Authors:
László Gere Kulturális Örökségvédelmi Hivatal H-1014 Budapest Táncsics Mihály u. 1.

Search for other papers by László Gere in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Balázs Sudár MTA Történettudományi Intézete H-1014 Budapest Úri u. 53.

Search for other papers by Balázs Sudár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Ferhád pasa pécsi dzsámiját a legutóbbi időkig szabályos négyzet alaprajzú épületként ismerte a kutatás. Napjainkban is álló északkeleti és északnyugati falának műemléki kutatása, valamint elbontott déli részének régészeti feltárása azonban bebizonyította, hogy a szokványostól nem csak nyílásrendszere, de alaprajzi kialakítása is eltért. A történeti kutatások megkérdőjelezték építtetőjének személyét is. Ferhád budai pasa (1588–1590) nem lehetett az építő, az 1579. évi török szandzsákösszeírás szerint ugyanis már állt a dzsámi. A dzsámit feltehetően Ferhád korábbi szekszárdi bég építtette, aki 1571 és 1573 között a pécsi szandzsák irányítója volt. A dzsámi két oldalfalához kapcsolódó két keskeny helyiséget a halvetí dervisek negyvennapos magányos elvonulására, ún. csileháneként vagy halvetháneként használták.

 • Ayverdi, E. H. é. n. Avrupa’da Osmanli Mimarisi Eserleri. Jugoslavya. III. Istambul.

 • Biščević, V. 2006 Bosanski Namjesnici Osmanskog Doba 1463–1878. Sarajevo, 124–127.

 • BML Baranya Megyei Levéltár, Pécs.

 • BOA Tapu Isztanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu 585, 8a–12b no. No 199, 204, 215, 218, 321, 366, 418, 459, 557, 590, 599, 601, 602, 630, 791, 800, 862.

 • Clayer, N. 1994 Mystiques, état et société. Les Halvetis dans l’aire balkanique de la fin du XVe siècle à nos jours. Leiden, 5–6.

 • Dávid G. 2005 Pasák és bégek uralma alatt. Budapest, 316.

 • Dávid G.–Fodor P. 2009 ,,Ez az ügy fölöttébb fontos.” A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1559–1560, 1654–1565). História Könyvtár, Okmánytárak 6. Budapest.

 • Evliyâ, C. S. 2002 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan 1457 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu – Dizini. 6. Kitap. Haz. Seyyid Ali Kahraman–Yücel Dağlı. İstanbul, 115.

 • Foerk E. 1918 Török emlékek Magyarországon. A Budapesti Magyar Állami Felső Építő Ipariskola 1917. évi szünidei felmérései VI. Budapest.

 • Gerő Gy. 1980 Az oszmán-török építészet Magyarországon. MűvF 12.

 • Gerő Gy. 2005 A pécsi Ferhád pasa dzsámi épületegyüttese és a Ferhad pasa mahalle. MMűvéd XLIX/6, 350–356.

 • Gévay A. 1841 A budai pasák. Bécs.

 • Gosztonyi Gy. 1938 Pécs a XVIII. században. Dunántúl XXVIII, 293. kötet. Pécs, 1–12.

 • Gosztonyi Gy. 1944 Pécs 1763-ban. Pruner Ignác városképe. Pécs.

 • Kemura, S. F. 1908 Savne muslimanske gragjeenie u Sarajevu. Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini XX, 475–512.

 • Kiss F. G. 1994–1995 Pécs 1664. évi ostromának kéziratos térképe. Baranya 7–8.

 • Madas J. 1971 Helyszínrajz az 1722. évi Pécs-belváros utcáiról és telkeiről. Baranyai Helytörténeti Tanulmányok 4, 21–35.

 • Madas J. 1978 Pécs-belváros telkei és házai. Adatgyűjtemény. Pécs.

 • Matunák M. 1901 Drégely és Palánk katonai szerepe a törökök alatt 1552–93. Drégelypalánk.

 • Molnár J. 1959 A sztalaktit-boltozatok szerkezeti és formai megjelenése a török világ emlékanyagában. MűÉ 8/4, 268–274.

 • Nagy L. 1981 1780-ban készített térkép a pécsi Rókus dombról, Kálvária hegyről és két régi mohamedán templomról. JPMÉ XXV, 239–242.

 • Németh B. 1903 A pécsi Dominikánus ház története. Pécs.

 • Petrovich E. 1969 Pécs utcái és házai 1687-ben. Baranyai helytörténetírás. Pécs, 193–217.

 • Sonkoly K. 2002 A pécsi sóház. MMűvéd XI, 335–407.

 • Sudár B. 2007 Megjegyzések a pécsi dzsámik történetéhez. In: Kaposi Z.–Pilkhoffer M. (szerk.): Tanulmányok Pécs történetéből 19. A Pécs gazdasága és társadalma a 18–20. században és a Pécs évszázadai című, 2005. évi konferenciák válogatott előadásai. Pécs, 59–74, 61–62.

 • Sudár B. 2010 A pécsi Jakováli Haszán pasa dzsámi. Budapest.

 • Szakály F. 1995 Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez. Budapest.

 • Szőnyi O. 1928 Pécs török emlékei Evlia Cselebi alapján. ArchÉrt XLII, 241–245.

 • Takáts S. é. n. Ferhád pasa halála. In: Bajvívó magyarok. Budapest, 191–205.

 • Tayşi, M. S. 1993 Cemâl-ı Halvetî. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi VII. İstanbul, 302–303.

 • Uludağ, S. 1997 Halvetiyye. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi XV. İstanbul, 393–395.

 • Velics E. 1890 Magyarországi török kincstári defterek II. Sajtó alá rendezte: Kammerer E. Budapest.

 • Yürekli, Z. 2003 A building between the public and private realms of the Ottoman elite: The sufi convent of Sokollu Mehmed Pasha in Istambul. Muqarnas 20, 159–185.

 • Zdravković, I. 1964 Izbor građe za proučavanje spomenika islamske arhitekture u Jugoslaviji. Beograd.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

ELTE Eötvös Loránd University
Institute of Archaeological Sciences
Múzeum körút 4/B, 1088 Budapest, HUNGARY
Telephone: +(36)-1-411-6500 / 2922
E-mail: vaczi.gabor@btk.elte.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 22 1 0
Jan 2024 17 1 2
Feb 2024 20 0 2
Mar 2024 13 0 0
Apr 2024 22 0 2
May 2024 8 0 0
Jun 2024 0 0 0