View More View Less
 • * 1111 Budapest, Bercsényi u. 6.; ilonavalter@gmail.com
Restricted access

There were two large medieval buildings north-east of the 11th-century Benedictine abbey at Pásztó that passed to the Cistercians in 1191. Both were destroyed in the mid-13th century, at the time of Mongolian invasion, and never rebuilt. The excavated features and their finds indicate that the buildings had accommodated a glass workshop and a smithy worked by monks.

 • Békefi Remig 1898 A pásztói apátság története I. Budapes.

 • Borsos Béla 1965 Régi magyar üvegmuvésze. Budapes.

 • Cailleaux, Denis 1991 Enquête monumentale sur la forge de l’abbaye de Fontenay et les bâtiments industriels cisterciens. Premiers résultats. In: Benoît, P.Cailleaux, D. (ed.): Moines et Métallurgie dans la France médiévale. Actes du colloque réuni à Paris les 13 et 14 mars 1987. AEDEH. Paris, 315352.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cailleaux, Denis 1996 La „salle du moulin“ à la forge de l’abbaye de Fontenay (Côte-d’Or, France). In: Pressouyre, L.Benoît, P. (ed.): L’hydraulique monastique: milieux, réseaux, usages. Paris, 401411.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fejér, Georgius 1829 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis II. Budae.

 • Györffy György 1987 Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapes.

 • H. Gyürky Katalin 1986 Az üveg. Katalógus. Monumenta Historica Budapestinensia 5. Budapes.

 • H. Gyürky Katalin 1991 Üvegek a középkori Magyarországon. BTM Muhely 3. Budapes.

 • H. Gyürky Katalin Miklós Zsuzsa 1992 Középkori üveghuta feltárása a Nógrád megyei Diósjeno közelében (Freilegung einer Glashütte nahe der Gemeinde Diósjeno, Komitat Nógrád). Archaeologiai Értesito (Budapest) 119, 6990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hervay, Ferenc 1984 Repertorium Historicum Ordinis Cisterciensis in Hungaria. Roma.

 • Hervay, Ferenc 2006 Kolostorhálóza. In: Koszeghy P. (foszerk.): Magyar muvelodéstörténeti lexikon 6. Budapes.

 • Horváth István 2007 Esztergom a tatárjárás korában. In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): A tatárjárás (1241–42). Budapest, 5457.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kahsnitz, Rainer 1984 Formen mittelalterlicher Gläser. In: Kahsnitz, R.Brandl, R.: Aus dem Wirtshaus zum Wilden Mann. Funde aus dem mittelalterlichen Nürnberg. In: Eine Ausstellung des Germanischen Nationalmuseums 5. Juni bis 16. September. Nürnberg, 3856.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karácsonyi János Borovszky Samu 1903 Regestrum varadiense examinum ferri cadentis ordine chronologico digestrum, descripta effigie editionis a 1550 illustratum, sumptibusque Capituli varadiensis la. ri. Budapes.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács László 2003 Viselet, fegyverek. In: Kristó Gy. (szerk.): Háborúk és hadviselés az Árpád-korban. Budapest, 284392.

 • Kovács S. Tibor 2007 A magyarok fegyverzete a tatárjárás idején. In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): A tatárjárás (1241–42). Budapest, 2728.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leiber, J.Czygan, W.-H.Maus, H. 1985 Nuppenbecher aus Breisach und Freiburg im Breisgau und weitere ausgewählte Glasfunde. Teil II. Chemische Untersuchung der Gläser und Auswertung der Analysenergebnisse. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters (Köln) 13, 93108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Locsei Béla 1959 Üveggyártás. Budapes.

 • Mester Edit 1997 Középkori üvegek. Visegrád Régészeti Monográfiái 2. Visegrád.

 • Mester Edit 2010 Üvegmuvesség a középkorban és a kora újkorban (Glass art in the Middle Ages and the Early Modern Age). In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon II. Budapest, 643673.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mesterházy Károly 1974 Régészeti adatok Hajdú-Bihar megye IX–XIII. századi településtörténetéhez (Archäologische Angaben zur Siedlungsgeschichte des Komitates Hajdú-Bihar in den 9.–13. Jahrhunderten). Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) 211262.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mesterházy Károly 1975 Honfoglalás kori kerámiáink keleti kapcsolatai (Östliche Beziehungen der ungarischen landnahmezeitlichen Keramik). Folia Archaeologica (Budapest) 26, 99115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mesterházy Károly 1983 Településásatás Veresegyház-Ivancson (Siedlungsgrabung in Veresegyház–Ivancs). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 133160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mészáros Orsolya 2005 Visegrád, XV. századi üvegmuhely. Magyar Múzeum (Budapest) 3, 4144.

 • Mészáros Orsolya 2010 15. századi városi üvegmuhely és környezete Visegrádon (A fifteenth century glass workshop and its environs in Visegrád). In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon II. Budapest, 676689.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 1982 A mezogazdasági vaseszközök fejlodése Magyarországon a késo vaskortól a török kor végéig I–II. Zalai Gyujtemény (Zalaegerszeg) 19.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parádi Nándor 1959 Technikai vizsgálatok népvándorlás kori és Árpád-kori edényeken. Régészeti Füzetek Ser. I. No. 12. Budapes.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parádi Nándor 1963 Magyarországi pénzleletes középkori cserépedények (XI–XVII. század) (Münzfunde hortende mittelalterliche Gefäße in Ungarn, 11.–17. Jh.). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 90, 205248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parádi Nándor 1973 Az Esztergom-Széchenyi téri ásatás (Ausgrabungen in Esztergom, Széchenyi-Platz). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 100, 232249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pauler Gyula 1899 A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt II. Budapes.

 • Platt, Colin 1978 Medieval England. A Social History and Archaeology from the Conquest to A.D. 1600. London.

 • Ruttkay, Alexander 1976 Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei. Slovenská Archeológia (Nitra) 24, 245395.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stiaffini, Daniela 1999 Il Vetro nel Medioevo. Tecniche Strutture Manufatti. Roma.

 • Szabó János Gyozo 1975 Árpád-kori falu és temetoje Sarud határában. II. A település (Поселение и могилник эпохи Арпадов в окрестностях деревни Шаруд). Egri Múzeum Évkönyve (Eger) 13, 1962.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stiaffini, Daniela 1982 Gyöngyöspatai szolomunkás eszközei a késo középkorban (Geräte eines Gyöngyöspataer Weinbauers aus dem Mittelalter). Agria (Eger) 19, 135186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, Miklós 1986 Die arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken. Varia Archaeologica Hungarica. Budapes.

 • 1994 A kisalföldi Árpád-kori cserépbográcsok pontosabb idorendje (Die präzisere Chronologie der arpadenzeitlichen Tonkessel der kleinen Tiefebene). Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 30/31, 447479.

 • 1996a Mithay Sándor középkori leletmentései Gyor környékén (Die von Sándor Mithay geleiteten Rettungsgrabungen an mittelalterlichen Fundorten in der Umgebung von Gyor). Acta Musei Papensis –Pápai Múzeumi Értesíto (Pápa) 6, 287295.

 • 1996b Veszprém megye 1011.

 • századi kerámiája (Die Keramik des 10.–11. Jahrhunderts im Komitat Veszprém). Acta Musei Papensis –Pápai Múzeumi Értesíto (Pápa) 6, 329352.

 • Takáts Sándor 1900 A legrégibb magyar üveghuták. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle (Budapest) 478479.

 • Terei György–Horváth Antónia 2007a Az Árpád-kori Kána falu vasleletei I. (Die Eisenfunde des arpadenzeitlichen Dorfes Kána I). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 215245.

 • 2007b Az Árpád-kori Kána falu vasleletei II. (The iron finds from period II at the Arpadian village at Kána). Budapest Régiségei 41, 153177.

 • Theophylus 1986 A különféle muvességekrol. Takács V. (szerk., ford.). Budapes. Valter Ilona 1982 A pásztói monostor feltárása (Die Freilegung des Klosters von Pásztó). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 167206.

 • 1994 Quelques établissements proto-industriels en Hongrie. In: Pressouyre, L. (ed.): L’Espace Cistercien. Paris, 391400.

 • 2002 Adatok a pásztói monostor gazdasági életéhez. In: Csiffáry G. (szerk.): Historia est… Írások Kovács Béla köszöntésére. Eger, 425435.

 • Voit, Pál 1958 I codici modenesi di Ippolito d’Este e le construzioni edili a Esztergom. Acta Historiae Artium (Budapest) 5, 283315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Volf, Milos B. 1956 Üvegipari táblázatok és számítások. Budapes. Wamser, Ludwig 1981 Glashütten im Spessart –Denkmäler fränkischer Industriegeschichte. Frankenland. Zeitschrift für fränkische Landeskunde und Kulturpflege (Würtzburg) 34, 203211.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2021 0 0 0
Jan 2022 3 1 0
Feb 2022 1 1 1
Mar 2022 5 0 0
Apr 2022 4 0 0
May 2022 5 0 0
Jun 2022 0 0 0