View More View Less
 • 1 Balassa Bálint Múzeum H-2501 Esztergom Mindszenty tér Pf. 21.

A cikk egy Esztergom-Szentgyörgymezőn feltárt késő római kori téglaégető kemencét mutat be alaprajzzal és leletanyaggal. A kemencében talált QVADRIBVRASA és TERENTIANVS TRIB bélyeges téglák kapcsán katalógus készült a valeriai limes Quadriburgium bélyeges tégláiról. A Quadriburgium azonosítás problémájának taglalása mellett a cikk a bélyeges téglák időrendi besorolásával is foglalkozik.

 • Bakos M. 1997 Római éremleletek Esztergomban a 18. században (Roman Coin Finds in Esztergom in the 18th century. Römische Münzfunde in Esztergom aus dem 18. Jahrhundert). KMMK 5, 425–435.

 • Finály G. 1907 Castra ad Herculem. Jelentés az 1906. évi ásatásról. ArchÉrt 27, 145–157.

 • Finály G. 1907a Pilismaróti téglabélyegek. ArchÉrt 27, 189–191.

 • Fitz, J. 1962 A Military History of Pannonia from the Markomann Wars to the Death of Alexander Severus (180–235). ActaArchHung 14, 25–112.

 • Fitz, J. 1979 Notices bibliographiques. Notes Contra Acinci et Bononia. ARegia 17, 354–355.

 • Fitz, J. 1980 Die Innenbefestigungen der Provinz Valeria. ARegia 18, 53–60.

 • FMRU 3 1999 F. Redő (Hrsg.): Die Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn. Berlin–Budapest.

 • Gabler D.–Lőrincz B. 1990 Limestáborok. In: Pannonia régészeti kézikönyve. Budapest, 94–103.

 • Gróf P.–Gróh D. 1991 Előzetes jelentés a visegrád-gizellamajori római erőd feltárásáról (Vorläufiger Bericht über die Freilegung der römischen Festung von Visegrád-Gizellamajor). ComArchHung, 85–95.

 • Gróf P.–Gróh D. 2006 Visegrád római emlékei (The Roman Military Sites in Visegrád). Altum Castrum VI. Visegrád.

 • Jeremić, M. 2001 Brick Kilns in Sirmium. Starinar 50, 131–153.

 • H. Kelemen M. 1994–1995 A legio I adiutrix téglavetője Dömösön (Die Ziegelei der legio I adiutrix in Dömös). ArchÉrt 121–122, 97–114.

 • H. Kelemen M. 2002 Késő római sírok Esztergom-Szentkirályi dűlőben (Spätrömische Gräber in Esztergom-Szentkirályi Flur). KMMK 9, 85–98.

 • H. Kelemen M. 2008 Solva. Esztergom késő római temetői. LibArch Ser.Nov. No. III, 11–400.

 • H. Kelemen M.–Merczi M. 2002 Az esztergomi Várhegy 1934–38. évi ásatásának késő kelta és római kori kerámiája (Spätkeltische und römerzeitliche Keramikfunde aus den Ausgrabungen des Esztergomer Burgberges in den Jahren 1934–1938). KMMK 9, 25–72.

 • Kovács P. 2001 Adatok a tetrarchia kori katonai építkezésekről Pannoniában. AT 45, 141–168.

 • Kovács P. 2005 Tituli romani in Hungaria reperti. Supplementum. Budapest–Bonn.

 • Kovács P. 2009 Praefatio részletek a CIL III2 4. kötethez. StudEpPann Vol. II, 143–156.

 • Kovács P.–Lőrincz B. 2011a Új római feliratok Komárom-Esztergom megyéből II. StudEpPann Vol. III, 64–99.

 • Kovács P.–Lőrincz B. 2011b Neue römische Inschriften aus Komitat Komárom-Esztergom II. Chiron 4. Im Druck.

 • Kuzsinszky B. 1932 A gázgyári római fazekastelep Aquincumban (Das große römische Töpferviertel in Aquincum). BudRég XI, 5–384.

 • Lőrincz, B. 1977 Pannonische Stempelziegel I.: Limes-Strecke Annamatia–Ad Statuas. DissArch II, 5. Budapest.

 • Lőrincz, B. 1979 Pannonische Stempelziegel II.: Limes-Strecke Vetus Salina–Intercisa. DissArch II, 7. Budapest.

 • Lőrincz, B. 1979a Die Ziegelstempel des spätrömischen Südostfriedhofes von Intercisa. ActaArchHung 31, 293–312.

 • Lőrincz, B. 1980 Téglaégető kemencék Pannoniában (Brick Kilns in Pannonia). In: Iparrégészet. Égetőkemencék – Industrial Archaeology. Kilns and Furnaces. Sopron, 77–93.

 • Lőrincz, B. 1981 Pannonische Ziegelstempel III.: Limes-Strecke Ad Flexum–Ad Mures. DissArch II, 9. Budapest.

 • Lőrincz, B. 1981a Gestempelte Ziegel aus Tokod. In: A. Mócsy (Hrsg.): Die spätrömische Festung und das Gräberfeld von Tokod. Budapest, 121–143.

 • Lőrincz, B. 1989 Stamped Tiles. In: D. Gabler (ed.): The Roman Fort at Ács-Vaspuszta (Hungary) on the Danubian Limes. BAR-IS 531. Oxford, 121–164, 417–425.

 • Lőrincz, B. 1990 A hadsereg építkezései. A bélyeges téglák. In: Pannonia régészeti kézikönyve. Budapest, 85–86.

 • Lőrincz, B. 1990a Téglák és téglavető műhelyek. In: Pannonia régészeti kézikönyve. Budapest, 184.

 • Lőrincz, B. 1991 Organisatorische Fragen der Herstellung und Verwendung von Ziegelstempeln. SpecNova 17, 191–211.

 • Lőrincz, B. 1999 A késő római hídfőállások bélyeges téglái Valeriában (Die Ziegelstempel der spätrömischen Brückenkopffestungen in der Provinz Valeria). In: Gaál A. (szerk.): Pannoniai kutatások. A Soproni Sándor emlékkonferencia előadásai, Bölcske 1998. Szekszárd, 53–68.

 • Lőrincz, B. 2001 Die römischen Hilfstruppen in Pannonien während der Prinzipatszeit. Teil I: Die Inschriften. Wien.

 • Lőrincz, B. 2003 Die Ziegelstempel der Schifflände aus Bölcske. In: Bölcske. Römische Inschriften und Funde. LibArch Ser. Nov. No. II, 77–102.

 • Lőrincz, B. 2006 Spätrömische Offiziere und Unteroffiziere im pannonischen Heer aufgrund der Ziegelstempel. SpecNova 20, 103–120.

 • Lőrincz, B. 2008 A bélyeges téglák – Die Ziegelstempel. In: Solva. Esztergom késő római temetői. LibArch Ser. Nov. No. III, 479–553.

 • Lőrincz, B. 2009 Praefatio részletek a CIL III2 4. kötethez. StudEpPann Vol. II, 161–164.

 • Maróti E.–Topál J. 1980 Szentendre római kori temetője (Das römerzeitliche Gräberfeld von Szentendre). StCom 9, 95–177.

 • Mathes, J. Nep. 1827 Veteris arcis Strigoniensis monumentorum ibidem erutorum aliarumque anticvitatum lythographicis tabulis ornata descriptio. Strigonium.

 • Mócsy, A. 1962 Pannonia. RE Suppl. IX. Stuttgart, 516–776.

 • Mócsy, A. 1977 Pannonia-Forschung 1973–1976. ActaArchHung 29, 373–401.

 • MRT 5 1979 Magyarország régészeti topográfiája. Horváth I.–H. Kelemen M.–Torma I.: Komárom megye régészeti topográfiája. Esztergom és a dorogi járás. Budapest.

 • MRT 7 1986 Magyarország régészeti topográfiája. Dinnyés I.–Kővári K.–Lovag Zs.–Tettamanti S.–Topál J.–Torma I.: Pest megye régészeti topográfiája. A budai és szentendrei járás. Budapest.

 • MRT 9 1993 Magyarország régészeti topográfiája. Dinnyés I.–Kővári K.–Kvassay J.–Miklós Zs.–Tettamanti S.–Torma I.: Pest megye régészeti topográfiája. A szobi és a váci járás. Budapest.

 • Nagy L. 1937 Aquincumi vonatkozású kiadatlan feliratos kőemlékek Szentendréről (Inschriftliche Steindenkmäler aus Szentendre mit Beziehungen zu Aquincum). ArchÉrt N.F. 50, 85–115, 215–217.

 • Nagy L. 1937a Az aquincumi Muzeum kutatásai és gyarapodása az 1923–1935. években (Die Forschungen und die Eingänge des Museums von Aquincum in den Jahren 1923–1935). BudRég XII, 1261–1275.

 • Nagy L. 1939 A szír és kisázsiai emlékek a Duna középfolyása mentén (Les monuments se rapportant á la Syrie et á l’Asie mineure, dans le cours moyen du Danube). ArchÉrt 52, 115–147.

 • Nagy T. 1942 Kutatások Ulcisia Castra területén. Előzetes jelentés az 1939. évi ásatásról (Indagini sul territorio di Ulcisia Castra). ArchÉrt III.F.3, 26.

 • Palágyi S. 1993–1994 Római kori téglaégető kemencék Veszprém megyében (Römische Ziegelöfen im Komitat Veszprém). VMMK 19–20, 215–228.

 • Parragi Gy. 1971 Kora császárkori fazekasműhely Óbudán (A potter’s workshop at Óbuda from the early imperial period). ArchÉrt 98, 60–79.

 • Parragi Gy. 1980 Az aquincumi katonaváros kerámia- és téglaégető műhelye (The ceramics and brick workshop of the garrison town in Aquincum). In: Iparrégészet. Égetőkemencék – Industrial Archaeology. Kiln and Furnaces. Sopron, 95–97.

 • RLiU 1976 J. Fitz (Hrsg.): Der römische Limes in Ungarn. Székesfehérvár.

 • Soproni, S. 1978 Der spätrömische Limes zwischen Esztergom und Szentendre. Das Verteidigungssystem der Provinz Valeria im 4. Jahrhundert. Budapest.

 • Soproni, S. 1980 Neue Forschungen an der Limesstrecke zwischen Esztergom und Visegrád. RFS, 671–679.

 • Soproni, S. 1985 Die letzten Jahrzente des pannonischen Limes. MBV 38.

 • Soproni, S. 1989 Militärinschriften aus dem 4. Jh. im Donauknie. ActaArchHung 41, 103–118.

 • Soproni, S. 1990 Rettungsgrabungen am Donaulimes bei Esztergom (Solva). In: Die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen beim Aufbau des Kraftwerksystems Gabčikovo–Nagymaros. Nitra, 43–49.

 • Szilágyi, J. 1933 Inscriptiones tegularum Pannonicarum (A pannoniai bélyeges téglák). DissPann II, 1.

 • Szilágyi, J. 1945 Az aquincumi helytartói palota. Az 1941. évi ásatások az óbudai Hajógyárszigeten (Der Legatenpalast in Aquincum. Die Ausgrabungen auf der Altofener Schiffswerftinsel im J. 1941). BudRég XIV, 31–153.

 • Szilágyi, J. 1950 Új adatok Aquincum és Pannonia hadtörténetében (Neue Beiträge zur pannonischen Garnisonsgeschichte). BudRég XV, 513–534.

 • Szilágyi, J. 1952 Roman garrisons stationed at the Northern Pannonian – Quad frontier sectors of the Empire. ActaArchHung 2, 189–222.

 • Szilágyi, J. 1957 Beschriftete und bezeichnete Ziegel. ActaArchHung XXXVI, 7–17.

 • Tóth E. 1980 Rec.: Soproni 1978. ArchÉrt 107, 126–127.

 • Tóth E. 1987–1988 Az alsóhetényi római erőd és temető kutatása 1981–1986. Eredmények és vitás kérdések (Vorbericht über die Ausgrabung der Festung und des Gräberfeldes von Alsóhetény 1981–1986. Ergebnisse und umstrittene Fragen). ArchÉrt 114–115, 22–61.

 • Tóth E. 2006 Szentendre római kori nevéről (Über die römischen Namen von Szentendre). ArchÉrt 131, 27–31.

 • Tóth E. 2009 Studia Valeriana. Az alsóhetényi és ságvári késő római erődök kutatásának eredményei. Dombóvár.

 • Tóth E. 2009a Die spätrömische Militärarchitektur in Transdanubien (A késő római kor katonai építészete a Dunántúlon). ArchÉrt 134, 31–61.

 • B. Vágó, E.–Bóna, I. 1976 Das Gräberfeld von Intercisa. Der spätrömische Südostfriedhof. Budapest.

 • Visy Zs. 1978 Megjegyzések Valeria védelmi rendszerének kérdéséhez. AT 25, 246–252.

 • Visy Zs. 2000 A ripa pannonica Magyarországon. Budapest.