View More View Less
 • * Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, 1113 Budapest, Daróci út 3

The remnants of the medieval convent, whose remains had in part been excavated between 1998 and 2002, were investigated over a larger area during the salvage excavation preceding the conservation of the ruins in 2010. The investigations yielded new information on the architectural history and evolution of the complex. It also became clear that the date of the earliest architectural period can only be determined if the entire convent and its broader area can be archaeologically explored.

 • Balog Albin 1946 A veszprémvölgyi görög monostor alapítása. A legrégibb magyarországi oklevél. Regnum 6 (1944–46) 2130.

 • Bogdán István 1978 Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végéig. Budapest.

 • CD Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae. Buda, 1829–1844. Darkó Jeno 1917 A veszprémi apáczamonostor alapító-levelének 1109-imásolatáról. Egyetemes Philológiai Közlöny 41, 257-272, 339-351.

 • Érszegi Géza 1988 Szent István görög nyelvu oklevelérol. Levéltári Szemle (Budapest) 38/3, 313.

 • Érszegi Géza 2000 A veszprémvölgyi alapítólevél. In: Kredics L. (szerk.): Válaszúton. Pogányság–kereszténység, kelet–nyugat. Konferencia. Veszprém, 2000. május 8-10. Veszprém, 159175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fejérpataky László 1892 Kálmán király oklevelei. Értekezések a történeti tudományok körébol 15. Budapest, 195282.

 • Fülöp András–Koppány András 2002 A veszprémvölgyi apácakolostor régészeti kutatása (1988–2002). Muemlékvédelmi Szemle 12/1, 540.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp András–Koppány András 2004 A crosier from the territory of the Veszprémvölgy convent. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 55, 115135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gutheil Jeno 1977 Az Árpád-kori Veszprém. Veszprém. Gyomlay Gyula 1901 Szent István veszprémvölgyi donatiójának görög szövegérol. Értekezések a nyelv- és széptudományi osztály körébol 17. Budapest, 391434.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Györffy György 1977 István király és muve. Budapest.

 • Györffy György 1992 Diplomata Hungariae Antiquissima I. 1001–1131. Budapest.

 • Hervay Ferenc 1984 Repertorium Historicum Ordinis Cisterciensis in Hungaria. Roma.

 • Hóman Bálint 1911 A veszprémvölgyi 1109. évi oklevél hitelessége. Turul (Budapest) 29, 123134, 167174.

 • Györffy György 1917 Szent István görög oklevele. Századok (Budapest) 51, 99136, 225242.

 • Horvát István 1834 Boldog Asszony Veszprém Völgyi Apátza Monostorának alkató Görög Oklevele Szent István Magyar Királytól Kálmán Magyar Királynak 1109-dik évi hiteles Másolatából, két Réz Táblával. Tudományos Gyujtemény (Pest) 1, 84106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komjáthy Miklós 1971 A veszprémvölgyi alapítólevél kibocsátójáról. Levéltári Közlemények (Budapest) 42/1, 3349

 • László Gyula 1963 A magyar pénzverés kezdeteirol. Századok (Budapest) 97, 382397.

 • MMuv 1987 Marosi E. (szerk.): Magyarországi muvészet 1300–1470 körül I. Budapest.

 • Moravcsik Gyula 1938 Görög nyelvu monostorok Szent István korában. In: Serédi J. (szerk.): Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján I. Budapest, 389422.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MMuv 1984 Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Budapest. MRT 2. 1969 Éri István–Kelemen Márta–Németh Péter–Torma István: Magyarország régészeti topográfiája 2. Veszprém megye régészeti topográfiája. Veszprémi járás. Szerk.: Torma I. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szentpétery Imre 1923 Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke I. Budapest.

 • MMuv 1930 Magyar oklevéltan. Budapest. 1938 Szent István király oklevelei. In: Serédi J. (szerk.): Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján II. Budapest, 135202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZsO I. 1951 Zsigmond-kori oklevéltár I. 1387–1399. Összeállította: Mályusz Elemér. Budapest.