Author: Kováts István
View More View Less

A medieval and post-medieval jurisdiction was essentially a public affair. The entire process of criminal action can be reconstructed from the written sources, the various depictions and historical town maps. The archaeology of law, one of the directions in European historical archaeology, is concerned also with the identification and excavation of places of punishment, and specifically with the archaeology of execution sites. In a broader sense, all material relics and sites associated with the execution of punishment and legal life can be assigned to this field of research. As a result of complex research projects, several medieval and post-medieval execution sites have been uncovered in Europe. Surveyed and discussed here are the research potentials of locating, identifying and excavating execution sites through examples taken from Europe and Hungary.

 • Auler, Jost 2008a Ausgewählte Altgrabungen mit Richstättenbefunden aus Deutschland. Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie. Dormagen, 1245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Auler, Jost 2008b Richstättenarchäologie in der Schweiz – Einige Nachträge. Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie. Dormagen, 286307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Auler, Jost 2008c Vor der Toren der Stadt – Die südliche Richstätte der rheinischen Stadt Neuss. Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie. Dormagen, 7681.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Auler, Jost 2010 Ausgewählte Altgrabungen mit Richstättenbefunden aus Deutschland. (2.) Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie 2. Dormagen, 1228.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Auler, Jost 2012 Ausgewählte Altgrabungen mit Richstättenbefunden aus Deutschland. (3.) Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie 3. Dormagen, 2435.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Auler, Jost 2013 The Archaeology of Execution Sites in Early Modern Central Europe. Mehler, N. (ed.): Historical Archaeology in Central Europe. Special Publication, Number 10. Society for Historical Archaeology, Rockville, 139149.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh árpád 2016 Kora újkori vesztőhelyek régészete. Vas vármegye vesztőhelyeinek történeti és térinformatikai vizsgálata. Alapszakos szakdolgozat. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baltl, Hermann 1957 Rechtsarchäologie des Landes Steiermark. Graz–Köln.

 • Bartucz Lajos 1966 A magyar jakobinusok sírjainak megtalálása és kétszeri exhumálásuk. Bartucz Lajos: Palaeopathologia III. A praehistorikus trepanáció és orvostörténeti vonatkozású sírleletek. Budapest, 445519.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Batizi Zoltán 2005 Vác, Zichy utca 20. Jelentés megelőző feltárásról. Jelentés és dokumentáció. Kézirat.

 • Batizi Zoltán 2006 Vác, Zichy utca 20. Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti kutatások Magyarországon 2005 (Archaeological investigations in Hungary 2005). Budapest, 332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bácskai Vera (szerk.) 1971 Források Buda, Pest és Óbuda történetéhez 1686–1873. Források Budapest múltjából I. Budapest Főváros Levéltára Forráskiadványai I. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Behringer, Wolfgang 2010 A klíma kultúrtörténete. A jégkorszaktól a globális felmelegedésig. Budapest.

 • Bencze Zoltán Szekér György 1993 A budaszentlőrinci pálos kolostor. Monumenta Historica Budapestiensia (Budapest) 8.

 • Benda Judit 2011 A kereskedelem topográfiája. A kereskedők térhasználata a késő középkori Budán. Korall (Budapest) 45, 80101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bíró Szilvia Molnár AttilaSzőnyi EszterTomka Péter 2010 Régészeti kutatások a győri Széchenyi téren (2008–2009). Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti kutatások Magyarországon 2009 (Archaeological investigations in Hungary 2009). Budapest, 232233.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boschler, Susi UlrichLanz, Christian 2008 Mittelalterliche und neuzeitliche Skelettfunde Hingerichteter in der Schweiz. Katalog und antropologischrechtsmedizinische Beurteilung. Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie. Dormagen, 412-436.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bódiné Beliznai Kinga 2013 Kivégzési rituálék. In: Máthé G.Révész T. M.Gosztonyi G. (szerk.): Jogtörténeti parerga. Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére. Budapest, 3145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bódiné Beliznai Kinga 2014 A bíbor méltóság, a sárga árulás. Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben. Budapest.

 • Bónis György 1962 Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után 1686–1708. Budapest Várostörténeti Monográfiái (Budapest) 23.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Busch, Ralf 2008 Das spätmittelalterliche Hinrichtungstätte in Salzhausen, Landkreis Harburg, im archäologischen Befund. Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie. Dormagen, 98104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Busch, Ralf 2010 Bilder des Grauens. Hinrichtungstätten in der Kunst. Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie 2 Dormagen, 296304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csatkai Endre 1937 A soproni utcanevek történetéhez. Soproni Szemle (Sopron) 1:1, 3742.

 • Csendes Lajos 1977 Történelem a térképeken. Lázár deák térképétől a részletes katonai felmérésekig. Hadtörténelmi Közlemények (Budapest) 24:2, 103130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Davidovics Krisztina 2006 A halálbüntetés végrehajtásának liturgikus elemei – A hóhér. Mezey B. (szerk.): Jogi kultúrák, procesz-szusok, rituálék és szimbólumok. Budapest, 4664.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dean, Trevor 2007 Crime and Justice in Late Medieval Italy. Cambridge.

 • Deschler-Erb, SabineStopp, Barbara 2006 Die Tierskelette vom Wasenplatz am Letzigraben in Zürich-Albisrieden. (18. Jahrhundert.) Archäologischer Untersuchungbericht zur Grabung 2006. Stadt Zürich. Archäologie und Denkmalpflege 2003–2006. Internetpublikation. https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/hbd/Deutsch/Archaeologie_Denkmalpflege/Publikationen%20und%20Broschueren/Online-Publikationen/2006_Deschler_Stopp_LetzigrabenTierskelette.pdf. [letöltés: 2017. január 21.]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Duma, Pawel 2010 Grób alienata. Pochówki dzieci nieochrzczonych, samobójców i skazańców w późnym średniowieczu wczesnonowoźytnej (Die Greben den Entfremdeten-Begräbnisse von Ungetauften Kindern). Selbsmördern, und Verurteilten im Späten Mittelalter und der Frühen Neuzeit. Kraków.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Duma, Pawel 2015 Śmierć nieczysta na Śląsku. Studia nad obrządkiem pogrzebowym społeczeństwa przedindustrialnego. (Profane death in Silesia. A study of funeral practices of the pre-industrial society). Wrocław.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dülmen, Richard 1990 A rettenet színháza. Ítélkezési gyakorlat és büntetőrituálék a kora újkorban. Budapest.

 • Evers, Thiers 2008 Richstätten in zeitgenössischen Bildquellen. Typologie und Topographie. Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie. Dormagen, 444465.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gardela, LeszekKajkowski, Kamil 2013 Vampires, Criminals, or Slaves? Reinterpreting ’Deviant Burials’ in Early Medieval Poland. World Archaeology 45:5, 780796.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Genesis, Marita 2008 Der Rabenstein in Erfurt. Eine mittelalterliche/frühneuzeitliche Richstätte in historischen und archäologischen Quellen. In: Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie. Dormagen, 144150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gróf Péter 2003 Visegrád-Várkert. Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti kutatások Magyarországon 2000 (Archaeological investigations in Hungary 2000). Budapest, 232233.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyulai Éva 1999 A Tetemvár Miskolc XVI–XIX. századi topográfiájában. Fából és deszkából. A miskolci Deszkatemplom. Miskolc, 141185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyulai Éva 2000 Topográfia és városkép. Miskolc története III/1. 1702–1847-ig. Miskolc, 57151.

 • Hajdu Lajos 1985 Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. század utolsó harmadában. Budapest.

 • Jakab Attila 2009 Hóhérpallos a nyíregyházi Jósa András Múzeumban. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 44:3, 377383.

 • Jankovich Miklós 1963 Újlak és Szentjakabfalva helyrajzi adatai az 1702. évi Zaiger tükrében. Budapest Régiségei (Budapest) 20, 155164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jankó Annamária 2001 A második katonai felmérés. Hadtörténelmi Közlemények 114:1, 103130.

 • Kajtár István 2004 Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe. Budapest–Pécs, 2004.

 • Kajtár István 2006 Jogi kultúra, jogi szimbólumok és rítusok. In: Mezey B. (szerk.): Jogi kultúrák, processzusok, rituálék és szimbólumok. Budapest, 130145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kállay István 1974 Székesfehérvár kiváltságlevelei. Fejér Megyei Történeti Évkönyv (Székesfehérvár) 8. Tanulmányok és források Fejér megye történetéhez 10, 149201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keller, Albrecht 1921 Henker/Blutvogt, Carnifex. Der Scharfrichter in der deutschen Kulturgeschichte. Bonn und Leipzig, 1921.

 • Kertész Róbert 2012 Fejezetek a török kori Szolnok kutatástörténetéhez és egy újabb azonosított objektum: a vesztőhely. Szolnoki Tudományos Közlemények (Szolnok) 16, 4064.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krabath, Stefan 2008 Zwei Richtplätze in der Oberlausitz – eine seltene archäologische Denkmalgattung. Dormagen, 496–506. Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie. Dormagen, 152167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovalovszki Júlia 1980a Jelentés a Visegrád-Várkertben végzett ásatásról. 1980. október 21. Kézirat. Mátyás Király Múzeum, Adattár. Visegrád.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovalovszki Júlia 1980b Ásatási napló. Visegrád–Várkert, 1980. Kézirat, Mátyás Király Múzeum, Adattár. Visegrád.

 • Kubinyi András 2005 Késő középkori temetkezések a történeti forrásokban. Ritoók Á.Simonyi E. (szerk.): „…a halál árnyékának völgyében járok…”A középkori templom körüli temetők kutatása. Opuscula Hungarica (Budapest) 6, 1318.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lavi, Ain 2008 Die mittelalterliche Hinrichtungstätte von Tallinn (Estland). In: Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie. Dormagen, 106110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lück, Heiner 2012 Was ist und was kann Rechtsarchäologie? Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (Leipzig) 8, 3555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Madas József 1977 A 17–19. századi pécsi vesztőhely. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs) 22, 285286.

 • Madas József 1980 A pécsi vesztőhelyről. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs) 25, 231233.

 • Maisel, Witold 1993 Rechtsarchäologie Europas. Wien.

 • Mašková, PavlínaMichálek, Jan 2006 Archeologický výzkum v poloze „Na šibenici“ ve Vodňanech (okres Strakonice). Příspěvek k archeologii popravišť v Čechách. Archäologische Grabung in der Flur „Na šibenici“ („Am Galgen”) bei Vodňany (Bezirk Strakonice). Ein Beitrag Zur Archäologie der Hinrichtungsstättenin Böhmen. Archeologické rozhledy (Praha) 55, 790809.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mezey Barna 2007 A büntetőjogi intézmények története a kezdetektől a polgári átalakulásig. In: Mezey B. (szerk.): Magyar jogtörténet. Budapest, 263311.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mezey Barna 2010 Régi idők tömlöcei. Büntetések, börtönök, bakók. Budapest.

 • Mezey Barna Nagy Janka Teodóra (szerk.) 2009 Jogi néprajz – jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtudományok, a néprajztudományok és a történettudományok köréből. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mordovin Maxim 2016 Előzetes jelentés a Pápa, Fő téren végzett megelőző feltárások második és harmadik üteméről. In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti kutatások Magyarországon 2011–2014 (Archaeological investigations in Hungary 2011–2014). Budapest, 232233.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Motschi, AndreasMuntwyler, ChristianLangenegger, ElisabethDeschler-Erb, SabineStopp, Barbara 2008 Hochgericht und Wasenplatz von Zürich Albisrieden. Ergebnisse der archäologischen, antropologischen und archäozoologischen Untersuchungen 2006. Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie. Dormagen, 206230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MRT 9 1993 Dinnyés István–Kővári Klára–Kvassay Judit–Miklós Zsuzsa–Tettamanti Sarolta–Torma István: Pest megye régészeti topográfiája (XIII/2.). A szobi és váci járás. Torma I. (főszerk.): Magyarország Régészeti Topográfiája 9. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MVA 1 2010 Jankó Ferenc–Kücsán József–Szende Katalin (Dávid Ferenc–Goda Károly–Kiss Melinda közreműködésével): Magyar Várostörténeti Atlasz 1. (Hungarian Atlas of Historical Towns No. 1.) Sopron.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy József 1876 A cholera Nyitra megyében 1831-től 1874-ig. Nyitra.

 • Nagy Tibor 1943 A Fővárosi Régészeti és Ásatási Intézet jelentése az 1938–1942. évek között végzett régészeti kutatásairól. Budapest Régiségei 13 (Budapest) 359399.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nánási László 2012 A magyar történeti büntetésügyi tudomány megteremtőjének, Vajna Károlynak élete és műve. Jogtörténeti Szemle (Budapest) 2012:1, 2635.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemes Lajos 2001 Eger város önkormányzata 1687–1848. Tanulmányok Heves megye történetéből 16. Eger.

 • Obtułowicz, ŁukaszPokutta, Dalia A. 2014 The graves of criminals in Renaissance Poland. Archaeological excavations of Modern Age cemetery in Gliwice Dworcowa Street, Upper Silesia. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne (Wrocław) 56, 313341.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pandula Attila 1989 Kivégzés, tortúra és megszégyenítés a régi Magyarországon. Kiállítási katalógus. Eger.

 • Piech, Jaroslaw 2008 mit fliegenden Fahnen” zogen sie um Hochgericht: Der Galgen von Ellwangen an der Jagst 1701–1811. Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie. Dormagen, 1245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pieper, PeterSchlüter, Britta 2008 Genagelte menschlice Schädel. Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie. Dormagen, 388412.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Platt, Colin 1976 The English Medieval Town. London.

 • Póczy Klára 1994 Az aquincumi katonai amfiteátrum műemléki helyreállítása Óbuda városrendezési tervének forrásaként. Gerő László 85. születésnapjára. Tanulmányok. Művészettörténet – Műemlékvédelem (Budapest) 6, 2741.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reynolds, Andrew 2009 Anglo-Saxon Deviant Burial Customs. Oxford.

 • Rózsa György 1996 Sopron látképeiről. Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. A Soproni Múzeum Kiadványai (Sopron) 2, 201207.

 • Rózsa Miklós 2003 A Kanizsai Városi Tanács pallosjoggal felruházása és a vesztőhely felállítása. Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 12, 209214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siklósi Gyula 2005 Egykori büntetés végrehajtó eszközök nyomai Körmenden. Körmendi Figyelő (Körmend) 13, 1723.

 • Sokol, Petr 2003 Šibenice v Bečově nad Teplou a archeologie popravišť. The gallows at Bečov nad Teplou and the archeology of places of execution. Archeologické rozhledy (Praha) 55, 736766.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sokol, Petr 2008a War, Town, Gallows. Some Aspects of Gallows on Historic Images. Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie. Dormagen, 49505.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sokol, Petr 2008b The Gallows at Bečov nad Teplou, District of Karlovy Vary, Czech Republic Research, Conservation Presentation. Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie. Dormagen, 250269.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sokol, Petr 2010 Gallows and Beheading Places in Pilsen. On Using Pictorial, Cartographic, Written, and Archaeological Sources. Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie 2. Dormagen,, 348374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szeghyová Blanka 2004 Erőszak és konfliktuskezelés a polgárok mindennapi életében a 16. században. Történelmi Szemle (Budapest) 46:1–2, 167190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székely Zoltán 2004 Nicolo Angielini 1566-os rajza Győr váráról és Miksa császár táboráról. Arrabona (Győr) 42:2, 167183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székely Zoltán 2006 Kép és valóság. Törökkori metszetes várábrázolások és forrásaik Győr példáján. XVI. század. A Castrum Bene Egyesület 12. vándorgyűlése. A várkutatás írott és képi forrásai. Arrabona (Győr) 44:2, 131174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szuromi Szabolcs Anzelm 2005 A templom körüli temetkezés a középkori egyházfegyelem tükrében (12–13. század). Ritoók Á.Simonyi E. (szerk.): „…a halál árnyékának völgyében járok…” A középkori templom körüli temetők kutatása. Opuscula Hungarica (Budapest) 6, 912.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Temesváry Ferenc 1970 Büntető eszközök a régi Magyarországon. A Jánosházai Múzeum Közleményei 1. Szombathely.

 • Tóth Albert 1989 A Jászság kunhalmai. Zounuk. A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyvei (Szolnok) 4, 419440.

 • Tóth J. Zoltán 2006 A halálbüntetés szabályozása a középkorban, különös tekintettel a Német-Római Birodalomra. Jogtörténeti Szemle (Budapest) 2006:4, 6875.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth J. Zoltán 2007 A halálbüntetésre vonatkozó anyagi jogi szabályok a feudalizmus Magyarországán. Jogtörténeti Szemle (Budapest) 2007:4, 3050.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth J. Zoltán 2008 A halálbüntetés írottjogi szabályozása Magyarországon a felvilágosodástól a Csemegi-kódexig. De iuresprudentia et iure publico (Budapest) 2:3, 121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth J. Zoltán 2010 A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete. Budapest.

 • Trzcinski, Maciej 2001 Miecz katowski, pręgierz, szubienica: zabytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śląsku (XIII-XVIII w.) Wrocław.

 • Vajna Károly 1906 Hazai régi büntetések. I. Budapest.

 • Tóth J. Zoltán 1907 Hazai régi büntetések. II. Budapest.

 • Vázsonyi Ottó 2001 Hasonlóságok és különbözőségek a 10–14. századi nyugat-európai és magyar kivégzési szokások közt. Weisz B.Balogh L.Szarka J. (szerk.): Tanulmányok a középkorról: A II. Medievisztikai PhD-konferencia, Szeged, 2001. április 3. előadásai. Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Végh András 1997 A középkori várostól a török erődig. A budai vár erődítéseinek változásai az alapítástól a tizenötéves háborúig. Budapest Régiségei (Budapest) 31, 295313.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Végh András 1999 Régészeti feltárások a budai Váralján, a középkori Tótfalu területén. Budapest Régiségei (Budapest) 34, 331347.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Végh András 2006 Buda város középkori helyrajza I. Monumenta Historica Budapestiensia XV. Budapest.

 • Végh András 2008 Buda város középkori helyrajza II. Monumenta Historica Budapestiensia XVI. Budapest.

 • Vörös István 1991 Kutyaáldozatok és kutyatemetkezések a középkori Magyarországon II. Folia Archaeologica (Budapest) 42, 179196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wojtucki, Daniel 2010 ’Rabenstein’ oder ’Köphaus’. Hinrichtungstätten der neuzeitlichen Stadt. Auler, J. (Hrsg.): Richstättenarchäologie 2. Dormagen, 394409.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 8 1 2
Oct 2020 13 0 0
Nov 2020 5 49 20
Dec 2020 10 0 1
Jan 2021 8 2 3
Feb 2021 17 0 0
Mar 2021 0 0 0