Authors:
Katalin Sebők ELTE BTK Régészettudományi Intézet H-1088 Budapest Múzeum krt. 4/B.

Search for other papers by Katalin Sebők in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Attila Kreiter

Search for other papers by Attila Kreiter in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Orsolya Viktorik

Search for other papers by Orsolya Viktorik in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

An uncommon vessel was found in one of the graves on a settlement of the Tisza culture at Pusztataskony-Ledence 1, near Kisköre-Gát. The present study traces the cultural and chronological connections of the find, and attempts, by a comparative analysis of distinct elements of the site’s burial rite, to determine the character of the cultural effects expressed through them. A petrographic analysis of ceramic samples collected from the material of grave 1-718 and the settlement, written by A. Kreiter and O. Viktorik, is completing the article.

 • Anders, A.–Nagy, E. Gy. 2007 Late Neolithic burial rites at the site of Polgár-Csőszhalom-dűlő. In: Kozłowski, J.–Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 83–96.

 • Banner J. 1928 Az ószentiváni ásatások (Grabungen bei Ószentiván). Dolg 4, 148–243.

 • P. Barna, J. 2007 A new site of the Lengyel culture in Sormás-Török-földek (County Zala, South-Western Transdanubia). Preliminary report. In: Kozłowski, J.–Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 365–380.

 • P. Barna, J. 2011 A lengyeli kultúra kialakulása a DNy-Dunántúlon. Doktori disszertáció kézirata. Budapest.

 • P. Barna, J.–Pásztor, E. 2011 Different ways of using space: Traces of domestic and ritual activities at a Late Neolithic settlement at Sormás-Török-földek. DocPrae 38, 185–206.

 • Bognár-Kutzián, I. 1963 The Copper Age Cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. ArchHung 42.

 • Bognár-Kutzián, I. 1972 The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. ArchHung 48.

 • Chapman, J. 2000 Tensions at funerals. Micro-Tradition Analysis in Later Hungarian Prehistory. Archaeolingua Series Minor 14. Budapest.

 • Demjan, P. 2010 Hroby na sídlisku lengyelskej kultúry vo Svodíne. MA szakdolgozat kézirata. Bratislava.

 • Demjan, P. 2012 Grave Typology and Chronology of a Lengyel Culture Settlement: Formalized Methods in Archaeological Data Processing. In: Kolář, J.–Trampota, F. (eds): Theoretical and Methodological Considerations in Central European Neolithic Archaeology. Proceedings of the ‘Theory and method in Archaeology of the Neolithic (7th–3rd millennium BC)’ conference held in Mikulov, Czech Republic, 26th–28th of October 2010. BAR–IS 2325, 77–93.

 • Dombay J. 1959 Próbaásatás a villánykövesdi kőrézkori lakótelepen (Probegrabung an der aeneolithischen Ansiedlung bei Villánykövesd, Kom. Baranya). JPMÉ, 55–71.

 • Dombay J. 1960 Die Siedlung und das Gräberfeld in Zengővárkony. ArchHung 37. Budapest.

 • Doneus, M. 2001 Die Keramik der mittelneolithischen Kreisgrabenanlage von Kamegg, Niederösterreich. Ein Beitrag zur Chronologie der Stufe MOG I der Lengyel-Kultur. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 46. Wien.

 • Gallina et al. = Gallina Zs.–Hornok P.–Paluch T.–Somogyi K. 2010 Előzetes jelentés az M6 AP TO 10/B és 11. számú lelőhelyrészen végzett megelőző feltárásról. Alsónyék-Bátaszék (Tolna megye) 2006–2009. WMMÉ 32, 7–100.

 • Hegedűs K. 1977 A Vésztő-Mágor-dombi újkőkori és rézkori temetkezések. Doktori értekezés kézirata. Budapest.

 • Hodder, I. 1979 Economic and social stress and material culture patterning. AmAnt 44/3, 446–454.

 • Horváth F. 2005 Gorzsa. Előzetes eredmények az újkőkori tell 1978 és 1996 közötti feltárásából (Gorzsa. Preliminary results of the excavation of the Neolithic tell between 1978–1996). In: Bende L.–Lőrinczy G. (szerk.): Hétköznapok vénuszai. Hódmezővásárhely, 51–83.

 • Ilon G. 2007 Kat. 35–43. Edények, festékek, őrlőkövek, oltármécsesek: Szombathely-Oladi-plató (Kat. 35–43. Gefäße, Farben, Mahlsteine, Öllampen: Szombathely-Oladi-plató. Cat. 35–43. Vessels, ochre, grinding stones, altar-lamps: Szombathely-Oladi-plató). In: Ilon G. (szerk.): Százszorszépek. Emberábrázolás az őskori Nyugat-Magyarországon (Die Wunderschönen. Menschendarstellung im urzeitlichen Westungarn. / Wonderful beauties. Human representations in prehistoric Western Hungary). Szombathely.

 • Kalicz N. 1985 Kőkori falu Aszódon. Múzeumi Füzetek 32. Aszód.

 • Kalicz N. 1998 Figürliche Kunst und bemalte Keramik aus dem Neolithikum Westungarns. Archaeolingua, Series Minor 10. Budapest.

 • Kalicz N. 2006 Ein Idolkopf der formativen Phase der Lengyel-Kultur aus Letenye-Szentkeresztdomb (Kom. Zala) (A Lengyel-kultúra formatív fázisának töredékes idolfeje Letenye-Szentkeresztdombról). ZM 15, 25–46.

 • Kalicz N. 2008 Aszód: ein gemischter Fundort der Lengyel- und Theiß-Kultur. ComArchHung, 5–53.

 • Kalicz, N.–Kreiter, E.–Tokai, Z. 2007 Die Rolle der Sopot-Kultur in der Entstehung der Lengyel-Kultur auf Grund der neuen Ausgrabungen in Südwestungarn. In: Kozłowski, J.–Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 29–48.

 • Kalicz, N.–Raczky, P. 1987 The Late Neolithic of the Tisza region. A survey of recent archaeological research. In: Tálas, L.–Raczky, P. (eds): The Late Neolithic of the Tisza region. Budapest–Szolnok, 11–30.

 • Kalicz et al. = Kalicz N.–Raczky P.–Anders A.–Kovács K. 2010 Amit az ősi tűz megőrzött. Képek egy újkőkori falu feltárásáról – Berettyóújfalu-Herpály. Budapest.

 • Károlyi M. 2011 A Sé-Malomi-dűlő neolitikus település festett kerámiájának díszítési rendszerei. Savaria 34/1, 123–172.

 • Kiss L. 1939 Fiatalabb kőkori telep és sírok Kenézlőn (Jüngere steinzeitliche Siedlung und Gräber in Kenézlő). FolArch 1–2, 7–12.

 • Korek J. 1973 A tiszai kultúra. Doktori értekezés kézirata. Budapest.

 • Korek J. 1989 Die Theiß-Kultur in der mittleren und nördlichen Theißgegend. IPH 3. Budapest.

 • Lichardus, J.–Lichardus-Itten, M. 1997 Spätneolithische Funde von Čičarovce (Ostslowakei) und das obere Theißgebiet an der Schwelle zur frühen Kupferzeit. SASTUMA 4–5 (1995–96), 143–249.

 • Lichardus, J.–Šiška, S. 1970 Zácranný výskum pohrebiska a sídliska lengyelskej kultúry vo Svodíne roku 1965 (Rettungsgrabung auf Gräberfeld und Siedlung der Lengyel-Kultur in Svodín im Jahre 1965). SlA 18, 311–352.

 • Lichardus, J.–Vladár, J. 2003 Gliederung der Lengyel-Kultur in der Slowakei. Ein Rückblick nach vierzig Jahren (Triedenie lengyelskej kultúry na Slovensku. Poohliadnutie sa po štyridsiatich rokoch). SlA 51, 195–216.

 • Makkay, J.–Starnini, E.–Tulok, M. 1996 Excavations at Bicske-Galagonyás (Part III). The Notenkopf and Sopot-Bicske cultural phases. Trieste.

 • Neugebauer-Maresch et al. = Neugebauer-Maresch, C.–Neugebauer, J. W.–Groszschmidt, K.–Randl, U.–Seemann, R. 2001 Die Gräbergruppe vom Beginn der Bemaltkeramik im Zentrum der Kreisgrabenanlage Friebritz-Süd, Niederösterreich. PreAlp 37, 187–253.

 • Novotný, B. 1962 Lužianska skupina a počiatky mal’ovanej keramiky na Slovensku. Bratislava.

 • Pavúk, J. 1981 Súčasný stav štúdia lengyelskej kultúry na Slovensku (The present state of knowledge of the Lengyel culture in Slovakia). PA 72, 255–299.

 • Pavúk, J. 1994 Zur Synchronisierung der Lengyel- und Theiß-Kultur. In: Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur 1888–1988. Brnó–Łódz, 200–207.

 • Pavúk, J. 2007 Zur Frage der Entstehung und Verbreitung der Lengyel-Kultur. In: Kozłowski, J.–Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 11–28.

 • Raczky, P. 1986 The cultural and chronological relations of the Tisza region during the Middle and the Late Neolithic, as reflected by the excavations at Öcsöd-Kováshalom. BÁMÉ 13, 103–125.

 • Raczky, P. 1992 The Neolithic of the Great Hungarian Plain and the Vinča Complex (New archaeological evidences for the relations). Balcanica 23, 149–165.

 • Raczky, P.–Anders, A. 2010a “A colourful message”: A special grave of the late neolithic Tisza culture. In: Borhy, L. (ed.): Studia celtica, classica et romana Nicolae Szabó septuagesimo dedicate. Budapest, 193–202.

 • Raczky, P.–Anders, A. 2010b The times they are a-changin’: Revisiting the chronological framework of the Late Neolithic settlement complex at Polgár-Csőszhalom. In: Šuteková, J.–Pavúk, P.–Kalábková, P.–Kovár, B. (eds): PANTA RHEI. Studies in Chronology and Cultural Development of South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory presented to Juraj Pavúk on the occasion of his 75th birthday. Studia Archaeologica et Mediaevalia 11. Bratislava, 357–378.

 • Raczky, P.–Domboróczki, L.–Hajdú, Zs. 2007 The site of Polgár-Csőszhalom and its cultural and chronological connections with the Lengyel Culture. In: Kozłowski, J.–Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 49–70.

 • Raczky et al. = Raczky, P.–Seleanu, M.–Rózsa, G.–Siklódi, Cs.–Kalla, G.–Csornay, B.–Oravecz, H.–Vicze, M.–Bánffy, E.–Bökönyi, S.–Somogyi, P. 1985 Öcsöd-Kováshalom. The Intensive Topographical and Archaeological Investigation of a Late Neolithic Site. Preliminary Report. MittArchInst 14, 251–278.

 • Raczky et al. = Raczky, P.–Meier-Arendt, W.–Anders, A.–Hajdú, Zs.–Nagy, E.–Kurucz, K.–Domboróczki, L.–Sebők, K.–Sümegi, P.–Magyari, E.–Szántó, Zs.–Gulyás, S.–Dobó, K.–Bácskay, E.–T. Bíró, K.–Schwartz, Ch. 2002 Polgár-Csőszhalom (1989–2000): Summary of the Hungarian-German Excavations on a Neolithic Settlement in Eastern Hungary. In: Aslam, R.–Blum, S.–Kastl, G.–Schweizer, F.–Thumm, D. (eds): Mauerschau. Festschrift für Manfred Korfmann. Bd. 2. Remshalden-Grunbach, 833–860.

 • Regenye, J. 1998 Some Questions concerning the End of the Middle Neolithic in Western-Hungary (Transdanubia). In: Draşovean, F. (ed.): The Late Neolithic of the Middle Danube Region. Timişoara, 163–174.

 • Sebők K. 2010 556. Tiszabura-Ledence. RégKut 2009, 367–368.

 • Siklósi Zs. 2010 A társadalmi egyenlőtlenség nyomai a késő neolitikumban a Kárpát-medence keleti felén. Doktori disszertáció kézirata. Budapest.

 • Stadler, P.–Ruttkay, E. 2007 Absolute chronology of the Moravian-Eastern-Austrian Group (MOG) of the Painted Pottery (Lengyel-Culture) based on new radiocarbon dates from Austria. In: Kozłowski, J.–Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 117–146.

 • Szeghalmy Gy. 1913 Ásatás a szeghalmi Kovácshalomban. Második közlemény. ArchÉrt, 123–141.

 • Točik, A.–Lichardus, J. 1964 Neolitická jama vo Výcapach-Opatovciach (Die neolithische Grube in Výcapy-Opatovce). PA 55, 245–278.

 • Tóth Zs. 2011 Festett kerámia a lengyeli kultúra kezdetén (Bemalte Keramik am Anfang der Lengyel-Kultur). In: Farkas Cs. (szerk.): Időcsiga. Újabb eredmények Vas megye őskorának kutatásában. Őskorunk 3. Szombathely, 46–53.

 • Zalai-Gaál I. 1999 A lengyeli kultúra sírja Pári-Altackerben (Torma István ásatása 1968-ban) (Die Gräber der Lengyel-Kultur in Pári-Altacker, SO-Transdanubien. Die Ausgrabung von István Torma im Jahre 1968). WMMÉ 21, 1–31.

 • Zalai-Gaál I. 2002 Die neolithische Gräbergruppe B1 von Mórágy-Tűzkődomb. I. Die archäologischen Funde und Befunde. Szekszárd–Saarbrücken.

 • Zalai-Gaál I. 2007 Zengővárkony–Svodín–Friebritz: Zu den chronologischen Beziehungen zwischen den territorialen Gruppen der Lengyel-Kultur aufgrund der Gräberfeldanalyse. In: Kozłowski, J.–Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 147–184.

 • Zalai-Gaál I. 2010 Die soziale Differenzierung im Spätneolithikum Südtransdanubiens. Archaeolingua, Varia 24. Budapest.

 • Zalai-Gaál, I.–Ódor, J. G. 2008 Early Lengyel burials at Györe in Southern Transdanubia. Antaeus 29–30, 535–576.

 • Zalai-Gaál, I.–Osztás, A. 2009a A lengyeli kultúra települése és temetője Alsónyék-Kanizsa-dűlőben (A settlement and cemetery of the Lengyel culture at Alsónyék-Kanizsa-dűlő). In: Bende L.–Lőrinczy G. (szerk.): Medinától Etéig. Tisztelgő írások Csalog József születésének 100. évfordulóján. Szentes, 245–254.

 • Zalai-Gaál, I.–Osztás, A. 2009b Neue Aspekte zur Erforschung des Neolithikums in Ungarn. Ein Fragenkatalog zu Siedlung und Gräberfeld der Lengyel-Kultur von Alsónyék, Südtransdanubien. In: Becker, V.–Thomas, M.–Wolf-Schuler, A. (Hrsg.): Zeiten – Kulturen – Systeme. Gedenkschrift für Jan Lichardus. Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes 17. Langenweißbach, 111–139.

 • Kreiter, A. 2010 Crafting difference: Early Neolithic (Körös culture) ceramic traditions in north-east Hungary. In: Kozłowski, J. K.–Raczky, P. (eds): Neolithization of the Carpathian Basin: Northernmost distribution of the Starčevo/Körös culture. Kraków–Budapest, 177–193.

 • Kreiter A.–Azbej Havancsák, I.–Sipos P.–Tóth M.–Viktorik O. 2011 Maroslele-Panáról származó neolitikus kerámiatöredékek petrográfiai, XRF és XRD vizsgálata. The petrographic, XRF and XRD Analyses of the Neolithic Pottery from Maroslele-Pana. In: Paluch T. (szerk.): Maroslele-Pana. Egy középső neolitikus lelőhely a kultúrák határvidékén. Szeged, 303–325.

 • Kreiter A.–Szakmány G. 2008a Előzetes tanulmány Belvárdgyula-Szarkahegy (M60-as gyorsforgalmi út 98. sz. lelőhely) késő neolitikus (Lengyel-kultúra) településről származó kerámiák petrográfiai vizsgálatáról (Preliminary report on the petrographic analysis of Late Neolithic ceramics from Belvárdgyula-Szarkahegy, route M60, No. 98). Archeometriai Műhely 3. Budapest, 65–74.

 • Kreiter A.–Szakmány G. 2008b Előzetes tanulmány Szemely-Hegyes és Zengővárkony késő neolitikus (Lengyel-kultúra) településről származó kerámiák petrográfiai vizsgálatáról (Preliminary report on the petrographic analysis of Late Neolithic ceramics from Szemely-Hegyes and Zengővárkony). Archeometriai Műhely 2. Budapest, 55–68.

 • Kreiter, A.–Szakmány, G.–Kázmér, M. 2009 Ceramic technology and social process in Late Neolithic Hungary. In: Quinn, P. S. (ed.): Interpreting silent artefacts: Petrographic approaches to archaeological ceramics. Oxford, 101–119.

 • Kreiter A.–Viktorik O. 2011 Tiszai és lengyeli kultúra kerámiáinak petrográfiai vizsgálata Aszód-Papi földek lelőhelyről, valamint összehasonlítása helyi üledékekkel (Petrographic analysis of Tisza and Lengyel culture ceramics from the site at Aszód-Papi földek and their comparison with local sediments). Jelentés közöletlen kézirata. Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti Örökségvédelmi Központ Adattára, 2011-0003/1.

 • PCRG 2010 The study of later prehistoric pottery: General policies and guidelines for analysis and publication. Prehistoric Ceramic Research Group: Occasional Papers Nos 1 and 2. 3rd edition revised.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2023 0 0 0
May 2023 2 0 0
Jun 2023 11 0 0
Jul 2023 6 0 0
Aug 2023 10 0 0
Sep 2023 4 0 0
Oct 2023 0 0 0