Authors:
Gyöngyi Kovács MTA BTK Régészeti Intézet 1014 Budapest Úri u. 49 Magyarország

Search for other papers by Gyöngyi Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Márton Rózsás Dráva Múzeum 7570 Barcs Széchenyi u. 22 Magyarország

Search for other papers by Márton Rózsás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

The study analyses Ottoman clay tobacco pipes from the River Drava region (Barcs, Babócsa, Szigetvár). Some are stray finds, but many of those from Barcs are from the Ottoman palisaded stronghold there, from its Ottoman layer. The study fills a gap in the literature in that it presents hitherto unpublished pipe finds from this region. The goal of the research was to establish whether in addition to characteristics that were uniform countrywide, regional features, too, could be pointed out, and whether there were links between pieces which permitted the hypothesising of common workshops or trade routes. In the background of the similarities, waterborne trade conducted along the Drava and Danube rivers may be considered important, but other factors, too, may have had a role, e.g. various population movements and also redeployments of soldiers. In the light of the written data, Szigetvár had a workshop which produced clay tobacco pipes; kindred finds from the region can, perhaps, be brought into connection with this workshop.

 • Bajcsavár 2002 Weitschawar-Bajcsa-V ár. Egy stájer erődítmény Magyarországon a 16. század második felében. Szerk.: Kovács Gy. Zalaegerszeg. (See also: Auf Sand gebaut. Weitschawar/Bajcsa-Vár, eine steirische Festung in Ungarn. Hrsg.: Berner, B.-Kramer, D.-Pickl, O. Graz 2005.)

  Bajcsavár , '', in Weitschawar-Bajcsa-V ár. Egy stájer erődítmény Magyarországon a 16. század második felében , (2002 ) -.

 • Bekić, L. 2010 A brief introduction to clay pipe finds in Croatia with special attention to local pipes found at Fort Čanjevo in the Kalnik Hills. JAIP 3, 113–119.

  Bekić L. , 'A brief introduction to clay pipe finds in Croatia with special attention to local pipes found at Fort Čanjevo in the Kalnik Hills ' (2010 ) 3 JAIP : 113 -119 .

  • Search Google Scholar
 • Bikić, V. 2003 Gradska keramika Beograda (16–17. vek) (Belgrade Ceramics in the 16th–17th Century). Beograd.

  Bikić V. , '', in Gradska keramika Beograda (16–17. vek) , (2003 ) -.

 • 2012 Tobacco pipes from the Belgrade Fortress: Context and chronology. JAIP 5, 1–8.

 • Biliaieva, S. 2010 The collection of Ottoman pipes from archaeological investigations in the north Black Sea area of the Ukraine. JAIP 3, 97–111.

  Biliaieva S. , 'The collection of Ottoman pipes from archaeological investigations in the north Black Sea area of the Ukraine ' (2010 ) 3 JAIP : 97 -111 .

  • Search Google Scholar
 • Dávid G. 2006 Török közigazgatás a városban. In: Bősze S.-Ravazdi L.-Szita L. (szerk.): Szigetvár története. Szigetvár, 109–127.

  Dávid G. , '', in Szigetvár története , (2006 ) -.

 • Fehér G., ifj. 1959 A pécsi Janus Pannonius Múzeum hódoltságkori török emlékei (Denkmäler aus der Zeit der türkischen Unterwerfung im Janus Pannonius Museum in Pécs). JPMÉ 1959, 103–151, I–XII. tábla.

  Fehér G. , 'A pécsi Janus Pannonius Múzeum hódoltságkori török emlékei (Denkmäler aus der Zeit der türkischen Unterwerfung im Janus Pannonius Museum in Pécs) ' (1959 ) 1959 JPMÉ : 103 -151 .

  • Search Google Scholar
 • Gaál A. 1985 Török palánkvárak a Buda-eszéki út Tolna megyei szakaszán. In: Bodó S.-Szabó J. (szerk.): Magyar és török végvárak 1663–1684. Studia Agriensia 5. Eger, 185–197. (English version: Turkish Palisades on the Tolna-county Stretch of the Buda-to-Eszék Road. OpHung 3, 2003, 105–108.)

  Gaál A. , '', in Magyar és török végvárak 1663–1684 , (1985 ) -.

 • 2004 Hódoltságkori cseréppipák a Wosinsky Mór Múzeum gyűjteményében (Irdene Pfeifen aus der Zeit der Türkenherrschaft in der Sammlung des Wosinsky Mór Museums). WMMÉ 26, 259–295, I–IV. tábla. (English version: Pipes from the time of the Turkish occupation in the collection of Wosinsky Mór Museum. JAIP 3 (2010) 33–52.)

 • Haider E. 2000 A dohányzás elterjedése. A dohányzás elterjedése Magyarországon. English version: The Spread of Tobacco Smoking. The Spread of Tobacco Smoking in Hungary. In: A magyar pipa / Hungarian pipe 2000, 20–24.

  Haider E. , '', in A magyar pipa története — A magyar történelem a pipákon , (2000 ) -.

 • Haider E. -Szabó T. A. 2004 Dohányzás. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. II. Főszerk.: Kőszeghy P. Budapest, 213–220.

  -Szabó T. A. , '', in Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. II , (2004 ) -.

 • Hancz E. -Varga Sz. 2013 Pécs mindennapjai a török félhold alatt. Pécs.

  Varga Sz. , '', in Pécs mindennapjai a török félhold alatt , (2013 ) -.

 • Hayes, J. W. 1992 Excavations at Saraçhane in Istanbul. II. The Pottery. Princeton, New Yersey.

  Hayes J. W. , '', in Excavations at Saraçhane in Istanbul. II. The Pottery , (1992 ) -.

 • Hegyi K. 2006 A török végvár. In: Bősze S.-Ravazdi L.-Szita L. (szerk.): Szigetvár története. Szigetvár, 93–108.

  Hegyi K. , '', in Szigetvár története , (2006 ) -.

 • 2007 A török hódoltság várai és várkatonasága I–III. Budapest.

 • Holl, I. 2005 Fundkomplexe des 15.–17. Jahrhunderts aus dem Burgpalast von Buda. VAH 17. Budapest.

  Holl I. , '', in VAH , (2005 ) -.

 • Kondorosy Sz. 2007a Cseréppipák az esztergomi várból I. (Clay Pipes from Esztergom Castle). ComArchHung, 305–330.

  Kondorosy Sz. , '', in ComArchHung , (2007 ) -.

 • 2007b Cseréppipák a budai Felső Vízivárosból (Tonpfeifen aus Buda-Víziváros). BudRég 41, 249–280.

 • 2008 A szegedi vár pipái I. (The Pipes of Szeged Castle). MFMÉ-StudEthn 6, 331–364.

 • 2010 Clay pipes in eighteenth-century Hungary. JAIP 3, 13–19.

 • Kovács B. 1963 A Dobó István Vármúzeum cseréppipái (Tonpfeifen im Dobó István Burgmuseum). EMÉ 1, 235–262.

  Kovács B. , 'A Dobó István Vármúzeum cseréppipái ' (1963 ) 1 EMÉ : 235 -262 .

 • Kovács Gy. 1998 A barcsi török palánkvár kerámialeletei (The Ceramic Finds from the Turkish Palisade Fort at Barcs). ComArchHung, 155–180.

  Kovács Gy. , '', in ComArchHung , (1998 ) -.

 • 2004 Cseréppipák a 17–18. századból (Pipe Collection from the 17th–18th Centuries). BudRég 38, 121–131.

 • Kovács Gy.-Rózsás M. 2010 A barcsi török vár és környéke. Újabb kutatások, 1999–2009 (The Ottoman-Turkish Castle at Barcs and its surroundings. New research, 1999–2009). In: Benkő E.-Kovács Gy. (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon (Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary). II. Budapest, 621–642.

  Rózsás M. , '', in A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon , (2010 ) -.

 • Kováts V. 1966 Sziget várának kutatástörténetéhez (Zur Forschungsgeschichte der Festung Sziget). JPMÉ 1966, 207–255.

  Kováts V. , 'Sziget várának kutatástörténetéhez ' (1966 ) 1966 JPMÉ : 207 -255 .

  • Search Google Scholar
 • Magyar K. 2002 Babócsa-Nárciszos. Török hódoltság kori települések régészeti emlékei. OpHung 3, 91–98. (English version: Babócsa-Nárciszos: A Settlement from the Ottoman Ages. OpHung 3, 2003, 97–104.)

  Magyar K. , 'Babócsa-Nárciszos. Török hódoltság kori települések régészeti emlékei ' (2002 ) 3 OpHung : 91 -98 .

  • Search Google Scholar
 • A magyar pipa / Hungarian pipe 2000 Haider E.-Orgona A.-Ridovics A. (szerk./eds): A magyar pipa története — A magyar történelem a pipákon / English version: The History of the Hungarian Pipemaker’s Craft — Hungarian History through the Pipemaker’s Art. Budapest.

  '', in A magyar pipa története — A magyar történelem a pipákon , (2000 ) -.

 • Méri I. 1988 A kanizsai várásatás. Vázlat a kanizsai vár és város történetének kutatásához (Ausgrabungen auf dem befestigten Schloss Kanizsa). Kiadásra előkészítette: Kovalovszki J. Budapest.

  Méri I. , '', in A kanizsai várásatás. Vázlat a kanizsai vár és város történetének kutatásához , (1988 ) -.

 • Molnár I. 1988 Szigetvár a török uralom alatt. In: Szigetvári kis helytörténet. Összeállította: Molnár I. A Szigetvári Várbaráti Kör Kiadványai 15. Szigetvár, 20–27.

  Molnár I. , '', in Szigetvári kis helytörténet , (1988 ) -.

 • Pálffy G. 2010 A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Budapest. (See also: The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century. East European Monographs No. DCCXXXV. New York 2009.)

  Pálffy G. , '', in A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században , (2010 ) -.

 • Radić, M. -Bojčić, Z. 2004 Sredjovjekovni grad Ružica. Osijek.

  Bojčić Z. , '', in Sredjovjekovni grad Ružica , (2004 ) -.

 • Stančeva, M. 1972 Kolekcijata ot luli viv Varnenskija Muzej (La collection de pipes du Musée de Varna). INM Varna 8 (23), 81–99.

  Stančeva M. , 'Kolekcijata ot luli viv Varnenskija Muzej ' (1972 ) 8 INM Varna : 81 -99 .

  • Search Google Scholar
 • Tomka G. 2000 Pipatípusok. Régészeti feltárásokból származó XVII–XVIII. századi cseréppipák. English version: Pipe types. Excavated pipes from the 16th century to the 18th century in Hungary. In: A magyar pipa / Hungarian pipe 2000, 25–32.

  Tomka G. , '', in A magyar pipa története — A magyar történelem a pipákon , (2000 ) -.

 • 2002 Findzsák, pipák, szürke korsók. Borsodi végvárak kerámialeleteinek török kapcsolatai. OpHung 3, 299–308. (English version: Finjans, Pipes, Grey Jugs. “Turkish” Objects in the Hungarian Fortresses of Borsod County. OpHung 3, 2003, 311–320.)

 • 2010 Clay pipes in Hungary from the seventeenth century: Ten years on. JAIP 3, 1–11.

 • Varga E. 2010 Clay pipes from Eger Castle. JAIP 3, 21–31.

  Varga E. , 'Clay pipes from Eger Castle ' (2010 ) 3 JAIP : 21 -31 .

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)