View More View Less
 • * ELTE BTK Régészettudományi Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B
Restricted access

The study offers a typology, a comparison and possible reconstructions of the 45 sunken and 15 above-ground buildings, the latter outlined by post-holes, uncovered at the Avar period settlement site of Rákóczifalva–Bagi-földek. The period’s few analogous sunken and above-ground houses are reviewed in detail. The structures uncovered at the site reflect a rich diversity of architectural forms, calling for a re-assessment of our earlier view of Avar period settlements.

 • Bálint, Csanád 1991 Die spätawarenzeitlichen Siedlungen von Eperjes (Kom. Csongrád). Varia Archaeologica Hungarica 4. Budapest. Balogh Csill a 2002 Kiskunfélegyháza, Pap-dulo. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2001. (Archaeological Investigations in Hungary 2001). Budapest, 227228.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benedek András Pópity Dániel 2010 Késo avar kori településrészlet Szeged-Ferto, Jójárt-tanya területérol (Spätawarenzeitliches Siedlungsfragment in Szeged-Ferto, Jójárt-tanya). In: Lorinczy G. (szerk.): Pusztaszertol Algyoig. Régészeti lelohelyek és leletek egy gázvezeték nyomvonalának Csongrád megyei szakaszán. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Monumenta Archaeologica (Szeged)2, 193209.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna István 1973 VII. századi avar települések és Árpád-kori magyar falu Dunaújvárosban (Awarische Siedlungen aus dem 7. Jahrhundert und ein ungarisches Dorf aus der Arpadenzeit – 11.–13. Jh. – in Dunaújváros). Fontes Archaeologica Hungarica 4. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna István 1984 A népvándorláskor és a korai középkor története Magyarországon. In: Bartha A. (szerk.): Magyarország története. Elozmények és magyar történet 1242-ig. I. Budapest, 265–373. Csall ány Dezso 940 Korai avar edények Magyarországon. Dolgozatok (Szeged) 16, 118133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi István 1958 A jánoshidai avar temeto. Régészeti Füzetek (Budapest) Ser. II-1. Fett ich Nándor 1926 Az avarkori muipar Magyarországon. Das awarenzeitliche Kunstgewerbe in Ungarn. Archaeologica Hungarica 1. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fiedler, Uwe 1994 Zur Datierung der Siedlungen der Awaren und Ungarn nach der Landnahme. Ein Beitrag zur Zuordnung der Siedlung von Eperjes. Zeitschrift für Archaeologie (Berlin) 28, 307352.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István 2006 A magyar gazdálkodás változásai a 10. században. In: Fodor I. (szerk.): A fénylo középkor. Tanulmányok Kovalovszki Júlia tiszteletére. Budapest–Békéscsaba, 1333.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor István 2012 Avar kori lakóházak Hajdúnánáson (Awarenzeitliche Grubenhäuser in Hajdúnánás). In: Vida T. (szerk./ ed.): Thesaurus Avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére. Archaeological Studies in Honour of Éva Garam. Budapest, 709720.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor László Vida Tivadar 2013 Kora avar kori temetorészlet Szihalom-Budaszögrol (An Early Avar period cemetery at Szihalom- Budaszög). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 138, 157173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp Gyula 1981 Avarkori kemence Kálóz-Nagyhörcsökön (Backofen aus der Awarenzeit in Kálóz-Nagyhörcsök). Alba Regia (Székesfehérvár) 19, 251258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garam Éva 1981 VIII–IX. századi telepnyom Tiszafüred határában (Siedlungsspur aus dem 8.–9. Jh. in der Gemarkung von Tiszafüred). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 137147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garam Éva 1995 Das awarenzeitliche Gräberfeld von Tiszafüred. In: Kiss, A.Garam, É. (eds): Cemeteries of the Avar Period (567–829) in Hungary 3. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garam Éva 2001 Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende des 7. Jahrhunderts. Monumenta Avarorum Archaeologica 5. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulyás Gyöngyi 2009 Szeged-Tápé, 86. sz. kútkörzet. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2008 (Archaeological Investigations in Hungary 2008). Budapest, 286287.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajnal Zsuzsanna 2003 Mécsesek a kölked-feketekapui avar teleprol (Öllampen aus der Awarensiedlung Kölked-Feketekapu). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 128, 177209.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajnal Zsuzsanna 2005 Késo antik jellegu kerámia a kölked-feketekapui avar kori teleprol (Keramik spätantiken Charekters aus der awarenzeitlichen Siedlung Kölked-Feketekapu). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 437480.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajnal Zsuzsanna 2008 Adatok az avar kori cserépbográcsok és sütoharangok idorendjéhez (Angaben zur Chronologie der awarenzeitlichen Tonkessel und Backglocken). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 267293.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajnal Zsuzsanna 2009 Házak a kölked-feketekapui avar kori telepen (Häuser in der awarenzeitlichen Siedlung Kölked- Feketekapu). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 134, 91116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajnal Zsuzsanna 2013 Kora avar kori pecsételt díszu kerámia Kölkeden (Frühawarenzeitliche stempelverzierte Keramik in Kölked). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 138, 175211.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herold, Hajnalka 2004 Die frühmittelalterlichen Siedlungen von Örménykút 54. Varia Archaeologica Hungarica 14. Budapest.

 • Horedt, Kurt 1979 Moresti. Grabungen in einer vor- und frühgeschichtlichen Siedlung in Siebenbürgen. Bonn.

 • Ivaniševic, VujadinBugarski, Ivan 2008 Western Banat during the Great Migration Period. In: The Turbulent Epoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period. Lublin, 3961.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, Attila 1979 Das Gräberfeld und die Siedlung der awarenzeitlichen germanischen Bevölkerung von Kölked. Folia Archaeologica (Budapest) 30, 185192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovalovszki Júlia 1975 Elozetes jelentés a dobozi Árpád-kori falufeltárásról 1962–1974 (Vorbericht über die Ausgrabungen im arpadenzeitlichen Dorf bei Doboz). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 102, 104223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lorinczy Gábor 1998 Kelet-európai népesség a 6–7. századi Kárpát-medencében (Osteuropäische Steppenbevölkerung im 6. und 7. Jahrhundert im Karpatenbecken). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica (Szeged) 4, 343372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madaras László 1982 Jászberény–Réti földek (Szolnok megye). Régészeti Füzetek (Budapest) Ser. I. No. 35, 68. 1986 Az avar kori településkutatás néhány újabb eredménye az Alföld központi területein (New results in setting-research of the Avar period in the centre of the Great Hungarian Plan). In: Novák L.Selmeczi L. (szerk.): Falvak, mezovárosok az Alföldön. Arany János Múzeum Közleményei (Nagykorös) 4, 3365.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madaras László 2000 Avar kori településrészlet Szentes határában. Leletmentés a 451. sz. út Szentest elkerülo szakaszán (Ein awarenzeitliches Siedlungsdetail in der Gemarkung von Szentes. Rettungsgrabung auf dem Umleitungsweg 451 bei Szentes). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica (Szeged) 6, 237262.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madaras László 2012 Avar kori település Törökszentmiklós határában (Die awarenzeitliche Siedlung in der Gemarkung von Törökszentmiklós) In: Vida T. (szerk.): Thesaurus Avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére (Archaeological Studies in Honour of Éva Garam). Budapest, 721731.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MRT 8 1989 Jankovich B. D. Makkay J.Szoke B. M.: A szarvasi járás. Magyarország Régészeti Topográfiája 8. Békés megye régészeti topográfiája. Torma I. (szerk.). Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MRT 10 1998 Jankovich B. D. Medgyesi P.Nikolin E.Szatmári I.Torma I.: Békés és Békéscsaba környéke. Magyarország Régészeti Topográfiája 10. Békés megye régészeti topográfiája. Torma I. (szerk.). Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosner Gyula 1979 Avar kerámiaközpont Szekszárd környékén (Keramisches Zentrum der Awaren in der Umgebung von Szekszárd). Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve 8/9, 97108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa Zoltán T. Biró KatalinTugya Beáta 2011 Avar kori teleprészlet Orosháza határában (OH. 13. lelohely – Békés megye). In.: Kolozsi B.Szilágyi K. A. (szerk.): Sötét idok falvai. 8–11. századi települések a Kárpát-medencében. Debrecen, 93146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salamon, ÁgnesSebestyén, Károly 1995 The Szeged-Kundomb Cemetery. In: Madaras L. (Hrsg.): Das awarische Corpus. Beihefte IV. Debrecen– Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Šalkovský, Peter 2011 Das frühmittelalterliche Dorf im Karpatenbecken. In: Kolozsi B.Szilágyi K. A. (szerk.): Sötét idok falvai. 8–11. századi települések a Kárpát-medencében. Debrecen, 419450.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyvári Ágnes 2009 Nemesnádudvar, Sziget-Kaszáló. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2008 (Archaeological Investigations in Hungary 2008). Budapest, 293.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó János Gyozo 1965 Az egri múzeum avarkori emlékanyaga. I. Kora avarkori sírleletek Tarnaméráról (Der awarenzeitliche Fundbestand des Museums von Eger. I. Frühawarenzeitliche Grabfunde aus Tarnaméra). Egri Múzeum Évkönyve (Eger) 3, 2953.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szatm ári Sarolt a 1984 Avar temeto- és telepásatás Tatabánya-Alsógalla mellett (Awarische Gräberfeld- und Siedlungsausgrabung bei Tatabánya-Alsógalla). Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve (Szolnok) (1982–83) 6779.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szentpéteri, József (Hrsg.) 2002 Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Varia Archaeologica Hungarica 13/2. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szoke Béla Miklós 1992 7. és 9. századi településmaradványok Nagykanizsán (Siedlungsreste aus dem 7. und 9. Jh. in Nagykanizsa, SW-Ungarn). Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 4, 129167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, Miklós 2002 Der Hausbau in Ungarn vom 2. bis zum 13. Jahrhundert n. Chr. – Ein Zeitalter einheitlicher Grubenhäuser? (The houses of village-like settlements in Hungary of the 2nd–13th centuries A.D. – A period of uniform huts with sunken floors?). In: Klapšte, J. (ed.): The rural house from the migration period to the oldest still standig buildings. Ruralia IV. Bad Bederkesa 2001. Památky Archeologické – Supplementum 15. Prague, 272290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács Miklós Vaday Andrea 2012 A Kompolt-Kistéri-tanyai kézzel formált és utánkorongolt cserépbográcsok (Die handgeformten und nachgedrehten Tonkessel von Kompolt-Kistéri-tanya). In: Vida T. (szerk.): Thesaurus Avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére (Archaeological Studies in Honour of Éva Garam). Budapest, 743769.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Török Gyula 1984 Avarkori temeto Csengelén – Szeged–Csengele-Fekete halom (Awarenzeitliches Gräberfeld in Csengele – Szeged-Csengele-Fekete halom). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged), 4362.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trifunovic, Stanko 2000 Istraživacki radovi i rasprave nasela limiganta i slovena u Banatu i Backoj. Glasnik Srpsko arheološko društvo (Beograd) 15–16, 1999–2000. Trugly Sándor 1996 A komáromi avar telep (Die awarische Siedlung von Komárom/Komárno). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 125150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vaday Andrea 1999 Az avar kori telep. In: Petercsák T.Szabó J. J. (szerk.): Kompolt-Kistér. Újkokori, bronzkori, szarmata és avar lelohely. Leletmento ásatás az M3-as autópálya nyomvonalán (A Neolithic, Bronze Age, Sarmatian and Avar site rescue excavation at the M3 motorway). Eger, 233253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SiedVida Tivadar 1991a Újabb adatok az avar kori „fekete kerámia” és a korongolatlan cserépbográcsok kérdéséhez (Weitere Angaben zur Frage der awarenzeitlichen „schwarzen Keramik“ und der handgeformten Tonkessel). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) 1984/1985-2, 385400.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SiedVida Tivadar 1991b Chronologie und Verbreitung einiger awarenzeitlicher Keramiktypen. Antaeus Communicationes ex Instituto Archaeologico Scientiarum Hungaricae (Budapest) 19–20, 131144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SiedVida Tivadar 1996 Avar period settlement remains and graves at the site of Gyoma 133. In: Bökönyi S. (ed.): Cultural and Landscape Changes in South-East Hungary II. Prehistoric, Roman Barbarian and Late Avar Settlement at Gyoma 133 (Békés County Microregion). Archaeolingua 5. Budapest, 323364.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SiedVida Tivadar 1999 Die awarenzeitliche Keramik I (6.–7. Jh.). Varia Archaeologica Hungarica 8. Budapest. 2009 „… Kérték, hogy Pannóniában lakhassanak”. Az avarok letelepedése. In: Anders A.Szabó M.Raczky P. (szerk.): Régészeti dimenziók. Tanulmányok az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos muhelyébol. Budapest, 105123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SiedVida Tivadar 2011 Sütoharangok és sütofedok. Régészeti adatok Dél- és Közép-Európa étkezési kultúrájához. In: Kolozsi B.Szilágyi K. A. (szerk.): Sötét idok falvai. 8–11. századi települések a Kárpát-medencében. Debrecen, 701817.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilhelm Gábor 2010 Késo avar kori településrészlet és temetkezés Kiskundorozsma határában (Spätawarenzeitliches Siedlungsfragment und Bestattung in der Gemarkung von Kiskundorozsma). In: Lorinczy G. (szerk.): Pusztaszertol Algyoig. Régészeti lelohelyek és leletek egy gázvezeték nyomvonalának Csongrád megyei szakaszán. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Monumenta Archaeologica (Szeged) 2, 211229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zábojník, Jozef 1988 On the problems of settlements of the Avar Khaganate period in Slovakia (K problematike sídlisk z obdobia avarského kaganátu na Slovensku). Archeologické rozhledy (Praha) 40, 401437, 480.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2021 4 0 0
Jan 2022 6 2 2
Feb 2022 1 0 0
Mar 2022 6 2 4
Apr 2022 7 0 0
May 2022 4 0 0
Jun 2022 0 0 0