View More View Less
 • * Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16
 • * Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4

A female burial of the Conquest period came to light on the outskirts of Tiszapüspöki, a settlement lying north of Szolnok, during the salvage excavations preceding the construction of the M4 Motorway. The west to east oriented burial was disturbed by a ditch and during the mechanical humus removal. Lying beside the skeletal remains were a pair of tinned bronze braid ornaments, a bracelet of sheet bronze, beads, the fragment of an iron awl and a bone bead. The burial and its finds can be dated to the 10th century.

 • Acsády, György–Nemeskéry, János 1970 History of human life span and mortality. Budapest.

 • Benedek Gyula 2001 Törökszentmiklós földrajzi helyei. In: Selmeczi L.–Szabó A. (szerk.): Fejezetek Törökszentmiklós múltjából. Törökszentmiklós, 788.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csányi Marietta–Cseh János–Tárnoki Judit 2002 Tiszapüspöki, Karancs-Háromág-dulo: kora bronzkori áldozati gödör és kora vaskori épület (Tiszapüspöki, Karancs-Háromág-dulo: A sacrificial pit from the early Bronze Age and a building from early Iron Age). In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti kutatások Magyarországon 1999 (Archaeological Investigations in Hungary 1999). Budapest, 4762.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dienes, István 1972 Die Kunst der landnehmenden Ungarn und ihre Glaubenswelt. In: Évolution général et dévelopements régionaux en histoire de l’art. –Actes du XXIIe Congrès International d’Histoire de l’Art. Budapest 1969. Budapest. I, 97–108, III, 3942.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dienes, István 1980 Der Weltbaum der landnehmenden Ungarn. In: Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum, Budapest 1975. Pars II. Budapest, 202207.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diószegi Vilmos 1969 A honfoglaló magyarság hitvilágának történeti rétegei. A világfa (Die historischen Schichten der Glaubenswelt der Ungarn der Landnahmezeit. Der Weltbaum). Népi kultúra –népi társadalom II–III. Budapest, 295326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Éry Kinga–Kralovánszky Alán–Nemeskéry János 1963 Történeti népességek rekonstrukciójának reprezentációja (A representative reconstruction of historical populations). Anthropológiai Közlemények (Budapest) 7, 4190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István 1970a Tiszapüspöki. Régészeti Füzetek (Budapest) Ser. I. No. 23, 74.

 • Fodor István 1970b Törökszentmiklós. Régészeti Füzetek (Budapest) Ser. I. No. 23, 20.

 • Fodor István 1996 Sárospatak-Baksahomok. In: Fodor I. (szerk.): A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Budapest, 168171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István 2014 Honfoglalás kori korongjaink és párhuzamaik (Die altungarische Zierscheiben und ihre Analogien). Folia Archaeologica 56. 133185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madaras László 2003 A szolnok-szandai honfoglalás kori korongpár (Das landnahmezeitliche Scheibenpaar von Szolnok- Szanda). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 9, 277282.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ortner, Donald. J. 2003 Identification of pathological conditions in human skeletal remains. Amsterdam–Tokyo.

 • Petkes Zsolt 2011 Törökszentmiklós-Szenttamáspuszta 10–11. Jahrhundert von Törökszentmiklós-Szenttamáspuszta). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 136, 181213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Révész László 2008 Heves megye 10–11. századi temetői (Die Gräberfelder des Komitates Heves im 10.–11. Jahrhundert). Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Solymossy Sándor 1933 A vas babonás ereje (Die abergläubische Kraft des Eisens). Ethnographia (Budapest) 44, 97117.