View More View Less
 • 1 Balassa Múzeum 2500 Esztergom Pázmány Péter sétány 13 Magyarország
Restricted access

Presented here is the Late Roman stone building uncovered between 1977 and 1979 in the valley of the Topolka Stream: the description of the six rooms and the courtyard as well as of the site’s stratigraphy and its finds, together with the typological and chronological assessment of the finds. The architectural history of the building can be reconstructed as follows: originally constructed from wood, the building was rebuilt in stone under Constantine’s reign and again under Valentinian’s reign. On the testimony of the stamped bricks, the building standing near the Roman road was constructed by the army and it served as an inn.

 • Barb, A. 1948 Ein spätrömischer „Burgus” bei St. Margarethen im Burgenland. JÖAI 37, 263–286.

  Barb A. , 'Ein spätrömischer „Burgus” bei St. Margarethen im Burgenland ' (1948 ) 37 JÖAI : 263 -286.

  • Search Google Scholar
 • 1949 Angebliche und wirkliche Römertürme im Burgenland. BHBl 19, 106–113.

 • Bilkei, I. 1983 Schulunterricht und Bildungswesen in der römischen Provinz Pannonien. ARegia 20, 67–74.

  Bilkei I. , 'Schulunterricht und Bildungswesen in der römischen Provinz Pannonien ' (1983 ) 20 ARegia : 67 -74.

  • Search Google Scholar
 • 1991 Die Instrumenta-Inschriften als Indiz für die Sprachkenntnis und Sprachunterricht. In: Hainzmann, M. (Hrsg.): Instrumenta Inscripta Latina. Das römische Leben im Spiegel der Kleininschriften. Ausstellungskatalog. Pécs, 50–51.

  Bilkei I. , '', in Instrumenta Inscripta Latina. Das römische Leben im Spiegel der Kleininschriften , (1991 ) -.

 • Bíró, Sz. 2009a Eine Straßenstation unter militärischer Überwachung. Anmerkungen zu einer römischen Station in Nordwestpannonien. In: Grabherr, G.-Kainrath, B. (Hrsg.): Römische Raststationen und Straßeninfrastruktur im Ostalpenraum. Akten des Kolloquiums zur Forschungslage zu römischen Straßenstationen. Innsbruck, 4. und 5. Juni 2009. Innsbruck, 133–158.

  Bíró Sz. , '', in Römische Raststationen und Straßeninfrastruktur im Ostalpenraum. Akten des Kolloquiums zur Forschungslage zu römischen Straßenstationen. Innsbruck, 4. und 5. Juni 2009 , (2009 ) -.

 • 2009b Fogadó a határon. Római kori útállomás Gönyűn (Raststation an der Grenze. Römerzeitliche Straßenstation in Gönyű). In: Bíró Sz.-Molnár A. (szerk.): Római kori útállomás Gönyűn. Kiállításvezető. Győr, 8–65.

  Bíró Sz. , '', in Római kori útállomás Gönyűn. Kiállításvezető , (2009 ) -.

 • Bojovič, D. 1977 Rimska keramika Singidunuma. Beograd.

  Bojovič D. , '', in Rimska keramika Singidunuma , (1977 ) -.

 • Bónis É. 1942 A császárkori edényművesség termékei Pannoniában I. (Kaiserzeitliche Keramik in Pannonia I). DissPann Ser. II, 20.

  Bónis É. , '', in DissPann Ser. II , (1942 ) -.

 • 1969 Die spätkeltische Siedlung Gellérthegy-Tabán. Budapest.

 • 1970 A brigetiói sávos kerámia (Die streifenverzierte Keramik aus Brigetio). FolArch 21, 71–86.

 • 1991 Glasierte Keramik der Spätrömerzeit aus Tokod. ActaArchHung 43, 87–150.

 • Bruckner, O. 1981 Rimska keramika u jugoslovensko delu provincije donje Panonije (Roman ceramic ware in the Yugoslav part of the Province of Lower Pannonia). Beograd.

  Bruckner O. , '', in Rimska keramika u jugoslovensko delu provincije donje Panonije , (1981 ) -.

 • Cserményi, V.-Tóth, E. 1979–1980 Eine römische Straßenstation und die Straßenstrecke zwischen Salla und Arrabona. Savaria 13–14, 171–201.

  Tóth E. , 'Eine römische Straßenstation und die Straßenstrecke zwischen Salla und Arrabona ' (1979 ) 13–14 Savaria : 171 -201.

  • Search Google Scholar
 • Fényes, G. 2009 Das römische Bad von Scarbantia. ComArchHung, 271–307.

  Fényes G. , '', in ComArchHung , (2009 ) -.

 • FMRU 1999 Redő, F. (Hrsg.): Die Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn III. Berlin-Budapest, 181–182.

  '', in Die Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn III , (1999 ) -.

 • Gabler, D. 1973 Der römische Gutshof von Fertőrákos-Golgota. ActaArchHung 25, 139–176.

  Gabler D. , 'Der römische Gutshof von Fertőrákos-Golgota ' (1973 ) 25 ActaArchHung : 139 -176.

  • Search Google Scholar
 • 1991 Römische Straßenstation von Sárvár. ComArchHung, 39–84.

 • 1998 A sárvári római útállomás és első századi előzménye (Die spätrömische Straßenstation von Sárvár und ihre Vorgängerbauten aus dem 1. Jh. n. Ch.). Savaria 23/3, 237–328.

 • Gabler D.-Horváth F. 1996 A szakályi terra sigillaták és helyük a bennszülött telep kerámiaspektrumában (Die Terra sigillata von Szakály und ihre Stellung im Keramikspektrum der einheimischen Siedlung). WMMÉ 19, 115–190.

  Horváth F. , 'A szakályi terra sigillaták és helyük a bennszülött telep kerámiaspektrumában ' (1996 ) 19 WMMÉ : 115 -190.

  • Search Google Scholar
 • Groller, M. v. 1903 Straßen und Limesforschung. RLÖ 4, 1–13.

  Groller M. v. , 'Straßen und Limesforschung ' (1903 ) 4 RLÖ : 1 -13.

 • Grünewald, M. 1979 Die Gefäßkeramik des Legionslagers von Carnuntum. RLÖ 29.

  Grünewald M. , '', in RLÖ , (1979 ) -.

 • Harsányi, E. H. 2009 Die Imitationen der Trierer schwarz engobierten Keramik in Pannonien. In: Bíró, Sz. (red.): Ex officina... Studia in honorem Dénes Gabler. Győr, 189–204.

  Harsányi E. H. , '', in Ex officina... Studia in honorem Dénes Gabler , (2009 ) -.

 • Horváth, F. 1998 Handgeformte spätkeltische und römische Keramik in Esztergom und in ihrer Umgebung. ARegia 27, 65–81.

  Horváth F. , 'Handgeformte spätkeltische und römische Keramik in Esztergom und in ihrer Umgebung ' (1998 ) 27 ARegia : 65 -81.

  • Search Google Scholar
 • 2011 Das spätantike Keramikspektrum in Keszthely-Fenékpuszta — Erste Ergebnisse. In: Heirich-Tamáska, O. (Hrsg.): Keszthely-Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia. (Castellum Pannonicum Pelsonense 2.) Budapest-Leipzig-Keszthely-Rahden/Westf., 597–652.

  Horváth F. , '', in Keszthely-Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia , (2011 ) -.

 • H. Kelemen M. 1992 A Brigetio-Aquincum közötti út Süttő-Piliscsév közötti szakasza. VEAB Értesítő, 23–26.

  H. Kelemen M. , '', in VEAB Értesítő , (1992 ) -.

 • 2010 Adatok egy új római objektumról Tokodon. In: Lázár S.-Tari E. (szerk.): Laudator temporis acti. Tanulmányok Horváth István 70. születésnapjára. Esztergom-Budapest, 69–93.

  H. Kelemen M. , '', in Laudator temporis acti , (2010 ) -.

 • 2011 Késő római téglaégető kemence Esztergomból (Ein spätrömischer Ziegelbrennofen aus Esztergom). ArchÉrt 136, 135–163.

 • Kiss G.-Tóth E.-Zágorhidi Czigány B. 1998 Savaria-Szombathely története a város alapításától 1526-ig. Szombathely.

  Zágorhidi Czigány B. , '', in Savaria-Szombathely története a város alapításától 1526-ig , (1998 ) -.

 • Kiss P. 2007 Temető a Savaria-Arrabona út mentén (Sárvár-Sár). Előzetes beszámoló (A cemetery on the Savaria-Arrabona road, Sárvár-Sár. A preliminary report / Gräberfeld entlang der Straße von Savaria-Arrabona, Sárvár-Sár. Vorläufiger Bericht). FiRKáK I, 267–282.

  Kiss P. , 'Temető a Savaria-Arrabona út mentén (Sárvár-Sár). Előzetes beszámoló ' (2007 ) I FiRKáK : 267 -282.

  • Search Google Scholar
 • Kovács, P.-Lőrincz, B. 2011 Altäre aus dem Auxiliarlager Solva. Neue römische Inschriften aus Komitat Komárom-Esztergom II. ZPE, 179–270.

  Lőrincz B. , '', in ZPE , (2011 ) -.

 • Kubitschek, W. 1926 Römerfunde von Eisenstadt. Wien.

  Kubitschek W. , '', in Römerfunde von Eisenstadt , (1926 ) -.

 • Láng O. 2009 Késő római épületegyüttes a Harsánylejtő területén (Late Roman building complex on the territory of Harsánylejtő). AqFüz 15, 75–85.

  Láng O. , 'Késő római épületegyüttes a Harsánylejtő területén ' (2009 ) 15 AqFüz : 75 -85.

  • Search Google Scholar
 • Lányi, V. 1981a Die graue spätrömische Keramik von Tokod. In: Mócsy, A. (Hrsg.): Die spätrömische Festung und das Gräberfeld von Tokod. Budapest, 73–120.

  Lányi V. , '', in Die spätrömische Festung und das Gräberfeld von Tokod , (1981 ) -.

 • 1981b Das spätrömische Gräberfeld. In: Mócsy, A. (Hrsg.): Die spätrömische Festung und das Gräberfeld von Tokod. Budapest, 169–221.

  Lányi V. , '', in Die spätrömische Festung und das Gräberfeld von Tokod , (1981 ) -.

 • 1990 Villák és vidéki kőépületek. In: Mócsy A.-Fitz J. (szerk.): Pannonia régészeti kézikönyve. Budapest, 224–234.

  Lányi V. , '', in Pannonia régészeti kézikönyve , (1990 ) -.

 • Lázár S. 1984 Á rpád-kori szabadban levő kemencék Kesztölc-Tatárszálláson (Árpádzeitliche Öfen in Kesztölc-Tatárszállás). ArchÉrt 111, 71–77.

  Lázár S. , 'Á rpád-kori szabadban levő kemencék Kesztölc-Tatárszálláson ' (1984 ) 111 ArchÉrt : 71 -77.

  • Search Google Scholar
 • Lőrincz, B. 1981a Gestempelte Ziegel aus Tokod. In: Mócsy, A. (Hrsg.): Die spätrömische Festung und das Gräberfeld von Tokod. Budapest, 121–143.

  Lőrincz B. , '', in Die spätrömische Festung und das Gräberfeld von Tokod , (1981 ) -.

 • 1981b Pannonische Ziegelstempel III. Limes-Strecke Ad Flexum-Ad Mures. DissArch Ser. II, 9.

 • 1990 Katonai építkezések a tartomány belsejében. In: Mócsy A.-Fitz J. (szerk.): Pannonia régészeti kézikönyve. Budapest, 105–106.

  Lőrincz B. , '', in Pannonia régészeti kézikönyve , (1990 ) -.

 • 1999 A késő római hídfőállások bélyeges téglái Valeriában (Die Ziegelstempel der spätrömischen Brückenkopffestungen in der Provinz Valeria). In: Pannoniai kutatások. A Soproni Sándor emlékkonferencia előadásai (Bölcske, 1998. október 7.). Szekszárd, 53–68.

 • 2001 Die römischen Hilfstruppen in Pannonien während der Prinzipatszeit. Teil I.: Die Inschriften. Wiener Archaeologische Studien 3. Wien.

 • 2005 Neue Angaben zu den Hilfstruppen in der Provinz Pannonia Superior. In: Beutler, F.-Hameter, W. (Hrsg.): „Eine ganz normale Inschrift”... und Ähnliches zum Geburtstag von Ekkehard Weber. Festschrift zum 30. April 2005. Althistorisch-Epigrafische Studien 5. Wien, 303–309.

  Lőrincz B. , '', in „Eine ganz normale Inschrift”... und Ähnliches zum Geburtstag von Ekkehard Weber. Festschrift zum 30. April 2005 , (2005 ) -.

 • 2006 Spätrömische Offiziere und Unteroffiziere im pannonischen Heer aufgrund der Ziegelstempel. SpecNova 20, 103–120.

 • 2008 A bélyeges téglák (Die Ziegelstempel). In: Solva. Esztergom késő római temetői — Die spätrömischen Gräberfelder von Esztergom. LibArch Ser. Nov. No. III. Budapest, 479–553.

 • Majerik V.-Larsson N. N.-Gelencsér Á. 2010 8. Bátaszék-Kaszás-dűlő/Lajvér (Tolna megye, TO 46. lelőhely). In: Évkönyv és jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. évi feltárásairól (Field Service for Cultural Heritage 2008. Yearbook and review of archaeological investigations). Budapest, 17–18.

  Gelencsér , '', in Évkönyv és jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008. évi feltárásairól , (2010 ) -.

 • Maróti É. 1991 A római kori pecsételt kerámia és a Resatus-kérdés (Römerzeitliche gestempelte Keramik und die Resatus-Frage). StCom 21, 365–427.

  Maróti , 'A római kori pecsételt kerámia és a Resatus-kérdés ' (1991 ) 21 StCom : 365 -427.

  • Search Google Scholar
 • Mócsy, A. 1962 Pannonia. PWRE. Stuttgart.

  Mócsy A. , '', in Pannonia , (1962 ) -.

 • Mócsy A.-Szilágyi M. 1990 Útépítés. In: Pannonia régészeti kézikönyve. Budapest, 116–117.

  Szilágyi M. , '', in Útépítés. In: Pannonia régészeti kézikönyve , (1990 ) -.

 • MRT 5 1978 Horváth I.-H. Kelemen M.-Torma I.: Magyarország régészeti topográfiája 5. Komárom megye régészeti topográfiája. Esztergom és a dorogi járás. Szerk.: Torma I. Budapest.

  Torma I. , '', in Magyarország régészeti topográfiája 5. Komárom megye régészeti topográfiája. Esztergom és a dorogi járás , (1978 ) -.

 • MRT 7 1986 Dinnyés I.-Kővári K.-Lovag Zs.-Tettamanti S.-Topál J.-Torma I.: Magyarország régészeti topográfiája 7. Pest megye régészeti topográfiája. A budai és szentendrei járás. Szerk.: Torma I. Budapest.

  Torma I. , '', in Magyarország régészeti topográfiája 7. Pest megye régészeti topográfiája. A budai és szentendrei járás , (1986 ) -.

 • MRT 9 1993 Dinnyés I.-Kővári K.-Kvassay J.-Miklós Zs.-Tettamanti S.-Torma I.: Magyarország régészeti topográfiája 9. Pest megye régészeti topográfiája. A szobi és a váci járás. Szerk.: Torma I. Budapest.

  Torma I. , '', in Magyarország régészeti topográfiája 9. Pest megye régészeti topográfiája. A szobi és a váci járás , (1993 ) -.

 • Nagy L. 1942 Budapest története II. Budapest.

  Nagy L. , '', in Budapest története II , (1942 ) -.

 • Nagy T. 1962 Budapest műemlékei II. Budapest.

  Nagy T. , '', in Budapest műemlékei II , (1962 ) -.

 • Nováki Gy. 1983 Régészeti és paleoethnobotanikai adatok a „gabonás vermek” kérdéséhez (Archäologische und paläoethnobotanische Angaben zur Frage der „Getreidegruben”). MMMK, 57–93.

  Nováki Gy. , '', in MMMK , (1983 ) -.

 • Ottományi, K. 1982 Fragen der spätrömischen eingeglätteten Keramik in Pannonien. DissArch Ser. II, 10.

  Ottományi K. , '', in DissArch Ser. II , (1982 ) -.

 • 1991 Késő római kerámia a leányfalusi őrtoronyból (Die Keramik von Burgus in Leányfalu). StCom 22, 5–144.

 • 1996 Eine Töpferwerkstatt der spätrömischen Keramik mit Glattverzierung in Pilismarót-Malompatak. ActaArchHung 48, 71–133.

 • 2004 A Budakalász-Luppa csárdai őrtorony késő római kerámiája (Die spätrömischen Keramiken des Wachturmes von Budakalász-Luppa csárda). StCom 28, 265–294.

 • 2006 A szentendrei tábor besimított díszű kerámiája. SpecNova 20, 121–146.

 • 2007 A pátyi római telep újabb kutatási eredményei (Die neuen Forschungsergebnisse der römischen Siedlung von Páty). StCom 30, 7–238.

 • 2008 Késő római — kora népvándorlás kori településrészlet Biatorbágyról (Ein Siedlungsteil von Biatorbágy aus der späten Römer- und frühen Völkerwanderungszeit). ArchÉrt 133, 133–197.

 • 2009 Eingeglättete Gefäße aus der letzten Periode der Siedlung von Budaörs. In: Bíró, Sz. (red.): Ex officina... Studia in honorem Dénes Gabler. Győr, 411–442.

  Ottományi K. , '', in Ex officina... Studia in honorem Dénes Gabler , (2009 ) -.

 • 2011 Késő római mázas kerámia a budaörsi telepen (Late Roman age pottery in the Budaörs settlement). Arrabona 49, 263–290.

 • 2012 Római vicus Budaörsön. In: Ottományi K. (szerk.): Római vicus Budaörsön. Régészeti tanulmányok. Budapest, 9–47.

  Ottományi K. , '', in Római vicus Budaörsön. Régészeti tanulmányok , (2012 ) -.

 • Ottományi K.-Gabler D. 1985 Római telepek Herceghalom és Páty határában (A pátyi terra sigillata) (Römische Siedlungen in der Gemarkung von Herceghalom und Páty). StCom 17, 185–241.

  Gabler D. , 'Római telepek Herceghalom és Páty határában (A pátyi terra sigillata) ' (1985 ) 17 StCom : 185 -241.

  • Search Google Scholar
 • Ottományi, K.-Sosztarits, O. 1998 Spätrömischer Töpferofen im südlichen Stadtteil von Savaria. Savaria 23, 145–216.

  Sosztarits O. , 'Spätrömischer Töpferofen im südlichen Stadtteil von Savaria ' (1998 ) 23 Savaria : 145 -216.

  • Search Google Scholar
 • Pascher, G. 1949 Römische Siedlungen und Straßen im Limesgebiet zwischen Enns und Leitha. Wien.

  Pascher G. , '', in Römische Siedlungen und Straßen im Limesgebiet zwischen Enns und Leitha , (1949 ) -.

 • Petznek, G. 1997 Römerzeitliche Gebrauchskeramik aus Carnuntum. Ausgrabungen des Bundesdenkmalamtes 1971 bis 1972. Teil I. CarnuntumJb, 167–320.

  Petznek G. , '', in CarnuntumJb , (1997 ) -.

 • 1998 Römerzeitliche Gebrauchskeramik aus Carnuntum. Ausgrabungen des Bundesdenkmalamtes 1971 bis 1972. Teil II. CarnuntumJb, 261–404.

 • Póczy, K. 1956 Die Töpferwerkstätten von Aquincum. ActaArchHung 7, 93–138.

  Póczy K. , 'Die Töpferwerkstätten von Aquincum ' (1956 ) 7 ActaArchHung : 93 -138.

 • 1957 Keramik. In: Intercisa II. ArchHung, 31–80.

 • Radnóti A. 1939–1940 Sopianaeból kiinduló utak (Die aus Sopianae ausgehenden römischen Wege). PBMÉ, 27–39.

  Radnóti A. , '', in PBMÉ , (1939 ) -.

 • Redő, F. et al. 1977 Redő, F.-Mócsy, A.-Cserményi, V.-Tóth, E.-Lányi, V.-Gabler, D.-Lőrincz, B.-Szabó, K.-Fülöp, Gy.: Römische Forschungen in Zalalövő 1975. ActaArchHung 29, 209–279.

  Redő F. , 'Römische Forschungen in Zalalövő 1975 ' (1977 ) 29 ActaArchHung : 209 -279.

 • 1978 Redő, F.-Lányi, V.-Gabler, D.-Szabó, K.-Fülöp, Gy.-Maróti, É.-M. Nagy, Á.: Römische Forschungen in Zalalövő 1976. ActaArchHung 30, 349–430.

 • Soproni, S. 1978 Der spätrömische Limes zwischen Esztergom und Szentendre. Das Verteidigungssystem der Provinz Valeria im 4. Jahrhundert. Budapest.

  Soproni S. , '', in Der spätrömische Limes zwischen Esztergom und Szentendre. Das Verteidigungssystem der Provinz Valeria im 4. Jahrhundert , (1978 ) -.

 • Szilágyi J. 1933 Inscriptiones tegularum Pannonicarum. DissPann Ser. II, 1.

  Szilágyi J. , '', in DissPann Ser. II , (1933 ) -.

 • 1949 Kutatások Aquincumból. I. Uti őrállomás a Csúcshegy tövében. II. A Rákospatak menti római kori erődítmény és fahíd (Les fouilles d’Aquincum. I. Poste de sentinelle pres d’une route au pied du Csúcshegy). ArchÉrt 76, 67–79.

 • Thomas, E. B. 1964 Römische Villen in Pannonien. Budapest.

  Thomas E. B. , '', in Römische Villen in Pannonien , (1964 ) -.

 • Tóth E. 2006a Szentendre római kori nevéről (Über die römischen Namen von Szentendre). ArchÉrt 131, 27–31.

  Tóth E. , 'Szentendre római kori nevéről ' (2006 ) 131 ArchÉrt : 27 -31.

 • 2006b Itineraria Pannonica. Római utak a Dunántúlon. Budapest.

 • Varga G. 2007 Római kori hombárok Zalalövőről (Roman storage jars from Zalalövő). ComArchHung, 141–165.

  Varga G. , '', in ComArchHung , (2007 ) -.

 • Varga N. 2009 Raetiai típusú kerámiát gyártó műhely Savariában (Herstellerwerkstatt von Keramik rätischen Typs in Savaria). ComArchHung, 209–260.

  Varga N. , '', in ComArchHung , (2009 ) -.

 • Vékony G. 1985 Kora népvándorláskori telepnyomok Pilismaróton (Frühvölkerwanderungszeitliche Siedlungsspuren in Pilismarót). ComArchHung, 85–96.

  Vékony G. , '', in ComArchHung , (1985 ) -.

 • Visy Zs. 1985 A dunaújvárosi római kori utazókocsi rekonstrukciója (Die Rekonstruktion des römische Reisewagens in Dunaújváros). ArchÉrt 112, 169–179.

  Visy Zs. , 'A dunaújvárosi római kori utazókocsi rekonstrukciója ' (1985 ) 112 ArchÉrt : 169 -179.

  • Search Google Scholar
 • 2000 A Ripa Pannonica Magyarországon. Budapest.

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2022 4 1 0
Feb 2022 2 0 0
Mar 2022 7 0 0
Apr 2022 2 0 0
May 2022 1 0 0
Jun 2022 2 0 0
Jul 2022 1 0 0