Author:
Gábor Varga H-1044 Budapest, Fóti út 17., varga.gabor80@gmail.com

Search for other papers by Gábor Varga in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

The article deals with the road section between Érd and Százhalombatta. Earlier publications proposed that the road section was paved in modern times, but the latest publication dated it to the Roman Age. Thus we collected all earlier data to investigate the age of the road section.

 • Bakács István 1982 Iratok Pest megye történetéhez 1002–1437. Pest Megye Múltjából 5. Budapest.

 • Bendefy László 1976 Mikoviny Sámuel megyei térképei különös tekintettel az Akadémiai Könyvtár kézirattárának Mikovinytérképeire. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kiadványai 76. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beszédes József Kozma AdrienneSzilas GáborTerei György 2012 Régészeti munkák a Budapest–Tárnok vasútvonal felújításának fovárosi szakaszán 2011–2012-ben (Archaeological work in the Budapest section of the reconstruction of the Budapest–Tárnok railroad in 2011–2012). Aquincumi Füzetek (Budapest) 19, 89107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bél Mátyás 1977a Fejér vármegye leírása. Fejér Megyei Történeti Évkönyv (Székesfehérvár) 11, 83117.

 • Bél Mátyás 1977b Pest megyérol. Pest Megyei Múzeumi Füzetek 10. Szentendre.

 • Bonfini, Antonio 1936 Rerum Ungaricarum decades. Tomus I. Decas I. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Lipsiae.

 • P. Buócz Terézia 1971–1972 Savaria úthálózatának kronológiája a Járdányi Paulovics István Romkertben. Savaria (Szombathely) 5–6, 201215.

 • Czaga Viktória Garbóczi LászlóSzabó Csaba 2002 Dokumentumok Budafok–Tétény történetéhez 1731–1950. Budapest.

 • Cserményi, VajkTóth, Endre 1979–1980 Eine römische Strassenstation und die Strassenstrecke zwischen Salla und Arrabona (Római orállomás és a Borostyánko-út a Zala és a Rába folyók között). Savaria (Szombathely) 13–14, 171203.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fényes Elek 1847 Magyarország leirása. II. rész. Pest.

 • Fényes Elek 1851 Magyarország geographiai szótára. I. kötet. Pest.

 • Gabler, Dénes 1991 Römische Strassenstation in der Gemarkung von Sárvár. Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 3984.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gáll Imre 1970 Régi magyar hidak. Budapest.

 • Györffy György 1998 Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza 4. Budapest.

 • Hermann Egyed 1943 Budáról Belgrádba 1663-ban. Ottendorff Henrik képes útleírása. Tolna Vármegye Múltjából 7. Pécs.

 • Horváth Éva 1981–1982 A hazai postai járatok és jármuveik a 18–19. században, a korabeli szakirodalom tükrében. A Közlekedési Múzeum Évkönyve (Budapest) 6, 183208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istvánffy Miklós 2001 Magyarok dolgairól írt históriája. Tállyai Pál XVII. századi fordításában. Történelmi Források I/1. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Károly János 1896 Fejér vármegye története. I. kötet. Székesfejérvár.

 • Károly János 1901 Fejér vármegye története. IV. kötet. Székesfejérvár.

 • H. Kelemen Márta 1992 A Brigetio–Aquincum közötti római út Sütto–Piliscsév közötti szakasza. In: Solymosi L.–Somfai B. (szerk.): A Dunántúl településtörténete 9. Veszprém, 2326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kereskényi Gyula 1874 Érd (Hamzsabég) és Batta (Százhalom) községek történeti vázlata. Székesfejérvár.

 • H. Kérdo Katalin 1976 Elozetes jelentés az aquincumi II–III. századi legiostábor déli, valamint a IV. századi erod nyugati frontján végzett kutatásokról (Preliminary Report on the Investigations Conducted at the Southern Front of the 2–3rd Century Legionary Camp and at the Southern Front of the 4th Century Fort of Aquincum). Budapest Régiségei (Budapest) 24/1, 7177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. Kérdo Katalin 1997 Kutatások az aquincumi 2–3. századi legiostábor retenturájának északi részén. Budapest Régiségei (Budapest) 31, 269272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, PéterSosztarics, Ottó 1996Ein besonderer Meilenstein aus Savaria. Savaria (Szombathely) 23/3, 101113.

 • Kovács, Péter 1999 Vicus és castellum kapcsolata az alsó-pannoniai limes mentén. Studia Classica 1. Piliscsaba.

 • Kovács, Péter 2000 Matrica. Excavations in the Roman Fort at Százhalombatta (1993–1997). Studia Classica 3. Budapest.

 • Kovács, Péter 2007 Római kor –Limes- és helyorségtörténet Pest megyében. In: Fancsalszky G. (szerk.): Pest megye monográfiája. I. kötet 1. rész. A kezdetektol a honfoglalásig. Pest megye régészeti emlékei. Budapest, 211248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Láng, Orsolya 2005 New Data Concerning the Diagonal Road between Aquincum and Brigetio. In: Visy, Zs. (ed.): Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies held in Pécs, Hungary, September 2003. Pécs, 657666.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Luczenbacher János 1847 A’ pogány magyar sírok körül tett fölfedezései. Magyar Academiai Értesíto (Pest) 7, 282289.

 • Mócsy András 1955 A százhalombatta–dunafüredi római tábor és település (Roman Camp and Settlement at Százhalombatta). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 82, 5969.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mráv Zsolt 2000 Érd, Ófalu, római vagy mély út. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon, 2000. Budapest 2003, 134. MRT 5 1979 Horváth István–H. Kelemen Márta–Torma István: Komárom megye régészeti topográfiája. Esztergom és a dorogi járás. Magyarország régészeti topográfiája 5. Torma I. szerk. Budapest. MRT 7 1986 Dinnyés István–Kovári Klára–Lovag Zsuzsa–Tettamanti Sarolta–Topál Judit–Torma István: Pest megye régészeti topográfiája. A budai és szentendrei járás. Magyarország régészeti topográfiája 7. Torma I. szerk. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Lajos 1972 Adatok Fejér megye történeti-földrajzi névanyagához (Angaben zum historisch-geographischen Namensmaterial im Komitat Fejér). Fejér Megyei Történeti Évkönyv (Székesfehérvár) 6, 227313.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh Margit 1976 Régészeti megfigyelések az észak-keleti táborsaroknál. Elozetes jelentés (Archaeological Observations near the North-Eastern Corner of the Camp. Preliminary Report). Budapest Régiségei (Budapest) 24/1, 6169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh Miklós 1938 Hungaria –Athila. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Budapest.

 • K. Palágyi Sylvia 1992 Adatok a Savariából Arrabonába vezeto római út kemenesszentpéteri szakaszának kutatásához. In: Solymosi L.Somfai B. (szerk.), A Dunántúl településtörténete IX. Veszprém, 2734.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paulovics István 1927 A dunapentelei római telep (Intercisa). Archaeologia Hungarica 2. Budapest.

 • Paulovics István 1957 Nagytétényi kutatások. Régészeti Füzetek I:3. Budapest.

 • Pesty Frigyes 1864 Pesty Frigyes helységnévtára, Fejér megye. Fejér Megyei Történeti Évkönyv (Székesfehérvár) 11, 161305.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Polgár Iván 1932 Fejérmegye római mérföldkövei. Székesfehérvári Szemle (Székesfehérvár) 2, 610.

 • Raisz Károly 1823 Az Útaknak elmés igazgatásáról egy szó. Tudományos Gyujtemény (Pest) 7/5, 1943.

 • Redo, Ferenc 2005 The Kerka Valley in the Roman Age. Antaeus (Budapest) 28, 101115.

 • RFiZ 1975 Römische Forschungen in Zalalövo 1975. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 29, 209279.

 • RFiZ 1976 Römische Forschungen in Zalalövo 1976. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 30, 350430.

 • RFiZ 1977 Römische Forschungen in Zalalövo 1977. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 31, 357390.

 • RFiZ 1978–1979 Römische Forschungen in Zalalövo 1978–1979. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 33, 273346.

 • RFiZ 1982–1983 Römische Forschungen in Zalalövo 1982–1983. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 41, 405433.

 • Rómer, Flóris jkv. Rómer Flóris jegyzokönyvei. Kézirat, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Tervtár.

 • Rómer, Flóris 1878 Résultats généraux du mouvement archéologique en Hongrie. Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhistoriques. Compte-rendu de la huitième session à Budapest 1876. Second volume. I. partie. Budapest.

 • Seidl, Johann Gabriel 1853 Beiträge zu einer Chronik der archäologischen Funde in der österreichischen Monarchie. Archiv für Kunde Österreichischer Geschichts-Quellen (Wien) 9, 81168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SRH 1999 Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae getarum. Vol. I–II. Budapest.

 • Szabó Máté 2014 Római út Érd határában (Roman Road on the Confines of Érd). In: Rajna A. (szerk.): Múltunk a föld alatt. Újabb régészeti kutatások Pest megyében. Ferenczy Múzeum Kiadványai, A sorozat: Monográfiák 1. Szentendre, 8793.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilas Gábor M. Virág ZsuzsannaBeszédes József 2010 Középso újkokori, késo avar telepnyomok és a limesút részlete az M0 autóút Budatétény-Növény utcai csomópontjának feltárásán (Middle Neolithic, late Avar settlement traces and a segment of the limes road from the excavation of the Budatétény-Növény Street junction of the M0 motorway). Aquincumi Füzetek (Budapest) 17, 87111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szirmai Krisztina 1984 Beszámoló a budatétényi római kori telep feltárásáról. II. rész. 1974–1977 (Bericht über die Ausgrabung der römer Siedlung in Budatétény. II. Teil. 1974–1977). Budapest Régiségei (Budapest) 26, 153182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szonyi Eszter 1999 Római kori útadatok Gyor megyében (Added Data to Ancient Roman Roads in Gyor County). Arrabona (Gyor) 37, 8398.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thuróczy, János 1985 Chronica Hungarorum. I. Textus. Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova. Tomus VII. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vámos Gábor 2000–2001 Növényjelenségek a Borostyánko út magyarszecsodi szakaszán. Savaria (Szombathely) 25/3, 201234.

 • Visy Zsolt 1978 Pannóniai limes-szakaszok légifényképeken (Pannonische Limesabschnitte auf Luftaufnahmen). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 105, 235259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Visy Zsolt 1980 Római jelzotornyok és a limes-út Intercisa térségében (Römische Wachttürme und die Limesstrasse im Raum von Intercisa). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 107, 166175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Visy Zsolt 2000 A ripa Pannonica Magyarországon. Budapest 2000.

 • Visy Zsolt 2011 A Danube Limes program régészeti kutatásai 2008–2011 között (The Danube Limes Project Archaeological Research between 2008–2011). Pécs.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Záborszky Miklós 1985 Érd. Fejér Megyei Történeti Évkönyv (Székesfehérvár) 16, 187247.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)