View More View Less
 • 1 Magyar Nemzeti Múzeum — Balassa Bálint Múzeum, 2500 Esztergom, Mindszenty hercegprímás tere 5.

Seven faïence plates were brought to light from a depth of ca. 170 cm during the excavation conducted in the Víziváros quarter of Esztergom in 2012. The plates had been made in Iznik between 1560 and 1590. It seems likely that the wooden chest containing the plates had been buried by their Turkish owner in 1595, at the time of the siege fought for recapturing the town from the Ottoman Turks.

 • Atasoy, NurhanRaby, Julian 1989 Iznik, The Pottery of Ottoman Turkey. London.

  • Export Citation
 • Balla, Márta 2005 Beyond Style. A Provenance Study of Iznik Pottery by Means of Neutron Activation Analysis (NAA). In: Gerelyes, I. (ed.): Turkish Flowers. Studies on Ottoman Art in Hungary. Budapest, 6368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Belényesyné Sárosi Edit 2002 Régészeti kutatások a középkori Buda Szentpétermártír külvárosában. Garády Sándor kutatásai 1940–42. I. (Archäologische Forschungen in der Vorstadt Szentpétermártír des mittelalterlichen Buda. Forschungen von Sándor Garády 1940–1942. I.) Budapest Régiségei (Budapest) 35, 469525.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bencze Zoltán 2002 Török emlékek régészeti kutatása Budán az 1990-es években. In: Gerelyes I.Kovács Gy. (szerk.): A hódoltság régészeti kutatása. Opuscula Hungarica (Budapest) 3, 5158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • English version: Recent Research into Ottoman-period Remains in Buda. In: Gerelyes, I.–Kovács, Gy. (eds): Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. Budapest, 2003, 5562.

 • Carswell, John 1998 Iznik Pottery. London.

 • Carswell, John 2006 Iznik Pottery. London.

 • J. Dankó, Katalin 2005 The ’Tiled Room’ at Sárospatak Castle. In: Gerelyes, I. (ed.): Turkish Flowers, Studies on Ottoman Art in Hungary. Budapest, 1926.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Emodi Tamás 2002 A gyulafehérvári fejedelmi palota bokályos háza. In: Gerelyes I.Kovács Gy. (szerk.): A hódoltság régészeti kutatása. –Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. Opuscula Hungarica (Budapest) 3. 317–324; English version: The “Tiled Room” in the Palace of the Ruling Prince at Gyulafehérvár. In: Gerelyes, I.–Kovács, Gy. (eds): Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. Budapest, 2003, 329336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Éder Katalin 2007 Török kori fajanszok a Víziváros területérol. (Faience wares from the Turkish period in the area of the Víziváros.) Budapest Régiségei 41, 239247.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Éder Katalin 2012 Újabb török kori díszkerámiák a Budapest-Víziváros területérol. (Ottoman ceramics from the Turkish period found recently in the area of the Víziváros.) Budapest Régiségei 45, 159167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Éder Katalin 2013 Török kori díszkerámiák Budapest-Víziváros területérol (Zierkeramiken aus der Türkenzeit aus Budapes-Viziváros/Wasserstadt.) Budapest Régiségei 46, 187195.

 • Fehér Géza 1959 A pécsi Janus Pannonius Múzeum hódoltságkori török emlékei. (Denkmäler aus der Zeit der türkischen Unterwerfung im Janus Pannonius Museum in Pécs.) Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs) 103150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garády Sándor 1944 Agyagmuvesség. In: Fekete Lajos: Budapest a törökkorban. Budapest, 382401.

 • Gerelyes, Ibolya é. n. Oszmán kerámiamuvesség –izniki kerámia I. http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Okor-kelet/ Okori.es.keleti.muveszet/index.asp_id=489.html (letöltve: 2012.10.04.)

 • Gerelyes, Ibolya 1985 Adatok a tabáni török díszkerámia keletkezéséhez és etnikai hátteréhez (Contributions to the dating and ethnic background of the Turkish ornamental pottery from the Tabán). Folia Archaeologia (Budapest) 36, 238240.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerelyes, Ibolya 1991 Török leletegyüttesek a budai várpalotából (1972–1981). Tanulmányok Budapest Múltjából (Budapest) 23, 2175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerelyes, Ibolya 1994 Nagy Szulejmán szultán és kora. Kanunî Sultan Süleyman ve çagi, Összeállította és a bevezeto tanulmányt írta Gerelyes Ibolya. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerelyes, Ibolya 2004 Kínai szeladon kerámia a budavári palota leletanyagában. (Celadon ceramics from the archaeological material of Buda castle.) Budapest Régiségei (Budapest) 38, 7991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerelyes, Ibolya 2005 A History of Research in Hungary into Ottoman Art. In: Gerelyes, I. (ed.): Turkish Flowers. Studies on Ottoman Art in Hungary. Budapest, 1118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerelyes, Ibolya 2008 Types of Oriental Pottery in Archaeological Finds from the 16th and 17th Centuries in Hungary. Acta Orientalia Academiae Scientinarium Hungariae (Budapest) 61, 6576

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerelyes Ibolya Kovács Orsolya 1999 Egy ismeretlen orientalista, Zsolnay Miklós keleti kerámiagyujteménye. Pécs–Budapest.

 • Gero, Gyozo 1975 Türkische Keramik in Ungarn, Einheimische und Importierte Waren. In: Fehér, G. (ed.): Fifth International Congress of Turkish Art. Budapest, 347362.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gero, Gyozo 1989 Anatolian Pottery –from Iznik and Kütahya –in Hungary in the 16th and 17th Centuries. In: Türk Petrol Vakf (ed.): First International Congress on Turkish Tiles and Ceramics. 6–11. VII. 1986. Kütahya, Turkey. Istanbul.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gero, Gyozo 1990 Die Keramik von Isnik und Kütahya in Ungarn. In: Majda, T. (ed.): Seventh International Congress of Turkish Art, Warsaw 1983. Warsaw, 111118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gervers Molnár, Veronika 2005 Turkish Tiles of the 17th Century and Their Export. In: Gerelyes, I. (ed.): Turkish Flowers Studies on Ottoman Art in Hungary. Budapest, 3544.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. Gyürky, Katalin 1974 Venezianische und Türkische Importartikel im Fundmaterial von Buda aus der Ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 26, 413423.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hancz, Erika 2006 A szegedi vár kerámiaanyaga a török korban. Castrum Bene. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele (Budapest) 2006/4, 3146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hancz, Erika 2008 Az oszmán fajansz kialakulása, magyarországi elterjedése és kutatása. Pécsi Történeti Katedra (Pécs) 3956.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hancz, Erika 2011 Ottoman Ceramics from Szeged Castle in Hungary. Hódoltságkori keleti eredetu kerámiatípusok a szegedi vár területérol. In: Fekete M. (szerk.): „…eleitol fogva”. A 75 éves Makkay János köszöntése. Pécs, 123136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holl, Imre 2005 Fundkomplexe des 15.–17. Jahrhunderts aus dem Burgpalast von Buda. Varia Archaeologica Hungarica (Budapest) 17.

 • Holl, Imre 2006 Külföldi kerámia Magyarországon III. (14–17. század) I. Németországi kocserép, II. Perzsa fajansz, III. Kínai porcelán (Ausländische keramikfunde in Ungarn III. [14–17. Jh.] I. Steinzeug aus Deutschland, II. Persien, III. China). Budapest Régiségei (Budapest), 40, 253344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Irásné Melis Katalin 1984 Régészeti kutatások az Árpád-kori Pest külvárosai területén (Budapest V., Belváros) (Archäologische Forschungen. auf dem Gebiet des Vorstädtevon Pest zur Arpadenzeit). Budapest Régiségei (Budapest) 26, 6385.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Káldy-Nagy Gyula 1970 Harács-szedok és ráják –Török világ a XVI. századi Magyarországon. Budapest.

 • Kovács, Gyöngyi 1984 Török kerámia Szolnokon. Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 30. Szolnok.

 • Kovács, Gyöngyi 2005 Iznik Pottery in Hungarian Archaeological Research. In: Gerelyes, I. (ed.): Turkish Flowers, Studies on Ottoman Art in Hungary. Budapest, 6986.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MRT 1979 Horváth István–H. Kelemen Márta–Torma István: Magyarország régészeti topográfiája 5. Komárom megye régészeti topográfiája. Esztergom és a dorogi járás. Torma I. szerk. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soproni Olivér 1981 A magyar muvészi kerámia születése. A török hódoltság kerámiája. Budapest, é. n. (Mesterségek).

 • Szalai Emese 2013 Keleti import áru a török kori Gyuláról. (Oriental import goods from the Ottoman period of Gyula). In: Varga M. (szerk.): Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. Kaposvár, 159172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Anikó 2002 Török kori leletegyüttes a budavári Királyi Palota eloterében. In: Gerelyes I.Kovács Gy. (szerk.): A hódoltság régészeti kutatása. Opuscula Hungarica (Budapest) 3, 261268; English version: An Ottoman-era Cellar from the Foreground of Buda’s Royal Palace. In: Gerelyes, I.–Kovács, Gy. (eds): Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. Budapest, 2003, 273-280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zay Orsolya 2014 Egri, hódoltság korabeli porcelán- és fajansztöredékek vizsgálata régészeti szemmel és SEM-EDS módszerrel (Analysis of Porcelain and Faiance Fragments from the Ottoman Period of Eger. The Archaeologist’s View and the SEM-EDS Method.). In: Rácz T. Á. (szerk.): A múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. konferenciájának tanulmánykötete. The Fountain of the Past. Study Volume of the Fifth Annual Conference of Young Medieval Archaeologists. Szentendre, 343–353, 474.