View More View Less
 • * Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, 7400 Kaposvár, Fő út 10
Restricted access

The Benedictine abbey of Kaposszentjakab (Zselicszentjakab) was founded in 1061. Its remains were excavated by Emese Nagy in 1960–1966. Although the reconstruction of the abbey church has since long intrigued research, it is still uncertain whether the earliest abbey church had an axial or a central structure. The new excavations in 2013–2014 unearthed sections of the foundations of a church built prior to the abbey’s foundation. The remains of this early church were incorporated into the new building. The church was rebuilt during the Gothic period, when it received a vaulting.

 • M. Aradi Csilla 2007 Somogy megye Árpád-kori és középkori egyházszervezetének létrejötte és megszilárdulása. Doktori disszertáció. http://doktori.btk.elte.hu/hist/aradi/disszert.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzás Gergely 2001 Az államalapítástól a tatárjárásig. In: Buzás Gergely–Tóth Endre: Magyar építészet. A rómaiaktól a román korig. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzás Gergely 2010 A szekszárdi apátság temploma a középkorban. In: Kollár T. (szerk.): Építészet a középkori Dél- Magyarországon. Budapest, 555603.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Györffy György 1975 Kaposvár az Árpád-korban. In: Kanyar J. (szerk.): Kaposvár. Várostörténeti tanulmányok. Kaposvár, 6373.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hervay F. Levente 2001 Bencések és apátságaik a középkori Magyarországon. In: Takács I. (szerk.): Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Kiállítási katalógus. Bencés Foapátság, Pannonhalma, 461567.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komjáthy Miklós 1975 A középkor végi Kaposvár. In: Kanyar J. (szerk.): Kaposvár. Várostörténeti tanulmányok. Kaposvár, 7592.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kumorovitz L. Bernáth 1964 A zselicszentjakabi alapítólevél 1061-bol (Die Stiftungsurkunde von Zselicszentjakab aus dem Jahre 1061. Die früheste Erwähnung von „Pest“). Tanulmányok Budapest Múltjából (Budapest) 16, 4383.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyar Kálmán 1981 Kaposszentjakab. Bencés apátság romjai. Tájak, Korok, Múzeumok Kiskönyvtára 68. Budapest, 1981.

 • Magyar Kálmán 2012 A bencés rend középkori somogyi egyházai nyomában 2. Somogyi honismeret. Kaposvár, 12.

 • Marosi Erno 1978 Árpád-kori kofaragványok –Árpád-kori építészeti fejlodés. In: Tóth M.Marosi E. (szerk.): Árpád-kori kofaragványok. Székesfehérvár. A Székesfehérvári István Király Múzeum Közleményei D sorozat 121. Székesfehérvár, 1528.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marosi Erno 1996 Bencés építészet az Árpád-kori Magyarországon. A rendi építoiskolák problémája. In: Takács I. (szerk.): Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve I. Pannonhalma, 130142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marosi Erno 2013 Romanika Magyarországon. Budapest.

 • Molnár István 2014 Újabb kutatás a kaposszentjakabi apátság területén 1. (Research in the area of the Benedictine abbey, Kaposszentjakab. Part 1). Rippl-Rónai Múzeum Közleményei (Kaposvár) 3, 185198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Emese 1973 Elozetes jelentés a kaposszentjakabi ásatásról (Rapport préliminaire sur les fouilles de l’abbaye de Kaposszentjakab). Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár) 1, 335339.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Emese 1978 Kaposszentjakab. In: Tóth M.Marosi E. (szerk.): Árpád-kori kofaragványok. Székesfehérvár. A Székesfehérvári István Király Múzeum Közleményei D sorozat 121. Székesfehérvár, 9192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Emese 1994 Zselicszentjakab. In: Mikó Á.Takács I. (szerk.): Pannonia regia. Muvészet a Dunántúlon. Budapest, 7172.

 • L. Szabó Tünde 1976 A kaposszentjakabi bencés apátság muemléki helyreállítása. Muemlékvédelem (Budapest) 1976/3, 165168.

 • Szakács Béla Zsolt 2009 Román kori muvészet. In: Bellák G.Jernyei Kiss J.Keseru K.Mikó Á.Szakács B. Zs.: Magyar muvészet. A muvészet története 16. Budapest, 2443.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szigetvári György 1973 Építészeti emlékek Somogyban. Kaposvár.

 • Tóth Sándor 2001 Zselicszentjakab. In: Takács I. (szerk.): Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Kiállítási katalógus. Bencés Foapátság, Pannonhalma, 342346.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Sándor 2011 Szerzetesi templomok. In: Koszeghy P. (foszerk.): Magyar muvelodéstörténeti lexikon. XI. Középkor és kora újkor. Budapest, 186199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Valter Ilona 2005 Árpád-kori téglatemplomok a Nyugat-Dunántúlon. METEM Könyvek 43. Budapest.

 • Wehli Tünde 2001 Muvészet a honfoglalástól 1241-ig. In: Galavics G.Marosi E.Mikó Á.Wehli T.: Magyar muvészet a kezdetektol 1800-ig. Budapest, 991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zádor Mihály 1964 Kaposvár. Budapest.

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2021 1 2 0
Jan 2022 5 1 0
Feb 2022 1 0 0
Mar 2022 2 0 0
Apr 2022 0 0 0
May 2022 1 0 0
Jun 2022 0 0 0