View More View Less
 • 1 Magyar Nemzeti Múzeum — Mátyás Király Múzeum, 2025 Visegrád, Fő u. 23

The study describes the household items and furnishings of the court through the pottery and glass finds recovered from the cesspit of the royal palace at Visegrád, alongside an examination of the assemblage’s composition and its place of origin. A comparison of the mid-14th and late 15th century finds sheds light on the changes that took place during this period.

 • Bárdi Bogáta 2014 14. századi városi leletanyag Visegrádról. Visegrád Duna-parti út 1. lelohely kerámiaanyagának feldolgozása. Szakdolgozat. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar.

 • Bencze Zoltán 1992 A Hadtörténeti Intézet udvarán feltárt egyik sziklagödör kerámiája (Keramik aus einer der im Hof des Krieghistorischen Instituts freigelegten Felsengruben). Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 209–223.

 • Boldizsár Péter 1999 Az esztergomi vár Anjou-kori kályhacsempéi (Die Ofenkachelfunde der Esztergomer Burg aus dem 14. Jh). Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei (Tata) 6, 281290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boldizsár Péter 2003 Az esztergomi vár Anjou-kori kályhacsempe leletei II (Die angevinzeitliche Kachelfunde aus dem Burg von Esztergom II). Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei (Tata) 10, 97125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bogdán István 1991 Magyarországi ur-, térfogat-, súly- és darabmértékek 1874-ig. Budapest. Elsaßs 1992 Leben in Mittelalter. 30 Jahre Mittelalterarchäologie Elsa\u00DF. Hrsg. Grewenig, M. M. Speyer.

 • H. Gyürky, Katalin 1987 Mittelalterliche Glasfunde aus dem Vorhof des Königlichen Palastes von Buda. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 39, 4768.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. Gyürky, Katalin 1991 Az üveg. Katalógus. A Budapesti Történeti Múzeum Gyujteménye. Monumenta Historica Budapestinensia 5.

 • Holl Imre 1955 Külföldi kerámia Magyarországon (XIII–XVI. század) (Ausländische Keramikfunde des XIII–XVl. Jahrhunderts in Ungarn). Budapest Régiségei 16, 147190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holl Imre 1958 Középkori kályhacsempék Magyarországon I (Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn). Budapest Régiségei 18, 211278.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holl Imre 1963 Középkori cserépedények a budai várpalotából (XIII–XV. század) (Mittelalterliche Keramik aus dem Burgpalast von Buda). Budapest Régiségei 20, 335394

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holl Imre 1990 Ausländische Keramikfunde in Ungarn (14–15. Jh.). Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 42, 209267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holl Imre 1992 Koszeg vára a középkorban. Fontes Archaeologici Hungariae. Budapest.

 • Holl Imre 2006 Külföldi kerámia Magyarországon III. (14–17. század) (Ausländische Keramikfunde in Ungarn III. [14–17. Jh.]). Budapest Régiségei 40, 253294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kocsis Edit 1999 Ásatás a Tölgyfa utca 24-ben (Excavation at 24, Tölgyfa Street). Budapest Régiségei 33, 351360.

 • Kocsis Edit 2008 9.30.a–b. katalógustétel. In: Farbaky P.–Spekner E.–Szende K.–Végh A. (szerk.): Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490. Kiállítási katalógus. Budapest, 369–370.

 • Kocsis Edit 2010 Kerámia-, üveg- és fémleletek a királyi udvarból. In: Buzás G.–Orosz K. (szerk.): A visegrádi királyi palota. 381–391.

 • Kocsis Edit 2011 Szíriai albarelló a visegrádi királyi palotából. In: Tóth E.–Vida I. (szerk.): Corolla Museologica Kovács Tibor Dedicata. Régészeti Füzetek Új Sorozat IV. szám. Budapest, 293–301.

 • Majewski, Lawrence J. 1968 Ampelkron. In: Gómez-Moreno, C. (ed.): Medieval Art from Private Collections. Special Exhibition at the Cloisters. New York. Kat. 83.

 • Mester Edit 1997 Középkori üvegek. Visegrád Régészeti Monográfiái 2. Visegrád.

 • Nyékhelyi Dóra 1994 A kápolna és az északkeleti palota kerámialeletei. In: Buzás G. (szerk.): A visegrádi királyi palota kápolnája és északkeleti épülete. Visegrád Régészeti monográfiái 1. 163–181. Oberrhein 2001 Spätmittelalter am Oberrhein. Große Landessausstellung Baden-Württemberg, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, 29. September 2001–3. Februar 2002. Sönke, L.–Dekiert, M. (Hrsg.): Alltag, Handwerk und Handel 1350–1525. Vol. 2, Katalog. Stuttgart.

 • Polla, Belo 1979 Bratislava–Západné suburbium. Bratislava.

 • Riis, PoulJørgenPoulsen, VagnHammershaimb, Erling 1957 Hama. Fouilles et rechershes de le fondation Carlsberg 1931–1938. København.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Boglárka 2006 A visegrádi fellegvár középkori kerámiaanyaga. In: Buzás G. (szerk.): A visegrádi fellegvár. Visegrád Régészeti Monográfiái 6. 50–103.

 • Wechssler-Kümmel, Sigrid 1962 Schöne Lampen, Leuchter und Lanternen. Heidelberg–München.

 • Wien 1981 Keramische Bodenfunde aus Wien. Mittelalter—Neuzeit. Katalog. Hrsg. Harl, O.—Erben, T. Wien.