View More View Less
 • * Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, 7400 Kaposvár, Fő út 10

The Benedictine abbey of Kaposszentjakab (Zselicszentjakab) was founded in 1061. Its remains were excavated by Emese Nagy in 1960–1966. Although the reconstruction of the abbey church has since long intrigued research, it is still uncertain whether the earliest abbey church had an axial or a central structure. The new excavations in 2013–2014 unearthed sections of the foundations of a church built prior to the abbey’s foundation. The remains of this early church were incorporated into the new building. The church was rebuilt during the Gothic period, when it received a vaulting.

 • M. Aradi Csilla 2007 Somogy megye Árpád-kori és középkori egyházszervezetének létrejötte és megszilárdulása. Doktori disszertáció. http://doktori.btk.elte.hu/hist/aradi/disszert.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzás Gergely 2001 Az államalapítástól a tatárjárásig. In: Buzás Gergely–Tóth Endre: Magyar építészet. A rómaiaktól a román korig. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzás Gergely 2010 A szekszárdi apátság temploma a középkorban. In: Kollár T. (szerk.): Építészet a középkori Dél- Magyarországon. Budapest, 555603.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Györffy György 1975 Kaposvár az Árpád-korban. In: Kanyar J. (szerk.): Kaposvár. Várostörténeti tanulmányok. Kaposvár, 6373.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hervay F. Levente 2001 Bencések és apátságaik a középkori Magyarországon. In: Takács I. (szerk.): Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Kiállítási katalógus. Bencés Foapátság, Pannonhalma, 461567.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komjáthy Miklós 1975 A középkor végi Kaposvár. In: Kanyar J. (szerk.): Kaposvár. Várostörténeti tanulmányok. Kaposvár, 7592.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kumorovitz L. Bernáth 1964 A zselicszentjakabi alapítólevél 1061-bol (Die Stiftungsurkunde von Zselicszentjakab aus dem Jahre 1061. Die früheste Erwähnung von „Pest“). Tanulmányok Budapest Múltjából (Budapest) 16, 4383.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyar Kálmán 1981 Kaposszentjakab. Bencés apátság romjai. Tájak, Korok, Múzeumok Kiskönyvtára 68. Budapest, 1981.

 • Magyar Kálmán 2012 A bencés rend középkori somogyi egyházai nyomában 2. Somogyi honismeret. Kaposvár, 12.

 • Marosi Erno 1978 Árpád-kori kofaragványok –Árpád-kori építészeti fejlodés. In: Tóth M.Marosi E. (szerk.): Árpád-kori kofaragványok. Székesfehérvár. A Székesfehérvári István Király Múzeum Közleményei D sorozat 121. Székesfehérvár, 1528.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marosi Erno 1996 Bencés építészet az Árpád-kori Magyarországon. A rendi építoiskolák problémája. In: Takács I. (szerk.): Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve I. Pannonhalma, 130142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marosi Erno 2013 Romanika Magyarországon. Budapest.

 • Molnár István 2014 Újabb kutatás a kaposszentjakabi apátság területén 1. (Research in the area of the Benedictine abbey, Kaposszentjakab. Part 1). Rippl-Rónai Múzeum Közleményei (Kaposvár) 3, 185198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Emese 1973 Elozetes jelentés a kaposszentjakabi ásatásról (Rapport préliminaire sur les fouilles de l’abbaye de Kaposszentjakab). Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár) 1, 335339.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Emese 1978 Kaposszentjakab. In: Tóth M.Marosi E. (szerk.): Árpád-kori kofaragványok. Székesfehérvár. A Székesfehérvári István Király Múzeum Közleményei D sorozat 121. Székesfehérvár, 9192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Emese 1994 Zselicszentjakab. In: Mikó Á.Takács I. (szerk.): Pannonia regia. Muvészet a Dunántúlon. Budapest, 7172.

 • L. Szabó Tünde 1976 A kaposszentjakabi bencés apátság muemléki helyreállítása. Muemlékvédelem (Budapest) 1976/3, 165168.

 • Szakács Béla Zsolt 2009 Román kori muvészet. In: Bellák G.Jernyei Kiss J.Keseru K.Mikó Á.Szakács B. Zs.: Magyar muvészet. A muvészet története 16. Budapest, 2443.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szigetvári György 1973 Építészeti emlékek Somogyban. Kaposvár.

 • Tóth Sándor 2001 Zselicszentjakab. In: Takács I. (szerk.): Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Kiállítási katalógus. Bencés Foapátság, Pannonhalma, 342346.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Sándor 2011 Szerzetesi templomok. In: Koszeghy P. (foszerk.): Magyar muvelodéstörténeti lexikon. XI. Középkor és kora újkor. Budapest, 186199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Valter Ilona 2005 Árpád-kori téglatemplomok a Nyugat-Dunántúlon. METEM Könyvek 43. Budapest.

 • Wehli Tünde 2001 Muvészet a honfoglalástól 1241-ig. In: Galavics G.Marosi E.Mikó Á.Wehli T.: Magyar muvészet a kezdetektol 1800-ig. Budapest, 991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zádor Mihály 1964 Kaposvár. Budapest.