunsthistorischen Museums in Wien I. München.

 • Zwierlein-Diehl, E. 1991 Die antiken Gemmen des Kunsthistorischen Museums in Wien III. München.

 • Zwierlein-Diehl, E. 1998 Die Gemmen und Kameen des Dreikönigschreines. Studien zum Kölner Dom 5. Köln.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)