View More View Less
 • 1 Magyar Nemzeti Múzeum - Nemzeti Örökségvédelmi Központ II. sz. Regionális Iroda H-9700 Szombathely, Szófia u. 33-35 Bulgaria
 • | 2 Savaria Múzeum H-9700 Szombathely Kisfaludy S. u. 9 Bulgaria
Restricted access

Preceding the building of a residential community a rescue excavation was carried out east of Szombathely at Vép in 2005. The site provided finds and phenomena from distinct archaeological periods. One of the unearthed pit complexes, Feature 169 contained specific vessel fragments and three loaf-shaped idols (Brotlaibidole) which are subjects for the present study. These finds can be dated to the end of the Bz A2 period and possibly to the beginning of the Bz B1 period as well. The site is located in the supposed zone of interference at the river Rába and its tributaries in the Prealpine area, characterized by a blending of elements of the Mad’arovce and Věteřov Cultures of Aunjetitz origin, the Litzenkeramik and the early Tumulus Culture.

 • Bándi, G. 1974 Über den Ursprung und die historischen Beziehungen der Tonstempel der bronzezeitlichen Gruppen: Mad’arovce und Polada. PreAlp 10, 237–252.

  Bándi G. , 'Über den Ursprung und die historischen Beziehungen der Tonstempel der bronzezeitlichen Gruppen: Mad’arovce und Polada ' (1974 ) 10 PreAlp : 237 -252.

  • Search Google Scholar
 • Bánffy E. 1999 Újabb adatok a Nyugat-Dunántúl őskorának kereskedelmi és kulturális útvonalaihoz. Data to the trade and cultural routes of prehistoric Transdanubia. Savaria PA 24/3, 51–64.

  Bánffy E. , 'Újabb adatok a Nyugat-Dunántúl őskorának kereskedelmi és kulturális útvonalaihoz ' (1999 ) 24 Savaria PA : 51 -64.

  • Search Google Scholar
 • Bartelheim, M. 1998 Studien zur böhmischen Aunjetitzer Kultur — Chronologische und chorologische Untersuchungen. 1–2. UPA 46. Bonn.

  Bartelheim M. , '', in UPA , (1998 ) -.

 • Bartosiewicz, L. 1996 Bronze Age animal keeping in northwestern Transdanubia, Hungary. AMusP 6, 31–42.

  Bartosiewicz L. , 'Bronze Age animal keeping in northwestern Transdanubia, Hungary ' (1996 ) 6 AMusP : 31 -42.

  • Search Google Scholar
 • Békei L. 2007 Adatok a Nyugat-Dunántúl középső bronzkori történetéhez. Település Sárvár 84-es elkerülő 4. és 6/A lelőhelyén aunjetitzi, Věteřov-, gátai és kelet-alpi elemekkel, valamint litzendíszes kerámiával. Angaben zur mittelbronzezeitlichen Geschichte Westtransdanubiens. Siedlung mit Aunjetitz-, Věteřov-, Gátaund ostalpinen Elementen und Litzenkeramik auf den Fundorten 4 und 6/A am Umleitungsweg 84 bei Sárvár. Savaria 31/1, 7–140.

  Békei L. , 'Adatok a Nyugat-Dunántúl középső bronzkori történetéhez. Település Sárvár 84-es elkerülő 4. és 6/A lelőhelyén aunjetitzi, Věteřov-, gátai és kelet-alpi elemekkel, valamint litzendíszes kerámiával. Angaben zur mittelbronzezeitlichen Geschichte Westtransdanubiens. Siedlung mit Aunjetitz-, Věteřov-, Gátaund ostalpinen Elementen und Litzenkeramik auf den Fundorten 4 und 6/A am Umleitungsweg 84 bei Sárvár ' (2007 ) 31 Savaria : 7 -140.

  • Search Google Scholar
 • Benkovsky-Pivovarová, Z. 1977 Zum „Brotlaibidol” von Föllik, Gemeinde Großhöflein, Burgenland. Burgenländische Heimatblätter 39/1, 1–11.

  Benkovsky-Pivovarová Z. , 'Zum „Brotlaibidol” von Föllik, Gemeinde Großhöflein, Burgenland ' (1977 ) 39 Burgenländische Heimatblätter : 1 -11.

  • Search Google Scholar
 • 2006 Zur Věteřov-Kultur in Niederösterreich. ArchA 90, 179–189.

 • 2008 Zur bronzezeitlichen Siedlung Buhuberg in Waidendorf. ŠtZ 43, 23–41.

 • Benkovsky-Pivovarová, Z. -Gömöri, J. -Kaus, K. 1987 Grabfunde der Kultur mit Litzenkeramik in Ostösterreich und in Westungarn. ArchA 71, 19–28.

  Kaus K. , 'Grabfunde der Kultur mit Litzenkeramik in Ostösterreich und in Westungarn ' (1987 ) 71 ArchA : 19 -28.

  • Search Google Scholar
 • David, W. 2011 Aenigma — Der rätselhafte Code der Bronzezeit. „Brotlaibidole” als Medium europäischer Kommunikation von mehr als 3500 Jahren. Mitteilungen der Freunde der bayerischen Vor- und Frühgeschichte 130, 2–15.

  David W. , 'Aenigma — Der rätselhafte Code der Bronzezeit. „Brotlaibidole” als Medium europäischer Kommunikation von mehr als 3500 Jahren ' (2011 ) 130 Mitteilungen der Freunde der bayerischen Vor- und Frühgeschichte : 2 -15.

  • Search Google Scholar
 • Hänsel, B. 2009 Die Bronzezeit (2200-800 v. Chr.). In: Atlas der Vorgeschichte. Europa von den ersten Menschen bis Christi Geburt. Stuttgart, 108–149.

  Hänsel B. , '', in Atlas der Vorgeschichte. Europa von den ersten Menschen bis Christi Geburt. Stuttgart , (2009 ) -.

 • Ilon G. 1996 Régészeti adatok Csepreg és vidéke őstörténetéhez [Archäologische Daten zur Vorgeschichte von Csepreg und seiner Umgebung]. In: Dénes J. (szerk.): Tanulmányok Csepreg történetéből [Studien über die Geschichte von Csepreg]. HuCsepreg, 6–43.

  Ilon G. , '', in Tanulmányok Csepreg történetéből , (1996 ) -.

 • 2004 Szombathely őskori településtörténetének vázlata. Avagy a római kor előtt is volt élet. (Outline of the Prehistoric settlement of Szombathely, or life before the Roman Age). Szombathely.

 • 2010 A bronzkor emlékei a víztározó területén [Bronzezeitliche Denkmäler auf dem Gebiet der Stauanlage]. In: Ilon G. (szerk.): Víz előtti régészet. A lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó területén végzett régészeti feltárások [Archäologie vor der Flut. Auf dem Gebiet des Hochwaßerrückhaltebeckens durchgeführte archäologische Freilegungen]. K.Ö.SZ. Tudományos-népszerusítő füzetek 3. Budapest-Szombathely.

  Ilon G. , '', in Víz előtti régészet. A lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó területén végzett régészeti feltárások , (2010 ) -.

 • im Druck Bread idol from Ménfőcsanak. In: Kvaßay J. (szerk./ed.): Évkönyv és jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat/Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ 2010. évi feltárásairól / Field Service for Cultural Heritage/The National Heritage Protection Centre of the Hungarian National Museum 2010 Yearbook and Review of Archaeological Investigations. Budapest.

 • Ilon G. -Rasztovics J. 2000 Őskori lelőhelyek Vas megyében. Előmunkálatok Vas megye régészeti topográfiájához. Őskor I. Prehistoric sites in Vas County. Preparations for the archaeological topography of County Vas. Prehistory No. 1. In: Ilon G. (szerk.): Pannicvlvs Ser. B, No. 5. Szombathely, 145–235.

  Rasztovics J. , '', in Pannicvlvs Ser. B , (2000 ) -.

 • Ilon G. -Sümegi P. et al. 2011 Szombathely-Zanat késő urnamezős korú temetője, valamint a lelőhely más ős- és középkori emlékei. Természettudományos vizsgálatokkal kiegészítve. (The late Urnfield period cemetery from Szombathely- Zanat supplemented by an aßeßment of prehistoric and Medieval settlement features and interdisciplinary analyses). VIA Kulturális Örökségvédelmi Kismonográfiák / Monographia Minor in Cultural Heritage 2. Budapest.

  Sümegi P. , '', in VIA Kulturális Örökségvédelmi Kismonográfiák / Monographia Minor in Cultural Heritage , (2011 ) -.

 • Károlyi M. 1979–1980 Későbronzkori településnyomok Hegyfalu határában (A halomsíros kultúra újabb leletei Vas megyében). Spätbronzezeitliche Siedlungßpuren in der Nähe von Hegyfalu (Neuere Funde der Hügelgräberkultur im Komitat Vas). Savaria 13–14, 133–170.

  Károlyi M. , 'Későbronzkori településnyomok Hegyfalu határában ' (1979 ) 13–14 Savaria : 133 -170.

  • Search Google Scholar
 • 1998 Bronzkori kenyéridol Kenyeri községből. (Ein bronzezeitliches Brotlaibidol aus der Gemeinde Kenyeri). Savaria PA 23/3, 11–18.

 • Kiss, V. 2007 The Middle Bronze Age in the western part of Hungary (An overview). In: Tiefengraber, G. (Hrsg.): Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen. UPA 148. Bonn, 15–35.

  Kiss V. , '', in Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen , (2007 ) -.

 • 2011 The role of the Danube in the Early and Middle Bronze Age of the Carpathian Basin. In: Kovács, Gy.-Kulcsár, G. (eds): Ten Thousand years along the Danube. VAH XXVI, 211–239.

  Kiss V. , '', in Ten Thousand years along the Danube , (2011 ) -.

 • 2012a Middle Bronze Age encrusted pottery in western Hungary. VAH XXVII.

 • 2012b Central European and Southeastern Alpine Influences upon Western Transdanubia’s Early and Middle Bronze Age. In: Anreiter, P.-Bánffy, E.-Bartosiewicz, L.-Meid, W.-Metzner-Nebelsick, C. (eds): Archaeological, Cultural and Linguistic Heritage. Festschrift for Erzsébet Jerem in Honour of her 70th Birthday. Budapest, 321–335.

  Kiss V. , '', in Archaeological, Cultural and Linguistic Heritage. Festschrift for Erzsébet Jerem in Honour of her 70th Birthday , (2012 ) -.

 • Koós J. 2008 Bronzkori „kenyéridolok” a nagyrozvágyi telepről. (Bronzezeitliche „Brotlaibidole” aus der Siedlung von Nagyrozvágy). ComArchHung, 55–63.

  Koós J. , '', in ComArchHung , (2008 ) -.

 • Kovács, T. 1988 Die bronzezeitliche Siedlung von Süttő — Eine kurze Übersicht. SlA 36/1, 119–132.

  Kovács T. , 'Die bronzezeitliche Siedlung von Süttő — Eine kurze Übersicht ' (1988 ) 36 SlA : 119 -132.

  • Search Google Scholar
 • Kvassay J. -Kiss V. -Bondár M. 2004 Őskori és középkori település emlékei Zalaegerszeg-Ságod-Bekeháza lelőhelyen. (Prähistorische und mittelalterliche Siedlungsreste von Zalaegerszeg-Ságod-Bekeháza). ZM 13, 119–175.

  Bondár M. , 'Őskori és középkori település emlékei Zalaegerszeg-Ságod-Bekeháza lelőhelyen ' (2004 ) 13 ZM : 119 -175.

  • Search Google Scholar
 • Marton E. 1996 Agyagtárgyak a velemi Szent Vidről. (Potteries and objects made of clay in Velem St. Vid). AMusP 6, 249–263.

  Marton E. , 'Agyagtárgyak a velemi Szent Vidről ' (1996 ) 6 AMusP : 249 -263.

 • Neugebauer, J.-W. 1994 Bronzezeit in Ostösterreich. St. Pölten.

  Neugebauer J.-W. , '', in Bronzezeit in Ostösterreich , (1994 ) -.

 • Polgár P. 2006 Vép, Vasút út. In: Kisfaludi J. (szerk./ed.): Régészeti kutatások Magyarországon 2005 — Archaeological Investigations in Hungary 2005. Budapest, 335–336.

  Polgár P. , '', in Régészeti kutatások Magyarországon 2005 — Archaeological Investigations in Hungary 2005 , (2006 ) -.

 • Sandor-Chicideanu, M. 2003 Neue „Brotlaibidole” aus Ton aus dem Becken der Unteren Donau. In: Kacsó, C. (Hrsg.): Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten. Ehrensymposium für Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag. Baia Mare, 10.–13. Oktober 2001. Bibliotheca Marmatia 2. Baia Mare, 413–428.

  Sandor-Chicideanu M. , '', in Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten. Ehrensymposium für Alexandru Vulpe zum 70 , (2003 ) -.

 • Sherratt, A. 1993 What would a Bronze-Age world system look like? Relations between temperate Europe and the Mediterranean in later prehistory. JEA 1, 1–57.

  Sherratt A. , 'What would a Bronze-Age world system look like? Relations between temperate Europe and the Mediterranean in later prehistory ' (1993 ) 1 JEA : 1 -57.

  • Search Google Scholar
 • Stuchlík, S. 2003 Die Beziehungen Mährens zu den südöstlichen Gebieten am Anfang der Bronzezeit. In: Kacsó, C. (Hrsg.): Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten. Ehrensymposium für Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag. Baia Mare, 10.–13. Oktober 2001. Bibliotheca Marmatia 2. Baia Mare, 445–468.

  Stuchlík S. , '', in Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten. Ehrensymposium für Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag. Baia Mare, 10.–13. Oktober 2001 , (2003 ) -.

 • Trnka, G. 1982 „Brotlaibidole” aus Österreich. ArchA 66, 61–80.

  Trnka G. , '„Brotlaibidole” aus Österreich ' (1982 ) 66 ArchA : 61 -80.

 • 1992 Neues zu den „Brotlaibidolen”. In: Lippert, A.-Spindler, K. (Hrsg.): Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. UPA 8. Bonn, 615–622.

  Trnka G. , '', in Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck , (1992 ) -.

 • 2003 Neue frühbronzezeitliche Brotlaibidolfunde in Ostösterreich. In: Kacsó, C. (Hrsg.): Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten. Ehrensymposium für Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag. Baia Mare, 10.–13. Oktober 2001. Bibliotheca Marmatia 2. Baia Mare, 483–486.

  Trnka G. , '', in Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten. Ehrensymposium für Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag. Baia Mare, 10.–13. Oktober 2001 , (2003 ) -.

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2022 1 0 0
Mar 2022 4 0 0
Apr 2022 4 0 0
May 2022 1 0 0
Jun 2022 3 0 0
Jul 2022 0 0 0
Aug 2022 0 0 0