View More View Less
 • 1 Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, Záhony u. 4.

A tanulmány a Budapest III. ker. Csúcshegy-Harsánylejtő területén feltárt, a késő neolitikum kezdetére, a formatív/korai Lengyel-időszakra keltezhető települést mutatja be. A kerámialeletek között Sopot-, Lužianky- és tiszai jellegzetességek ismerhetők fel, amelyek jól tükrözik a főváros térségének közvetítő szerepét. Különös jelentőségűek a lelőhelyen feltárt oszlopos szerkezetű házak, amelyek a masszív födémmel és szaruállásos tetőszerkezettel rendelkező épületek korai megnyilvánulásai lehetnek.

 • Banner, János 1930 A kökénydombi neolithkori telep (Die neolithische Ansiedlung von Kökénydomb). Dolgozatok (Szeged) 6, 49158.

 • Banner, János 1960 The Neolithic Settlement on Kremenyák Hill at Csóka/Coka. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 12, 156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Barna, Judit 2007 A New Site of the Lengyel Culture in Sormás-Török-földek (Zala County, South-western Transdanubia). In: Kozlowski, J. K.Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 365380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Barna, Judit 2009 A Sopot kultúra házai és települése Sormás-Mántai dulo lelohelyen. Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 18, 1127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Barna, Judit 2010 Sormás-Török-földek településtörténeti áttekintése II. A késo neolitikum (The history of a settlement at Sormás-Török-földek. II. Late Neolithic). Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 19, 93115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Barna, Judit 2011a A lengyeli kultúra kialakulása a DNy-Dunántúlon. Doktori disszertáció. Budapest.

 • P. Barna, Judit 2011b Adatok a dunántúli késo neolitikus háztípusokhoz. A Sopot és a korai lengyeli kultúra házai Sormás- Török-földek lelohelyen. Beiträge zu spätneolithischen Haustypen in Transdanubien. Häuser der Sopotund der Lengyel-Kultur am Fundort Sormás-Török-földek. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica (Szeged). 12, 3145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Barna, Judit 2017 The Formation of the Lengyel Culture in South-Western Transdanubia. Jerem, E.-Meid, W. (eds): Archaeolingua. Volume 39, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Barna Judit T. Biró Katalin 2009 Import leletek és nyersanyagok Sormás-Mántai-dulo és Sormás-Török-földek lelohelyeken. In: Ilon G. (szerk.): Oskoros Kutatók VI. Összejövetelének konferenciakötete. Koszeg, 2009. március 19–21. MΩMΟΣ (Szombathely) 6, 279294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T. Biró Katalin 1989 A lengyeli kultúra dél-dunántúli pattintott koeszköz-leletanyagainak nyersanyagáról I. (On the raw material of the chipped stone industry of South-Transdanubian Lengyel-Culture sites I). Communicationes Archaeologicae Hungaricae (Budapest) 2231.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T. Biró Katalin 1991 A kései neolitikum koeszközei és nyersanyagforgalma a magyar Alföldön. Kandidátusi disszertáció. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T. Biró Katalin 1994 A Szentgál, Füzi-kúti késo neolit település koanyaga (Lithic material of the Late Neolithic settlement, Szentgál, Füzi-kút). Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém) 19–20, 89118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dombay, János 1960 Die Siedlung und das Gräberfeld in Zengovárkony. (Beiträge zur Kultur des Aeneolithikums in Ungarn.) Archaeologica Hungarica 37. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fábián, Szilvia 2010 Siedlung der Zseliz-Periode der Linearbandkeramik in Szécsény-Ültetés. Antaeus (Budapest) 31–32, 225283.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gallus Sándor 1936 A nagytétényi neolitikus sír. Archaeologiai Értesíto (Budapest) 49, 8586.

 • Gáboriné Csánk Veronika 1964 Megfigyelések a békásmegyeri oskori telepen (Observations faites les station prehistorique de Békásmegyer). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 91, 201214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gläser, Roland 1993 Die Linienbandkeramik in Transdanubien. Beitrage zu ihrer Chronologie und Entstehung. Doktori értekezés. Heidelberg.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldman, György 1984 Battonya-Gödrösök, eine neolthische Siedlung in Südost-Ungarn. Békéscsaba.

 • Havas Zoltán Szilas GáborM. Virág Zsuzsanna 2007 Próbafeltárás a csúcshegyi római villa közelében II. (Test excavation in the region of the Roman villa on Csúcshegy II.) Aquincumi Füzetek (Budapest) 13, 154179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Havas Zoltán Papp AdriennSzilas GáborM. Virág Zsuzsanna 2017 Óriás kirakós játék 26 hektáron: mozaikszeruen vizsgált többperiódusú lelohely kutatása Harsánylejton. In: Zsidi P. (szerk.): Kincsek a város alatt. Újdonságok a múltból. Budapest régészeti örökségének feltárása 1867/2005–2015. (A huge archaeological jigsaw puzzle across twenty-six hectares: The bits and pieces of a multi-period site at Harsánylejto. In: Treasures under the City. Novelties from the past. Revealing the archaeological heritage of Budapest 1867/2005–2015.) Budapest, 4551.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Havas Zoltán M. Virág Zsuzsanna 2013 Próba-és megelozo feltárások a Harsánylejton 2012-ben (Test and preventive excavations on Harsánylejto in 2012). Aquincumi Füzetek (Budapest) 19, 5481.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hegedus, Katalin–Makkay,János 1987 Vészto-Mágor. In: Tálas L. (ed.): The Late Neolithic of the Tisza Region. Budapest–Szolnok, 85105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, Ferenc 1987 Hódmezovásárhely-Gorzsa. In: Tálas L. (ed.): The Late Neolithic of the Tisza Region. Budapest–Szolnok, 3147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, Ferenc 1991 Vinca Culture and its Connections with the South-East Hungarian Neolithic: a Comparison of Traditional and C-14 Chronology. Banatica (Resita) 11, 259273.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, László András 1995–96 Die Stellung der Sopot-Kultur im ungarischen Neolithikum und ihre chronologischen Beziehungen mit der Grossen Ungarischen Tiefebene. Sargetia (Deva) XXVI/1, 143168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 1998 Siedlungsgeschichtliche Probleme im Karpatenbecken an der Wende des mittleren und späten Neolithikums. In: Drasovean, F. (Hrsg): The Late Neolithic of the Middle Danube Region. Timisoara, 123137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth László András H. Simon Katalin 1997 A neolitikum és a rézkor Zalaegerszeg környékén (Neolithic and Copper Age in Zalaegerszeg and in its environs). In: Kapiller, I. (szerk.): Zalaegerszeg évszázadai. Várostörténeti tanulmányok. Zalaegerszeg, 748.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth László Kalicz Nándor (Havasi B., Kreiter A., Kreiter E. közremuködésével) 2003 Újkokori település feltárása Petriventén (Zala megye). (Excavation of a Neolithic site at Petrivente, Zala County). In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti kutatások Magyarországon (Archaeological investigations in Hungary) Budapest, 529.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalicz, Nándor 1975–76 Neue Forschungen bezüglich der Lengyel-Kultur in Ungarn. Symposium Tešetice-Kyjovice 1974. Sbornik Praci Filozofické Fakulty Brnenské Univerzity (Brno) 20–21, 5161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalicz, Nándor 1983–84 Übersicht über den Forschungsstand der Entwicklung der Lengyel-Kultur und die älteste „Wehranlangen” in Ungarn. In: Eibner, A.Kaus, M.Urban, O. (Hrsg.): Symposium Poysdorf 1983. Mittelneolithische Grabenanlagen (Kult- Befestigungsanlagen in Zentraleuropa. Poysdorf – Laa Thaya (Niederösterreich) 9. und 10. April 1983. Mitteilungen der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte (Wien) 33–34, 271293.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalicz, Nándor 1985 Kokori falu Aszódon (Neolithisches Dorf in Aszód). Múzeumi Füzetek 32. Aszód.

 • Kalicz, Nándor 1988 Beiträge zur Entstehungsfrage der Lengyel-Kultur. Slovenská archeológia (Nitra) 36, 105118.

 • Kalicz, Nándor 1998 Figürliche Kunst und bemalte Keramik aus dem Neolithikum Westungarns. Archaeolingua, Series Minor 10. Budapest.

 • Kalicz, Nándor 2006 Ein Idolkopf der formativen Phase der Lengyel-Kultur aus Letenye-Szentkeresztdomb (Kom. Zala) Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 15, 2546.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalicz, Nándor 2008 Aszód: ein gemischter Fundort der Lengyel- und Theiss-Kultur. Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 554.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalicz Nándor Kovács Katalin 2012 Háztípusok a késo neolitikus aszódi lelohelyen (House types at the Late Neolithic settlement of Aszód). Osrégészeti levelek (Budapest) 12, 3147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalicz, NándorKreiter, EszterTokai, M. Zita 2007 Die Rolle der Sopot-Kultur in der Entstehung der Lengyel-Kultur auf Grund der neuen Ausgrabungen in Südwestungarn. In: Kozlowski, J. K.Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 2947.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalicz Nándor Makkay János 1972 A neolitikus Sopot–Bicske kultúra (Die neolithische Sopot–Bicske-Kultur). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 99, 314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalicz, NándorRaczky, Pál 1987 Berettyóújfalu-Herpály. In: Tálas L. (ed.): The Late Neolithic of the Tisza Region. Budapest–Szolnok, 105127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Károlyi, Mária 1983–84 Ergebnisse der Ausgrabungen bis 1980 in der befestigsten Ansiedlung von Sé, Westungarn. In: Eibner, A.Kaus, M.Urban, O. (Hrsg.): Symposium Poysdorf 1983. Mittelneolithische Grabenanlagen (Kult- Befestigungsanlagen in Zentraleuropa. Poysdorf – Laa Thaya (Niederösterreich) 9. und 10. April 1983. Mitteilungen der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte (Wien) 33–34, 293308.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Károlyi, Mária 2011 A sé-malomi-duloi neolitikus település festett kerámiájának díszítési rendszerei (The ornamenting systems on painted pottery in the Neolithic settlement at the Sé-Malomi Slope). Savaria (Szombathely) 34/1, 123172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korek, József 1989 Die Theiβ-Kultur in der mittleren und nördlichen Theiβgegend. Inventaria Praehistorica Hungariae 3. Budapest.

 • Krznaric Škrivanko, Maja 2006 Istraživanja na Sopotu. Die Ausgrabungen aus Sopot. In: Tomaž, A. (ed.): Od Sopota do Lengyela. prispevki o kamenodobnih in bakrenodobnih kulturah med Savo in Donavo (Between Sopot and Lengyel: contributions to Stone Age and Cooper Age cultures between the Sava and the Danube.) Publisher Annales, Koper, 1119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krznaric Škrivanko, Maja 2013–2014 Rezultati Dimitrijevicevih istraživanja Sopota u svjetlu novih istraživanja (The results of Dimitrijevic’s excavations at Sopot in light of recent research). Opuscula Archaeologica (Zagreb) 37/38, 371395.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krznaric Škrivanko, MajaBalen, Jacqueline 2006 Osma, deveta i deseta sezona sustavnog istraživanja gradine Sopot (godina 2003, 2004, 2005). Eighth, Ninth and Tenth Season of Systematic Archaeological Excavations at the Sopot Hill-fort. Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, br. 1, god. 38, 5160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Makkay, JánosStarnini, ElisabettaTulok, Magda 1996 Excavations at Bicske-Galagonyás (Part III). The Notenkopf and Sopot-Bicske Cultural Phases. Edizioni Svevo Trieste.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marijan, Boško 2006 Neoliticko naselje Dubovo-Košno kod Županje. The Neolithic Site at Dubovo-Košno near Županja. In: Tomaž, A. (ed.): Od Sopota do Lengyela. Between Sopot and Lengyel. Koper, 4351.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Novotny, Bohuslav 1962 Lužianska skupina a pociatky mal’ovanej keramiky na Slovensu. (The Lužianky Group and the beginning of the painted pottery in Slovakia.) Bratislava.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztás, Anett–Zalai-Gaál, IstvánBánffy, Eszter 2012 Alsónyék-Bátaszék: A New Chapter in the Research of Lengyel Culture. Documenta Praehistorica (Ljubljana) 39, 377396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Patay, Pál 1966–67 Adatok Budapest környékének újkokorához és rézkorához (Angaben zum Neolithikum und zur Kupferzeit der Umgebung von Budapest). Folia Archaeologica (Budapest) 18, 726.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Patay, Pál 1985 Über die Bauten des Neolithikums und der Kupferzeit im Karpatenbeckens. In: Liverani, M.Palrnieri, A.Peroni, R. (eds) Studi di paleontologia in onore di Salvatore M. Puglisi. Roma, 547553.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pavúk, Juraj 1976 Über die kontakte zwischen Balkan und Mitteleuropa in Neolithikum. Godišnjak (Sarajevo) 13, 3343.

 • Pavúk, Juraj 2003 Hausgrundrisse der Lengyel-Kultur in der Slowakei. In: Eckert, J.–U. Eisenhauer, U.Zimmermann, A. (Hrsg.): Archäologische Perspektiven. Analysen und Interpretationen im Wandel. Festschrift für Jens Lüning zum 65. Geburtstag. Rahden/Westfalen, 455469.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pavúk, Juraj 2007 Zur Frage der Entstehung und Verbreitung der Lengyel-Kultur. In: Kozlowski, J.Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 1128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pavúk, Juraj 2012 Kolové stavby lengyelskej kultúry. Pôdorysy, interiér a ich funkcia (The Lengyel Culture stockade buildings. Ground plans, interior, and their function). Slovenská archeológia (Bratislava) 60/2, 251284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raczky, Pál 1974 A lengyeli kultúra legkésobbi szakaszának leletei a Dunántúlon (Funde der spätesten Phase der Lengyel Kultur in Westungarn). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 101, 185210.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raczky, Pál 1986 The Cultural and Chronological Relations of the Tisza Region during the Middle and the Late Neolithic, as Reflected by the Excavations at Öcsöd-Kováshalom. In: International Prehistoric Conference, Szekszárd 1985. A Béry Balogh Ádám Múzeum Évkönyve (Szekszárd) 13, 103125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raczky, Pál 1987 Öcsöd-Kováshalom. In: Tálas L. (ed.): The Late Neolithic of the Tisza Region. Budapest–Szolnok, 6185.

 • Raczky, Pál 1992 The Tisza Culture of the Great Hungarian Plain. Studia Praehistorica (Sofia) 11–12, 162176.

 • Raczky, PálAnders, Alexandra 2010 “A Colourful Message”: A Special Grave of the Late Neolithic Tisza Culture. In: Borhy, L. (ed.): Studia celtica, classica et romana. Nicolae Szabó septuagesimo dedicate. Budapest, 193202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raczky Pál Anders AlexandraNagy EmeseKurucz KatalinHajdú Zsigmond–Meier-Arendt, Walter 1997 Polgár-Csoszhalom-dulo. In: Kovács T.Raczky P.Anders A. (szerk.): Utak a múltba. Az M3 autópálya régészeti leletmentései (Paths into the past. Rescue excavations on the M3 motorway). Budapest, 3443.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Regenye, Judit 1994a Építési áldozat a lengyeli kultúrából Bakonyszucsrol (Bauopfer der Lengyel-Kultur aus Bakonyszucs). In: Lorinczy G. (szerk.): A kokortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára (Von der Steinzeit bis zum Mittelalter). Szeged, 151158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Regenye, Judit 1994b Die Funde der Sopot-kultur in Ajka. A Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 36, 203219.

 • Regenye, Judit 1996 A Sopot-kultúra lelohelyei a Balaton-felvidéken. Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 2342.

 • Regenye, Judit 1998 Some Questions Concerning the End of the Middle Neolithic in Western Hungary. In: Drasovean, Fl. (ed.): The Late Neolithic of the Middle Danube Region. Timisoara, 109116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Regenye, Judit 2002 Chronological Situation of the Sopot Culture in Hungary. (A Sopot-kultúra kronológiai helyzete Magyarországon.) Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém) 22, 3142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sebok Katalin 2012 Lengyeli eredetu hatások az Alföld kései neolitikumában. Pusztataskony-Ledence 1. feltárásának elso eredményei. Archaeologiai Értesíto (Budapest) 137, 97123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilas Gábor M. Virág Zsuzsanna 2008 Próbafeltárás a csúcshegyi római villa környezetében. III (Test excavations in the region of the Roman villa on Csúcshegy III). Aquincumi Füzetek (Budapest) 14, 119132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tompa Ferenc 1942 Oskor. In: Szendy K. (foszerk.): Budapest története. Tompa F.–Alföldi A.–Nagy L.: Budapest az Ókorban. I. Budapest, 1134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Torma István 1986 Dinnyés István–Kovári Klára–Kvassay Judit–Miklós Zsuzsa–Tettamanti Sarolta–Torma István: Magyarország régészeti topográfiája 7. Pest megye régészeti topográfiája. A budai és a szentendrei járás (XIII/1). Torma I. (szerk.) Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Zsuzsanna 2011 Festett kerámia a lengyeli kultúra kezdetén (Bemahlte Keremik am Anfang der Lengyel-Kultur). In: Farkas Cs. (szerk.): Idocsiga. Újabb eredmények Vas megye oskorának kutatásában (Zeitschnecke. Neue Forschungsergebnisse zur Vorgeschichte vom Komitat Vas). Oskorunk 3. Szombathely, 4653.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Virág Zsuzsanna 2014 A Dunántúli (közép-európai) Vonaldíszes Kerámia kultúrája kutatásának eddigi eredményei Budapest körzetében (The research results of the Transdanubian [Central-European] Linear Pottery Culture in the area of Budapest). Budapest Régiségei (Budapest) 47, 2171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zalai-Gaál István 1982 A lengyeli kultúra a Dél-Dunántúlon (Die Lengyel-Kultur in SW-Ungarn). A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve (Szekszárd) 10–11, 358.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zalai Gaál, IstvánOsztás, AnettSomogyi, Krisztina 2014 Zur relativen Chronologie der Lengyel-Kultur im westlichen Karpatenbecken. Präliminarien zur Bayesischen Analyse. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 65, 285334.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation