View More View Less
 • 1 Dobó István Vármúzeum 3300 Eger Vár 1 Magyarország
 • 2 ELTE BTK Régészettudományi Intézet 1088 Budapest Múzeum krt. 4/B Magyarország
 • 3 MTA BTK Régészeti Intézet 1014 Budapest Úri u. 49 Magyarország

The west to east oriented graves of an Early Avar period cemetery came to light at Szihalom-Budaszög in 1996. Two clay mugs turned on a fast wheel bespeak local Gepidic ceramic traditions. A wooden amulet capsule can likewise be linked to Pannonian and Transylvanian communities with a Merovingian culture. The gold and gilt bronze mounts of the capsule suggest the burial of an individual from the community’s elite. The gold mounts of the capsule are decorated with four masks arranged in a cross-like design. The stylistic and iconographic parallels to the masks point towards Italy and the regions north of the Alps. The capsule provides evidence for syncretic beliefs: the amulet was probably believed to have both pagan magical and Christian protective properties. The small cemetery was used by a local Gepidic community with good contacts with Western Europe living under the overlordship of the Avar Khaganate.

 • Arrhenius, B. 1986 Einige christliche Paraphrasen aus dem 6. Jahrhundert. In: H. Roth (Hrsg.): Zum Problem der Deutung frühmittelalterlicher Bildinhalte. Akten des 1. Internationalen Kolloquiums. Sigmaringen, 129–151.

  Arrhenius B. , '', in Zum Problem der Deutung frühmittelalterlicher Bildinhalte. Akten des 1. Internationalen Kolloquiums , (1986 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Bárdos, E. 2000 La necropoli àvara di Zamárdi. In: A. Arslan -M. Buora (a cura di): L’oro degli Avari. Popolo delle Steppe in Europa. Milano, 76–141.

  Bárdos E. , '', in L’oro degli Avari. Popolo delle Steppe in Europa , (2000 ) -.

 • Bárdos, E. -Garam, É. 2009 Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek. MonAvarArch 9. Budapest.

  Garam , '', in MonAvarArch , (2009 ) -.

 • Bóna, I. 1976 Anbruch des Mittelalters. Langobarden und Gepiden im Karpatenbecken. Budapest.

  Bóna I. , '', in Anbruch des Mittelalters. Langobarden und Gepiden im Karpatenbecken , (1976 ) -.

  • Search Google Scholar
 • 2000 Ein frühawarisches Gräberfeld in der Unio-Sandgrube von Várpalota. ComArchHung, 123–160.

 • 2002 Szolnok-Szanda. In: Gepidische Gräberfelder am Theißgebiet I. MonGermArchHung I, 197–237.

 • Bóna, I. -Nagy, M. 2002 Hódmezovásárhely-Kishomok. In: Gepidische Gräberfelder am Theißgebiet I. MonGermArchHung I, 34–189.

  Nagy M. , '', in Gepidische Gräberfelder am Theißgebiet I , (2002 ) -.

 • Deér, J. 1955 Das Kaiserbild im Kreuz. Ein Beitrag zur politischen Theologie des frühen Mittelalters. Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte 13, 48–108.

  Deér J. , 'Das Kaiserbild im Kreuz. Ein Beitrag zur politischen Theologie des frühen Mittelalters ' (1955 ) 13 Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte : 48 -108.

  • Search Google Scholar
 • Dölger, Fr. J. 1932 Eine Knabenbulla mit Christus-Monogramm auf einer Bronze des Provinzialmuseums Trier. Jahrbuch für Antike und Christentum 3, 244–256.

  Dölger Fr. J. , 'Eine Knabenbulla mit Christus-Monogramm auf einer Bronze des Provinzialmuseums Trier ' (1932 ) 3 Jahrbuch für Antike und Christentum : 244 -256.

  • Search Google Scholar
 • Endrodi A. -Horváth M. A. 2002 Kora bronzkori és avar kori sírok Budapest, Csepel-szigeten. Csepel-Vízmu (Budapest XXI., II. Rákóczi F. út 345.). Régészeti Kutatások Magyarországon 1999. Budapest, 36–45.

  Horváth M. A. , '', in Régészeti Kutatások Magyarországon 1999 , (2002 ) -.

 • Facsar, G. -Skoflek, I. -Salamon, A. 1977 Eine Kapselfrucht (Antirrhinum) aus einer römischen Bulla und Bullen aus Bestattungen von Intercisa. MittArchInst 7, 93–110.

  Salamon A. , 'Eine Kapselfrucht (Antirrhinum) aus einer römischen Bulla und Bullen aus Bestattungen von Intercisa ' (1977 ) 7 MittArchInst : 93 -110.

  • Search Google Scholar
 • Fodor L. 1996a Elozetes jelentés az 1995-ben végzett régészeti feltárási munkálatokról. Az egri vár híradója 28, 36–37.

  Fodor L. , 'Elozetes jelentés az 1995-ben végzett régészeti feltárási munkálatokról ' (1996 ) 28 Az egri vár híradója : 36 -37.

  • Search Google Scholar
 • 1996b Beszámoló az M3-as autópálya 1996. évi régészeti kutatásairól. Az egri vár híradója 28, 48.

 • 1997a Szihalom-Budaszög. Az 1995. év kutatásai. RégFüz Ser. I, Nr. 49, 69–70.

 • 1997b Raczky P.-Kovács T.-Anders A. (szerk.): Szihalom-Budaszög. Késo szarmata — kora népvándorlás kori temeto a IV-V. századból (Late Sarmatian and Early Migration Period Cemetery from the A.D. 4th–5th Century). Budapest, 120–123.

  '', in Szihalom-Budaszög. Késo szarmata — kora népvándorlás kori temeto a IV-V. századból , (1997 ) -.

  • Search Google Scholar
 • 1998 Szihalom-Budaszög. RégFüz Ser. I, No. 51, 102.

 • Frey, A. 2006 G ürtelschnallen westlicher Herkunft im östlichen Frankenreich. Untersuchungen zum Westimport im 6. und 7. Jh. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 66. Mainz.

  Frey A. , '', in Jh. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums , (2006 ) -.

 • Garam, É. 2010 Kugeln - Kapseln - Taschen - Scheiben in awarenzeitlichen Gräbern. BVb 75, 148–167.

  Garam , 'Kugeln - Kapseln - Taschen - Scheiben in awarenzeitlichen Gräbern ' (2010 ) 75 BVb : 148 -167.

  • Search Google Scholar
 • 2011 Gehängegürteltracht der awarenzeitlichen Frauen im 6.-8. Jh. ArchÉrt 136, 63–93.

 • Hajnal Zs. 2006 Gyorskorongolt kerámia a Kölked-feketekapui avar kori lelőhelyről. Technológiai-tipológiai vizsgálatok. In: Újlaki Pongrácz Zs. (szerk.): „Hadak útján”. Népességek és iparok a népvándorlás korában. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak XVI. konferenciáján (Nagykovácsi, 2005. szeptember 26–28.) elhangzott előadások. Budapest, 121–137.

  Hajnal Zs. , '', in „Hadak útján”. Népességek és iparok a népvándorlás korában. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak XVI. konferenciáján (Nagykovácsi, 2005. szeptember 26–28.) elhangzott előadások , (2006 ) -.

  • Search Google Scholar
 • 2008 Adatok az avar kori cserépbográcsok és sütőharangok időrendjéhez. ComArchHung, 267–293.

 • Hampel, J. 1905 Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn I–III. Braunschweig.

  Hampel J. , '', in Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn I–III , (1905 ) -.

 • Haseloff, G. 1975 Zu den Goldblattkreuzen aus dem Raum nördlich der Alpen. In: Hübener 1975, 37–70.

  Haseloff G. , '', in Die Goldblattkreuze des frühen Mittelalters. Veröff. des Alemannischen Instituts Freiburg i. Br. 37 , (1975 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Heid, St. 1991 Fränkische Kapselanhänger. In: J. Engemann -Chr. B. Rüger (Hrsg.): Spätantike und frühes Mittelalter. Ausgewählte Denkmäler im Rheinischen Landesmuseum Bonn. Köln-Bonn, 217–225.

  Heid St. , '', in Spätantike und frühes Mittelalter. Ausgewählte Denkmäler im Rheinischen Landesmuseum Bonn , (1991 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Hübener, W. (Hrsg.) 1975 Die Goldblattkreuze des frühen Mittelalters. Veröff. des Alemannischen Instituts Freiburg i. Br. 37. Bühl/Baden.

  '', in Die Goldblattkreuze des frühen Mittelalters. Veröff. des Alemannischen Instituts Freiburg i. Br. 37 , (1975 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Jahnkun, H. 1973 Kräuteramulett. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde I, 270–271.

  Jahnkun H. , '', in Reallexikon der Germanischen Altertumskunde I , (1973 ) -.

 • Kiss, A. 1992 Germanen im awarenzeitlichen Karpatenbecken. In: F. Daim (Hrsg.): Awarenforschungen I. Wien, 35–134.

  Kiss A. , '', in Awarenforschungen I , (1992 ) -.

 • 1996 Das awarenzeitlich gepidische Gräberfeld von Kölked-Feketekapu. Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie 2. Studien zur Archäologie der Awaren 5. Innsbruck.

 • 2001 Das awarenzeitliche Gräberfeld in Kölked-Feketekapu B. MonAvarArch 6. Budapest.

 • Klein-Pfeuffer, M. 1993 Merowingerzeitliche Fibeln und Anhänger aus Pressblech. Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 14. Marburg.

  Klein-Pfeuffer M. , '', in Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte , (1993 ) -.

 • Koch, R. 1969 Katalog Esslingen. Die vor- und frühgeschichtlichen Funde im Heimatmuseum. Teil II: Die merowingischen Funde. Veröff. d. Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart. Reihe A, Vor- und Frühgeschichte 14/II. Stuttgart.

  Koch R. , '', in Veröff. d. Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart. Reihe A, Vor- und Frühgeschichte 14/II , (1969 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Koch, U. 1994 Franken in Heilbronn. Archäologische Funde des 6. und 7. Jahrhunderts. Museo 8. Heilbronn.

  Koch U. , '', in Archäologische Funde des 6. und 7. Jahrhunderts. Museo 8 , (1994 ) -.

 • 2001 Gestört — Ein fränkisches Adelsgrab in Strassenheim, Mannheim-Wallstadt. Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg. Stuttgart, 154–157.

 • Kocsis L. 2007 A Vásárhelyi-terv II. programjában végzett előzetes régészeti feltárás, 2006–2007. In: Kovács T. (szerk.): Új szerzemények a Magyar Nemzeti Múzeumban 2006–2007. Budapest, 6–10.

  Kocsis L. , '', in Új szerzemények a Magyar Nemzeti Múzeumban 2006–2007 , (2007 ) -.

 • 2010 A tiszagyendai régészeti ásatás (2006–2007) leletei. Férfi- és női sír mellékletei az avar-gepida együttélés időszakából. In: Kovács T. (szerk.): Örök megújulás. Az ezredforduló új szerzeményei a Magyar Nemzeti Múzeumban. Budapest, 17–19.

  Kocsis L. , '', in Örök megújulás. Az ezredforduló új szerzeményei a Magyar Nemzeti Múzeumban , (2010 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Kovács I. 1913 A mezőbándi ásatások. Les fouillages de Mezőbánd. Dolg 4, 316–317.

  Kovács I. , 'A mezőbándi ásatások. Les fouillages de Mezőbánd ' (1913 ) 4 Dolg : 316 -317.

  • Search Google Scholar
 • Leuner, H. 1970 Über die historische Rolle magischer Pflanzen und ihrer Wirkstoffe. In: Vorgeschichtliche Heiligtümer und Opferplätze in Mittel- und Nordeuropa. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Göttingen, 279–296.

  Leuner H. , '', in Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen , (1970 ) -.

 • Lovász E. 1984/1985 Újabb adatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5-6. századi történetéhez. Az egerlövői temető. MFMÉ 2, 61.

  Lovász E. , 'Újabb adatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5-6. századi történetéhez. Az egerlövői temető ' (1984 ) 2 MFMÉ : 61 -.

  • Search Google Scholar
 • Meaney, A. L. 1981 Anglo-Saxon Amulets and Curing Stones. British Arch. Reports. British Ser. 96. London.

  Meaney A. L. , '', in British Arch. Reports. British Ser. , (1981 ) -.

 • Menghin, W. (Hrsg.) 2007 Merowingerzeit — Europa ohne Grenzen. Archäologie und Geschichte des 5. bis 8. Jahrhunderts. Berlin.

  Meaney A. L. , '', in Archäologie und Geschichte des 5. bis 8 , (2007 ) -.

 • Mesterházy, K. 2005 Derecske-Gimnázium. In: Gepidische Gräberfelder am Theißgebiet I. MonGermArchHung I, 61–62.

  Mesterházy K. , '', in Gepidische Gräberfelder am Theißgebiet I , (2005 ) -.

 • Müller, W. -Knaut, M. 1987 Heiden und Christen. Archäologische Funde zum frühen Christentum in Südwestdeutschland. Stuttgart.

  Knaut M. , '', in Archäologische Funde zum frühen Christentum in Südwestdeutschland , (1987 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Nagy, M. 2002 Synkretistische Elemente in der frühawarenzeitlichen Ornamentik. Zur Frage der awarenzeitlichen Variante des Motivs „Maske bzw. Menschengesicht zwischen zwei Tieren”. ZM 11, 151–178.

  Nagy M. , 'Synkretistische Elemente in der frühawarenzeitlichen Ornamentik. Zur Frage der awarenzeitlichen Variante des Motivs „Maske bzw. Menschengesicht zwischen zwei Tieren” ' (2002 ) 11 ZM : 151 -178.

  • Search Google Scholar
 • Neuffer-Müller, Chr. 1966 Ein Reihengräberfriedhof in Sontheim an der Brenz. Veröffentlichung des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart. Reihe A, Vor- und Frühgeschichte 11. Stuttgart.

  Neuffer-Müller Chr. , '', in Veröffentlichung des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart. Reihe A, Vor- und Frühgeschichte , (1966 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Pauli, L. 1978 Heidnisches und Christliches im frühmittelalterlichen Bayern. BVbl 43, 147–157.

  Pauli L. , 'Heidnisches und Christliches im frühmittelalterlichen Bayern ' (1978 ) 43 BVbl : 147 -157.

  • Search Google Scholar
 • Paulsen, P. -Schach-Dörges, H. 1978 Das alamannische Gräberfeld von Giengen an der Brenz. Forsch. und Ber. zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 10. Stuttgart.

  Schach-Dörges H. , '', in Forsch. und Ber. zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg , (1978 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Reitzenstein, D. von 1991 Privatreliquiare des frühen Mittelalters. Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar des Philipps Universität Marburg 35. Marburg.

  Reitzenstein D. , '', in Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar des Philipps Universität Marburg , (1991 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Renner, D. 1970 Die durchbrochenen Zierscheiben der Merowingerzeit. Mainz, 71–88.

  Renner D. , '', in Mainz , (1970 ) -.

 • Riemer, E. 2000 Romanische Grabfunde des 5.-8. Jahrhunderts in Italien. Internationale Archäologie 57. Rahden.

  Riemer E. , '', in Internationale Archäologie , (2000 ) -.

 • Roth, H. 1973 Die Ornamentik der Langobarden in Italien. Eine Untersuchung zur Stilentwicklung anhand der Grabfunde. Antiquitas 15. Bonn.

  Roth H. , '', in Antiquitas , (1973 ) -.

 • Salin, E. 1959 La Civilisation Mérovingienne d’après les sépultures, les textes et le laboratoire. IV. Les Croyances. Paris.

  Salin E. , '', in La Civilisation Mérovingienne d’après les sépultures, les textes et le laboratoire. IV. Les Croyances , (1959 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Schellhas, U. 1994 Amulettkapsel und Brustschmuck — Neue Beobachtungen zur rheinischen Frauenkleidung des 7. Jahrhunderts. MAZ 1, 73–155.

  Schellhas U. , 'Amulettkapsel und Brustschmuck — Neue Beobachtungen zur rheinischen Frauenkleidung des 7. Jahrhunderts ' (1994 ) 1 MAZ : 73 -155.

  • Search Google Scholar
 • Schülke, A. 1999 On Christianization and Gravefinds. EJA 2/1, 77–106.

  Schülke A. , 'On Christianization and Gravefinds ' (1999 ) 2 EJA : 77 -106.

 • Somogyi, P. 2008 Byzantinische Fundmüzen der Awarenzeit. Eine Bestandsaufnahme 1998–2007. AAC 42–43, 231–298.

  Somogyi P. , 'Byzantinische Fundmüzen der Awarenzeit. Eine Bestandsaufnahme 1998–2007 ' (2008 ) 42–43 AAC : 231 -298.

  • Search Google Scholar
 • Steuer, H. 2001 „Maske”. In: Reallexikon für Germanische Altertumskunde 19, 385–390.

  Steuer H. , '„Maske” ' (2001 ) 19 Reallexikon für Germanische Altertumskunde : 385 -390.

 • Stolpe, H. -Arne, T. J. 1912 Graffältet vid Vendel. Stockholm.

  Arne T. J. , '', in Graffältet vid Vendel , (1912 ) -.

 • Tóth, Á. B. 2006 Gepidische Siedlungen im Theißgebiet. MonGermArchHung 4. Budapest.

  Tóth Á. B. B. , '', in MonGermArchHung , (2006 ) -.

 • Vida, T. 1995 Frühmittelalterliche scheiben- und kugelförmige Amulettkapseln zwischen Kaukasus, Kastilien und Picardie. BRGK 76, 219–290.

  Vida T. , 'Frühmittelalterliche scheiben- und kugelförmige Amulettkapseln zwischen Kaukasus, Kastilien und Picardie ' (1995 ) 76 BRGK : 219 -290.

  • Search Google Scholar
 • 1999 Die awarenzeitliche Keramik I. VAH 8. Budapest.

 • 2002 Heidnische und christliche Elemente der awarenzeitlichen Glaubenswelt. Amulette in der Awarenzeit. ZM 2002, 179–209.

 • 2009 Herkunft und Funktion von Privatreliquiaren und Amulettkapseln in frühgeschichtlichen Europa. In: U. von Freeden -H. Frieringer -E. Wamers (Hrsg.): Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des religiösen im 1. Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Frankfurt, 261–280.

  Vida T. , '', in Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des religiösen im 1 , (2009 ) -.

 • 2013 Raumkonzepte der Awaren und Byzantiner und deren Auswirkungen im unteren und mittleren Donaubecken im 6.–7. Jahrhundert. In: Sv. Hansen - M. Meyer (Hrsg.): Parallele Raumkonzepte. Topoi. Berlin Studies of the Ancient World 16. Berlin-Boston, 307–323.

  Vida T. , '', in Parallele Raumkonzepte. Topoi , (2013 ) -.

 • Vielitz, K. 2003 Granatscheibenfibeln der Merowingerzeit. Europe médiévale 3. Montagnac.

  Vielitz K. , '', in Europe médiévale , (2003 ) -.

 • Wamers, E. 2008 Salins Stil II auf christlichen Gegenständen. Zur Ikonographie merowingerzeitlicher Kunst im 7. Jahrhundert. ZfAM 36, 33–72.

  Wamers E. , 'Salins Stil II auf christlichen Gegenständen. Zur Ikonographie merowingerzeitlicher Kunst im 7. Jahrhundert ' (2008 ) 36 ZfAM : 33 -72.

  • Search Google Scholar
 • Weidemann, M. 1977 Reliquie und Eulogie. Zur Begriffsbestimmung geweihter Gegenstände in der fränkischen Kirchenlehre des 6. Jahrhunderts. In: Die Ausgrabungen in St. Ulrich und Afra in Augsburg 1961–1968. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 23. München, 353–398.

  Weidemann M. , '', in Die Ausgrabungen in St. Ulrich und Afra in Augsburg 1961–1968. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 23 , (1977 ) -.

  • Search Google Scholar
 • 1982 Kulturgeschichte der Merowingerzeit nach den Werken Gregors von Tours. M RGZ M 3.

 • Werner, J. 1950 Das alamannische Grab von Wittislingen. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 2. München.

  Werner J. , '', in Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 2 , (1950 ) -.