Author:
Tibor Kemenczei Magyar Nemzeti Múzeum 1370 Budapest Pf. 364 Magyarország

Search for other papers by Tibor Kemenczei in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

The study discusses the research history of the Copper Age gold hoard found at Csepin (Čepin), the Hallstatt period anthropomorphic bronze pendants brought to light at Koszeg and the Celtic iron sword discovered at Hatvan-Boldog. The earlier erroneous opinions published in the archaeological literature are reviewed and corrected in the light of the data contained in the inventory books of the Hungarian National Museum.

 • Bóna I. 1986 Javarézkori aranyleleteinkről. Fejezetek a magyar ősrégészet múlt századi — század eleji történetéről (Über Goldfunde aus der Hochkupferzeit). VMMK 18, 21–81.

  Bóna I. , 'Javarézkori aranyleleteinkről. Fejezetek a magyar ősrégészet múlt századi — század eleji történetéről ' (1986 ) 18 VMMK : 21 -81 .

  • Search Google Scholar
 • 1993a Késő vaskor. In: Cservenyák L. (szerk.): Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája 1. Nyíregyháza, 95–97.

  Bóna I. , '', in Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája 1. Nyíregyháza , (1993 ) -.

 • 1993b A hunok és nagy királyaik. Budapest.

 • Csallány D. 1958 Hamvasztásos és csontvázas hun temetkezések a Felső-Tisza vidékén (Die hunnenzeitlichen Brand- und Skelettgräber in den Gebieten am oberen Lauf der Theiß). HOMÉ 2, 83–100.

  Csallány D. , 'Hamvasztásos és csontvázas hun temetkezések a Felső-Tisza vidékén ' (1958 ) 2 HOMÉ : 83 -100 .

  • Search Google Scholar
 • Garam, É. 1993 Katalog der awarenzeitlichen Goldgegenstände und der Fundstücke aus den Fürstengräbern im Ungarischen Nationalmuseum. Catalogi Musei Nationalis Hungarici Ser. Arch. I. Budapest.

  Garam , '', in Catalogi Musei Nationalis Hungarici Ser. Arch. I , (1993 ) -.

 • Gerelyes I. 1992 Az ötvös gyűjtemény. Kincsleletek. In: MNM, 196–197.

  Gerelyes I. , '', in MNM , (1992 ) -.

 • Hampel J. 1881 A N. múzeumi érem és régiségtár 1881-ben (május-deczember). ArchÉrt 1, 279.

  Hampel J. , 'A N. múzeumi érem és régiségtár 1881-ben (május-deczember) ' (1881 ) 1 ArchÉrt : 279 -.

  • Search Google Scholar
 • 1892 A bronzkor emlékei Magyarországon 2. Budapest.

 • Hunyady I. 1942, 1944 Kelták a Kárpát-medencében (Die Kelten im Karpatenbecken). DissPann II/18. Budapest.

  Hunyady I. , '', in DissPann II/18 , (1942 ) -.

 • 1957 A kelták a Kárpát-medencében. Leletanyag. RégFüz Ser. I. 2. Budapest.

 • Ilon G. -Költő L. 2000 Középső bronzkori emlékek a velemi Szentvidről (Middle Bronze Age artifacts from Szent Vid of Velem). KEMMK 7, 69–75.

  Költő L. , 'Középső bronzkori emlékek a velemi Szentvidről ' (2000 ) 7 KEMMK : 69 -75 .

  • Search Google Scholar
 • Jósa A. 1915 Á satások a gávai Katóhalmon és környékén. ArchÉrt 35, 197–210

  Jósa A. , 'Á satások a gávai Katóhalmon és környékén ' (1915 ) 35 ArchÉrt : 197 -210 .

  • Search Google Scholar
 • Kiss V. 2000 A mészbetétes kerámia kultúrája kapcsolatai a Kárpát-medence nyugati területeivel, a közép-európai kultúrákkal a középső bronzkorban (Die Beziehungen der Kultur der inkrustierten Keramik zu den westlichen Gebieten und zur mitteleuropäischen Kultur in der mittleren Bronzezeit). KEMMK 7, 15–55.

  Kiss V. , 'A mészbetétes kerámia kultúrája kapcsolatai a Kárpát-medence nyugati területeivel, a közép-európai kultúrákkal a középső bronzkorban ' (2000 ) 7 KEMMK : 15 -55 .

  • Search Google Scholar
 • H. Kolba, J. 2004 Liturgische Goldschmiedearbeiten im Ungarischen Nationalmuseum. Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Series mediaevalis et moderna 1. Budapest.

  H. Kolba J. , '', in Catalogi Musei Nationalis Hungarici , (2004 ) -.

 • Kovács, T. 1988–1989 A Bronz Age and an Iron Age hoard from Kiskőszeg (Battina, Yugoslavia) — A kiskőszegi (Battina) bronzkori és kora vaskori ékszerlelet. Savaria PA 24/3, 23–31.

  Kovács T. , 'A Bronz Age and an Iron Age hoard from Kiskőszeg (Battina, Yugoslavia) ' (1988 ) 24 Savaria PA : 23 -31 .

  • Search Google Scholar
 • Kovács T. -Raczky P. (szerk.) 2000 A Magyar Nemzeti Múzeum őskori aranykincsei. Budapest.

  '', in A Magyar Nemzeti Múzeum őskori aranykincsei , (2000 ) -.

 • Lovag Zs. 1992 A székesfehérvári királysír. In: MNM, 50.

  Lovag Zs. , '', in MNM , (1992 ) -.

 • 1999 Mittelalterliche Bronzegegenstände des Ungarischen Nationalmuseum. Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Series Archaeologica III. Budapest.

 • Lubšina Tušek, M. -Kavur, B. 2009 A sword between the Celtic warriors grave from Srednica in north-eastern Slovenia. In: Tiefengraber, G.-Kavur, B.-Gaspari, A. (eds): Keltške študija II: Papers in honour of Mitja Guštin. Montagnac, 125–142.

  Kavur B. , '', in Keltške študija II: Papers in honour of Mitja Guštin. Montagnac , (2009 ) -.

 • Makkay J. 1983–1984 Rézkori aranykorongok a későbbi Pannonia provincia területéről. Savaria 17–18, 91–121.

  Makkay J. , 'Rézkori aranykorongok a későbbi Pannonia provincia területéről ' (1983 ) 17–18 Savaria : 91 -121 .

  • Search Google Scholar
 • 1985 Copper Age Gold Discs on the Territory of the later Pannonia Province. ComArchHung, 5–25.

 • 1989 Pannonia vagy Dácia? (Pannonien oder Dakien?) VTT, 73–84.

 • Márton L. 1933 A korai La Tène kultúra Magyarországon (Die Frühlatènezeit in Ungarn). ArchHung 11. Budapest.

  Márton L. , '', in ArchHung , (1933 ) -.

 • 1933–1934 A korai La Tène sírok leletanyaga (Das Fundinventar der Frühlatènegräber). DolgSzeg 9–10, 93–165.

 • Mezei A. 1889 Budapest általános czim- és lakjegyzéke. Budapest.

  Mezei A. , '', in Budapest általános czim- és lakjegyzéke , (1889 ) -.

 • MNM 1992 Magyar Nemzeti Múzeum. Szerk.: Fodor I. Budapest.

  '', in Magyar Nemzeti Múzeum , (1992 ) -.

 • Mozsolics, A. 1955 Neuere hallstattzeitliche Helmfunde aus Ungarn. ActaArchHung 5, 35–54.

  Mozsolics A. , 'Neuere hallstattzeitliche Helmfunde aus Ungarn ' (1955 ) 5 ActaArchHung : 35 -54 .

  • Search Google Scholar
 • 1973 Bronze- und Goldfunde des Karpatenbeckens. Budapest.

 • 1974 Fälschungen von prähistorischen Goldschalen und Schmuckgegenständen. PZ 49, 218–220.

 • Pallós L. 2002 É remtár. In: Pintér J. (szerk.): A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Budapest, 223–275.

  Pallós L. , '', in A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei , (2002 ) -.

 • Párducz M. 1944 A szarmatakor emlékei Magyarországon. ArchHung 28.

  Párducz M. , '', in ArchHung , (1944 ) -.

 • F. Petres, É.-Szabó, M. 1985 Bemerkungen zum sogenannten „Hatvan-Boldog” Schwerttyp. ARegia 22, 87–96.

  Szabó M. , 'Bemerkungen zum sogenannten „Hatvan-Boldog” Schwerttyp ' (1985 ) 22 ARegia : 87 -96 .

  • Search Google Scholar
 • Pósta B. 1895 Á satások a gávai Katóhalmon és környékén. ArchÉrt 15, 1–26.

  Pósta B. , 'Á satások a gávai Katóhalmon és környékén ' (1895 ) 15 ArchÉrt : 1 -26 .

  • Search Google Scholar
 • Rustoiu, A. 2012 The Celts and Indigenous Populations from the Southern Carpathian Basin. Intercommunity Communication Strategies. In: Berecki, S. (ed.): Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin. Tîrgu Mures, 357–390.

  Rustoiu A. , '', in Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , (2012 ) -.

 • Stöllner, T. 1998 Grab 102 von Dürrnberg bei Hallein. Bemerkungen zu den Dürrnberger Kriegergräbern der Frühlatènezeit. Germania 76, 59–168.

  Stöllner T. , 'Grab 102 von Dürrnberg bei Hallein. Bemerkungen zu den Dürrnberger Kriegergräbern der Frühlatènezeit ' (1998 ) 76 Germania : 59 -168 .

  • Search Google Scholar
 • Szabó, M. -Petres, É. F. 1992 Decorated Weapons of the La Tène Iron Age in the Carpathian Basin. Budapest.

  Petres É. F. F. , '', in Decorated Weapons of the La Tène Iron Age in the Carpathian Basin , (1992 ) -.

 • Tóth, E. 1979 Goldringe. Römische Gold- und Silbergegenstände mit Inschriften im Ungarischen Nationalmuseum. FolArch 30, 157–184.

  Tóth E. , 'Goldringe. Römische Gold- und Silbergegenstände mit Inschriften im Ungarischen Nationalmuseum ' (1979 ) 30 FolArch : 157 -184 .

  • Search Google Scholar
 • Warneke, Th. F. 1999 Hallstatt- und frühlatènezeitlicher Anhängerschmuck. Rahden/Westf.

  Warneke Th. F. , '', in Hallstatt- und frühlatènezeitlicher Anhängerschmuck , (1999 ) -.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)