View More View Less
 • 1 H-8314 Vonyarcvashegy Szent Mihály domb u. 1 Magyarország
Restricted access

A gold hoard was discovered in 2005 on the Late Bronze Age hilltop settlement at Várvölgy. The hoard contained gold bands for adorning textiles, spirals and a pair of lockrings with passementerie decoration. An earlier gold hoard found in 1926 (Hoard 1) likewise contained passementerie adornments, some of which had most likely been lockrings. Passementerie jewellery first appeared in the Carpathian Basin, whence they spread to the neighbouring regions.

 • Armbruster, R. 2000 Goldschmiedekunst und Bronzetechnik. Studien zum Metallhandwerk der atlantischen Bronzezeit auf der Iberischen Halbinsel. Monographies instrumentum 15. Montagnac.

  Armbruster R. , '', in Goldschmiedekunst und Bronzetechnik. Studien zum Metallhandwerk der atlantischen Bronzezeit auf der Iberischen Halbinsel , (2000 ) -.

 • Barth, F. E. 1988/1989 Zum Goldscheibenfund von Óbuda. MAG 118/119, 155–162.

  Barth F. E. , 'Zum Goldscheibenfund von Óbuda ' (1988 ) 118 MAG : 155 -162.

 • Bóna I. 1960 Az oroszvári 4. női sír melldísze. Adatok a Közép-Duna-medence bronzkori viseletéhez II. (The Pectoral Ornament of the Female Grave 4 at Oroszvár). ArchÉrt 87, 198–205.

  Bóna I. , 'Az oroszvári 4. női sír melldísze. Adatok a Közép-Duna-medence bronzkori viseletéhez II ' (1960 ) 87 ArchÉrt : 198 -205.

  • Search Google Scholar
 • Bronzezeit 1992 Bronzezeit in Ungarn: Forschungen in Tell-Siedlungen am Donau und Theiß. Ausstellungskatalog. Hrsg. von W. Meier-Arendt. Frankfurt a. M. Brunn, W. A. von

  '', in Bronzezeit in Ungarn: Forschungen in Tell-Siedlungen am Donau und Theiß. Ausstellungskatalog , (1992 ) -.

 • 1968 Mitteldeutsche Hortfunde der jüngeren Bronzezeit. RGF 29.

 • Czajlik, Z. 1996 Ein spätbronzezeitliches Halbfertigprodukt: Der Gußkuchen. Eine Untersuchung anhand von Funden aus Westungarn. ArchA 80, 165–180.

  Czajlik Z. , 'Ein spätbronzezeitliches Halbfertigprodukt: Der Gußkuchen. Eine Untersuchung anhand von Funden aus Westungarn ' (1996 ) 80 ArchA : 165 -180.

  • Search Google Scholar
 • Darnay K. 1899 Sümegh vidékének őskora. ArchKözl 22, 5–85.

  Darnay K. , 'Sümegh vidékének őskora ' (1899 ) 22 ArchKözl : 5 -85.

 • Das prähistorische Gold Das prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren: Herkunft - Technologie - Funde II. Katalog/Tafeln. PA Supplementum 7.

 • De Marinis, R. -Guštin, M. 1975 Qualche considerazione sulla cronologia e diffusione delle fibula semilunate. PreAlp 11, 1–17.

  Guštin M. , 'Qualche considerazione sulla cronologia e diffusione delle fibula semilunate ' (1975 ) 11 PreAlp : 1 -17.

  • Search Google Scholar
 • Dornyay B. -Vigyázó J. 1934 A Balaton és környéke részletes kalauza. Budapest.

  Vigyázó J. , '', in A Balaton és környéke részletes kalauza , (1934 ) -.

 • Grömer, K. 2006 Textilien der Bronzezeit in Mitteleuropa. ArchA 90, 31–72.

  Grömer K. , 'Textilien der Bronzezeit in Mitteleuropa ' (2006 ) 90 ArchA : 31 -72.

 • 2012 Mumienbinden - Goldfäden - Leinenstoffe. Acta Carnuntina 2/1, 54–59.

 • Gruber, H. 2008 Schätze aus Gold. Die urnenfelderzeitlichen Depotfunde vom Arikogel und aus dem Koppental. In: FÖ Materialhefte, Reihe A, Sonderheft 6. Wien, 72–77.

  Gruber H. , '', in FÖ Materialhefte, Reihe A, Sonderheft 6 , (2008 ) -.

 • Hampel J. 1892 A bronzkor emlékei Magyarhonban II. Budapest.

  Hampel J. , '', in A bronzkor emlékei Magyarhonban II , (1892 ) -.

 • 1896 A bronzkor emlékei Magyarhonban III. Budapest.

 • Hänsel, A. -Hänsel, B. 1997 Gaben an die Götter. Schätze der Bronzezeit Europas. Bestandskatalog. Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz 4. Berlin.

  Hänsel B. , '', in Preußischer Kulturbesitz , (1997 ) -.

 • Hartmann, A. 1970 Prähistorische Goldfunde aus Europa. Sprektalanalystische Untersuchungen und deren Auswertung, Berlin.

  Hartmann A. , '', in Prähistorische Goldfunde aus Europa. Sprektalanalystische Untersuchungen und deren Auswertung , (1970 ) -.

 • Horváth T. -Kozák M. -Pető A. 2000 Újabb adatok a középső bronzkor kőiparához: Bölcske-Vörösgyír bronzkori tell-település kőanyagának komplex (petrográfiai, régészeti) feldolgozása (Neue Angaben über die Steinverarbeitung in der mittleren Bronzezeit: Die Aufarbeitung des Komplexes des Steinmaterials der bronzezeitlichen Hügelsiedlung von Bölcske-Vörösgyír - petrographisch-archäologisch). KEMMK 7, 221–2

  Pető A. , 'Újabb adatok a középső bronzkor kőiparához: Bölcske-Vörösgyír bronzkori tell-település kőanyagának komplex (petrográfiai, régészeti) feldolgozása ' (2000 ) 7 KEMMK : 221 -235.

  • Search Google Scholar
 • Ilon, G. 1998 Late Bronze Age Hoard from Szentkirályszabadja, Veszprém County, Hungary. SpecNova 12, 181–194.

  Ilon G. , 'Late Bronze Age Hoard from Szentkirályszabadja, Veszprém County, Hungary ' (1998 ) 12 SpecNova : 181 -194.

  • Search Google Scholar
 • Ilon G. -Költő L. 2000 Középső bronzkori emlékek a velemi Szent Vidről. Egy tolnanémedi típusú (VII. velemi?) kincslelet (Middle Bronze age artefacts from Szent Vid of Velem). KEMMK 7, 69–95.

  Költő L. , 'Középső bronzkori emlékek a velemi Szent Vidről. Egy tolnanémedi típusú (VII. velemi?) kincslelet ' (2000 ) 7 KEMMK : 69 -95.

  • Search Google Scholar
 • Jankovits, K. 1992 Spätbronzezeitliche Hügelgräber in der Bakony-Gegend I–II. ActaArchHung 44, 3–81, 261–343.

  Jankovits K. , 'Spätbronzezeitliche Hügelgräber in der Bakony-Gegend I–II ' (1992 ) 44 ActaArchHung : 3 -81.

  • Search Google Scholar
 • 2004 Egy eddig ismeretlen csüngőtípus a kurdi II. depotleletből (Ein unbekannter Anhängertyp aus dem Depotfund II von Kurd, Kom. Tolna). WMMÉ 26, 181–189.

 • Kárpáti K. 1896 A velemi bronzlelet. ArchÉrt 16, 295–304.

  Kárpáti K. , 'A velemi bronzlelet ' (1896 ) 16 ArchÉrt : 295 -304.

 • Kemenczei T. 1991 A pécskai (Pecica) második bronzlelet (Der zweite Depotfund von Pecica/Pécska). FolArch 42, 27–48.

  Kemenczei T. , 'A pécskai (Pecica) második bronzlelet ' (1991 ) 42 FolArch : 27 -48.

 • 1999a Spätbronzezeitliche Goldschatzfunde. In: T. Kovács -P. Raczky (Hrsg.): Prähistorische Goldschätze aus dem Ungarischen Nationalmuseum. Budapest, 63–79.

  Kemenczei T. , '', in Prähistorische Goldschätze aus dem Ungarischen Nationalmuseum , (1999 ) -.

 • 1999b Katalog der ausgestellten Funde. In: T. Kovács -P. Raczky (Hrsg.): Prähistorische Goldschätze aus dem Ungarischen Nationalmuseum. Budapest, 121–129.

  Kemenczei T. , '', in Prähistorische Goldschätze aus dem Ungarischen Nationalmuseum , (1999 ) -.

 • Kőszegi F. 1958 Az oroszvári bronzkori temető (The Bronze Age Cemetery at Oroszvár). FolArch 10, 43–59.

  Kőszegi F. , 'Az oroszvári bronzkori temető ' (1958 ) 10 FolArch : 43 -59.

 • László P. 1982 Várvölgy. In: Az 1981. év régészeti kutatásai. RégFüz I/35, 27.

  László P. , '', in Az 1981. év régészeti kutatásai , (1982 ) -.

 • Ložnjak Dizdar, D. 2009 Grobovi uglednica mlade faze kulture polja sa žamara u sjevernoj Hrvatskej. VAMZ 42, 157–182.

  Ložnjak Dizdar D. , 'Grobovi uglednica mlade faze kulture polja sa žamara u sjevernoj Hrvatskej ' (2009 ) 42 VAMZ : 157 -182.

  • Search Google Scholar
 • Márton L. 1907 A féregyházi őskori aranylelet. ArchÉrt 27, 57–68.

  Márton L. , 'A féregyházi őskori aranylelet ' (1907 ) 27 ArchÉrt : 57 -68.

 • 1911 A magyarhoni fibulák osztályozása. ArchÉrt 31, 329–352.

 • Miske K. 1907 A Velem Szt. vidi őstelep I. A harácsolt leletek leírása. Wien.

  Miske K. , '', in A Velem Szt. vidi őstelep I. A harácsolt leletek leírása , (1907 ) -.

 • Mozsolics, A. 1950 Der Goldfund von Velem-Szentvid. Ein Beitrag zur Metallkunst der älteren Hallstattzeit. Praehistorica 1. Basel.

  Mozsolics A. , '', in Der Goldfund von Velem-Szentvid. Ein Beitrag zur Metallkunst der älteren Hallstattzeit , (1950 ) -.

 • 1973 Bronze- und Goldfunde des Karpatenbeckens. Depothorizonte von Forró und Ópályi. Budapest.

 • 1981 Der Goldfund von Várvölgy-Felsőzsid. In: Studien zur Bronzezeit. Festschrift für Wilhelm Albert von Brunn. Mainz, 299–308.

 • 1985 Bronzefunde aus Ungarn. Depotfundhorizont von Aranyos, Kurd und Gyermely. Budapest.

 • MRT 1 1966 Bakay K.-Kalicz N.-Sági K.: Veszprém megye régészeti topográfiája. A keszthelyi és tapolcai járás. Magyarország régészeti topográfiája 1. Budapest.

  '', in Magyarország régészeti topográfiája , (1966 ) -.

 • Müller R. 1972 A pötrétei későbronzkori kincslelet (Der spätbronzezeitliche Schatzfund von Pötréte). VMMK 11, 59–74.

  Müller R. , 'A pötrétei későbronzkori kincslelet ' (1972 ) 11 VMMK : 59 -74.

 • 2006a Várvölgy-Nagy-Lázhegy késő bronzkori földvár kutatása (Die Erforschung des spätbronzezeitlichen Burgwalles von Várvölgy-Nagy-Lázhegy). In: Kovács Gy. -Miklós Zs. (szerk.): „Gondolják, látják az várnak nagy voltát...” Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére. Budapest, 227–236.

  Müller R. , '', in „Gondolják, látják az várnak nagy voltát...” Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére , (2006 ) -.

 • 2006b A Várvölgy-Nagy-Lázhegyen feltárt késő bronzkori magaslati teleprészlet szerkezete (Die Struktur des in Várvölgy am Nagy-Lázhegy erschlossenen spätbronzezeitlichen Höhensiedlungsdetails). ZM 15, 189–201.

 • 2007 Késő bronzkori magaslati település kutatása Várvölgy, Nagyláz-hegyen (2003–2006) (Investigation of a hill settlement from the Late Bronze Age at Várvölgy, Nagyláz-hegy). RégKut 2006, 5–26.

 • 2012 Késő bronzkori, aranyszalaggal díszített textíliák (Spätbronzezeitliche, mit Goldbändern verzierte Textilien). Archeometriai Műhely 2012/2, 117–122.

 • Nagy M.-Ilon G. -Révész J. 2008 „KINCS”. A velemi Szent Vid-hegy bronzkori kincsei. Kőszeg

  Révész J. , '', in „KINCS”. A velemi Szent Vid-hegy bronzkori kincsei , (2008 ) -.

 • Nováki, Gy. 1964 Zur Frage der sogenannten „Brandwälle” in Ungarn. ActaArchHung 16, 99–149.

  Nováki Gy. , 'Zur Frage der sogenannten „Brandwälle” in Ungarn ' (1964 ) 16 ActaArchHung : 99 -149.

  • Search Google Scholar
 • 1979 Ő skori és középkori várak a bakonyi Kesellő- és Zöröghegyen (Vorgeschichtliche und mittelalterliche Erdfesten im Cuha-Tal im Bakonywald). VMMK 14, 75–122.

 • Nováki Gy. -Skerletz I. 1991 Várvölgy-Kis-Láz-hegy késő bronzkori földvára (Das spätbronzezeitliche Burgwall von Várvölgy-Kis-Láz-Berg). ZM 3, 155–162.

  Skerletz I. , 'Várvölgy-Kis-Láz-hegy késő bronzkori földvára ' (1991 ) 3 ZM : 155 -162.

  • Search Google Scholar
 • Pabst, S. 2011 Die großräumige Ausbreitung der Brillenfibeln am Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit - Kommunikationswege und soziale Hintergründe. In: U. L. Dietz -A. Jockenhövel (Hrsg.): Bronzen im Spannungsfeld zwischen praktischer Nutzung und symbolischer Bedeutung. PBF XX/13. Stuttgart, 199–234.

  Pabst S. , '', in Bronzen im Spannungsfeld zwischen praktischer Nutzung und symbolischer Bedeutung , (2011 ) -.

 • Patay, P. 1990 Die Bronzegefäße in Ungarn. PBF II /10.

  Patay P. , '', in PBF , (1990 ) -.

 • Patek, E. 1968 Die Urnenfelderkultur in Transdanubien. ArchHung 44. Budapest.

  Patek E. , '', in ArchHung , (1968 ) -.

 • Petánovics K. 2005 Régészet és néprajz - költészet és valóság (Archaeology and Ethnography - Poetry and Reality). ZM 14, 299–310.

  Petánovics K. , 'Régészet és néprajz - költészet és valóság ' (2005 ) 14 ZM : 299 -310.

  • Search Google Scholar
 • Pittioni, R. 1952 Der Goldfund von Rothengrub (NÖ) und seine wirtschaftsgeschichtliche Verankerung. ArchA 11, 89–99.

  Pittioni R. , 'Der Goldfund von Rothengrub (NÖ) und seine wirtschaftsgeschichtliche Verankerung ' (1952 ) 11 ArchA : 89 -99.

  • Search Google Scholar
 • Pulszky F. 1881 Aranylelet. ArchÉrt 1, 133–136.

  Pulszky F. , 'Aranylelet ' (1881 ) 1 ArchÉrt : 133 -136.

 • Radnóti A. -Gerő L. 1952 A Balaton régészeti és történeti emlékei. Budapest.

  Gerő L. , '', in A Balaton régészeti és történeti emlékei , (1952 ) -.

 • Regenye J. 2003 Bronzkori lakoma. In: Tóth G. P.-Schleicher V. (szerk.): Térjünk a tárgyra! Veszprém, 86–87.

  Regenye J. , '', in Térjünk a tárgyra! Veszprém , (2003 ) -.

 • Sipos E. 2003 Fémfonallal díszített textiltöredék Heténypusztáról. Ókor 2, 4. szám, 47–50.

  Sipos E. , 'Fémfonallal díszített textiltöredék Heténypusztáról ' (2003 ) 2 Ókor : 47 -50.

  • Search Google Scholar
 • Tompa F. 1928 Újabb szerzemények a Nemzeti Múzeum őskori gyűjteményében. ArchÉrt 42, 202–207.

  Tompa F. , 'Újabb szerzemények a Nemzeti Múzeum őskori gyűjteményében ' (1928 ) 42 ArchÉrt : 202 -207.

  • Search Google Scholar
 • 1937 Adatok az őskori aranykereskedelemhez. ArchÉrt 50, 49–56.

 • 1942 Őskor. In: Tompa F.-Alföldi A.-Nagy L.: Budapest története I. Budapest az ókorban. Budapest, 1–134.

  Tompa F. , '', in Budapest története I. Budapest az ókorban , (1942 ) -.

 • Trogmayer, O. 1975 Das bronzezeitliche Gräberfeld bei Tápé. FontesArchHung. Budapest.

  Trogmayer O. , '', in FontesArchHung , (1975 ) -.

 • Varga M. 1986 Várvölgy földrajzi nevei. In: Balogh L.-Ördögh F. (szerk.): Zala megye földrajzi nevei II. A keszthelyi járás. ZGy 42, 46–52.

  Varga M. , '', in Zala megye földrajzi nevei II. A keszthelyi járás , (1986 ) -.

 • Windholz-Konrad, M. 2003 Funde entlang der Traun zwischen Ödensee und Hallstätter See. FÖ Materialhefte Reihe A, 13.

  Windholz-Konrad M. , '', in FÖ Materialhefte Reihe A , (2003 ) -.

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2022 15 0 0
Mar 2022 25 0 1
Apr 2022 11 0 1
May 2022 10 0 0
Jun 2022 7 0 0
Jul 2022 3 0 0
Aug 2022 1 0 0