Author:
Gábor Varga H-1044 Budapest Fóti út 17.

Search for other papers by Gábor Varga in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A közlemény a Budapest területén számon tartott római kori őrtornyokra vonatkozó korábbi szakirodalmi adatokat és az újabb kutatások eredményeit veti össze annak érdekében, hogy pontosan meghatározható legyen a maradványok kora és rendeltetése.

 • Alföldi, A. 1935 Epigraphica I. Pannonia-könyvtár 14. Pécs.

 • Bazsó G. 2004 Káposztásmegyeri templomrom. Újpesti Helytörténeti Értesítő XI. évf. 3. sz., 10–11.

 • Bél, M. 1737 Notitia Hungariae novae geographico historica. Partis primae. Cis-Danubianae. Tomus tertius. Wien.

 • Belitzky J. 1938 Adatok Budapest koraközépkori helyrajzához. TBM, 62–102.

 • Beszédes J.–Terei Gy. 2002 Újabb topográfiai adatok a Szent Gellért tér őskori, római kori és középkori beépítettségéhez (Recent topographic data on prehistoric, Roman and medieval settlements in Szent Gellért Square). AqFüz 9, 131–145.

 • Budai Balogh T. 2010 Valentinianus-kori burgus a Római-parton. Budapest, III. Nánási út 3. (Valentinian period burgus on the Római bank). AqFüz 17. Előkészületben.

 • Csemegi J. 1942 A budai Császármalom eredete. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 76, 153–158.

 • Csirke O. 2009 Rómától Rómáig. Császárkori vidéki települések és a középkori falusi templomok kapcsolata a Balaton-felvidéken. In: Bíró Sz. (szerk.): Ex officina… Studia in honorem Dénes Gabler. Győr, 111–129.

 • Fabó B.–Holló Sz. A. 2005 Budapest régi térképei I–IV. DVD. Budapest.

 • R. Facsády A. 1992 Budapest II., Frankel Leó utca 35. – Császárfürdő. RégFüz I:46, 84.

 • R. Facsády A. 1993 Budapest II., Bécsi út 25.–Sajka utca 4.–Lajos utca 26. RégFüz I:47, 34.

 • R. Facsády A. 1995 Kutatások az aquincumi katonai territorium déli részén: Budaújlak (Bp., II. ker.) a római korban (Research on the southern part of the Aquincum military territorium: Budaújlak in the Roman Period). AqFüz 2, 14–21.

 • Fényes G. 2007 Középkori vízmű maradványai Budapest Lánchíd utca 19–21. alól (Reste eines mittelalterlichen Wasserwerks aus Buda). BudRég 41, 193–227.

 • Feuerné Tóth R. 1955 Margitsziget. Budapest.

 • Fröchlich R. 1891 Aquincumnak római feliratai. BudRég 3, 141–164.

 • Gál É. 2000 Margitsziget. Budapest.

 • Garády S. 1943 Jelentés az 1936–1942. évben végzett ásatásokról (Kurzer Bericht über die in den Jahren 1936–1942 von S. Garády ausgeführten Ausgrabungen). BudRég 13, 401–438, 559–562.

 • Györffy Gy. 1998 Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza IV. Budapest.

 • Hable T.–Reményi L.–Kárpáti Z. 2002 Két ásatás az aquincumi canabae déli szélén (Two excavations in the southern part of the Aquincum canabae). AqFüz 9, 33–52.

 • Halitzky A . 1820 Rövid Értekezés egy Hidvárrúl (de Munimento Pontis), melly a’ Pesti Duna Parton a’ régi Római AQVINCVM, a’ mostani ó-Budának által ellenében állott, és némelly VINCENTIA névvel meg-Külömböztetett Téglákrúl, mellyek az emlitett Hidvárnak Omladékaiban találtattak. Tudományos Gyűjtemény III, 9–26.

 • Hampel J. 1888 A magyar nemzeti múzeum érem- és régiségosztály gyarapodása. ArchÉrt 8, 175–178.

 • Havas S. 1887 A budai vár falai- és bástyáinak leásatása. ArchÉrt 7, 285–288.

 • Havas Z.–Tézer Z. 2009 Feltárások az óbudai Hajógyári-szigeten 2008-ban (Excavations on the Dockyard Island in Óbuda in 2008). AqFüz 15, 30–43.

 • Hekler A. 1908 Márványfej és bronzmaszk a Nemzeti Múzeumban. ArchÉrt 28, 231–238.

 • Horváth H. 1937 Zsigmond király és kora. Budapest.

 • Irásné Melis K. 1983 Adatok a pesti síkság Árpád-kori településtörténetéhez. Monumenta Historica Budapestinensia 4. Budapest.

 • Irásné Melis K. 1984 Régészeti kutatások az Árpád-kori Pest külvárosai területén (Budapest V., Belváros) (Archäologische Forschungen auf dem Gebiet der Vorstädte von Pest zur Árpádzeit – Budapest, V. Bez., Innenstadt). BudRég 26, 63–85.

 • Irásné Melis K. 1994–1995 Régészeti kutatások a középkori pesti vár területén (Archäologische Forschungen auf dem Gebiet der mittelalterlichen Burg von Pest). ArchÉrt 121–122, 57–78.

 • Irásné Melis K. 1999 Régészeti adatok a budapesti XI–XIII. századi királyi udvarhelyek kutatásához (Archäologische Angaben zur Forschung der königlichen Residenz). BudRég 33, 291–312.

 • Irásné Melis K. 2004a A Budapest Margit-szigeti domonkos apácakolostor pusztulása a 16–17. században (Der Untergang des dominikanischen Frauenklosters auf der Margaretheninsel in Budapest im 16.–17. Jahrhundert). BudRég 38, 107–120.

 • Irásné Melis K. 2004b A 13. századi kisvárak régészeti kutatása Budapest területén. In: Erdei Gy.–Nagy B. (szerk.): Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére. Monumenta Historica Budapestinensia 14. Budapest, 65–71.

 • Irásné Melis K. 2006 13. századi kisvárak Budapest területén. Várak, kastélyok, templomok II. évf. 6. sz., 8–11.

 • Irásné Melis K. 2007 A Budapest Margit-szigeti középkori királyi udvarhely régészeti kutatása I. (Die archäologische Erforschung des mittelalterlichen königlichen Hofes auf der Margareteninsel von Budapest I). ComArchHung 247–304.

 • Irásné Melis K. 2008 A Budapest Margit-szigeti középkori királyi udvarhely régészeti kutatása (15–16. század) II. (Die archäologische Erforschung des mittelalterlichen königlichen Hofes auf der Margareteninsel von Budapest /15.–16. Jh./ II). ComArchHung 295–358.

 • Jankowich M. 1812 Magyar szó-nemzés ötven példákban. Pest.

 • Kaba M. 1959 Későrómai sírok a Fényes Elek utcában (Late Roman Tombs in the Fényes Elek Street). BudRég 19, 157–165.

 • Kalmár J. 1947 Duna-zárólánc a XVI. századból. Budapest 1947/9, 345–346.

 • Károlyi A.–Tolnai B. 2008 Víz-rajz. 140 éve a főváros szolgálatában. Budapest.

 • H. Kérdő, K. 2003 Das Alenlager und Vicus der Víziváros. In: P. Zsidi (Hrsg.): Forschungen in Aquincum 1969–2002. Aquincum Nostrum II. 2. Budapest, 81–84.

 • H. Kérdő K.–Schweitzer F. 2010 Aquincum. Ókori táj – ókori város. Budapest.

 • Kovács, P.–Szabó, Á. 2008 Studia Epigraphica Pannonica I. Budapest.

 • Kubinyi A. 1964 Budafelhévíz topográfiája és gazdasági fejlődése (Topographie und wirtschaftliche Entwicklung von Budafelhévíz). TBM 16, 85–180.

 • Kubinyi F. 1861 Margitsziget műemlékei. AK 2, 1–25.

 • Kurucz J. 1914 Római nyomok a pannoniai Duna-limes balpartján. Komárom.

 • Kuzsinszky B. 1900 Ujabb kőemlékek az aquincumi muzeumban. BudRég 7, 3–66.

 • Kuzsinszky B. 1906 Az Aquincumi Muzeum kőemlékeinek negyedik sorozata. BudRég 9, 33–72.

 • Kuzsinszky B. 1932 A gázgyári római fazekastelep Aquincumban (Das große römische Töpferviertel in Aquincum). BudRég 11.

 • Kuzsinszky B. 1937 Az Aquincumi Múzeum római kőemlékeinek ötödik sorozata. BudRég 12, 61–152.

 • Lassányi G.–Zsidi P. 2003 Feltárások az aquincumi polgárváros délkeleti előterében (Excavations in the southeastern foreground of the Aquincum Civil Town). AqFüz 10, 72–81.

 • Lászay J.–Papp A. 2007 Kutatások a budafelhévízi fürdőkben (Investigations in the Budafelhévíz baths). RKM, 63–84.

 • Lipp V. 1878 Kisebb-nagyobb római feliratok. A Vasmegyei Régészeti-Egylet Évi Jelentése 6, 63–67.

 • Lócsy E. 1967 Alhévíz és Békásmegyer középkori templomai (Die mittelalterlichen Kirchen aus Alhévíz und Békásmegyer). ArchÉrt 94, 200–213.

 • Lőcsy I. 2005 Rakpartok és védőgátak. Árvízvédelem a Duna fővárosi szakaszán. Mélyépítő Tükörkép Magazin 2005. június, 42–43.

 • Mráv Zs. 1992–1995 Castellum Contra Tautantum. Egy későrómai erőd azonosításának problémájához (Castellum Contra Tautantum. Zum Problem der Identifizierung eines spätrömischen Kastells). Savaria 23/3, 11–19.

 • MRT 7 1986 Dinnyés I.–Kővári K.–Lovag Zs.–Tettamanti S.–Topál J.–Torma I.: Magyarország régészeti topográfiája 7. Pest megye régészeti topográfiája XIII/1. A budai és szentendrei járás. Budapest.

 • MRT 9 1993 Dinnyés I.–Kővári K.–Kvassay J.–Miklós Zs.–Tettamanti S.–Torma I.: Magyarország régészeti topográfiája 9. Pest megye régészeti topográfiája XIII/2. A szobi és a váci járás. Budapest.

 • Nagy L. 1931 Két feliratos római kőemlék a Szent Margitszigeten. ArchÉrt 45, 265–267.

 • Nagy L. 1934 Pest város eredete. Előzetes jelentés az eskütéri ásatásokról. TBM 3, 7–24.

 • Nagy L. 1936 Tabán a régészeti ásatások világában. Előzetes jelentés az 1934–1935. évi ásatásokról. TBM 4, 18–29.

 • Nagy L. 1937 Az Aquincumi Múzeum kutatásai és gyarapodása az 1923–1935. években. BudRég 12, 261–275.

 • Nagy L. 1939 A szír és kisázsiai vonatkozású emlékek a Duna középfolyása mentében. ArchÉrt 52, 115–147.

 • Nagy L. 1942 Aquincum és a későrómai védőrendszer. In: Szendy K. (szerk.): Budapest története I. Budapest az ókorban. Budapest, 747–764.

 • Nagy L. 1943 A középkori Kelenföld (Tabán) rómaikori hagyatéka (Die Reste des mittelalterlichen Kelenföld (Tabán) aus der Römerzeit). BudRég 13, 447–462, 567–568.

 • Nagy L. 1946 Az Eskü-téri római erőd, Pest város őse. Budapest Székesfőváros Várostörténeti Monográfiái 17. Budapest.

 • Nagy, M. 1998 Awarenzeitliche Gräberfelder im Stadtgebiet von Budapest. MonAvarArch 2. Budapest.

 • Nagy T. 1943 A Fővárosi Régészeti és Ásatási Intézet jelentése az 1938–1942. évek között végzett kutatásairól (Bericht des Archaeologischen Institutes von Budapest über die Forschungen der Jahre 1938–1942). BudRég 13, 359–399.

 • Nagy T. 1962 A XI. kerület műemlékei. In: Horler M. (szerk.): Budapest műemlékei. Budapest, 519–523.

 • Nagy T. 1971 Kőfaragás és szobrászat Aquincumban (Taille de pierre et sculpture à Aquincum). BudRég 22, 103–160.

 • Nagy T.–Györffy Gy.–Gerevich L. 1973 Budapest története I. Budapest.

 • Németh, M. 2003 Wachttürme und Festungen am linken Donauufer. In: P. Zsidi (Hrsg.): Forschungen in Aquincum 1969–2002. Aquincum Nostrum II. 2. Budapest, 96–99.

 • Neogrády L. 1993 Újpest előtörténete a várossá alakulásig. In: Kadlecovits G.–Sipos L.: Újpest. Írások a település történetéből. Budapest, 30–33.

 • Osváth Gy. 1901 Szent-Margitsziget hajdan és most. Budafok.

 • Őri G. Gy. 1875 Margitsziget történelme. Kassa.

 • Pető M. 1997 A Gellérthegy. Budapest.

 • Pető M. 1997–1998 Where did Marsigli’s Roman fort of Dunaharaszti stand? Antaeus 24, 414–419, 752–758.

 • Podhradczky J. 1833 Buda és Pest szabad királyi városoknak régi állapotjokról. Pest.

 • Radványi I. 1858 Margit-sziget története. Pest.

 • RIU Suppl. 2005 P. Kovács: Tituli Romani in Hungaria reperti. Supplementum. Budapest.

 • RLiU 1976 J. Fitz (Hrsg.): Der römische Limes in Ungarn. Az István Király Múzeum Közleményei A:22. Székesfehérvár.

 • Rómer F. 1873 A régi Pest. Pest.

 • Rómer F. jkv. Rómer Flóris jegyzőkönyvei. Kézirat, KÖH Könyvtár.

 • Rupp J. 1868 Buda-Pest és környékének helyrajzi története. Pest.

 • Salamon F. 1878 Buda-Pest története I. Buda-Pest az ó-korban. Budapest.

 • Schoenwisner, St. 1781 In romanorvm iter per Pannoniae ripam commentarivs geographicvs II. Buda.

 • Sisa J. 2001 Az Országház. Budapest.

 • Soproni, S. 1978 Der spätrömische Limes zwischen Esztergom und Szentendre. Budapest.

 • Supka G. 1907 A budafelhévizi Szentháromság-templom. ArchÉrt 27, 97–119.

 • Szirmai K. 2000 Budapest, V. ker., Roosevelt tér. AqFüz 7, 130.

 • Szirmai K.–Gádor J. 1989 Budapest II., Lajos u. 23–31. RégFüz I:43, 23.

 • Tóth J. A. 2005 Budapest, III. ker., Duna-meder, Aquincumi híd. AqFüz 12, 212–214.

 • Török E. 2007 Mikoviny Sámuel Pestet, Budát és Óbudát ábrázoló 1742. évi térképe (Die Karte von Pest, Buda und Óbuda von Sámuel Mikoviny aus dem Jahre 1742). BudRég 41, 281–287.

 • Törs K. 1872 Margit-sziget. Pest.

 • Vadas F. 1991–1992 A margitszigeti Nagyvendéglő. In: Ybl Miklós építész 1814–1891. A Hild–Ybl Alapítvány kiállítása a Budapesti Történeti Múzeumban 1991. december – 1992. március, 89–97.

 • Veszprémy L. 1998 Zsigmond, a katonai reformer? A haditechnikai írásbeliség és a technikai újítások kora. Hadtörténelmi Közlemények 111/3, 113–121.

 • Veszprémy L. 2000 Buda és Pest legkorábbi ostromai a kezdetektől 1542-ig. Budapesti Negyed 29–30, 3–24.

 • Veszprémy L. 2006 Haditechnikai újítások és kéziratok Zsigmond környezetében. In: Takács I. (szerk.): Sigismundus Rex et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1837–1437. Kiállítási katalógus. Budapest – Luxemburg 2006. Budapest, Szépművészeti Múzeum, 2006. március 18. – június 18. Mainz, 287–291.

 • Virág Zs.–Terei Gy. 2006 Budapest, XI. ker., Dombóvári út (Lágymányosi-öböl). AqFüz 13, 267–269.

 • Visy Zs. 2000 A ripa Pannonica Magyarországon. Budapest.

 • Wellner I. 1963 Újabb őrtorony az aquincumi limes szakaszon (Ein neuentdeckter Wachturm auf der Limesstrecke von Aquincum). BudRég 20, 303–310.

 • Wellner I. 1964 III. ker. Berend utca. In: A Budapesti Történeti Múzeum leletmentései és ásatásai 1960–1961-ben (Notbergungen und Plangrabungen des Historischen Museums von Budapest im Jahre 1960–1961). BudRég 21, 295–336.

 • Zolnay L. 1969 Ünnep és hétköznap a középkori Budán. Budapest, 163–164.

 • Zsidi P. 1999 Hídfőállás az aquincumi polgárváros és katonaváros között (Ein Brückenkopf zwischen der Zivilstadt und den Canabae von Aquincum). In: Gaál A. (szerk.): Pannoniai kutatások. A Soproni Sándor emlékkonferencia előadásai. Bölcske, 1998. október 7. Szekszárd, 257–274.

 • Zsidi P. 2007 A Duna szerepe Aquincum topográfiájában (Die Rolle der Donau in der Topographie von Aquincum). BudRég 41, 57–83.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 20 2 1
Jan 2024 9 1 0
Feb 2024 15 0 0
Mar 2024 7 0 0
Apr 2024 5 0 0
May 2024 0 1 1
Jun 2024 0 0 0