Author:
Judit Regenye Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, Török I. u. 7.

Search for other papers by Judit Regenye in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Described in the study is a burial of the Sopot Culture. The solitary burial found on the settlement and its rich inventory of finds (vessels, a Spondylus pendant and beads) provides the springboard for an overview of the culture’s burial rite and grave goods as well as its cultural contacts. One of the unique traits of the burial is that it incorporates both the Linearbandkeramik traditions of the Transdanubian Sopot Culture and the typical finds of the Slavonian Sopot Culture.

 • T. Biró, Katalin 1998 Lithic Implements and the Circulation of Raw Materials in the Great Hungarian Plain during the Late Neolithic Period. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T. Biró, KatalinRegenye, Judit 1991 Prehistoric Workshop and Exploitation Site at Szentgál-Tuzköveshegy. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 43, 337375.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T. Biró Katalin Palágyi SylviaRegenye Judit 1989 Technológiai megfigyelések a Nemesvámos, Baláca pusztai oskori lelohely koeszközanyagán. Balácai Közlemények (Veszprém) 1, 4795.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cataj, LeaJaneš, Andrej 2013 Golinci–Selište. Naselje iz prapovijesti i srednjeg vijeka (Prehistoric and medieval settlement). In: Višnjic, J. (ed.): Nove arheološka spoznaje o donjoj Podravini. Zagreb, 159220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csengeri Piroska 2004 Spondylus mellékletes középso neolitikus temetkezések Mezozomborról és Mezokövesdrol (Middle Neolithic burials with Spondylus shell ornaments from Mezozombor [Tiszadob group] and Mezokövesd [Szakálhát Culture]. In: Ilon G. (szerk.): MOMOS III. Oskoros Kutatók III. Összejövetelének Konferenciakötete. Szombathely, 6590.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dimitrijevic, Stojan 1968 Sopotsko–lendelska kultúra (Sopot–Lengyeler Kultur). Monographiae Archaeologicae I. Zagreb.

 • Dimitrijevic, Stojan 1969 Das Neolithikum in Syrmien, Slawonien und Nodwestkroatien. Archaeologia Iugoslavica (Beograd) 10, 3976.

 • Dornyay Béla Csalog József 1945 Az újabb-kokori szalagdíszes agyagmuvesség emlékei a Balatoni Múzeumban. Folia Archaeologica (Budapest) 5, 17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Egry ildikó 2009 A Dunántúli vonaldíszes kerámia kultúra új lelohelyei a Kisalföldön (A new site of the Transdanubian Linear Pottery Culture in the Little Hungarian Plain). In: Bende L.Lorinczy G. (szerk.): Medinától Etéig. Tisztelgo írások Csalog József születésének 100. évfordulóján. Szentes, 167177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gaydarska, BisserkaChapman, JohnAngelova, IlkaGurova, MariaYanev, Slavcho 2004 Breaking, Making and Trading: the Omurtag Eneolithic Spondylus Hoard. Archaeologia Bulgarica (Sofia) 8, 1134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth László Kalicz Nándor (Havasi B., Kreiter A., Kreiter E. 2003 Újkokori település feltárása Petriventén (Zala megye) (Excavation of a Neolithic site at Petrivente, Zala County). In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti Kutatások Magyarországon 2001. Budapest, 529.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • John, Jan 2011 Status of Spondylus Artifacts within the LBK Grave Goods. In: Ifantidis, F.Nikolaidou, M. (eds): Spondylus in Prehistory: New Data and Approaches –Contributions to the Archaeology of Shell Technologies. British Archaeological Reports International Series (Oxford) 2216, 3945.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalicz, Nándor 1985 Kokori falu Aszódon (Neolithisches Dorf in Aszód). Múzeumi Füzetek 32. Aszód.

 • Kalicz, Nándor 1988 Beiträge zur Entstehungsfrage der Lengyel-Kultur. Slovenská Archeológia (Nitra) 36, 105118.

 • Kalicz Nándor Makkay János 1972 A neolitikus Sopot–Bicske kultúra (Die neolithische Sopot–Bicske-Kultur). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 99, 314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalicz, NándorSzénászky, Júlia 2001 Spondylus-Schmuck im Neolithikum des Komitats Békés, Südostungarn. Praehistorische Zeitschrift (Berlin) 76, 2454.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalicz, NándorKreiter, EszterTokai, M. Zita 2007 Die Rolle der Sopot-Kultur in der Entstehung der Lengyel-Kultur auf Grund der neuen Ausgrabungen in Südwestungarn. In: Kozlowski, J. K.Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 2947.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krznaric Škrivanko, Maja 1997 Prapovijesno naselje na Ervenici u Vinkovcima (The prehistroric settlement of Ervenica in Vinkovci). Opuscula Archaeologica (Zagreb) 21, 205215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krznaric Škrivanko, Maja 2015 Rezultati Dimitrijevicevih istraživanja Sopota u svjetlu novih istraživanja (The results of Dimitrijevic’s excavations at Sopot in light of recent research). Opuscula Archaeologica (Zagreb) 37/38, 2013/2014, 371395.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kypariss i Apostolika, Nina 2005 Tracing Symbols of Life and Symbols of Death in Neolithic Archaeological Context. Documenta Praehistorica (Ljubljana) 32, 133144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kvetina, Petr 2004 Mocní muži a sociální identita jednotlivcu –prostorová analýza pohrebište Lnk ve Vedrovicích (Powerful men and individual social identity: spatial analysis of the LBK cemetery at Vedrovice). Archeologické rozhledy (Praha) 61, 383392.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lichter, Clemens 2001 Untersuchungen zu den Bestattungssitten des Südosteuropäischen Neolithikums und Chalkolithikums. Mainz.

 • Makkay, János 1969 Die neolithischen Funde von Bicske. Študijné zvesti (Nitra) 17, 253270.

 • Makkay, János 1975 A bicskei neolithikus telep és temeto. Az István Király Múzeum Közleményei, D sorozat 104. Székesfehérvár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Makkay, JánosStarnini, ElisabettaTulok, Magda 1996 Excavations at Bicske-Galagonyás (Part III). The Notenkopf and Sopot-Bicske Cultural Phases. Edizioni Svevo Trieste.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Markovic, Zorko 1994 Sjeverna Hrvatska od neolita do broncanog doba. Nordkroatien vom Neolithikum bis zur Anfang der Bronzezeit. Muzej Grada Koprivnice, Koprivnica.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Markovic, Zorko 2012 Novija razmatranja o nekim aspektima sopotske kulture u sjevernoj Hrvatskoj (Neuere Betrachtungen über bestimmte Aspekte der Sopot-Kultur in Nordkroatien). Prilozi Instituta za Arheologiju u Zagrebu. 29/1, 5769.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller, Johannes 1997 Neolithische und chalkolithische Spondylus-Artefakte. In: Becker, CorneliaDunkelmann, Marie-LuiseMetzner-Nebelsick, CarolaPeter-Röcher, HeidiRoeder, ManfredTerzan, Biba (Hrsg.): Xpóvoç. Beiträge zur prähistorischen Archäologie zwischen Nord- und Südosteuropa. Festschrift für Bernhard Hänsel. Internationale Archäologie Studia honoraria 1. Espelkamp, 91106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nilss on Stutz, Liv 2010 The Way we Bury our Dead. Reflections on mortuary ritual, community and identity at the time of Mesolithic-Neolithic transition. Documenta Praehistorica (Ljubljana) 37, 3342.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Obelic, BogomilKrznaric Škrivanko, MajaMarijan, BoškoKrajcar Bronic, Ines 2004 Radiocarbon Dating of Sopot Culture Sites (Late Neolithic) in Eastern Croatia. Radiocarbon (New Haven) 46, 245258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oross, krisztiánMarton, tibor 2012 Neolithic Burials of the Linearbandkeramik Settlement at Balatonszárszó and their European Context. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 63, 257300.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pader, Ellen-J. 1982 Symbolism, Social Relations and the Interpretation of Mortuary Remains. British Archaeological Reports–International Series (Oxford) 130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Patay Pál 1966–67 Adatok Budapest környékének újkokorához és rézkorához (Angaben zum Neolithikum und zur Kupferzeit der Umgebung von Budapest). Folia Archaeologica (Budapest)18, 7–26.

 • Pavúk, Juraj 1972 Neolithisches Gräberfeld in Nitra. Slovenská Archeológia (Nitra) 20, 5106.

 • Petres Éva 1954 Újabb-kokori sírok Bicskén. Folia Archaeologica (Budapest) 6, 2228.

 • Raczky, Pál 1994 Two Late Neolithic ’hoards’ from Csóka (Coka)–Kremenyák in the Vojvodina. In: Lorinczy G. (szerk.): Kokortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára. Szeged, 161–172.

 • Raczky, PálAnders, Alexandra 2010 “A colourful message”: A Special Grave of the Late Neolithic Tisza Culture. In: Borhy L. (ed.): Studia celtica, classica et romana. Nicolae Szabó septuagesimo dedicate. Budapest, 193–202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Regenye Judit 1984 Neolitikus leletek Balácáról. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém) 17, 5968.

 • Regenye Judit 1991 Oskori leletek az I. épület 6., 10. helyiségeiben. Balácai Közlemények (Veszprém) 2, 341348.

 • Regenye Judit 1996 A Sopot-kultúra lelohelyei a Balaton-felvidéken. Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 23–42.

 • Regenye Judit 1996a A balácai Likas-domb oskori leletei. Balácai Közlemények (Veszprém) 5, 243245.

 • Regenye Judit 1998 Some Questions Concerning the End of the Middle Neolithic in Western Hungary. In: Drasovean, Fl. (ed.): The Late Neolithic of the Middle Danube Region. Timisoara, 109116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Regenye Judit 2001 Az 1981. évi balácai ásatás neolitikus leletei az I/32. folyosó és a belso udvar (peristilium) területén. Balácai Közlemények (Veszprém) 6, 255261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Regenye Judit 2002 Chronological Situation of the Sopot Culture in Hungary. A Sopot kultúra kronológiai helyzete Magyarországon. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém) 22, 3142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Séfériadés, Michel Louis 2003 Note sur l’origine et la signification des objets en spondyle de Hongrie dans le cadre du Néolithique et de l’Énéolithique européens. In: Jerem, E.Raczky, P. (Hrsg.): Morgenrot der Kulturen. Festschrift für Nándor Kalicz zum 75. Geburtstag. Budapest, 353373.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siklósi, Zsuzsanna 2004 Prestige Goods in the Neolithic of the Carpathian Basin: Material Manifestations of Social Differentiation. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 55, 162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siklósi, Zsuzsanna 2010 A társadalmi egyenlotlenség nyomai a késo neolitikumban a Kárpát-medence keleti felén. Doktori dis- szertáció kézirata. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siklósi, ZsuzsannaCsengeri, Piroska 2011 Reconsideration of Spondylus Usage in the Middle and Late Neolithic of the Carpathian Basin. In: Ifantidis, F.Nikolaidou, M. (eds): Spondylus in Prehistory: New Data and Approaches –Contributions to the Archaeology of Shell Technologies. British Archaeological Reports–International Series (Oxford) 2216, 4762.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Šimic, Jasna 1999 Osijek-Filipovica (Hermanov vinograd) zaštitno iskopavanje neolitickog naselja (Osijek-Filipovica [Hermanov vinograd] rescue excavations of a Neolithic settlement). Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva (Zagreb) Nr. 1. 31, 3033.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Šimic, Jasna 2006 Sopotska nalazišta na Osjeckom podrucju (Sites of the Sopot Culture in the Osijek area). In: Tomaž, A. (ed.): Od Sopota do Lengyela (Between Sopot and Lengyel). Založba Annales (Koper) 3942.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Šimic, Jasna 2007 Cepin–Ovcara, Tursko groblje, istraživanje godina 2006 (Cepin–Ovcara, Turkish cemetery, excavations in 2006). Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva (Zagreb) Nr. 1. 39, 6572.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Šimic, Jasna 2007a Zaštitno istraživanje prapovijesnog nalazišta Staro Valpovo pokraj Belišca (Archaeological rescue excavations at the prehistoric site Staro Valpovo near Belišce). Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva (Zagreb) Nr. 1. 39, 2635.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Težak-Gregl, Tihomila 1993 Kultura linearnotrakaste keramike u središnjoj Hrvatskoj: korenovska kultúra (The Linear Pottery Culture in Central Croatia: The Korenovo Culture). Zagreb.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Torma István 1986 Dinnyés István–Kovári Klára–Kvassay Judit–Miklós Zsuzsa–Tettamanti Sarolta–Torma István: Magyarország régészeti topográfiája 7. Pest megye régészeti topográfiája. A budai és a szentendrei járás (XIII/1). Torma I. (szerk.) Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zalai-Gaál, István 1988 Közép-európai neolitikus temetok szociálarchaeológiai elemzése (Sozialarchäologische Untersuchungen des mitteleuropäischen Neolithikums aufgrund der Gräberfeldanalyse). Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve (Szekszárd) 14, 5178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zalai-Gaál, István 2006 A lengyeli kultúra tengeri kagylóékszerei a Dél-Dunántúlon. Meeresmuschelschmuck der Lengyel-Kultur in Südtransdanubien. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve (Szekszárd) 28, 182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zalai-Gaál, István 2010 Die soziale Differenzierung im Spätneolithikum Südtransdanubiens. Varia Archaeologica Hungarica XXIV. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)