View More View Less
 • 1 ELTE Régészettudományi Intézet H-1088 Budapest Múzeum krt. 4/B.
 • 2 MTA Régészeti Intézete H-1014 Budapest Úri u. 49.

Az elmúlt évek nagy felületű régészeti ásatásai a leletanyag és a régészeti megfigyelések ugrásszerű gyarapodását eredményezték. A nagy mennyiségű új információ lehetővé tette tágabb környezetrégészeti összefüggések felismerését. Tanulmányunkban a Balaton déli parti területeinek és a Dunakanyar városainak régészeti adataira támaszkodva rekonstruálunk bizonyos környezeti és településtörténeti változásokat a 13–18. század közötti időszakban. Az éghajlati változásokra a Balaton-parti és a Duna menti települések hasonlóan, de időbeli eltolódással reagáltak. A hidroklimatikus változások a vízparti települések helyszínében, szerkezetében elmozdulást eredményeztek, amely a Balaton-part esetében horizontális, a vizsgált Duna menti településeken vertikális jellegű volt.

 • Batizi Z. 2006 Vác, Március 15. tér. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2005 (Archaeological Investigations in Hungary 2005). Budapest, 331.

 • Belényesy K. 2003a Balatonszárszó, Kis-erdei-dűlő. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2000 (Archaeological Investigations in Hungary 2000). Budapest, 92–94.

 • Belényesy K. 2003b Balatonszárszó, Kis-erdei-dűlő. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2001 (Archaeological Investigations in Hungary 2001). Budapest, 139.

 • Belényesy K. 2006 Balatonszárszó, Kis-erdei-dűlő. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2005 (Archaeological Investigations in Hungary 2005). Budapest, 182–183.

 • Belényesy K.–Fábián Sz.–Marton T.–Oross K. 2007 Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő. In: Belényesy K.–Honti Sz.–Kiss V. (szerk.): Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között (Rolling Time. Excavations on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi). Kaposvár–Budapest, 75–89.

 • Belényesy K.–Marton T.–Oross K. 2002 Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő (M7/S-8 lelőhely). In: Honti et al. 2002, 9–15.

 • Belényesy K.–Zatykó Cs. 2007 A Balaton déli partvidéke az államalapítástól a késő középkorig. In: Belényesy K.–Honti Sz.–Kiss V. (szerk.): Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között (Rolling Time. Excavations on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi). Kaposvár–Budapest, 55–59.

 • Bolla I. 1998 A jogilag egységes jobbágyságról Magyarországon. (On the legally uniform serfdom in Hungary). Budapest.

 • Bondár M.–Honti Sz.–Kiss V. 2000 A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárása (1992–1999). Előzetes jelentés I. (The Preceding Archaeological Excavation of the Planing M7 Highway in County Somogy, 1992–1999. Preliminary Report I). SMK 14, 3–24.

 • Braudel, F. 1986 The Mediterranean and the mediterranean world in the age of Philip II. Vol. 1. Glasgow.

 • Buzás G.–Kováts I. 2007 Az Anjou-kori Visegrád kutatása (Research of Visegrád in the Angevin period). Örökség IX/10, 13–14.

 • Cholnoky J. 1918 A Balaton hidrográfiája. A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei I/2. (Hydrography of the Lake Balaton). Budapest.

 • Csánki D. 1890–1913 Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I–V. (Historical Geography of Hungary at the age of the Hunyadis). Budapest.

 • Dincauze, D. F. 2000 Environmental Archaeology. Principles and Practice. Cambridge.

 • Fábián Sz. 2004a Balatonkeresztúr, Réti-dűlő. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2003 (Archaeological Investigations in Hungary 2003). Budapest, 157–158.

 • Fábián Sz. 2004b Balatonkeresztúr–Réti-dűlő (M7/S-35 lelőhely). In: Honti et al. 2004, 10–15.

 • Fábián Sz. 2005 Balatonkeresztúr, Réti-dűlő. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2004 (Archaeological Investigations in Hungary 2004). Budapest, 172–173.

 • Fábián Sz. 2006 Balatonkeresztúr–Réti-dűlő (M7/S-35 lelőhely). In: Honti et al. 2006, 26–29.

 • Fábián Sz.–Serlegi G. 2007 Egy telep hét élete: Ember és táj kapcsolata Balatonkeresztúr–Réti-dűlő lelőhelyen (Seven Lives of a Settlement: The People and Their Environment at the Balatonkeresztúr–Réti-dűlő Archaeological Site). In: Balogh M. (szerk.): Diszciplínák határain innen és túl. Fiatal Kutatók Fóruma 2. – 2006. Budapest, 273–284.

 • Fábián Sz.–Serlegi G. 2009 Settlement and Environment in the Late Copper Age along the Southern Shore of Lake Balaton. Remaining Regional Analysis. In: T. Thurston–R. B. Salisbury (eds): The Archaeology of Spatial and Social Dynamics. Cambridge, 199–231.

 • Gallina Zs. 2004 Fonyód–Bézseny-puszta (M7/S-33 lelőhely). In: Honti et al. 2004, 34–40.

 • Gallina Zs.–Somogyi K. 2004 Fonyód–Fehérbézseny. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2003 (Archaeological Investigations in Hungary 2003). Budapest, 214–216.

 • Gallina Zs.–Somogyi K. 2005 Fonyód–Fehérbézseny. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2004 (Archaeological Investigations in Hungary 2004). Budapest, 216–217.

 • Gallina Zs.–Somogyi K. 2006 Fonyód–Bézseny-puszta. In: Honti et al. 2006, 36–39.

 • Gróf P.–Gróh D. 2004 Visegrád, Fő u. 36., úgynevezett Bene-telek. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2003 (Archaeological Investigations in Hungary 2003). Budapest, 317–318.

 • Gróf P.–Gróh D. 2005 Visegrád, Városközpont, Bene-telek. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2004 (Archaeological Investigations in Hungary 2004). Budapest, 308.

 • Harkay M. 1996 A Kis-Balaton-rekonstrukció és környezeti hatásai. (Reconstruction of the little Balaton and its environmental impact). In: Költő L.–Vándor L. (szerk.): Évezredek üzenete a láp világából: régészeti kutatások a Kis-Balaton területén, 1979–1992. Kaposvár–Zalaegerszeg, 7–13.

 • Holzhauser, H. et al. 2005 Holzhauser, H.–Magny, M.–Zumbühl, H. J.: Glacier and lake-level variations in west-central Europe over the last 3500 years. The Holocene 15/6, 789–801.

 • Honti Sz. et al. 2002 Honti Sz.–Belényesy K.–Gallina Zs.–Kiss V.–Kulcsár G.–Marton T.–Nagy Á.–Németh P. G.–Oross K.–Sebők K.–Somogyi K.: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán 2000–2001-ben végzett megelőző régészeti feltárások. Előzetes jelentés II. (Rescue Excavations in 2000–2001 on the Planned Route of the M7 Motorway in Somogy County. Preliminary Report II). SMK 15, 3–36.

 • Honti Sz. et al. 2004 Honti Sz.–Belényesy K.–Fábián Sz.–Gallina Zs.–Hajdú Á. D.–Hansel B.–Horváth T.–Kiss V.–Koós I.–Marton T.–Németh P. G.–Oross K.–Osztás A.–Polgár P.–P. Szeőke J.–Serlegi G.–Siklósi Zs.–Sófalvi A.–Virágos G.: A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárása (2002–2003). Előzetes jelentés III. (Preliminary Report III. The Preceding Archaeological Excavations (2002–2003) on the M7 Highway in Somogy County). SMK 16, 3–70.

 • Honti Sz. et al. 2006 Honti Sz.–Fábián Sz.–Gallina Zs.–Hajdú Á. D.–Hornok P.–Koós I.–Mersdorf Zs.–Molnár I.–Németh P. G.–Polgár P.–P. Szeőke J.–Serlegi G.–Siklósi Zs.–Sipos C.–Somogyi K.: Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004–2005). Előzetes jelentés IV. (Archaeological Research on the Somogy County Section of the M7 Highway and on Route No. 67 (2004–2005). Preliminary Report IV). SMK 17, 7–70.

 • Jakab, G.–Sümegi, P. 2005 The evolution of Nádas-tó at Nagybárkány in the light of the macrofossil finds. In: E. Gál–I. Juhász–P. Sümegi (eds): Environmental Archaeology in North-Eastern Hungary. VAH XIX. Budapest, 67–77.

 • Jakab, G.–Sümegi, P. 2007a The macrobotanical remains from Baláta-tó. In: Cs. Zatykó–I. Juhász–P. Sümegi (eds): Environmental Archaeology in Transdanubia. VAH XX. Budapest, 247–249.

 • Jakab, G.–Sümegi, P. 2007b The vegetation history of Baláta-tó. In: Cs. Zatykó–I. Juhász–P. Sümegi (eds): Environmental Archaeology in Transdanubia. VAH XX. Budapest, 251–253.

 • Kiss Cs. 2006 Középkori település Balatonkeresztúr határában. Szakdolgozat. Kézirat. Szegedi Tudományegyetem BTK, Régészeti Tanszék. Szeged.

 • Kováts I.–Gróf P. 2007 Visegrád, Rév u. 4. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2006 (Archaeological Investigations in Hungary 2006). Budapest, 321–322.

 • Kováts I.–Gróf P. 2008 Visegrád, Rév u. 4. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2007 (Archaeological Investigations in Hungary 2007). Budapest, 306–307.

 • Kubinyi A. 1983 A középkori Vác 1526-ig (Medieval Vác until 1526). StCom 13, 49–76.

 • Lamb, H. H. 1977 Climate: Present, Past and Future. Vol. 2. Climatic History and Future. London.

 • Lamb, H. H. 1982 Climate, History and the Modern World. London.

 • Mann, M. E. 2002 Little Ice Age. Vol. 1. The Earth System: Physical and Chemical Dimensions of Global Environmental Change. In: T. Munn (ed.): Encyclopedia of Global Environmental Change. Chichester.

 • Marosi S.–Somogyi S. 1990 Magyarország kistájainak katasztere I–II. (Cadastra of Small Regions of Hungary I–II.). Budapest.

 • Mészáros O. 2005 Visegrád, Városközpont. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2004 (Archaeological Investigations in Hungary 2004). Budapest, 307–308.

 • Mészáros O. 2006 Késő középkori ház Visegrád polgárvárosában. Fő u. 32. (Birkl-telek) (Ein spätmittelalterliches Haus in der Bürgerstadt Visegrád, Fő u. 32). ArchÉrt 131, 145–168.

 • Mészáros O. 2009a A késő középkori Visegrád város története és helyrajza (The History and Topography of the Late Medieval Visegrád Town). Visegrád.

 • Mészáros O. 2009b A Visegrád késő középkori város déli városmagjában végzett 2003–2004. évi ásatások új topográfiai eredményei (New Topographical Insights into the South Urban Core of the Late Medieval Town of Visegrád. 2003–2004 Excavations). In: Varga L. Á. (szerk.): Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv IV. Budapest, 51–71.

 • Mészáros O. 2010a Fapince a váci német hospes-település területén (Timber framed cellar in the area of the German hospes settlement in Vác). In: Kvassay J. (szerk.): Évkönyv és jelentés a K.Ö.SZ. 2008. évi feltárásairól (Field Service for Cultural Heritage 2008 Yearbook and Review of Archaeological Investigations). Budapest, 177–196.

 • Mészáros O. 2010b Vác–Piac utca, mélygarázs építését megelőző régészeti feltárás (Report on the archaeological investigation at Vác–Piac utca). In: Kvassay J. (szerk.): Évkönyv és jelentés a K.Ö.SZ. 2008. évi feltárásairól (Field Service for Cultural Heritage 2008 Yearbook and Review of Archaeological Investigations). Budapest, 67–70.

 • Miklós Zs. 1986 15. századi telepnyomok Vácott a Széchenyi utcában (Siedlungsspuren aus dem 15. Jh. in Vác, Széchenyi Gasse). ArchÉrt 111, 237–254.

 • Mészáros O. 1991 Leletmentés a középkori Vác területén (Széchenyi u. 3–7.) (Rettungsgrabung im Gebiet des mittelalterlichen Vác, Széchenyi Straße 3–7). Váci Könyvek 5, 9–108.

 • MRT 9. 1993 Dinnyés I.–Kővári K.–Kvassay J.–Miklós Zs.–Tettamanti S.–Torma I.: Magyarország Régészeti Topográfiája 9. XIII/2. Archaeological Topographie of Hungary 9.). Pest Megye Régészeti Topográfiája. A szobi és a váci járás. Budapest.

 • Neumann T. 2003 Telekpusztásodás a késő középkori Magyarországon (The problem of deserted villages in the late Medieval Hungary). Századok 137, 849–884.

 • Pálóczi Horváth A. 1979 Nagymaros rétegviszonyainak kutatása (Untersuchungen an den Schichtenverhältnissen von Nagymaros). DRH 1, 47–51.

 • Pálóczi Horváth A. 1993 A környezeti régészet szerepe Magyarországon a középkor kutatásában (The Role of Environmental Archaeology in Research of the Middle Ages in Hungary). In: Kósa L.–R. Várkonyi Á. (szerk.): Európa híres kertje. Történeti ökológiai tanulmányok Magyarországról. Budapest, 44–66.

 • Pálóczi Horváth A. 2000 Középkori településeink környezetrégészeti kutatásának lehetőségei (Possibilities of the environmental research of medieval settlements). In: R. Várkonyi Á. (szerk.): Táj és történelem. Budapest, 273–286.

 • Pálóczi Horváth A. 2006 Középkori kutak – a vízellátás létesítményei és a környezettörténet forrásainak lelőhelyei (Mediaeval wells – the schemes of water supply and their sites of the sources for environmental history). In: Környezetváltozás, termelés, fogyasztás: adatok a történeti ökológia kérdésköréhez. Annales Tataienses 5. Tata, 33–57.

 • Pálóczi Horváth A. 2009a A visegrádi királyi palota kora reneszánsz kertje. Régészeti és környezettörténeti kutatások eredményei (The Early Renaissance Garden of the Royal Palace of Visegrád). In: Berecz Á.–Petrőczi É. (szerk.): Reneszánsz kaleidoszkóp. A Ráday Gyűjtemény és a Károli Gáspár Református Egyetem 2008. május 7-én rendezett konferenciájának előadásai. Budapest, 137–161.

 • Pálóczi Horváth A. 2009b Középkori települések környezettörténeti kutatása (Environmental Historical Research of Medieval Settlements). In: Kázmér M. (szerk.): Környezettörténet. Az utóbbi 500 év környezettörténeti eseményei történeti és természettudományos források tükrében. Budapest, 289–294.

 • Pásztókai-Szeőke J.–Serlegi G. „Mit tettek értünk a rómaiak?” In: FiRKáK IV. Fiatal Római Koros Kutatók IV. Konferenciakötete. (Előkészületben.)

 • Pfister, Ch. et al. 1988 Pfister, Ch.–Luterbacher, J.–Schwarz-Zanetti, G.–Wegmann, M.: Inter air temperature variations in western Europe during the Early and High Middle Ages (AD 750–1300). Holocene 8, 535–552.

 • Pišút P.–Tímár G. 2009 A csallóközi Duna-szakasz folyódinamikai változásai a középkortól napjainkig (Changes of the Dynamics of the Danube River in Žitný ostrov (Slovakia) from the Middle Ages). In: Kázmér M. (szerk.): Környezettörténet. Az utóbbi 500 év környezettörténeti eseményei történeti és természettudományos források tükrében. Budapest, 55–70.

 • Rácz L. 2001 Magyarország éghajlattörténete az újkor idején (Climatic History of Hungary in the Early Modern Ages). Szeged.

 • Rácz L. 2008 Éghajlati változások a Kárpát-medencében a középkor idején (Climatic Changes in the Carpathian Basin in the Middle Ages). In: Kubinyi A.–Laszlovszky J.–Szabó P. (szerk.): Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest, 21–35.

 • Serlegi G. 2007 A balatonkeresztúri „vízmérce”. Környezetrégészeti információk a Balaton déli partjának római kori történetéhez (The “water gauge” of Balatonkeresztúr. Environmental Archaeological Data on the Roman Period History of the Southern Shore of Lake Balaton). In: Bíró Sz. (szerk.): FiRKáK I. Fiatal Római Koros Kutatók I. Konferenciakötete. Győr, 297–317.

 • Serlegi G. 2009 The waterlogged century. Ex officina… In: Bíró Sz. (szerk.): Studia in honorem Dénes Gábler. Győr, 501–514.

 • Sümegi, P. 2004 Environmental Changes under the Neolithization Process in Central Europe: Before and after. Antaeus 27, 117–127.

 • Sümegi, P. et al. 1998 Sümegi, P.–Hertelendi, E.–Magyari, E.–Molnár, M.: Evolution of the Environment in the Carpathian Basin during the last 30.000 BP years and its Effects on the Ancient Habits of the Different Cultures. In: L. Költő–L. Bartosiewicz (eds): Archimetrical Research in Hungary II. Budapest–Kaposvár–Veszprém, 183–197.

 • Sümegi, P. et al. 2004 Sümegi, P.–Bodor, E.–Juhász, I.–Hunyadfalvi, Z.–Herbich, K.–Molnár, S.–Szegvári, G.–Imre, M.–Tímár, G.: A balatoni déli autópálya régészeti lelőhelyeinek környezettörténeti feldolgozása (Environmental History Investigation on the Archaeological Sites of the South Motorway at Balaton). In: Ilon G. (szerk.): MΩMΩΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetele. Szombathely, 399–420.

 • Sümegi, P. et al. 2007 Sümegi, P.–Bodor, E.–Juhász, I.–Hunyadfalvi, Z.–Herbich, K.–Molnár, S.–Tímár, G.: A Balaton déli partján feltárt régészeti lelőhelyek környezettörténeti feldolgozása. In: Belényesy K.–Honti Sz.–Kiss V. (szerk.): Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között (Rolling Time. Excavations on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi). Kaposvár–Budapest, 241–253.

 • Sümegi, P.–Kertész, R. 2001 Palaeogeographic characteristics of the Carpathian Basin – An Ecological Trap during the Early Neolithic? In: R. Kertész–J. Makkay (eds): From the Mesolithic to the Neolithic. Proceedings of the International Archaeological Conference held in the Damjanich Museum of Szolnok, September 22–27, 1996. Budapest, 89–100.

 • Szabó I. 1969 A középkori magyar falu (The Medieval Hungarian Village). Budapest.

 • Székely B.–Molnár G.–Tímár G. 2009 Lázár deák és a folyódinamika – térképezési hibák vagy valós mederváltozás? (Lazarus secretarius and river dynamics – cartographic errors or avulsion of the Danube?). In: Kázmér M. (szerk.): Környezettörténet. Az utóbbi 500 év környezettörténeti eseményei történeti és természettudományos források tükrében. Budapest, 71–93.

 • Szőke M. 2004 Visegrád, Városközpont. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2003 (Archaeological Investigations in Hungary 2003). Budapest, 323–324.

 • Szűcs J. 2002 Az utolsó Árpádok (The Last Arpads). Budapest.

 • Tengerdi Gy. 2000 Balatonkeresztúr község története. (The History of the Village of Balatonkeresztúr). Marcali.

 • Tettamanti S. 2004 Vác, Március 15. tér, Szent Mihály-templom. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2003 (Archaeological Investigations in Hungary 2003). Budapest, 309.

 • Tettamanti S. 2005 Vác, Március 15. tér. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2004 (Archaeological Investigations in Hungary 2004). Budapest, 299–300.

 • Tímár G.–Telbisz T.–Székely B. 2003 Űrtechnológia a digitális domborzati modellezésben. Az SRTM-adatbázis (Space technology in the digital elevation modelling: The SRTM database). Geodézia és Kartográfia 55/12, 11–15.

 • Zatykó, Cs.–Sümegi, P. 2009 Palaeoenvironment and documentary sources: Tracing environmental changes in marginal landscapes in Hungary. In: J. Klapště–P. Sommer (eds): Medieval Rural Settlement in Marginal Landscapes. Ruralia VII. Turnhout, 393–401.