View More View Less
 • 1 MTA BTK Régészeti Intézet 1014 Budapest Úri u. 49 Magyarország
 • 2 Dráva Múzeum 7570 Barcs Széchenyi u. 22 Magyarország

The study analyses Ottoman clay tobacco pipes from the River Drava region (Barcs, Babócsa, Szigetvár). Some are stray finds, but many of those from Barcs are from the Ottoman palisaded stronghold there, from its Ottoman layer. The study fills a gap in the literature in that it presents hitherto unpublished pipe finds from this region. The goal of the research was to establish whether in addition to characteristics that were uniform countrywide, regional features, too, could be pointed out, and whether there were links between pieces which permitted the hypothesising of common workshops or trade routes. In the background of the similarities, waterborne trade conducted along the Drava and Danube rivers may be considered important, but other factors, too, may have had a role, e.g. various population movements and also redeployments of soldiers. In the light of the written data, Szigetvár had a workshop which produced clay tobacco pipes; kindred finds from the region can, perhaps, be brought into connection with this workshop.

 • Bajcsavár 2002 Weitschawar-Bajcsa-V ár. Egy stájer erődítmény Magyarországon a 16. század második felében. Szerk.: Kovács Gy. Zalaegerszeg. (See also: Auf Sand gebaut. Weitschawar/Bajcsa-Vár, eine steirische Festung in Ungarn. Hrsg.: Berner, B.-Kramer, D.-Pickl, O. Graz 2005.)

  Bajcsavár , '', in Weitschawar-Bajcsa-V ár. Egy stájer erődítmény Magyarországon a 16. század második felében , (2002 ) -.

 • Bekić, L. 2010 A brief introduction to clay pipe finds in Croatia with special attention to local pipes found at Fort Čanjevo in the Kalnik Hills. JAIP 3, 113–119.

  Bekić L. , 'A brief introduction to clay pipe finds in Croatia with special attention to local pipes found at Fort Čanjevo in the Kalnik Hills ' (2010 ) 3 JAIP : 113 -119.

  • Search Google Scholar
 • Bikić, V. 2003 Gradska keramika Beograda (16–17. vek) (Belgrade Ceramics in the 16th–17th Century). Beograd.

  Bikić V. , '', in Gradska keramika Beograda (16–17. vek) , (2003 ) -.

 • 2012 Tobacco pipes from the Belgrade Fortress: Context and chronology. JAIP 5, 1–8.

 • Biliaieva, S. 2010 The collection of Ottoman pipes from archaeological investigations in the north Black Sea area of the Ukraine. JAIP 3, 97–111.

  Biliaieva S. , 'The collection of Ottoman pipes from archaeological investigations in the north Black Sea area of the Ukraine ' (2010 ) 3 JAIP : 97 -111.

  • Search Google Scholar
 • Dávid G. 2006 Török közigazgatás a városban. In: Bősze S.-Ravazdi L.-Szita L. (szerk.): Szigetvár története. Szigetvár, 109–127.

  Dávid G. , '', in Szigetvár története , (2006 ) -.

 • Fehér G., ifj. 1959 A pécsi Janus Pannonius Múzeum hódoltságkori török emlékei (Denkmäler aus der Zeit der türkischen Unterwerfung im Janus Pannonius Museum in Pécs). JPMÉ 1959, 103–151, I–XII. tábla.

  Fehér G. , 'A pécsi Janus Pannonius Múzeum hódoltságkori török emlékei (Denkmäler aus der Zeit der türkischen Unterwerfung im Janus Pannonius Museum in Pécs) ' (1959 ) 1959 JPMÉ : 103 -151.

  • Search Google Scholar
 • Gaál A. 1985 Török palánkvárak a Buda-eszéki út Tolna megyei szakaszán. In: Bodó S.-Szabó J. (szerk.): Magyar és török végvárak 1663–1684. Studia Agriensia 5. Eger, 185–197. (English version: Turkish Palisades on the Tolna-county Stretch of the Buda-to-Eszék Road. OpHung 3, 2003, 105–108.)

  Gaál A. , '', in Magyar és török végvárak 1663–1684 , (1985 ) -.

 • 2004 Hódoltságkori cseréppipák a Wosinsky Mór Múzeum gyűjteményében (Irdene Pfeifen aus der Zeit der Türkenherrschaft in der Sammlung des Wosinsky Mór Museums). WMMÉ 26, 259–295, I–IV. tábla. (English version: Pipes from the time of the Turkish occupation in the collection of Wosinsky Mór Museum. JAIP 3 (2010) 33–52.)

 • Haider E. 2000 A dohányzás elterjedése. A dohányzás elterjedése Magyarországon. English version: The Spread of Tobacco Smoking. The Spread of Tobacco Smoking in Hungary. In: A magyar pipa / Hungarian pipe 2000, 20–24.

  Haider E. , '', in A magyar pipa története — A magyar történelem a pipákon , (2000 ) -.

 • Haider E. -Szabó T. A. 2004 Dohányzás. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. II. Főszerk.: Kőszeghy P. Budapest, 213–220.

  -Szabó T. A. , '', in Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. II , (2004 ) -.

 • Hancz E. -Varga Sz. 2013 Pécs mindennapjai a török félhold alatt. Pécs.

  Varga Sz. , '', in Pécs mindennapjai a török félhold alatt , (2013 ) -.

 • Hayes, J. W. 1992 Excavations at Saraçhane in Istanbul. II. The Pottery. Princeton, New Yersey.

  Hayes J. W. , '', in Excavations at Saraçhane in Istanbul. II. The Pottery , (1992 ) -.

 • Hegyi K. 2006 A török végvár. In: Bősze S.-Ravazdi L.-Szita L. (szerk.): Szigetvár története. Szigetvár, 93–108.

  Hegyi K. , '', in Szigetvár története , (2006 ) -.

 • 2007 A török hódoltság várai és várkatonasága I–III. Budapest.

 • Holl, I. 2005 Fundkomplexe des 15.–17. Jahrhunderts aus dem Burgpalast von Buda. VAH 17. Budapest.

  Holl I. , '', in VAH , (2005 ) -.

 • Kondorosy Sz. 2007a Cseréppipák az esztergomi várból I. (Clay Pipes from Esztergom Castle). ComArchHung, 305–330.

  Kondorosy Sz. , '', in ComArchHung , (2007 ) -.

 • 2007b Cseréppipák a budai Felső Vízivárosból (Tonpfeifen aus Buda-Víziváros). BudRég 41, 249–280.

 • 2008 A szegedi vár pipái I. (The Pipes of Szeged Castle). MFMÉ-StudEthn 6, 331–364.

 • 2010 Clay pipes in eighteenth-century Hungary. JAIP 3, 13–19.

 • Kovács B. 1963 A Dobó István Vármúzeum cseréppipái (Tonpfeifen im Dobó István Burgmuseum). EMÉ 1, 235–262.

  Kovács B. , 'A Dobó István Vármúzeum cseréppipái ' (1963 ) 1 EMÉ : 235 -262.

 • Kovács Gy. 1998 A barcsi török palánkvár kerámialeletei (The Ceramic Finds from the Turkish Palisade Fort at Barcs). ComArchHung, 155–180.

  Kovács Gy. , '', in ComArchHung , (1998 ) -.

 • 2004 Cseréppipák a 17–18. századból (Pipe Collection from the 17th–18th Centuries). BudRég 38, 121–131.

 • Kovács Gy.-Rózsás M. 2010 A barcsi török vár és környéke. Újabb kutatások, 1999–2009 (The Ottoman-Turkish Castle at Barcs and its surroundings. New research, 1999–2009). In: Benkő E.-Kovács Gy. (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon (Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary). II. Budapest, 621–642.

  Rózsás M. , '', in A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon , (2010 ) -.

 • Kováts V. 1966 Sziget várának kutatástörténetéhez (Zur Forschungsgeschichte der Festung Sziget). JPMÉ 1966, 207–255.

  Kováts V. , 'Sziget várának kutatástörténetéhez ' (1966 ) 1966 JPMÉ : 207 -255.

 • Magyar K. 2002 Babócsa-Nárciszos. Török hódoltság kori települések régészeti emlékei. OpHung 3, 91–98. (English version: Babócsa-Nárciszos: A Settlement from the Ottoman Ages. OpHung 3, 2003, 97–104.)

  Magyar K. , 'Babócsa-Nárciszos. Török hódoltság kori települések régészeti emlékei ' (2002 ) 3 OpHung : 91 -98.

  • Search Google Scholar
 • A magyar pipa / Hungarian pipe 2000 Haider E.-Orgona A.-Ridovics A. (szerk./eds): A magyar pipa története — A magyar történelem a pipákon / English version: The History of the Hungarian Pipemaker’s Craft — Hungarian History through the Pipemaker’s Art. Budapest.

  '', in A magyar pipa története — A magyar történelem a pipákon , (2000 ) -.

 • Méri I. 1988 A kanizsai várásatás. Vázlat a kanizsai vár és város történetének kutatásához (Ausgrabungen auf dem befestigten Schloss Kanizsa). Kiadásra előkészítette: Kovalovszki J. Budapest.

  Méri I. , '', in A kanizsai várásatás. Vázlat a kanizsai vár és város történetének kutatásához , (1988 ) -.

 • Molnár I. 1988 Szigetvár a török uralom alatt. In: Szigetvári kis helytörténet. Összeállította: Molnár I. A Szigetvári Várbaráti Kör Kiadványai 15. Szigetvár, 20–27.

  Molnár I. , '', in Szigetvári kis helytörténet , (1988 ) -.

 • Pálffy G. 2010 A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Budapest. (See also: The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century. East European Monographs No. DCCXXXV. New York 2009.)

  Pálffy G. , '', in A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században , (2010 ) -.

 • Radić, M. -Bojčić, Z. 2004 Sredjovjekovni grad Ružica. Osijek.

  Bojčić Z. , '', in Sredjovjekovni grad Ružica , (2004 ) -.

 • Stančeva, M. 1972 Kolekcijata ot luli viv Varnenskija Muzej (La collection de pipes du Musée de Varna). INM Varna 8 (23), 81–99.

  Stančeva M. , 'Kolekcijata ot luli viv Varnenskija Muzej ' (1972 ) 8 INM Varna : 81 -99.

 • Tomka G. 2000 Pipatípusok. Régészeti feltárásokból származó XVII–XVIII. századi cseréppipák. English version: Pipe types. Excavated pipes from the 16th century to the 18th century in Hungary. In: A magyar pipa / Hungarian pipe 2000, 25–32.

  Tomka G. , '', in A magyar pipa története — A magyar történelem a pipákon , (2000 ) -.

 • 2002 Findzsák, pipák, szürke korsók. Borsodi végvárak kerámialeleteinek török kapcsolatai. OpHung 3, 299–308. (English version: Finjans, Pipes, Grey Jugs. “Turkish” Objects in the Hungarian Fortresses of Borsod County. OpHung 3, 2003, 311–320.)

 • 2010 Clay pipes in Hungary from the seventeenth century: Ten years on. JAIP 3, 1–11.

 • Varga E. 2010 Clay pipes from Eger Castle. JAIP 3, 21–31.

  Varga E. , 'Clay pipes from Eger Castle ' (2010 ) 3 JAIP : 21 -31.