View More View Less
 • 1 Dobó István Vármúzeum 3300 Eger Vár 1 Magyarország
 • | 2 ELTE BTK Régészettudományi Intézet 1088 Budapest Múzeum krt. 4/B Magyarország
 • | 3 MTA BTK Régészeti Intézet 1014 Budapest Úri u. 49 Magyarország
Restricted access

The west to east oriented graves of an Early Avar period cemetery came to light at Szihalom-Budaszög in 1996. Two clay mugs turned on a fast wheel bespeak local Gepidic ceramic traditions. A wooden amulet capsule can likewise be linked to Pannonian and Transylvanian communities with a Merovingian culture. The gold and gilt bronze mounts of the capsule suggest the burial of an individual from the community’s elite. The gold mounts of the capsule are decorated with four masks arranged in a cross-like design. The stylistic and iconographic parallels to the masks point towards Italy and the regions north of the Alps. The capsule provides evidence for syncretic beliefs: the amulet was probably believed to have both pagan magical and Christian protective properties. The small cemetery was used by a local Gepidic community with good contacts with Western Europe living under the overlordship of the Avar Khaganate.

 • Arrhenius, B. 1986 Einige christliche Paraphrasen aus dem 6. Jahrhundert. In: H. Roth (Hrsg.): Zum Problem der Deutung frühmittelalterlicher Bildinhalte. Akten des 1. Internationalen Kolloquiums. Sigmaringen, 129–151.

  Arrhenius B. , '', in Zum Problem der Deutung frühmittelalterlicher Bildinhalte. Akten des 1. Internationalen Kolloquiums , (1986 ) -.

 • Bárdos, E. 2000 La necropoli àvara di Zamárdi. In: A. Arslan -M. Buora (a cura di): L’oro degli Avari. Popolo delle Steppe in Europa. Milano, 76–141.

  Bárdos E. , '', in L’oro degli Avari. Popolo delle Steppe in Europa , (2000 ) -.

 • Bárdos, E. -Garam, É. 2009 Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek. MonAvarArch 9. Budapest.

  Garam , '', in MonAvarArch , (2009 ) -.

 • Bóna, I. 1976 Anbruch des Mittelalters. Langobarden und Gepiden im Karpatenbecken. Budapest.

  Bóna I. , '', in Anbruch des Mittelalters. Langobarden und Gepiden im Karpatenbecken , (1976 ) -.

 • 2000 Ein frühawarisches Gräberfeld in der Unio-Sandgrube von Várpalota. ComArchHung, 123–160.

 • 2002 Szolnok-Szanda. In: Gepidische Gräberfelder am Theißgebiet I. MonGermArchHung I, 197–237.

 • Bóna, I. -Nagy, M. 2002 Hódmezovásárhely-Kishomok. In: Gepidische Gräberfelder am Theißgebiet I. MonGermArchHung I, 34–189.

  Nagy M. , '', in Gepidische Gräberfelder am Theißgebiet I , (2002 ) -.

 • Deér, J. 1955 Das Kaiserbild im Kreuz. Ein Beitrag zur politischen Theologie des frühen Mittelalters. Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte 13, 48–108.

  Deér J. , 'Das Kaiserbild im Kreuz. Ein Beitrag zur politischen Theologie des frühen Mittelalters ' (1955 ) 13 Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte : 48 -108.

  • Search Google Scholar
 • Dölger, Fr. J. 1932 Eine Knabenbulla mit Christus-Monogramm auf einer Bronze des Provinzialmuseums Trier. Jahrbuch für Antike und Christentum 3, 244–256.

  Dölger Fr. J. , 'Eine Knabenbulla mit Christus-Monogramm auf einer Bronze des Provinzialmuseums Trier ' (1932 ) 3 Jahrbuch für Antike und Christentum : 244 -256.

  • Search Google Scholar
 • Endrodi A. -Horváth M. A. 2002 Kora bronzkori és avar kori sírok Budapest, Csepel-szigeten. Csepel-Vízmu (Budapest XXI., II. Rákóczi F. út 345.). Régészeti Kutatások Magyarországon 1999. Budapest, 36–45.

  Horváth M. A. , '', in Régészeti Kutatások Magyarországon 1999 , (2002 ) -.

 • Facsar, G. -Skoflek, I. -Salamon, A. 1977 Eine Kapselfrucht (Antirrhinum) aus einer römischen Bulla und Bullen aus Bestattungen von Intercisa. MittArchInst 7, 93–110.

  Salamon A. , 'Eine Kapselfrucht (Antirrhinum) aus einer römischen Bulla und Bullen aus Bestattungen von Intercisa ' (1977 ) 7 MittArchInst : 93 -110.

  • Search Google Scholar
 • Fodor L. 1996a Elozetes jelentés az 1995-ben végzett régészeti feltárási munkálatokról. Az egri vár híradója 28, 36–37.

  Fodor L. , 'Elozetes jelentés az 1995-ben végzett régészeti feltárási munkálatokról ' (1996 ) 28 Az egri vár híradója : 36 -37.

  • Search Google Scholar
 • 1996b Beszámoló az M3-as autópálya 1996. évi régészeti kutatásairól. Az egri vár híradója 28, 48.

 • 1997a Szihalom-Budaszög. Az 1995. év kutatásai. RégFüz Ser. I, Nr. 49, 69–70.

 • 1997b Raczky P.-Kovács T.-Anders A. (szerk.): Szihalom-Budaszög. Késo szarmata — kora népvándorlás kori temeto a IV-V. századból (Late Sarmatian and Early Migration Period Cemetery from the A.D. 4th–5th Century). Budapest, 120–123.

  '', in Szihalom-Budaszög. Késo szarmata — kora népvándorlás kori temeto a IV-V. századból , (1997 ) -.

 • 1998 Szihalom-Budaszög. RégFüz Ser. I, No. 51, 102.

 • Frey, A. 2006 G ürtelschnallen westlicher Herkunft im östlichen Frankenreich. Untersuchungen zum Westimport im 6. und 7. Jh. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 66. Mainz.

  Frey A. , '', in Jh. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums , (2006 ) -.

 • Garam, É. 2010 Kugeln - Kapseln - Taschen - Scheiben in awarenzeitlichen Gräbern. BVb 75, 148–167.

  Garam , 'Kugeln - Kapseln - Taschen - Scheiben in awarenzeitlichen Gräbern ' (2010 ) 75 BVb : 148 -167.

  • Search Google Scholar
 • 2011 Gehängegürteltracht der awarenzeitlichen Frauen im 6.-8. Jh. ArchÉrt 136, 63–93.

 • Hajnal Zs. 2006 Gyorskorongolt kerámia a Kölked-feketekapui avar kori lelőhelyről. Technológiai-tipológiai vizsgálatok. In: Újlaki Pongrácz Zs. (szerk.): „Hadak útján”. Népességek és iparok a népvándorlás korában. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak XVI. konferenciáján (Nagykovácsi, 2005. szeptember 26–28.) elhangzott előadások. Budapest, 121–137.

  Hajnal Zs. , '', in „Hadak útján”. Népességek és iparok a népvándorlás korában. A népvándorlás kor fiatal kutatóinak XVI. konferenciáján (Nagykovácsi, 2005. szeptember 26–28.) elhangzott előadások , (2006 ) -.

 • 2008 Adatok az avar kori cserépbográcsok és sütőharangok időrendjéhez. ComArchHung, 267–293.

 • Hampel, J. 1905 Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn I–III. Braunschweig.

  Hampel J. , '', in Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn I–III , (1905 ) -.

 • Haseloff, G. 1975 Zu den Goldblattkreuzen aus dem Raum nördlich der Alpen. In: Hübener 1975, 37–70.

  Haseloff G. , '', in Die Goldblattkreuze des frühen Mittelalters. Veröff. des Alemannischen Instituts Freiburg i. Br. 37 , (1975 ) -.

 • Heid, St. 1991 Fränkische Kapselanhänger. In: J. Engemann -Chr. B. Rüger (Hrsg.): Spätantike und frühes Mittelalter. Ausgewählte Denkmäler im Rheinischen Landesmuseum Bonn. Köln-Bonn, 217–225.

  Heid St. , '', in Spätantike und frühes Mittelalter. Ausgewählte Denkmäler im Rheinischen Landesmuseum Bonn , (1991 ) -.

 • Hübener, W. (Hrsg.) 1975 Die Goldblattkreuze des frühen Mittelalters. Veröff. des Alemannischen Instituts Freiburg i. Br. 37. Bühl/Baden.

  '', in Die Goldblattkreuze des frühen Mittelalters. Veröff. des Alemannischen Instituts Freiburg i. Br. 37 , (1975 ) -.

 • Jahnkun, H. 1973 Kräuteramulett. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde I, 270–271.

  Jahnkun H. , '', in Reallexikon der Germanischen Altertumskunde I , (1973 ) -.

 • Kiss, A. 1992 Germanen im awarenzeitlichen Karpatenbecken. In: F. Daim (Hrsg.): Awarenforschungen I. Wien, 35–134.

  Kiss A. , '', in Awarenforschungen I , (1992 ) -.

 • 1996 Das awarenzeitlich gepidische Gräberfeld von Kölked-Feketekapu. Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie 2. Studien zur Archäologie der Awaren 5. Innsbruck.

 • 2001 Das awarenzeitliche Gräberfeld in Kölked-Feketekapu B. MonAvarArch 6. Budapest.

 • Klein-Pfeuffer, M. 1993 Merowingerzeitliche Fibeln und Anhänger aus Pressblech. Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 14. Marburg.

  Klein-Pfeuffer M. , '', in Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte , (1993 ) -.

 • Koch, R. 1969 Katalog Esslingen. Die vor- und frühgeschichtlichen Funde im Heimatmuseum. Teil II: Die merowingischen Funde. Veröff. d. Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart. Reihe A, Vor- und Frühgeschichte 14/II. Stuttgart.

  Koch R. , '', in Veröff. d. Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart. Reihe A, Vor- und Frühgeschichte 14/II , (1969 ) -.

 • Koch, U. 1994 Franken in Heilbronn. Archäologische Funde des 6. und 7. Jahrhunderts. Museo 8. Heilbronn.

  Koch U. , '', in Archäologische Funde des 6. und 7. Jahrhunderts. Museo 8 , (1994 ) -.

 • 2001 Gestört — Ein fränkisches Adelsgrab in Strassenheim, Mannheim-Wallstadt. Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg. Stuttgart, 154–157.

 • Kocsis L. 2007 A Vásárhelyi-terv II. programjában végzett előzetes régészeti feltárás, 2006–2007. In: Kovács T. (szerk.): Új szerzemények a Magyar Nemzeti Múzeumban 2006–2007. Budapest, 6–10.

  Kocsis L. , '', in Új szerzemények a Magyar Nemzeti Múzeumban 2006–2007 , (2007 ) -.

 • 2010 A tiszagyendai régészeti ásatás (2006–2007) leletei. Férfi- és női sír mellékletei az avar-gepida együttélés időszakából. In: Kovács T. (szerk.): Örök megújulás. Az ezredforduló új szerzeményei a Magyar Nemzeti Múzeumban. Budapest, 17–19.

  Kocsis L. , '', in Örök megújulás. Az ezredforduló új szerzeményei a Magyar Nemzeti Múzeumban , (2010 ) -.

 • Kovács I. 1913 A mezőbándi ásatások. Les fouillages de Mezőbánd. Dolg 4, 316–317.

  Kovács I. , 'A mezőbándi ásatások. Les fouillages de Mezőbánd ' (1913 ) 4 Dolg : 316 -317.

  • Search Google Scholar
 • Leuner, H. 1970 Über die historische Rolle magischer Pflanzen und ihrer Wirkstoffe. In: Vorgeschichtliche Heiligtümer und Opferplätze in Mittel- und Nordeuropa. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Göttingen, 279–296.

  Leuner H. , '', in Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen , (1970 ) -.

 • Lovász E. 1984/1985 Újabb adatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5-6. századi történetéhez. Az egerlövői temető. MFMÉ 2, 61.

  Lovász E. , 'Újabb adatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5-6. századi történetéhez. Az egerlövői temető ' (1984 ) 2 MFMÉ : 61 -.

  • Search Google Scholar
 • Meaney, A. L. 1981 Anglo-Saxon Amulets and Curing Stones. British Arch. Reports. British Ser. 96. London.

  Meaney A. L. , '', in British Arch. Reports. British Ser. , (1981 ) -.

 • Menghin, W. (Hrsg.) 2007 Merowingerzeit — Europa ohne Grenzen. Archäologie und Geschichte des 5. bis 8. Jahrhunderts. Berlin.

  Meaney A. L. , '', in Archäologie und Geschichte des 5. bis 8 , (2007 ) -.

 • Mesterházy, K. 2005 Derecske-Gimnázium. In: Gepidische Gräberfelder am Theißgebiet I. MonGermArchHung I, 61–62.

  Mesterházy K. , '', in Gepidische Gräberfelder am Theißgebiet I , (2005 ) -.

 • Müller, W. -Knaut, M. 1987 Heiden und Christen. Archäologische Funde zum frühen Christentum in Südwestdeutschland. Stuttgart.

  Knaut M. , '', in Archäologische Funde zum frühen Christentum in Südwestdeutschland , (1987 ) -.

 • Nagy, M. 2002 Synkretistische Elemente in der frühawarenzeitlichen Ornamentik. Zur Frage der awarenzeitlichen Variante des Motivs „Maske bzw. Menschengesicht zwischen zwei Tieren”. ZM 11, 151–178.

  Nagy M. , 'Synkretistische Elemente in der frühawarenzeitlichen Ornamentik. Zur Frage der awarenzeitlichen Variante des Motivs „Maske bzw. Menschengesicht zwischen zwei Tieren” ' (2002 ) 11 ZM : 151 -178.

  • Search Google Scholar
 • Neuffer-Müller, Chr. 1966 Ein Reihengräberfriedhof in Sontheim an der Brenz. Veröffentlichung des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart. Reihe A, Vor- und Frühgeschichte 11. Stuttgart.

  Neuffer-Müller Chr. , '', in Veröffentlichung des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart. Reihe A, Vor- und Frühgeschichte , (1966 ) -.

 • Pauli, L. 1978 Heidnisches und Christliches im frühmittelalterlichen Bayern. BVbl 43, 147–157.

  Pauli L. , 'Heidnisches und Christliches im frühmittelalterlichen Bayern ' (1978 ) 43 BVbl : 147 -157.

  • Search Google Scholar
 • Paulsen, P. -Schach-Dörges, H. 1978 Das alamannische Gräberfeld von Giengen an der Brenz. Forsch. und Ber. zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 10. Stuttgart.

  Schach-Dörges H. , '', in Forsch. und Ber. zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg , (1978 ) -.

 • Reitzenstein, D. von 1991 Privatreliquiare des frühen Mittelalters. Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar des Philipps Universität Marburg 35. Marburg.

  Reitzenstein D. , '', in Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar des Philipps Universität Marburg , (1991 ) -.

 • Renner, D. 1970 Die durchbrochenen Zierscheiben der Merowingerzeit. Mainz, 71–88.

  Renner D. , '', in Mainz , (1970 ) -.

 • Riemer, E. 2000 Romanische Grabfunde des 5.-8. Jahrhunderts in Italien. Internationale Archäologie 57. Rahden.

  Riemer E. , '', in Internationale Archäologie , (2000 ) -.

 • Roth, H. 1973 Die Ornamentik der Langobarden in Italien. Eine Untersuchung zur Stilentwicklung anhand der Grabfunde. Antiquitas 15. Bonn.

  Roth H. , '', in Antiquitas , (1973 ) -.

 • Salin, E. 1959 La Civilisation Mérovingienne d’après les sépultures, les textes et le laboratoire. IV. Les Croyances. Paris.

  Salin E. , '', in La Civilisation Mérovingienne d’après les sépultures, les textes et le laboratoire. IV. Les Croyances , (1959 ) -.

 • Schellhas, U. 1994 Amulettkapsel und Brustschmuck — Neue Beobachtungen zur rheinischen Frauenkleidung des 7. Jahrhunderts. MAZ 1, 73–155.

  Schellhas U. , 'Amulettkapsel und Brustschmuck — Neue Beobachtungen zur rheinischen Frauenkleidung des 7. Jahrhunderts ' (1994 ) 1 MAZ : 73 -155.

  • Search Google Scholar
 • Schülke, A. 1999 On Christianization and Gravefinds. EJA 2/1, 77–106.

  Schülke A. , 'On Christianization and Gravefinds ' (1999 ) 2 EJA : 77 -106.

 • Somogyi, P. 2008 Byzantinische Fundmüzen der Awarenzeit. Eine Bestandsaufnahme 1998–2007. AAC 42–43, 231–298.

  Somogyi P. , 'Byzantinische Fundmüzen der Awarenzeit. Eine Bestandsaufnahme 1998–2007 ' (2008 ) 42–43 AAC : 231 -298.

  • Search Google Scholar
 • Steuer, H. 2001 „Maske”. In: Reallexikon für Germanische Altertumskunde 19, 385–390.

  Steuer H. , '„Maske” ' (2001 ) 19 Reallexikon für Germanische Altertumskunde : 385 -390.

 • Stolpe, H. -Arne, T. J. 1912 Graffältet vid Vendel. Stockholm.

  Arne T. J. , '', in Graffältet vid Vendel , (1912 ) -.

 • Tóth, Á. B. 2006 Gepidische Siedlungen im Theißgebiet. MonGermArchHung 4. Budapest.

  Tóth Á. B. B. , '', in MonGermArchHung , (2006 ) -.

 • Vida, T. 1995 Frühmittelalterliche scheiben- und kugelförmige Amulettkapseln zwischen Kaukasus, Kastilien und Picardie. BRGK 76, 219–290.

  Vida T. , 'Frühmittelalterliche scheiben- und kugelförmige Amulettkapseln zwischen Kaukasus, Kastilien und Picardie ' (1995 ) 76 BRGK : 219 -290.

  • Search Google Scholar
 • 1999 Die awarenzeitliche Keramik I. VAH 8. Budapest.

 • 2002 Heidnische und christliche Elemente der awarenzeitlichen Glaubenswelt. Amulette in der Awarenzeit. ZM 2002, 179–209.

 • 2009 Herkunft und Funktion von Privatreliquiaren und Amulettkapseln in frühgeschichtlichen Europa. In: U. von Freeden -H. Frieringer -E. Wamers (Hrsg.): Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des religiösen im 1. Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Frankfurt, 261–280.

  Vida T. , '', in Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des religiösen im 1 , (2009 ) -.

 • 2013 Raumkonzepte der Awaren und Byzantiner und deren Auswirkungen im unteren und mittleren Donaubecken im 6.–7. Jahrhundert. In: Sv. Hansen - M. Meyer (Hrsg.): Parallele Raumkonzepte. Topoi. Berlin Studies of the Ancient World 16. Berlin-Boston, 307–323.

  Vida T. , '', in Parallele Raumkonzepte. Topoi , (2013 ) -.

 • Vielitz, K. 2003 Granatscheibenfibeln der Merowingerzeit. Europe médiévale 3. Montagnac.

  Vielitz K. , '', in Europe médiévale , (2003 ) -.

 • Wamers, E. 2008 Salins Stil II auf christlichen Gegenständen. Zur Ikonographie merowingerzeitlicher Kunst im 7. Jahrhundert. ZfAM 36, 33–72.

  Wamers E. , 'Salins Stil II auf christlichen Gegenständen. Zur Ikonographie merowingerzeitlicher Kunst im 7. Jahrhundert ' (2008 ) 36 ZfAM : 33 -72.

  • Search Google Scholar
 • Weidemann, M. 1977 Reliquie und Eulogie. Zur Begriffsbestimmung geweihter Gegenstände in der fränkischen Kirchenlehre des 6. Jahrhunderts. In: Die Ausgrabungen in St. Ulrich und Afra in Augsburg 1961–1968. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 23. München, 353–398.

  Weidemann M. , '', in Die Ausgrabungen in St. Ulrich und Afra in Augsburg 1961–1968. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 23 , (1977 ) -.

 • 1982 Kulturgeschichte der Merowingerzeit nach den Werken Gregors von Tours. M RGZ M 3.

 • Werner, J. 1950 Das alamannische Grab von Wittislingen. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 2. München.

  Werner J. , '', in Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 2 , (1950 ) -.

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2022 5 1 1
Feb 2022 3 0 0
Mar 2022 2 0 0
Apr 2022 0 0 0
May 2022 6 0 0
Jun 2022 3 0 0
Jul 2022 0 0 0