Author:
Anna Endrődi Budapest History Museum H-1014 Budapest Szent György tér 2.

Search for other papers by Anna Endrődi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Ten out of the uncovered 155 burials of the Early Bronze Age Bell Beaker–Csepel Group at Szigetszentmiklós-Üdülősor had circular ditches. The largest circular ditch of the cemetery enclosed a grave with scattered ashes and two symbolic graves. The central burial of a man contained “prestige goods”: silver/electron plate ornaments. According to our hypothetical reconstruction, it was a headdress worn as a diadem fixed on some organic material. The special symbolic phenomena and the complexity of the grave goods indicate the social status of the buried individual.

 • Balek, M.−Dvořak, P.−Kovárník, J.−Matejičková, Á. 1999 Phřebiště kultury Zvoncovitých pohárů v Tvořihrázi (okr. Znojmo) (Das Gräberfeld der Glockenbecherkultur in Tvořihráz, Bez. Znojmo). M. Čizmař (ed.): PRAVĚK Supplementum 4, 9–98.

 • T. Biró, K. 2002 New data on the utilisation of Buda Hornstone in the Early Bronze Age (Új adatok a budai szarukő kora bronzkori hasznosításáról). BudRég 36, 131–145.

 • Bóna, I. 1965 Peoples of Southern Origin of the Early Bronze Age in Hungary. I. The Pitvaros Group; II. The Somogyvár Group. ARegia 4–5 (1963–64 [1965]) 17–63.

 • Buchvaldek, M. 2002 Zu den Beziehungen zwischen Böhmen, Mähren und Karpatenbecken in der Frühbronzezeit (Csehország, Morvaország és a Kárpát-medence kora bronzkori kapcsolataihoz). BudRég 36, 211–221.

 • Czene A. 2008 Harangedények Budakalászon (Bell beakers at Budakalász). In: Ottományi K. (szerk.): Képek a múltból. Az elmúlt évek ásatásaiból Pest megyében (Perspectives on the Past. Major Excavations in County Pest). Szentendre.

 • Delibes De Castro, G.−Guerra Doce, E.−Tresserras Juan, J. 2009 Testimonios de consumo de cerveza durante la edad del cobre an la tierra De Olmedo (Valladolid). In: Del Val Valdivieso, I.–Martinez Sopena, P. (eds): Castilla Y El Mundo Feudal. Homenaje al professor Julio Valdeon III, 587–599.

 • Dvořak, P.–Matejičková, Á.−Peŝka, J.−Rakovský, I. 1996 Gräberfelder der Glockenbecherkultur in Mähren II (Bezirk Břeclav). Katalog der Funde. Brno–Olomuc.

 • Endrődi A. 1992 A kora bronzkori Harangedény kultúra telepe és temetője Szigetszentmiklós határában (The settlement and cemetery of the Bell Beaker Culture in the district of Szigetszentmiklós). In: Régészeti kutatások az M0 autópálya nyomvonalán I. Archaeological researches on the line of Motorway M0 I. BTM Műhely 5. Budapest, 83−201.

 • Endrődi A. 2002 New data on the Late Copper Age and Early Bronze Age settlement history of Budapest, Csepel Island (Újabb adatok Budapest, Csepel-sziget késő rézkori és kora bronzkori településtörténetéhez). BudRég 36, 115–131.

 • Endrődi A. 2012 Funerary Rituals, Social Relations and Diffusion of Bell Beaker Csepel-Group. In: Prieto Martinez, P.–Salanova, L. (eds): From Atlantic to Ural: Mobility and local evolution during the 3rd millennium BC in Europe. Conference in Poio 2012. (In print.)

 • Endrődi, A.−Gyulai, F.−Reményi, L. 2008 The roles of the environmental and cultural factors in the everyday life of Bell Beaker–Csepel Group. Millenni. Studi di Archeologia Preistorica 6. Firenze, 235–256.

 • Endrődi A.−Horváth A.−Kovács E. 2010 Kora bronzkori temető és Árpád-kori település Szigetszentmiklós-Üdülősoron, az M0 körgyűrű nyomvonalán (Early Bronze Age cemetery and Árpád period settlement at Szigetszentmiklós-Üdülősor in the path of the M0 motorway). AqFüz 10, 170–179.

 • Endrődi A.−Horváth A.−Kovács E. 2011 Újabb kutatások Szigetszentmiklós-Üdülősoron, az M0 autópálya nyomvonalán (Recent investigations at Szigetszentmiklós-Üdülősor along the path of the M0 motorway). AqFüz 17, 139–151.

 • Endrődi, A.–Pásztor, E. 2006 Symbolism and Traditions in the Society of Bell Beaker–Csepel Group (A szimbolizmus és a tradíciók szerepe a Harangedény–Csepel-csoport társadalmában). ArchÉrt 131, 7–25.

 • P. Fischl K.–Kulcsár G. 2011 Tiszán innen, Dunán túl. A kora bronzkor kérdései a kiskundorozsmai temető kapcsán (Diesseits der Theiß, jenseits der Donau. Fragen der Frühbronzezeit hinsichtlich des Gräberfeldes von Kiskundorozsma). MFMÉ–StudArch 12, 59–90.

 • Fokkens, H.–Achterkamp, Y.–Kuipers, M. 2008 Bracers or Bracelets? About the Functionality and Meaning of Bell Beaker Wrist-guards. Proceedings of the Prehistoric Society 74. London, 109–140.

 • Garrido-Pena, R.–Rojo-Guerra, M. A.–Martínez de Lagrán, Í. G. (eds) 2005 Bell Beakers in Central Iberia (the Inner Meseta). In: El Campaniforme en la Península Ibérica y su contexto europeo – Bell Beakers in the Iberian Peninsula and their European context. Valladolid, 437–456.

 • Heyd, V. 1998 Die Glockenbecherkultur in Süddeutschland. Zum Stand der Forschung einer Regionalprovinz entlang der Donau. In: Benz-Samuel van Willigen, M. (ed.): Some New Approaches to the Bell Beaker “Phenomenon” Lost Paradise…? BAR–IS 690, 87–106.

 • Husty, L. 1999 Die Funde der Glockenbecherkultur in Landau Südost − Gräber und Siedlungen. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades. Kiel. www.surfgroepen.nl/sites/beakernetwork/Shared%20Documents/diss-ludwig-husty-Landausudost-1999

 • Kalicz-Schreiber R.−Kalicz N. 1998/2000 A harangedények szerepe a Budapest környéki kora bronzkor társadalmi viszonyainak megjelenítésében (The Role of Bell Beakers in Reflecting Social Relations in the Early Bronze Age of Budapest). ArchÉrt 125, 45–78.

 • Ottományi K.–Czene A. 2006 Budakalász-Csajerszke, MRT 7, 3/12. lh. In: Tari E. (szerk.): Régészeti kutatások másfél millió négyzetméteren. Autópálya és gyorsforgalmi utak építését megelőző régészeti feltárások Pest megyében 2001–2006. Szentendre, 69–73.

 • Patay R. 2008a A szigetszentmiklósi kora bronzkori temető. In: Ottományi K. (szerk.): Képek a múltból. Az elmúlt évek ásatásaiból Pest megyében (Perspectives on the Past. Major Excavations in County Pest). Szentendre, 34–35.

 • Patay R. 2008b Előzetes beszámoló a szigetszentmiklósi harangedényes temető és település feltárásáról. In: „Interkulturális kapcsolatok a Közép-Duna-medencében a bronzkorban” című konferencia (2008. október 27–29., Tata). Előkészületben.

 • Podborský, V.−Kovárník, J. 2006 Neolithic and post-Neolithic enclosures in Moravia in their central European context. In: Harding, A.−Sievers, S.−Venclová, N. (eds): Enclosing the Past: Inside and outside in Prehistory. Sheffield Archaeological Monograph 15. Sheffield, 44–68.

 • Rojo-Guerra, M. A. et al. 2005a Rojo-Guerra, M. A.−Kunst, M.−Garrido-Pena, R.−Martínez de Lagrán, Í. G.−Morán Dauchez, G.: Un desafio a la eternidad: Tumbas monumentales del Valle de Ambrona. Arqueología en Castilla y Leon 14.

 • Rojo-Guerra, M. A. et al. 2005b Rojo-Guerra, M. A.–Garrido-Pena, R.–Martínez de Lagrán, Í. G. (eds): Catálogo de la exposicion el Campaniforme en la Meseta. In: El Campaniforme en la Península Ibérica y su contexto europeo – Bell Beakers in the Iberian Peninsula and their European context. Valladolid, 525–596.

 • Rovira, S.–Blasco, C.−Ríos, P.−Montero, I.−Chamon, J. 2011 La Arqueometalurgia. In: Yacimientos Calcoliticos con Campaniforme de la region de Madrid: Nueovos Estudios. Concepción Blasco, Corina Liesau y Patricia Ríos. Madrid, 291–311.

 • Sangmeister, E. 1974 Zwei Neufunde der Glockenbecherkultur in Baden-Württemberg. In: Ein Beitrag zur Klassifizierung der Armschutzplatten in Mitteleuropa. FBBW 1, 104–112.

 • Schreiber R. 1973 A harangedények népe Budapesten. Emlékek Budapest múltjából (Die Glockenbecher-Kultur in Budapest). Budapest.

 • Schreiber R. 1975 A tököli korabronzkori temetők (Frühbronzezeitliche Gräberfelder von Tököl). ArchÉrt 102, 187–203.

 • Shennan, S. J. 1976 Bell Beakers and their Context in Central Europe. In: Lanting, J. N.–van der Waals, J. D. (eds): Glockenbechersymposion, Oberried 1974. Bussum/Haarlem, 231–239.

 • Somogyi K. 2004 A kisapostagi kultúra birituális temetője Ordacsehi-Csereföldön (Das birituelle Gräberfeld der Kisapostag-Kultur in Ordacsehi-Csereföld). MΩMΩΣ II. Őskoros kutatók III. összejövetelének konferenciakötete. Szombathely, 323–349.

 • Szilágyi M. 2010 Kora rézkori település és árokrendszer Szolnok-Zagyvaparton (Frühkupferzeitliche Siedlung und Grabensystem von Szolnok-Zagyvapart). ArchÉrt 135, 183–201.

 • Turek, J. 1998 The Bell Beaker Period in North-West Bohemia. In: Benz-Samuel van Willigen, M. (ed.): Some New Approaches to the Bell Beaker “Phenomenon” Lost Paradise…? BAR–IS 690, 107–119.

 • Turek, J. 2004 Craft symbolism in the Bell Beaker burial customs. Resources, production and social structure at the end of Eneolit period. In: Besse, M.–Desideri, J. (eds): Graves and Funerary Rituals during the Late Neolithic and the Early Bronze Age in Europe (2700–2000 BC). BAR–IS 1284, 147–155.

 • Turek, J. 2006 Beaker barrows and the houses of dead. In: L. Šmejda (ed.): Archaeology of Burial Mounds. Plzeň, 170–179.

 • Vranić, S. 1991 A Grave from the Early Bronze Age found at Šljunkara near Zemun. Starinar 42, 19–26.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)