View More View Less
 • 1 Magyar Nemzeti Múzeum H-1370 Budapest Pf. 364.

A 20. század első évtizedében megindult tudományos igényű barlangkutatás számos kulcsfontosságú lelőhelyünk részleges vagy teljes feltárását eredményezte. Az ásatási módszerek, a dokumentáció hiányosságai vagy hiánya, a leletek barlangon belüli és lelőhelyek közötti keveredése olyan elméletek megfogalmazásához vezetett, amelyeket újra kell értelmezni, és ha szükséges, módosítani kell. A szerző négy barlang (Pálffy/Dzeravá skála, Jankovich, Bivak, Pilisszántó II) dokumentációjának, rétegsorának revíziójával megkísérli tisztázni az előkerülési körülményeket, a csonttárgyak tipológiai és morfológiai vizsgálatával a mai terminológiának megfelelő kultúrákba besorolni ezeket az eszközöket.

 • Adams, B. 1998 The Middle to Upper Palaeolithic transition in Central Europe: The record from the Bükk Mountain region. BAR-IS 693. Oxford.

 • Albrecht, G.–Hahn, J.–Torke, W. G. 1972 Merkmalanalyse von Geschoßspitzen des mittleren Jungpleistozäns in Mittel- und Osteuropa. Archaeologica Venatoria 2. Stuttgart.

 • Allsworth-Jones, P. 1986 The Szeletian and the transition from Middle to Upper Palaeolithic in Central Europe. Oxford.

 • Bar-Yosef, O. 2006 Defining the Aurignacian. In: O. Bar-Yosef–J. Zilhăo (eds): Towards a definition of the Aurignacian – Proceedings of the Symposium held in Lisbon, Portugal, June 25–30, 2002. Trabalhos de Arqueologia 45, 11–18. Lisboa.

 • Bayer, J. 1922 Das Aurignac-Alter der Artefakte und menschlichen Skelettreste aus der Fürst Johanns-Höhle bei Lautsch in Mähren. MAG 52, 17–185.

 • Bayer, J. 1927 Die angebliche „pointe d’aurignac à base fendue“ aus der Pálffyhöhle. Die Eiszeit 4, 118. Leipzig.

 • Bayer, J. 1929 Die Olschewakultur eine neue Fazies des Schmalklingen – kulturkreises in Europa. Eiszeit und Urgeschichte 6, 83–100. Leipzig.

 • Bolus, M.–Conard, N. 2006 Zur Zeitstellung von Geschossspitzen aus organischen Materialien im späten Mittelpaläolithikum und Aurignacien. AK 36, 1–15.

 • Brodar, M. 1985 Die Höhlen Potočka zijalka und Mokriška jama. Quartär 35/6, 69–80. Bonn.

 • Davies, W.–Hedges, R. 2005 Dating the Middle-to-Upper Palaeolithic transition: A new chronometric framework. In: L’. Kaminská–J. K. Kozłowski–J. Svoboda (eds): Pleistocene Environments and Archaeology of the Dzeravá skála cave, Lesser Carpathians, Slovakia. Kraków, 59–66.

 • Dobosi, V. 1990 Description of the archaeological material. In: M. Kretzoi–V. Dobosi (eds): Vértesszőlős, man, site and culture. Budapest, 311–395.

 • Dobosi, V. 2001–2002 Ex probosicdeis – Probosicidean remains as raw material on four Palaeolithic sites. FolArch 49, 17–27.

 • Dobosi, V. 2002 Bone finds from the Istállóskő Cave. Praehistoria 3, 79–102. Miskolc.

 • Dobosi, V. 2006 Lovas (Hungary) ochre mine reconsidered. Stone Age – Mining Age. Der Anschritt, Beiheft 19, 29–36.

 • Dobosi, V. 2008 Acsa: New open-air Aurignacian site in Hungary. In: N. Z. Sulgostowska–A. J. Tomaszewski (eds): Man – Millenia – Environment. Studies in honour of Romuald Schild. Warsaw, 151–159.

 • Dobosi, V.–Vörös, I. 1986 Chronological revision of the Pilisszántó–Rock-shelter II. FolArch 37, 24–45.

 • Gábori M. 1951 A paleolitikum csontipara Magyarországon. ArchÉrt 73, 7–18.

 • Gábori-Csánk, V. 1968 Le matériel archéologique. In: V. Gábori-Csánk (red.): La station du Paléolithique Moyen d’Érd – Hongrie. Budapest, 115–160.

 • Gábori-Csánk, V. 1993 Le Jankovichien. Une civilisation paléolithique en Hongrie. ERAUL 53. Liège.

 • Gáboriné Csánk V. 1984 A Remete Felső-barlang és a „dunántúli Szeletien” (Die Remete Obere Höhle und das transdanubische Szeletien). BudRég 26, 5–32.

 • Hahn, J. 1977 Aurignacien – das ältere Jungpaläolithikum in Mittel- und Osteuropa. Köln–Wien.

 • Hajnalová, M.–Hajnalová, E. 2005 The plant macro-remains: The environment and foods exploited by hunter-gatherer. In: L’. Kaminská–J. K. Kozłowski–J. Svoboda (eds): Pleistocene Environments and Archaeology of the Dzeravá skála cave, Lesser Carpathians, Slovakia. Kraków, 91–135.

 • Herrmann, M.–Kretzoi, M.–Vértes, L. 1957 Neuere Forschungen in der Jankovich-Höhle. FolArch 9, 3–23.

 • Hillebrand J. 1914 Az 1913. évi barlangkutatásaim eredményei. Bk 2, 115–124.

 • Hillebrand J. 1915 A bajóti Jankovich-barlangban 1914. és 1915. években végzett kutatások eredményei. Bk 3, 129–141.

 • Hillebrand J. 1919 Das Paläolithikum Ungarns. WPZ 6, 14–40.

 • Hillebrand J. 1926 Über neuere Funde aus dem ungarländischen Paläolithikum. Die Eiszeit 3, 3–5.

 • Hillebrand J. 1928 Über eine neue Aurignacien-Lanzenspitze „á base fendue“ aus dem ungarländischen Paläolithikum. Eiszeit und Urgeschichte 5, 99–103. Leipzig.

 • Hillebrand J. 1935 Die ältere Steinzeit Ungarns. ArchHung XVII. Budapest.

 • Horusitzky, F. 2004 Les artefacts en os et bois de cerf à Bukovac, Lokve (Croatie), Une second flûte possible? Relations entre les chasseurs de Lokve et les montagnards d’Olcheva au début du Paléolitique supérieur. AV 55, 9–37.

 • Hülle, W. M. 1977 Die Ilsenhöhle unter Burg Ranis/Thüringen. Eine paläolithische Jägerstation. Stuttgart–New York.

 • Jánossy, D.–Kretzoi-Varrók, S.–Herrmann, M.–Vértes, L. 1957 Forschungen in der Bivakhöhle, Ungarn. Eiszeitalter und Gegenwart 8, 18–36.

 • Kadić O. 1934 A jégkor embere Magyarországon / Der Mensch zur Eiszeit in Ungarn. MKFIÉ 30.

 • Kaminská, L‘. 1990 Plošné retušované hroty zo začiatku mladého paleolitu na východnom Slovensku. Historia Carpatica 21, 107–116.

 • Kaminská, L‘. 1993 Príspevok k osídleniu jaskýň v Slovenskom krase. VýP 4, 13–25.

 • Kaminská, L’.–Kozłowski, J. K.–Svoboda, J. 2005 Sequence of the Palaeolithic occupations. In: L’. Kaminská–J. K. Kozłowski–J. Svoboda (eds): Pleistocene Environments and Archaeology of the Dzeravá skála cave, Lesser Carpathians, Slovakia. Kraków, 7–58.

 • Karavanić, I. 1994 Gornjopaleolitičke kamene i koštane rukotvorine iz špilje Vindije. OA 17 (1993) 53–163.

 • Liolios, D. 2006 Reflection on the role of bone tools in the definition of the Early Aurignacian. In: O. Bar-Yosef–J. Zilhăo (eds): Towards a definition of the Aurignacian – Proceedings of the Symposium held in Lisbon, Portugal, June 25–30, 2002. Trabalhos de Arqueologia 45, 37–50. Lisboa.

 • Müller-Beck, H.–Schröter, P. 1975 Fossilvergesellschaftung Nr. 38 – Neue paläolithische and neolithische Funde aus den Weinberghöhlen bei Mauern, Kr. Neuburg/Donaum, Grabung 1973. AKorr 5, 175–180.

 • Prošek, Fr. 1951 Výzkum jeskyně Dzeravé Skaly v Malých Karpatech. AR 3, 293–298.

 • Prošek, Fr. 1953 Szeletien na Slovensku – Le Szeletien en Slovaquie. SlovArch 1, 133–194.

 • Ringer, Á. 2002 The new image of the Szeleta and Istállós-kő caves in the Bükk Mountains: A revision project between 1999–2002. Praehistoria 3, 47–52.

 • Ringer Á.–Mester Zs. 2001 A Szeleta-barlang 1999–2000. évi revíziójának eredményei. HOMÉ 40, 5–19.

 • Saád A. 1929 A Bükk hegységben végzett újabb kutatások eredményei (Über die Resultate der neueren Ausgrabungen im Bükkgebirge). ArchÉrt 43, 238–247, 375.

 • Saád A.–Nemeskéri J. 1955 A Szeleta-barlang 1947. évi kutatásának eredményei (Resul’taty issledovany v peščere Seleta v 1947 g.). FolArch 7, 15–21.

 • Sliva, L’. 2005 Grain size analysis of quarternary sediments. In: L’. Kaminská–J. K. Kozłowski–J. Svoboda (eds): Pleistocene Environments and Archaeology of the Dzeravá skála cave, Lesser Carpathians, Slovakia. Kraków, 71–81.

 • Smolíková, L.–Havlíček, P. 2005 Quarternary geological and palaeopedological evaluation of the cave infilling. In: L’. Kaminská–J. K. Kozłowski–J. Svoboda (eds): Pleistocene Environments and Archaeology of the Dzeravá skála cave, Lesser Carpathians, Slovakia. Kraków, 83–90.

 • Teyssandier, N. 2007 L’émergence du Paléolithique Supérieur en Europe: mutation culturelles et rythmes d’évolution. Paléo 19, 367–390.

 • Teyssandier, N.–Bon, F.–Bordes, J.-G. 2010 Within projectile range. Some thoughts on the appearance of the Aurignacian in Europe. Journal of Anthropological Research 66, 209–229.

 • Teyssandier, N.–Liolios, D. 2008 Le concept d’Aurignacien: entre rupture préhistorique et obstacle épistémologique. Bulletin de la Société Préhistorique Française 105, 737–747.

 • Vértes, L. 1955 Paläolithische Kulturen der Würm I/II-Interstadials in Ungarn. ActaArchHung 5, 261–278.

 • Vértes, L. 1955a Neuere Ausgrabungen und paläolithische Funde in der Höhle von Istállóskő. ActaArchHung 5, 111–131.

 • Vértes, L. 1961 Das Verhältnis des Aurignacien zum Szeletien in der Istállóskőer Höhle. Germania 39/3–4, 295–298.

 • Vértes, L. 1964 Die Ausgrabung und die archäologischen Funde. In: L. Vértes (Hrsg.): Tata. Eine mittelpaläolithische Travertin-Siedlung in Ungarn. ArchHung XLIII, 133–249. Budapest.

 • Vértes, L. 1965 Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. A Magyar Régészet Kézikönyve I. Budapest.

 • Vörös, I. 2000 Macro-mammals on Hungarian Upper Pleistocene sites. In: V. Dobosi (ed.): Bodrogkeresztúr – Henye (NE-Hungary) Upper Palaeolithic site. Budapest, 186–212.

 • Zilhăo, J. 2009 Szeletian, not Aurignacian: A review of the chronology and cultural associations of the Vindija G1 Neanderthals. In: M. Camps–P. Chauhan (eds): Sourcebook of Palaeolithic Transitions. New York, 407–426.

 • Zotz, L. 1964–1965 Die Aurignac-Knochenspitzen aus der Tischoferhöhle in Tirol. Quartär 15–16, 143–153. Bonn.