View More View Less
 • * 1111 Budapest, Bercsényi u. 6.; ilonavalter@gmail.com

There were two large medieval buildings north-east of the 11th-century Benedictine abbey at Pásztó that passed to the Cistercians in 1191. Both were destroyed in the mid-13th century, at the time of Mongolian invasion, and never rebuilt. The excavated features and their finds indicate that the buildings had accommodated a glass workshop and a smithy worked by monks.

 • Békefi Remig 1898 A pásztói apátság története I. Budapes.

 • Borsos Béla 1965 Régi magyar üvegmuvésze. Budapes.

 • Cailleaux, Denis 1991 Enquête monumentale sur la forge de l’abbaye de Fontenay et les bâtiments industriels cisterciens. Premiers résultats. In: Benoît, P.Cailleaux, D. (ed.): Moines et Métallurgie dans la France médiévale. Actes du colloque réuni à Paris les 13 et 14 mars 1987. AEDEH. Paris, 315352.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cailleaux, Denis 1996 La „salle du moulin“ à la forge de l’abbaye de Fontenay (Côte-d’Or, France). In: Pressouyre, L.Benoît, P. (ed.): L’hydraulique monastique: milieux, réseaux, usages. Paris, 401411.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fejér, Georgius 1829 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis II. Budae.

 • Györffy György 1987 Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapes.

 • H. Gyürky Katalin 1986 Az üveg. Katalógus. Monumenta Historica Budapestinensia 5. Budapes.

 • H. Gyürky Katalin 1991 Üvegek a középkori Magyarországon. BTM Muhely 3. Budapes.

 • H. Gyürky Katalin Miklós Zsuzsa 1992 Középkori üveghuta feltárása a Nógrád megyei Diósjeno közelében (Freilegung einer Glashütte nahe der Gemeinde Diósjeno, Komitat Nógrád). Archaeologiai Értesito (Budapest) 119, 6990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hervay, Ferenc 1984 Repertorium Historicum Ordinis Cisterciensis in Hungaria. Roma.

 • Hervay, Ferenc 2006 Kolostorhálóza. In: Koszeghy P. (foszerk.): Magyar muvelodéstörténeti lexikon 6. Budapes.

 • Horváth István 2007 Esztergom a tatárjárás korában. In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): A tatárjárás (1241–42). Budapest, 5457.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kahsnitz, Rainer 1984 Formen mittelalterlicher Gläser. In: Kahsnitz, R.Brandl, R.: Aus dem Wirtshaus zum Wilden Mann. Funde aus dem mittelalterlichen Nürnberg. In: Eine Ausstellung des Germanischen Nationalmuseums 5. Juni bis 16. September. Nürnberg, 3856.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karácsonyi János Borovszky Samu 1903 Regestrum varadiense examinum ferri cadentis ordine chronologico digestrum, descripta effigie editionis a 1550 illustratum, sumptibusque Capituli varadiensis la. ri. Budapes.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács László 2003 Viselet, fegyverek. In: Kristó Gy. (szerk.): Háborúk és hadviselés az Árpád-korban. Budapest, 284392.

 • Kovács S. Tibor 2007 A magyarok fegyverzete a tatárjárás idején. In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): A tatárjárás (1241–42). Budapest, 2728.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leiber, J.Czygan, W.-H.Maus, H. 1985 Nuppenbecher aus Breisach und Freiburg im Breisgau und weitere ausgewählte Glasfunde. Teil II. Chemische Untersuchung der Gläser und Auswertung der Analysenergebnisse. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters (Köln) 13, 93108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Locsei Béla 1959 Üveggyártás. Budapes.

 • Mester Edit 1997 Középkori üvegek. Visegrád Régészeti Monográfiái 2. Visegrád.

 • Mester Edit 2010 Üvegmuvesség a középkorban és a kora újkorban (Glass art in the Middle Ages and the Early Modern Age). In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon II. Budapest, 643673.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mesterházy Károly 1974 Régészeti adatok Hajdú-Bihar megye IX–XIII. századi településtörténetéhez (Archäologische Angaben zur Siedlungsgeschichte des Komitates Hajdú-Bihar in den 9.–13. Jahrhunderten). Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) 211262.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mesterházy Károly 1975 Honfoglalás kori kerámiáink keleti kapcsolatai (Östliche Beziehungen der ungarischen landnahmezeitlichen Keramik). Folia Archaeologica (Budapest) 26, 99115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mesterházy Károly 1983 Településásatás Veresegyház-Ivancson (Siedlungsgrabung in Veresegyház–Ivancs). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 133160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mészáros Orsolya 2005 Visegrád, XV. századi üvegmuhely. Magyar Múzeum (Budapest) 3, 4144.

 • Mészáros Orsolya 2010 15. századi városi üvegmuhely és környezete Visegrádon (A fifteenth century glass workshop and its environs in Visegrád). In: Benko E.Kovács Gy. (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon II. Budapest, 676689.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 1982 A mezogazdasági vaseszközök fejlodése Magyarországon a késo vaskortól a török kor végéig I–II. Zalai Gyujtemény (Zalaegerszeg) 19.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parádi Nándor 1959 Technikai vizsgálatok népvándorlás kori és Árpád-kori edényeken. Régészeti Füzetek Ser. I. No. 12. Budapes.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parádi Nándor 1963 Magyarországi pénzleletes középkori cserépedények (XI–XVII. század) (Münzfunde hortende mittelalterliche Gefäße in Ungarn, 11.–17. Jh.). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 90, 205248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parádi Nándor 1973 Az Esztergom-Széchenyi téri ásatás (Ausgrabungen in Esztergom, Széchenyi-Platz). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 100, 232249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pauler Gyula 1899 A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt II. Budapes.

 • Platt, Colin 1978 Medieval England. A Social History and Archaeology from the Conquest to A.D. 1600. London.

 • Ruttkay, Alexander 1976 Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei. Slovenská Archeológia (Nitra) 24, 245395.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stiaffini, Daniela 1999 Il Vetro nel Medioevo. Tecniche Strutture Manufatti. Roma.

 • Szabó János Gyozo 1975 Árpád-kori falu és temetoje Sarud határában. II. A település (Поселение и могилник эпохи Арпадов в окрестностях деревни Шаруд). Egri Múzeum Évkönyve (Eger) 13, 1962.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stiaffini, Daniela 1982 Gyöngyöspatai szolomunkás eszközei a késo középkorban (Geräte eines Gyöngyöspataer Weinbauers aus dem Mittelalter). Agria (Eger) 19, 135186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, Miklós 1986 Die arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken. Varia Archaeologica Hungarica. Budapes.

 • 1994 A kisalföldi Árpád-kori cserépbográcsok pontosabb idorendje (Die präzisere Chronologie der arpadenzeitlichen Tonkessel der kleinen Tiefebene). Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) 30/31, 447479.

 • 1996a Mithay Sándor középkori leletmentései Gyor környékén (Die von Sándor Mithay geleiteten Rettungsgrabungen an mittelalterlichen Fundorten in der Umgebung von Gyor). Acta Musei Papensis –Pápai Múzeumi Értesíto (Pápa) 6, 287295.

 • 1996b Veszprém megye 1011.

 • századi kerámiája (Die Keramik des 10.–11. Jahrhunderts im Komitat Veszprém). Acta Musei Papensis –Pápai Múzeumi Értesíto (Pápa) 6, 329352.

 • Takáts Sándor 1900 A legrégibb magyar üveghuták. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle (Budapest) 478479.

 • Terei György–Horváth Antónia 2007a Az Árpád-kori Kána falu vasleletei I. (Die Eisenfunde des arpadenzeitlichen Dorfes Kána I). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 215245.

 • 2007b Az Árpád-kori Kána falu vasleletei II. (The iron finds from period II at the Arpadian village at Kána). Budapest Régiségei 41, 153177.

 • Theophylus 1986 A különféle muvességekrol. Takács V. (szerk., ford.). Budapes. Valter Ilona 1982 A pásztói monostor feltárása (Die Freilegung des Klosters von Pásztó). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 167206.

 • 1994 Quelques établissements proto-industriels en Hongrie. In: Pressouyre, L. (ed.): L’Espace Cistercien. Paris, 391400.

 • 2002 Adatok a pásztói monostor gazdasági életéhez. In: Csiffáry G. (szerk.): Historia est… Írások Kovács Béla köszöntésére. Eger, 425435.

 • Voit, Pál 1958 I codici modenesi di Ippolito d’Este e le construzioni edili a Esztergom. Acta Historiae Artium (Budapest) 5, 283315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Volf, Milos B. 1956 Üvegipari táblázatok és számítások. Budapes. Wamser, Ludwig 1981 Glashütten im Spessart –Denkmäler fränkischer Industriegeschichte. Frankenland. Zeitschrift für fränkische Landeskunde und Kulturpflege (Würtzburg) 34, 203211.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation